O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 66 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku (20)

Mais de ForumOdpowiedzialnegoBiznesu (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku

 1. 1. Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku
 2. 2. Plan prezentacji Karta Różnorodności 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu – wstęp 2. Program Partnerstwa 3. Rada Odpowiedzialnego Przywództwa 4. Karta Różnorodności 5. Ogólnopolski Dzień Różnorodności 6. Liga Odpowiedzialnego Biznesu 7. Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018. Dobre Praktyki”. 8. Konkurs Raporty Społeczne 9. Konkurs Pióro odpowiedzialności 10. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” 11. Publikacje i badania 12. Współpraca z administracją państwową 13. Współpraca międzynarodowa 14. Inne działania we współpracy 15. FOB w mediach 16. Zespół FOB
 3. 3. • Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od prawie 20 lat, i największą ekspercką organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. • Upowszechnianie CSR w Polsce możliwe jest poprzez realizację szeregu projektów FOB. • Forum pozostaje inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.
 4. 4. Kierunki strategiczne FOB w 2019 roku WZORCE: FOB działając na rzecz odpowiedzialności w biznesie, wyznacza wzorce zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. OPINIOTWÓRCZOŚĆ: FOB jako organizacja ekspercka w zakresie CSR/zrównoważonego rozwoju inicjuje i zabiera głos w debacie publicznej. PRZEJRZYSTOŚĆ: FOB buduje pozycję wiarygodnego partnera na rzecz zwiększania przejrzystości biznesu (m.in. ujawnianie danych pozafinansowych, uwzględniających oczekiwania interesariuszy i odpowiedzialność w całym łańcuchu wartości) poprzez edukację oraz wskazywanie najlepszych praktyk. EDUKACJA: FOB wpływa na kształt edukacji w zakresie odpowiedzialności w biznesie przyszłych i obecnych menedżerów.
 5. 5. Współpraca z administracją państwową, instytucjami i organizacjami międzynarodowymi
 6. 6. Kompleksowy program współpracy z firmami, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei CSR w Polsce. Zobowiązanie pracodawcy do aktywnego przeciwdziałania, wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Program edukacyjny kierowany do studentów i licealistów. Jest płaszczyzną wymiany wiedzy między praktykami CSR a młodymi ludźmi. Forum współpracy, w skład którego wchodzą prezesi i członkowie zarządów firm partnerskich FOB. Celem Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 7. 7. Konkurs dla dziennikarzy i dziennikarek piszących na temat CSR/zrównoważonego rozwoju. Pierwsza w Polsce nagroda dla osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesowym. Oferta szkoleniowa kierowana do małych, średnich i dużych firm, które chcą dowiedzieć się więcej o CSR i zrównoważonym rozwoju lub uporządkować dotychczasową wiedzę. Największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Stanowi przestrzeń do prezentacji dobrych praktyk i edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Najdłużej działający w Polsce portal zajmujący się CSR, stanowiący bazę wiedzy i dobrych praktyk.
 8. 8. Program Partnerstwa w 2019 roku
 9. 9. Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu Stan na grudzień 2019
 10. 10. Firmy, które rozpoczęły współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku: Firmy, które zakończyły współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku:
 11. 11. Działania Programu Partnerstwa w 2019 roku 19.03.2019r. NGO-BIZNES: Warsztaty dot. prawno-podatkowych aspektów współpracy. Spotkanie, które dla Programu Partnerstwa przeprowadzili eksperci z firmy Deloitte. 26.06.2019r. Wizyta studyjna w Fabryce L’Oréal Warsaw Plant. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję m.in. zwiedzić fabrykę oraz wziąć udział w warsztatach dot. zagadnień środowiskowych i GOZ. 25.06.2019r. Spotkanie o dostępności pracy Uczestnicy warsztatu rozmawiali o wyzwaniach dostępności dla grup zagrożonych wykluczeniem oraz o możliwościach zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dobre praktyki zaprezentowały przedstawicielki Orange Polska oraz Skanska w Polsce.
 12. 12. 7.10.2019r. Jakie będą kompetencje przyszłości? Spotkanie o zmianach na rynku pracy. W ramach spotkania poruszono takie tematy jak transformacja cyfrowa, wpływa automatyzacji na usługi, wyzwania rynku prace. Dobre praktyki przedstawili przedstawiciele firm: Coca-Cola HBC oraz Citi Handlowy. Bank był także gospodarzem spotkania. 28.11.2019r. Podczas śniadania networkingowego dla Partnerów, przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowali plany FOB na 2020 rok. Spotkanie było także okazją do networkingu. Działania Programu Partnerstwa w 2019 roku 04.12.2019r. Jak efektywnie wspierać odpowiedzialną konsumpcję? Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak efektywnie tworzyć interwencje behawioralne mające na celu pozytywną zmianę zachowań konsumentów. Dobre praktyki zaprezentowała firma Carreforu Polska.
 13. 13. Program Partnerstwa - grupa koordynatorów wolontariatu Spotkania grupy w 2019 roku • spotkanie „Komunikacja zewnętrzna w wolontariacie pracowniczym” • spotkanie „Konkursy grantowe dla wolontariuszy” • Spotkanie „Zbiórki pracownicze – wolontariat czy aktywność społeczna?” Dodatkowo:  Grupa mailingowa koordynatorów wolontariatu z informacjami o badaniach, narzędziach, publikacjach i aktualnościach ze świata wolontariatu.
 14. 14. Rada Odpowiedzialnego Przywództwa Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma stanowić forum współpracy, w skład którego wchodzą prezesi i prezeski oraz członkowie i członkinie zarządów firm partnerskich FOB, a także Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywa zainaugurowana została 12 kwietnia 2018 r. podczas 7. Targów CSR.
 15. 15. Pomysłodawczynią i inicjatorką Rady jest Dominika Bettman - prezeska FOB oraz prezeska Siemens w Polsce. W spotkaniach uczestniczą także goście specjalni – dotychczas byli to m.in. Prof. Jerzy Husner oraz Henryk Wujec. Spotkania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa w 2019 roku: • 15.01.2019 / - ŚRODOWISKO NATURALNE, KLIMAT we współpracy z Deloitte • 28.03.2019 / ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ we współpracy z Santander Bank Polska • 21.10.2019 / DIALOG, WSPÓŁPRACA we współpracy z Orange Polska
 16. 16. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska. Efektem spotkań Rady są Rekomendacje Rady Odpowiedzialnego Przywództwa – dotychczas powstało pięć rekomendacji, a docelowo ma być ich dziesięć.
 17. 17. Postępowanie etyczne to takie, które oparte jest na wartościach głęboko humanistycznych, takich jak godność, szacunek i rozwój. Poszanowanie praw człowieka nie może pozostać w sferze deklaracji. Jest niezmienną podstawą dla wszystkich organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zadaniem każdej z branż jest podjęcie refleksji nad swoją aktywnością z uwzględnieniem potrzeb szerokiego grona jej interesariuszy i specyfiki danej branży. Treść 1. Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Treść 2. Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Każda firma wpływa na środowisko niezależnie od rodzaju działalności, dlatego jest ono kluczowym interesariuszem. Zaangażowanie na rzecz środowiska wynikać powinno z poczucia współodpowiedzialności przedsiębiorstw za funkcjonowanie przyszłych pokoleń. Firma powinna ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko i dążyć do zwiększania wpływu pozytywnego. Sukces uda się osiągnąć jedynie dzięki szczeremu zaangażowaniu i współpracy wielu podmiotów: rządów państw, przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i środowiskowych oraz społeczeństwa. Treść 3. Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Odpowiedzialna sprzedaż opiera się na społecznej i środowiskowej odpowiedzialności za oferowany produkt czy usługę, oferowaniu klientom produktów odpowiednich do ich potrzeb, rzetelnej komunikacji marketingowej oraz uczciwym informowaniu o korzyściach i ryzykach związanych z korzystaniem z nich. Potrzebna jest współpraca firm na rzecz przeciwdziałania nieuzasadnionemu kreowaniu potrzeb, nieuczciwej konkurencji i zmowom cenowym oraz edukacja klientów, aby wybierali to, co najlepiej zaspokoi ich potrzeby.
 18. 18. Cele Zrównoważonego Rozwoju pozostają aktualnym i pilnym wyzwaniem dla biznesu. Ich realizacja jest możliwa jedynie dzięki rozwiązaniom wypracowanym przez szerokie grono uczestniczek i uczestników reprezentujących różne sektory, branże a także indywidualne osoby. Treść 4. Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Treść 5. Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Odpowiedzialny biznes ma wyjątkową rolą do odegrania w wykorzystaniu i upowszechnieniu dialogu. Oparty na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu zarówno różnic jak i podobieństw między jego uczestnikami oraz otwartość na tworzeniu wspólnej wartości dialog jest najlepszą formą pokonywania trudności i konfliktów. Tylko taki dialog daje szansę na wypracowanie trwałych i zrównoważonych rozwiązań dla dobra planety i spójnego rozwoju społeczeństw.
 19. 19. Karta Różnorodności w 2019 roku
 20. 20. Karta Różnorodności w 2019 roku Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską. Działania Karty w Polsce koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Opiekunem Karty jest Orange Polska. Rok 2019 zakończył się liczbą z 271 Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Do grona sygnatariuszy dołączyli m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ING Bank Śląski, Brown-Forman Polska sp. Z 0.0, Komunikacja Polska Sp. z o. o., Urząd Miasta Kołobrzeg, Adecco Group.
 21. 21. Nowa Formuła Karty Różnorodności Od stycznia 2019 nastąpiły zmiany w Karcie Różnorodności. Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności to nowa formuła zaangażowania się organizacji – sygnatariuszy Karty Różnorodności – w upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce. Sygnatariusze wspierający Kartę Różnorodności 2019: DB Cargo Polska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Philip Morris International w Polsce
 22. 22. Spotkania Karty Różnorodności w 2019 roku 14.03.2019r. Spotkanie Karty Różnorodności dot. Planów na 2019 rok oraz pierwszych kroków zarządzania różnorodnością w firmie; prace nad grą ,,Łączy nad różnorodność”. 09.05.2019r. Szanse i wyzwania wspierania dobrostanu pracowników – podczas spotkania była mowa o szansach i pułapkach wspierania dobrostanu pracowników i pracowniczek oraz firmy przedstawiały swoje dobre praktyki w obszarze well-being.
 23. 23. 28-29.10.019r. Wizyta studyjna w ramach Karty Różnorodności. Spotkanie odbyło się pod patronatem Komisji Europejskiej. Wizyta została poświęcona tematowi work-life balance. 7.11.2019r. Work-life balance a wyzwania związane z opieką nad dorosłymi osobami zależnymi. Podczas spotkania poruszono temat ról opiekuńczych pełnionych przez mężczyzn, wspólnie opracowywano rozwiązania, które pomogą firmom lepiej odpowiadać na wyzwania związane z opieką nad osobami dorosłymi. Spotkania Karty Różnorodności w 2019 roku
 24. 24. Kontakt w sprawach związanych z Kartą Różnorodności: marzena.strzelczak@fob.org.pl „Odwaga i Równowaga” – pod takim hasłem odbył się 24 maja, VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Ponad 200 gości oraz kilkunastu ekspertów i ekspertek podjęło temat odwagi w dążeniu do równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym podczas największego dorocznego wydarzenia realizowanego w ramach Karty Różnorodności. Z okazji tego wydarzenia po raz pierwszy Polskę odwiedziła replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl. Partnerem głównym wydarzenia był polski oddział State Street Bank, a partnerem Siemens Polska. Ogólnopolski Dzień Różnorodności w 2019 roku Podsumowanie: http://odpowiedzialnybiznes.pl /karta- roznorodnosci/aktualnosci- karta/o-odwadze-w-dazeniu- do-rownowagi-podczas-vi- ogolnopolskiego-dnia- roznorodnosci/
 25. 25. Liga Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku
 26. 26. Liga Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku Program Ambasadorów CSR Konkurs wiedzy o CSR Podwieczorki przy CSR Rolą Ambasadorów CSR jest promowanie i upowszechnianie idei CSR w swoich środowiskach lokalnych. To grono 20 studentów z całej Polski, zainteresowanych Zrównoważonym Rozwojem. Ambasadorzy uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli firm oraz pracowników FOB w ramach 4 ścieżek edukacyjnych. Następnie sami organizują warsztaty nt. CSR. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei Zrównoważonego Rozwoju. Odbywa się w trzech etapach I online, II regionalny, III finał w Warszawie. Nieformalny charakter Podwieczorków umożliwia otwartą dyskusję na kontrowersyjne tematy związane z CSR. Rozmowy te, a także bezpośredni kontakt z gośćmi stanowią dla studentów źródło inspiracji i zachętę do poszukiwania własnych ścieżek odpowiedzialności. Staże w CSRze Projekt stwarza możliwość rekrutacji najlepszych Ambasadorów/ek LOB do przygotowanego przez fi rmę płatnego stażu w dziale związanym z działaniami CSR np. komunikacji, ochrony środowiska, HR, jakości itp.
 27. 27. III zjazd Ścieżka: Zarządzanie a CSR Opiekun: BNP Paribas Bank Polska Termin: 25- 26.05.2019 Kontakt w sprawach związanych z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu: aleksandra.jelska@fob. org.pl Program Ambasadorów CSR w 2019 roku I zjazd Ścieżka: Kultura Organizacyjna a CSR Opiekun: CCC Termin: 25- 26.01.2019 II zjazd Ścieżka: Komunikacja a CSR Opiekun: Henkel Polska Termin: 06- 07.04.2019 IV zjazd Ścieżka: Zrównoważony Rozwój Opiekun: Ergo Hestia Termin: 22- 23.06.2019
 28. 28. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR Celem Konkursu CSR jest rozpowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów i licealistów z całej Polski. W 2019 roku do konkursu zgłosiło się 143 osób. 4 z nich wzięło udział w finale w Warszawie. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o CSR I etap online : 04.02-04.03.2019r. II etap regionalny : 11.04.2019r. III etap - FINAŁ : 06.06.2019r.
 29. 29. 15-lecie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu 26 października 2019 roku odbył się jubileusz 15-lecie programu edukacyjnego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. W ciągu 15 lat w działania Ligi włączyło się blisko 300 Ambasadorów i Ambasadorek. W gronie Alumnów, byłych i obecnych koordynatorów programu oraz organizacji i ekspertów CSR podsumowano efekty pracy LOB. W części oficjalnej spotkania z kolei odbył się panel “Kuźnia Kadr”, podkreślający wpływ Ligi Odpowiedzialnego Biznesu na rozwój kompetencji przyszłych CSR-owców. Wydarzenie miało miejsce na barce Wisława w Warszawie. Partnerzy:
 30. 30. Publikacja dostępna jest w wersji online http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp- content/uploads/2019/04/Raport2018.pdf Tegoroczne praktyki dołączono do przeglądarki praktyk ze wszystkich 17 lat, dostępnej na portalu odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ . Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” w liczbach: • 1549 dobrych praktyk biznesu w Polsce realizowanych w 2018 roku • 826 nowych praktyk • 723 praktyk długoletnich, czyli takich, które ukazały się w poprzednich edycjach Raportu • wzrost liczby praktyk o 359, (między Raportem za rok 2016 i 2017 nastąpił wzrost liczby praktyk o 330) • 15 artykułów eksperckich • 229 firm zgłosiło praktyki, w tym 60 małych i średnich przedsiębiorstw • Ogłoszenie raportu odbyło się 28 marca 2019r. w Domu Towarowym braci Jabłkowskich w Warszawie. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. David Grayson Ogłoszenie 17. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”
 31. 31. Regionalne ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” 29 maja w Gdańsku odbyło się regionalne ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”. Organizatorem konferencji było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem i gospodarzem - Grupa Lotos. Na wydarzenie zaproszono przedstawicieli firm, mediów, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, otoczenia biznesu oraz uczelni z regionu.
 32. 32. 5 sierpnia 2019 roku zakończył się nabór raportów w 13. edycji Konkursu Raporty Społeczne. Zgłoszono 45 publikacji, na które składa się m.in. 15 debiutów, 10 raportów zintegrowanych oraz 8 raportów instytucji pozabiznesowych (w tym 4 raporty administracji publicznej, 3 organizacji pozarządowych i 1 uczelni wyższej). Wszystkie publikacje dostępne są w bibliotece raportów na portalu: raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/ 13. edycja konkursu Raporty Społeczne Patroni 13. edycji konkursu: • Ministerstwo Finansów, • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, • Federacja Konsumentów, • Giełda Papierów Wartościowych, • PAP Biznes, • PRoto, • Kampaniespoleczne.pl, • eGospodarka.pl, • My Company Polska, • EURACTIV.pl, • BE.NAVIGATOR, Log4.pl Organizatorzy konkursu:
 33. 33. 13. edycja konkursu Raporty Społeczne Nagrody za najlepsze raporty zostały przyznane w 8 kategoriach: Nagroda za najlepszy raport zintegrowany: LPP („Globalna marka, polska firma”). Nagroda za najlepszy raport społeczny – Santander Bank Polska („Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2018”). Wyróżnienie w kategorii raport zintegrowany – Orange Polska („Raport Zintegrowany 2018”). Wyróżnienie w kategorii raport społeczny – Kompania Piwowarska („Raport zrównoważonego rozwoju 2018. Nasz wkład w realizację Agendy 2030”). Nagroda Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Grupa Energa („Nasza odpowiedzialność 2018”). Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych – LPP („Globalna marka, polska firma”) Wyróżnienie w kategorii Nagroda Jury Dziennikarzy – LPP („Globalna marka, polska firma”) Wyróżnienie w kategorii Nagroda Jury Dziennikarzy – Grupa Energa („Nasza odpowiedzialność 2018”). Nagroda internautów – Benefit Systems („Raport niefinansowy Grupy Benefit Systems”). W liczbie oddanych głosów 2. miejsce zajął raport BNP Paribas Bank Polska, 3. ING Bank Śląski.
 34. 34. Gala 13. edycji konkursu Raporty Społeczne Wyniki konkursu Raporty Społeczne zostały ogłoszone 21.10.2019r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Gościem specjalnym wydarzenia był Minister Inwestycji i Rozwoju pan Jerzy Kwieciński.
 35. 35. Finał konkursu Pióro odpowiedzialności odbył się podczas ogłoszenia Raportu ,,Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018.Dobre praktyki” w Warszawie. Wśród laureatów znaleźli się autorzy tekstów opublikowanych na łamach takich tytułów jak: Coaching, Dziennik Gazeta Prawna, Media i Marketing, Polityka, Harvard Business Review Polska, Personel Plus, My Company Polska. 9. edycja konkursu Pióro odpowiedzialności
 36. 36. Wyniki 9. edycji konkursu Pióro Odpowiedzialności ARTYKUŁ PRASOWY: NAGRODA GŁÓWNA: Joanna Niewiadomska, „Etyka czy etykieta?”, Media i Marketing, WYRÓŻNIENIE: Adam Grzeszak, „Biznes w czapce niewidce”, Polityka, WYRÓŻNIENIE: Joanna Socha, „Odpowiedzialność buduje markę pracodawcy”, Harvard Business Review Polska. ARTYKUŁ EKSPERCKI: NAGRODA GŁÓWNA: Maria Ibisz, „Odpowiedzialna firma 4.0”, Personel Plus, WYRÓŻNIENIE: Adam Aduszkiewicz, „Ryzyko odpowiedzialności”, Nienieodpowiedzialni, WYRÓŻNIENIE: Marcin Pawłowski, „Z pamiętnika wolontariusza, czyli jak firma może wspierać wolontariat pracowniczy”, Personel Plus. ARTYKUŁ TEMATYCZNY „ODPOWIEDZIALNE MIEJSCE PRACY”: NAGRODA GŁÓWNA: Marek Szymaniak, „Jawność płac popłaca”, My Company Polska, WYRÓŻNIENIE: Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska, „Jawność, widzę jawność!”, Coaching, WYRÓŻNIENIE: Piotr Szumlewicz, „Mobbing po polsku”, Dziennik Gazeta Prawna, 19.01.2019; za doskonałe uchwycenie istoty problemu mobbingu w Polsce.
 37. 37. Nagroda ,,Ludzie, którzy zmieniają biznes” 12 września poznaliśmy laureatów i laureatki 3. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wyróżnione zostały osoby działające na rzecz upowszechniania koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju w praktyce.
 38. 38. PUBLIKACJE I BADANIA
 39. 39. Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” REPORT Responsible business in Poland 2018 Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialno ści biznesu. Część IV III Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego
 40. 40. Raport z badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego” Cały raport do pobrania: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp- content/uploads/2019/10/Raport_CSR_ ARC-FOB.pdf Koordynator badania: Partner merytoryczny:
 41. 41. Raport „Branża hostess w Polsce. Główne problemy i kontrowersje” Cały raport do pobrania: http://odpowiedzialnybizn es.pl/wp- content/uploads/2019/11 /Raport-BRANZA- HOSTESS-W-POLSCE- 2019.pdf Raport przygotowany z inicjatywy:
 42. 42. Infografiki Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku Zobacz infografikę: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp- content/uploads/2020/01/FOB_Dostepnosc-w-praktyce- Miejsce-pracy.pdf
 43. 43. Współpraca z administracją państwową Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw jest platformą współpracy administracji rządowej z przedstawicielami biznesu i parterami społeczno-gospodarczymi na rzecz adaptacji do wyzwań zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie społecznej odpowiedzialności w praktykach rynkowych. Zadania Zespołu realizowane są w ramach wyspecjalizowanych grup roboczych. Od listopada 2019 roku Zespół realizuje plany przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach zespół funkcjonuje 5 grup. Jedną z nich – grupę roboczą do spraw konsumenckich – koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Cel działania grupy to promocja zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
 44. 44. Broszury i animacje są efektem prac Grupy Roboczej ds. Konsumenckich działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Cykl broszur i animacji „Odpowiedzialny konsument”
 45. 45. Współpraca międzynarodowa
 46. 46. INNE DZIAŁANIA WE WSPÓŁPRACY
 47. 47. Współpraca Forum Odpowiedzialnego Biznesu z Uniwersytetem SWPS W ramach kierunku Zarządzanie i Przywództwo, realizowanego przez Uniwersytet SWPS, eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firm skupionych w Programie Partnerstwa FOB, przeprowadzili zajęcia poświęcone tematowi „Zrównoważonego rozwoju”. To efekt współpracy podjętej przez uczelnię i stowarzyszenie.
 48. 48. Przedmiot studiów podyplomowych pt. „Zrównoważony rozwój” to element programu kierunku Zarządzanie i Przywództwo Uniwersytetu SWPS. Studentkami i studentami były osoby pracujące, ale też kontynuujące naukę, w różnym wieku. Na program przedmiotu składały się następujące tematy: wprowadzenie do teorii zrównoważonego rozwoju, dialog z interesariuszami, strategiczne podejście do CSR; omówienie poszczególnych obszarów tj. zarządzanie, pracownicy, środowisko, zaangażowanie społeczne, klienci, innowacje społeczne i nowe modele biznesowe W zajęciach wzięli udział przedstawiciele firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aby na podstawie dobrych praktyk wyjaśniać studentom, kwestie związane z wdrażaniem CSR. Firmy Programu Partnerstwa FOB zaangażowane w prowadzenie zajęć akademickich: ArcelorMittal Poland, BNP Paribas Bank Polska, Coca-Cola HBC, Grupa Raben, Grupa VIVE, Lafarge w Polsce, LPP, Orange Polska, PKN Orlen, Provident Polska, PZU, Stena Recycling.
 49. 49. „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości” – konferencja w Poznaniu Konferencja „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości” była przestrzenią do spotkania przedstawicieli środowisk biznesowych i akademickich oraz organizacji społecznych. Wydarzenie zorganizowane 6 czerwca 2019r. z okazji 5-lecia Fundacja Enea, miało na celu kształtowanie współpracy biznesu i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia w Wielkopolsce. Organizatorzy wydarzenia:
 50. 50. Partnerzy FOB o edukacji interesariuszy Spotkanie „Edukacja interesariuszy w działaniach firmy” zorganizowane zostało przez firmy: Antalis Poland, CCC, VIVE Group oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu 17 września 2019 r. w Creative City Concept w Warszawie. Celem spotkania była wymiana wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Prelegenci mieli okazję przedstawić swoją misję edukacji rynku, dbając o podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym partnerów biznesowych oraz klientów.
 51. 51. Ranking 30×30 – społeczne projekty biznesu ostatniego 30-lecia Organizator wydarzenia: Koordynator rankingu:
 52. 52. Podczas konferencji ,,Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, która odbyła się 10 października 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju została ogłoszona lista projektów społecznych biznesu mających największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W rankingu zostało wybranych, w odrębnych kategoriach, po 30 najlepszych projektów ogólnopolskich oraz lokalnych.
 53. 53. Ogłoszenie wyników I edycji Diversity&Inclusion Rating Podczas gali 13. edycji konkursu Raporty Społeczne zostały ogłoszone rezultaty pierwszej edycji Diversity&Inclusion Rating. Stworzone narzędzie pozwala na mierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze Diversity&Inclusion. Podstawą do stworzenia narzędzia były doświadczenia i metodyki polskie i międzynarodowe. Rating pozwala określić poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników oraz umożliwia skuteczne komunikowanie rynkowi zaangażowania firmy na rzecz upowszechniania różnorodności. Organizatorzy Diversity&Inclusion Rating:
 54. 54. Specjalista/ka ds. CSR oficjalnie znajdzie się na liście zawodów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zawód specjalista/ka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zostanie oficjalnie włączony do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy przy jej najbliższej nowelizacji w 2020 roku. To efekt prawie dwuletnich prac Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z ekspertami firm należących do Programu Partnerstwa FOB, które zostały ogłoszone w 2019 roku.
 55. 55. FOB w mediach
 56. 56. Rzeczpospolita 3 grudnia 2019 Rzeczpospolita 23 września 2019 Współpraca Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy wydawnictwach medialnych Rzeczpospolita 21 marca 2019
 57. 57. Wybrane wystąpienia medialne w 2019 roku PulsHR, Społecznie odpowiedzialny biznes to tylko marketingowa wydmuszka? (24.01) RaportCSR.pl, Odpowiedzialne firmy razem na rzecz środowiska (01.02.) Więź, Personalizm i społeczna odpowiedzialność biznesu. Inspiracja i współpraca, (13.02) Wirtualnemedia.pl, Specjalista CSR na ministerialnej liście zawodów, (18.02) Gazeta Wyborcza, Wrocław, Biznes Odpowiedzialny (28.02) Rzeczpospolita, Nowoczesny biznes coraz lepiej dba o prawa człowieka, (07.03) Proto.pl, Największą przeszkodą w pracy CSR-owca jest brak zrozumienia ze strony zarządu, (13.03) Rzeczpospolita, Biznes Odpowiedzialny w Polsce, Równość płci na rynku pracy nie jest tematem elitarnym (20.03) Teraz Środowisko, Specjalista ds. CSR oficjalnie na liście zawodów ministerstwa (21.02) Środowisko, Firmy chcą działać odpowiedzialnie (01.05) Puls Biznesu, CSR musi stać się elementem kulty firmy (30.05) Logistyczne marki, CSR w badaniach w 2018 roku (01.08) Galerie Handlowe, (Nie)ekologiczne zakupy Polaków, (01.10) Forbes, Polak na zakupach coraz bardziej ekologiczny, (09.10) Benefit, Siła Różnorodności, (10.10) Strefa Biznesu, Ekologia 2019. Co trzeci Polak nie segreguje śmieci. Co będzie dalej? (10.10) Rzeczpospolita, W naszych zakupach cena nadal wygrywa z ekologią, (29.10) Bank, Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej, (01.11) RaportCSR.pl, Dialog w służbie zrównoważonego rozwoju, (07.11) Rzeczpospolita, Każdy z nas musi wziąć udział w budowie lepszego świata, (15.11) Proto.pl, Rozpoczęły się zgłoszenia do tegorocznego raportu „Odpowiedzialny biznes. Dobre praktyki”, (19.11) Gazeta Jutro, Ruszyła ogólnopolska rekrutacja do programu Ambasadorów CSR, (27.11) Home & Market, O czym warto pamiętać przy planowaniu Personel _ zarządzanie, Naprawianie świata, (01.12) Benefit, Wolontariat wspiera rozwój pracownika, (05.12) Teraz Środowisko, Jakie wyzwania stawia przed nami zielona rewolucja?, (14.12) Rzeczpospolita, Dobroczynność nie tylko w świątecznej odsłonie, (16.12) Proto.pl, jak uchronić się przed oskarżeniami o greenwashing (17.12) Teraz Środowisko, Zostań wystawcą ósmej edycji targów społecznej odpowiedzialności, (17.12) Parkiet, Gwiazdkowa filantropia w firmach, (24.12) Serwisekonomiczny.pl, Dominika Bettman: Boże Narodzenie to jedyny czas, kiedy naprawdę można się wyłączyć, (24.12)
 58. 58. Wybrane patronaty Forum Odpowiedzialnego Biznesu Patron Partner merytoryczny Portal odpowiedzialnybiznes.pl
 59. 59. Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu W skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu wchodzą: Dominika Bettman (Prezeska FOB), Michał Gajewski, Anetta Jaworska – Rutkowska, Monika Kulik, Irena Pichola, Marzena Strzelczak. Monika KulikIrena Pichola Michał Gajewski Marzena StrzelczakDominika Bettman Anetta Jaworska - Rutkowska
 60. 60. Zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 61. 61. Odpowiedzialny biznes.pl Odpowiedzialny biznes.pl/lob Karta Roznorodnosci.pl Forum Odpowiedzialnego Biznesu Liga Odpowiedzialnego Biznesu Karta Różnorodności Responsible Business Forum FOB_Poland Strony internetowe i kanały FOB w mediach społecznościowych FOB_Poland
 62. 62. Osoby kontaktowe ws. Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Ewa Wojciechowicz Menedżerka projektów Ewa.wojciechowicz@fob.org.pl tel. 663 020 358 Katarzyna Mróz Menedżerka projektów Katarzyna.mroz@fob.org.pl tel. 695 123 100

×