O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Plany Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2019

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Plany Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2019

Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentuje plany działań na 2019 rok, w ramach realizowanych inicjatyw: Program Partnerstwa, Karta Różnorodności, Liga Odpowiedzialnego Biznesu oraz konkursów, kluczowych publikacji, najważniejszych wydarzeń i nowych inicjatyw.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentuje plany działań na 2019 rok, w ramach realizowanych inicjatyw: Program Partnerstwa, Karta Różnorodności, Liga Odpowiedzialnego Biznesu oraz konkursów, kluczowych publikacji, najważniejszych wydarzeń i nowych inicjatyw.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Plany Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2019 (20)

Mais de ForumOdpowiedzialnegoBiznesu (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Plany Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2019

 1. 1. Kluczowe inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku
 2. 2. Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największa i najdłużej działająca (już od ponad 18 lat) organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 3. 3. I. Najważniejsze wydarzenia 1. Ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018” 2. Ogólnopolski Dzień Różnorodności II. Konkursy 1. Konkurs „Raporty Społeczne” 2. Ludzie, którzy zmieniają biznes 3. Pióro odpowiedzialności III. Kluczowe publikacje IV. Programy FOB 1. Program Partnerstwa 2. Rada Odpowiedzialnego Przywództwa 3. Karta Różnorodności 4. Liga Odpowiedzialnego Biznesu V. Nowe inicjatywy 1. CSR Europe 2. Uniwersytet SWPS VI. Szkolenia VII. Zarząd i zespół FOB Spis treści
 4. 4. Najważniejsze wydarzenia 28 marca 2019 roku Dom Braci Jabłkowskich, Warszawa Najważniejsze wydarzenia Premiera 17. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” odbędzie się 28 marca w Warszawie. To największy doroczny przegląd działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym kraju. Marta Górska Menedżerka projektów marta.gorska@fob.org.pl tel. 512 576 620
 5. 5. Najważniejsze wydarzenia 23 maja 2019 Głównym wydarzeniem realizowanym w ramach Karty Różnorodności będzie VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Jest to wydarzenie otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Marzena Strzelczak Dyrektorka generalna marzena.strzelczak@fob.org.pl tel. 22 627 18 71 Najważniejsze wydarzenia
 6. 6. Najważniejsze wydarzenia W czerwcu 2019 roku rozpocznie się nabór zgłoszeń do 13. edycji konkursu na najlepiej sporządzone raporty z zakresu CSR. Wyniki zostaną ogłoszone w październiku 2019 roku. Konkurs organizujemy wraz z Deloitte. (czytaj więcej…)Czerwiec – październik 2019 Cała Polska Tadeusz Joniewicz Menedżer projektów tadeusz.joniewicz@fob.org.pl tel. 511 313 826 Konkursy
 7. 7. Najważniejsze wydarzenia Kwiecień/maj – październik 2019 Cała Polska Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 roku po raz drugi przyznało nagrodę osobom które Agnieszka Kłopotowska Menedżerka projektów agnieszka.klopotowskaz@fob.org.pl Tel. 571 445 085 Konkursy Nagroda przyznawana co dwa lata osobom, które dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce standardem, które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagroda zostanie przyznana w obszarach biznes i sektor pozabiznesowy.
 8. 8. Najważniejsze wydarzenia Coraz częściej dziennikarze i eksperci podejmują tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem. Potwierdzeniem tego są zgłoszenia do konkursu „Pióro odpowiedzialności”. Tegoroczna kategoria tematyczna nagrody to „odpowiedzialne miejsce pracy”. (czytaj więcej…) Styczeń – marzec 2019 Cała Polska Agnieszka Siarkiewicz Starsza menedżerka promocji i komunikacji agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl tel. 669 510 483 Konkursy
 9. 9. Wśród publikacji, które w 2019 roku planuje wydać Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znajdą się następujące pozycje: • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”; • „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część IV: Gospodarka Obiegu Zamkniętego”; • Dyrektywa i trendy w raportowaniu niefinansowym – Analiza tematyczna; • Tłumaczenie publikacji „17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi”; • Raport z badań nt. postrzegania ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn; • Raport z badań na temat zarządzania różnorodnością; • Publikacja/infografika nt. dostępności w firmach (przeglądaj nasze publikacje) Kluczowe publikacje
 10. 10. Program Partnerstwa to główny program FOB, na który składają się m.in. szkolenia i wspólne publikacje, networking, dostęp do know-how oraz materiałów zagranicznych partnerów FOB, prezentacja dobrych praktyk firmy oraz jej dokonań w ramach CSR. W programie jest obecnie ponad 60 firm. (czytaj więcej…) Cały rok Cała Polska Programy FOB Ewa Wojciechowicz Menedżerka projektów ewa.wojciechowicz@fob.org.pl tel. 663 020 358
 11. 11. Programy FOB Ewa Wojciechowicz Menedżerka projektów ewa.wojciechowicz@fob.org.pl tel. 663 020 358 Cały rok Cała Polska Program FOB, któremu przyświeca założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest zadaniem również osób zarządzających firmami. W planach: - 4 spotkania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa - 4 rekomendacje członków/kiń ROP
 12. 12. Najważniejsze wydarzenia Międzynarodowa inicjatywa, której celem jest upowszechnianie różnorodności w miejscu pracy. Grono sygnatariuszy Karty liczy prawie 250 podmiotów. W tym roku tematem przewodnim działań jest work-life balance (czytaj więcej…) W planach: - Badanie wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności - Raport z badań nt. postrzegania ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn - Ogólnopolski Dzień Różnorodności Cały rok Cała Polska Marzena Strzelczak Dyrektorka generalna marzena.strzelczak@fob.org.pl tel. 22 627 18 71 Programy FOB
 13. 13. Najważniejsze wydarzenia Formuła 15. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu oparta jest na 4 ścieżkach: zrównoważony rozwój, zarządzanie a CSR, miejsce pracy i komunikacja a CSR. Studenci i studentki uczestniczą w warsztatach oraz organizują własne wydarzenia. (czytaj więcej…) W planach: - 4 zjazdy Ambasadorów/ek - Obchody 15-lecia LOB - Konkurs wiedzy o CSR Styczeń – czerwiec 2019 Cała Polska Programy FOB Miłosz Marchlewicz Koordynator promocji, komunikacji i projektów milosz.marchlewicz@fob.org.pl tel. 721 296 197
 14. 14. Najważniejsze wydarzenia Wsparcie firm w przekształcaniu procesów kadrowych w sposób umożliwiający przeprowadzenie zrównoważonych zmian, dzięki którym pracownicy narażeni na zwolnienie będą mogli wykonywać inne zadania i zawody, zwiększając swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Lata 2019 - 2021 Europa Nowe inicjatywy Marta Borowska Menedżerka projektów marta.borowska@fob.org.pl tel. 697 679 706
 15. 15. Najważniejsze wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało partnerem kierunku Zarządzanie i Przywództwo na Uniwersytecie SWPS. Partnerstwo wiąże się m.in. ze współpracą merytoryczną, prowadzeniem zajęć, możliwością organizacji konferencji/seminariów czy publikacją artykułów. Kwiecień – czerwiec 2019 Warszawa Marzena Strzelczak Dyrektorka generalna marzena.strzelczak@fob.org.pl tel. 22 627 18 71 Nowe inicjatywy
 16. 16. Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadzi szkolenia zarówno dla dużych firm, jak i sektora MŚP. Zakres i tematykę spotkań dostosowujemy do potrzeb organizacji oraz specyfiki branży, w której działają. Skontaktuj się z nami, by poznać ofertę szkoleń na 2019 rok. (czytaj więcej…) Cały rok Lokalizacja do uzgodnienia Szkolenia Izabela Zielińska Starsza menedżerka ds. finansowo-kadrowych izabela.zielinska@fob.org.pl tel. 515 830 582
 17. 17. Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu Anetta Jaworska Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Monika Kulik Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Irena Pichola Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzena Strzelczak Dyrektorka generalna Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Dominika Bettman Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 18. 18. Zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marta Górska Menedżerka projektów marta.gorska@fob.org.pl tel. 512 576 620 Marta Borowska Menedżerka projektów marta.borowska@fob.org.pl tel. 697 679 706 Tadeusz Joniewicz Menedżer projektów tadeusz.joniewicz@fob.org.pl tel. 511 313 826 Agnieszka Kłopotowska Menedżerka projektów agnieszka.klopotowskaz@fob.org.pl tel. 571 445 085 Karol Krzyczkowski Menedżer projektów karol.krzyczkowskiz@fob.org.pl tel. 601 658 008 Miłosz Marchlewicz Koordynator promocji, komunikacji i projektów milosz.marchlewicz@fob.org.pl tel. 721 296 197 Katarzyna Mróz Menedżerka projektów katarzyna.mroz@fob.org.pl tel. 695 123 100 Agnieszka Siarkiewicz Starsza menedżerka promocji i komunikacji agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl tel. 669 510 483 Marzena Strzelczak Dyrektorka generalna marzena.strzelczak@fob.org.pl tel. 22 627 18 71 Ewa Wojciechowicz Menedżerka projektów ewa.wojciechowicz@fob.org.pl tel. 663 020 358 Izabela Zielińska Starsza menedżerka ds. finansowo-kadrowych izabela.zielinska@fob.org.pl tel. 515 830 582
 19. 19. Odpowiedzialny biznes.pl Odpowiedzialny biznes.pl/lob Karta Roznorodnosci.pl Forum Odpowiedzialnego Biznesu Liga Odpowiedzialnego Biznesu Karta Różnorodności Responsible Business Forum FOB_Poland Prowadzone przez nas działania możecie śledzić na stronach internetowych i kanałach w mediach społecznościowych FOB_Poland

×