O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Māris Pūķis: Sociālie uzņēmumi kā pašvaldības attīstības iespēja

1.077 visualizações

Publicada em

Māris Pūķis, Latvijas Pašvaldību savienības vecākais konsultants | Sociālās uzņēmējdarbības forums 2015 http://sefriga.lv/

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Māris Pūķis: Sociālie uzņēmumi kā pašvaldības attīstības iespēja

 1. 1. Sociālie uzņēmiumi kā pašvaldibas attīstības iespēja Sociālie uzņēmiumi kā pašvaldibas attīstības iespējaMāris Pūķis Dr.oec., Dr.phys. LPS vec.padomnieks
 2. 2. Publiskā sektora ekonomikas lēmumi • s ES vai valdības “nepilnība” Tirgus “nepilnība” Pašvaldības “nepilnība” Privātais sektors ir sekmīgs Jā Jā Jā Jā Nē Nē Nē Nē Pašvaldība netraucē privātajam sektoram (tai skaitā indivīdam vai ģimenei) Tiek meklēta kļūda vērtējumos Pašvaldība iejaucas ar vienu no procesu ietekmes paņēmieniem
 3. 3. Rīcības veidi “nepilnības gadījumā” • S Deputātu uzskati Valsts politika Interešu grupu ietekme Ekonomiskie aprēķini Regulēšana Administrēšana Pakalpojumi Daļējas maksas Bezmaksas Komercdarbība Veicināšana Ārējais iepirkums
 4. 4. Pašvaldības saimnieciskās darbības veidi: Komercdarbība Sociālais uzņēmums: – pakalpojuma saņēmēja un budžeta līdzfinansēta saimnieciskā darbība, kurā netiek gūta peļņa (tīrā sociālā uzņēmējdarbība) – sociālo darbību finansēšana no peļņas, kura tiek gūta konkurējot ar privāto sektoru (hibrīduzņēmums, hibrīda sociālā uzņēmējdarbība)
 5. 5. Iepirkums no privātajiem sociālajiem uzņēmumiem 1) Publiskais iepirkums Līgums, par noteiktu ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā Uzraudzība, kā sociālais uzņēmējs pilda sabiedrisko pasūtījumu 2) Atbalsts privātajām iniciatīvām Konkurss tiem, kas pretendē uz atbalstu Atbalsta sniegšana uzvarētājam
 6. 6. Piemērs - pašvaldība kā teritorijas attīstītājs • Forma - komercsabiedrība ar peļņas mērķiem un sociālajiem mērķiem (hibrīda sociālais uzņēmums) • Stratēģija: – teritorijas iegūšana īpašumā par izdevīgu cenu – infrastruktūras attīstīšana – peļņa pārdodot zemi, iznomājot un izīrējot īpašumus – daļas no peļņas izmantošana sociālo dzīvokļu uzturēšanai
 7. 7. Piemērs - pašvaldības sociālais uzņēmums • Darbojas tirgū un konkurē ar savu produkciju • Tiek izmantots subsidēts invalīdu darbs • Būtiskākā finansējuma daļa tiek nodrošināta pārdodot saražoto
 8. 8. Piemērs - sociālais uzņēmums pašpatēriņam • Bezdarbniekus, kuru darbs daļēji tiek subsidēts, iesaista pašvaldības infrastruktūras būvniecībā un uzturēšanā • Tiek apgūtas profesijas, kas turpmāk var kļūt par dzīves pamatu
 9. 9. Būtība - sociālo darbību finansēšana Tradicionālā shēma - Nodokļi kā budžeta ieņēmumi - sociālo mērķu sasniegšanas programma - budžeta administrēšana Pašvaldības sociālais uzņēmums - ieņēmumi no komercdarbības - (budžeta subsīdija) - sociālo pasākumu finansēšana Privātais sociālais uzņēmums - ieņēmumi no komercdarbības - ieņēmumi no komercdarbības - (budžeta subsīdija) - sociālo pasākumu finansēšana Biedrība - sociālais uzņēmējs - mecenātisms, ieņēmumi no saimnieciskās darbības, budžeta subsīdija
 10. 10. Nodokļu režīms Sociālo darbību daļu - neaplikt ar uzņēmumu ienākuma nodokli Hibrīduzņēmumā - samazināt uzņēmumu ienākuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli par škērssubsīdiju, kas finansē sociālās darbības
 11. 11. Paldies par uzmanību! Paldies par uzmanību! • Māris Pūķis • 29197602 • maris@lps.lv
 12. 12. S N
 13. 13. S N
 14. 14. S N
 15. 15. Ilgtermiņa perspektīva • Sociālo modeli var mainīt, ja kļūsim bagātāki • Budžeta resursi augstai (salīdzinot ar ES) sociālo un veselības pakalpojumu kvalitātei vēl vairākas 7-gades būs nepietiekami
 16. 16. Ko darīt? • Būtisku lomu jāuzņemas: – Ģimenei, – NVO – Privātajiem uzņēmējiem • Nav jācenšas sasniegt «taisnīgumu»uz maksimālas vienlīdzības pamata, veselības un sociālos jautājumus jārisina pēc iespējas individualizēti
 17. 17. Sociālās uzņēmējdarbības pilnveidošana ļautu: Risināt problēmas, iepērkot ārpakalpojumus vai stimulējot pašdarbību privātajā sektorā: – Nodarbinātība (piem. – subsidētās darbavietas) – Sociālā iekļaušana (piem. – nodokļu atvieglojumi un subsidētās darbavietas) – Sociālā palīdzība (piem. – ārpakalpojumi)
 18. 18. Risināt problēmas pakārtojot pašvaldību saimnieciskās darbības likumdošanu dzīvei, nemokoties ar komercdarbības statusu: – Slimnīcas – Mājokļu apsaimniekošana – Teritorijas apsaimniekošana – Sabiedriskais transports – Skolas – Augstskolas
 19. 19. S N
 20. 20. Paldies par uzmanību!

×