Drept administrativ – obiect, definitie, trasaturi

DREPT ADMINISTRATIV – OBIECT, DEFINITIE,
TRASATURI, IZVOARE
FISTICAN MARIANA
1. Obiectul dreptului administrativ
4.Izvoarele dreptului administrativ
3.Trasaturile dreptului
administrativ
2.Definitia dreptului administrativ
1. Obiectul dreptului administrativ
In incercarea de a defini obiectul de reglementare al
dreptului administrativ sunt identificate doua situatii:
reglementarea
relatiilor sociale
din sfera
administratiei
publice impreuna
cu alte ramuri ale
dreptului public;
reglementarea
relatiilor sociale din
sfera administratiei
publice impreuna cu
alte ramuri de drept
privat;
In ce priveste reglementarea relatiilor sociale din sfera administratiei
publice impreuna cu alte ramuri de drept public, pot fi identificate trei
ipoteze
raporturile reglementate de
dreptul administrativ
subsecvent altei ramuri de
drept public, cum ar fi dreptul
constitutional, in care domina
teza dublei naturi juridice a
unor raporturi sociale;
raporturi reglementate de dreptul
administrativ ca drept comun altor
ramuri ale dreptului, cum ar fi
dreptul financiar, dreptul funciar,
dreptul urbanismului etc.
raporturi reglementate de
dreptul administrativ
in colaborare cu alte ramuri
ale dreptului, cum ar fi, de
exemplu, dreptul
international public.
In ce priveste reglementarea relatiilor sociale din sfera
administratiei publice impreuna cu alte ramuri de drept
privat, in aceasta situatie dreptul administrativ are rol de
factor structurant, normele juridce din aceste ramuri
(drept civil, dreptul familiei, etc) aflandu-se intr-un raport
de subsecventa fata de normele de drept administrativ
2. Definitia
În lucrarea „Dicţionar de Drept constituţional şi administrativ”, apărută la
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică din Bucureşti, în 1978, la pagina 29,
administraţia de stat este definită ca „activitate ce se desfăşoară pentru
îndeplinirea funcţiilor statului şi a sarcinilor organelor administraţiei de
stat; se caracterizează prin sfera largă a sarcinilor ce-i revin (politice,
economice, social-culturale şi administrativgospodăreşti), prin caracterul
concret şi operativ (realizând atât operaţii materiale – tehnice cât şi acte
juridice, care nu sunt numai acte administrative, ci şi acte de drept civil,
de dreptul muncii, etc.), precum şi prin metoda de atragere a tuturor
factorilor sociali, calificaţi la înfăptuirea ei (organele statului, organizaţiile
economice, întreprinderile şi instituţiile de stat, organizaţiileobşteşti, şi
masele de cetăţeni)”
În lucrarea „Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei” a autorilor Antonie
Iorgovan şi Valentina
Gilescu (Tipografia Universităţii Bucureşti, 1986), la pagina 23, s-a formulat
definiţia: „Administraţia de stat
este acea formă de manifestare a fenomenului administrativ, care constă în
conducerea executării şi
executarea efectivă a legilor, inclusiv prin realizarea de servicii publice, precum şi
a celorlalte acte ale
organelor de stat, îndeplinită de organele administraţiei de stat, în realizarea
puterii de stat”.
3.Trasaturile dreptului administrativ
ramura de drept relativ tanara -
comparativ cu alte ramuri de drept
(ex: dreptul civil sau dreptul
penal);
se caracterizeaza printr-o mare
varietate de domenii de
reglementare (economie,
sanatate, armata, invatamant);
ramura de drept public - si
implicit a sistemului unitar a
dreptului roman;
in dreptul administrativ interesul
public are prioritate fata de interesul
particular;
cuprinde norme juridice
specifice care reglementeaza in
regim de putere publica relatiile
sociale ce se nasc in sfera
administratiei publice. Astfel,
dreptul administrativ se
caracterizeaza prin existenta unui
ansamblu de reguli specifice
activitatilor administrative, distincte
de cele care reglementeaza
raporturile dintre particulari;
normele de drept administrativ
sunt mobile fata de normele de
drept privat;
normele de drept administrativ au,
cel mai adesea, un caracter
imperativ, constituind un regim
derogatoriu, de putere publica, de
supraordonare a subiectelor
raporturilor, desupra aflandu-se
intotdeauna autoritatile
administratiei;
este dominat de principiul legalitatii,
in sensul ca activitatea autoritatilor
administratiei publice se desfasoara
pe baza legilor si in conformitate cu
acestea;
4.Izvoarele dreptului administrativ
Izvoarele de drept administrativ
reprezinta formele in care se exprima
normele de drept administrativ care
nasc, modifica sau sting raporturi de
drept administrativ.
Izvoarele materiale ale dreptului, denumite si
izvoare reale, reprezinta realitatile social-
economice etc, care determina interventia
legiuitorului in sensul reglementarii juridice ce
se impune. Izvoarele formale reprezinta
formele juridice de exprimare a vointei
guvernantilor.
1. Izvoarele scrise
In raport de autoritatea publica de la care provin si
implicit de forta lor juridica, izvoarele scrise ale
dreptului administraiv sunt:
Constitutia
Constitutia, este cel mai important izvor al
dreptului administrativ datorita caracterului
de lege fundamentala a statului. Sunt
izvoare ale dreptului administrativ normele
constitutionale care au o dubla natura
juridica, de drept constitutional si, in
subsidiar, de drept administrativ. Exceptie
fac normele constitutionale care se refera la
organizarea si functionarea autoritatilor
administratiei publice, cele care
privesc drepturile si indatoririle
fundamentale ale cetatenilor a caror
realizare revine administratiei publice.
Legile
(constitutionale,
organice sau
ordinare),
Legile constitutionale (adica legile de revizuire a Constitutiei)
sunt izvor de drept administrativ daca reglementeaza relatii
sociale din sfera acestei ramuri de drept.
Legile organice – domeniul lor de reglementare este expres prevazut
in Constitutie si sunt izvoare ale dreptului administrativ daca
reglementeaza raporturi de drept administrativ (ex: Legea
nr.188/199 – Statutul functionarilor publici)
Legile ordinare – pot fi adoptate in orice domeniu specific activitatii
de legiferare, cu exceptia domeniilor legilor organice; trebuie, de
asemenea, pentru a izvoare ale dreptului administrativ sa
reglementeze relatii sociale ce fac obiectul administratiei publice.
Ordonantele Guvernului – simple sau
de urgenta, al caror regim specific este
reglementat in art.115 din Constitutie,
sunt acte normative cu forta juridica a
legii.
Hotararile Guvernului, actele
administratiei ministeriale si extraministeri
ale, ale autoritatilor administratiei centrale
autonome, ale autoritatilor administratiei
publice centrale si ale prefectilor – sunt
izvoare ale dreptului administrativ numai
daca au caracter normativ.
- actele administratiei ministeriale si
extraministeriale, indiferent de
denumirea lor (ordine, instructiuni,
precizari, circulare),
- actele autoritatilor administrative
centrale autonome (B.N.R., C.S.A.T),
denumite diferit (circulare, precizari,
hotarari etc),
- ordinele prefectilor,
- hotararile consiliilor raionale,
- hotararile consiliilor locale,
- dispozitiile presedintelui consiliului
raional,
- dispozitiile primarilor .
Decretele Presedintelui
In ce priveste decretele Presedintelui pot constitui, in
opinia majoritatii autorilor, izvoare de drept administrativ,
daca au un caracter normativ si reglementeaza raporturile
sociale din sfera administratiei publice. Astfel, este vorba
despre decretele emise in exercitarea atributiilor
constitutionale de declarare a mobilizarii generale sau
totale a fortelor armatedecretele privind masuri luate
pentru respingerea unor agresiuni armate indreptate
impotriva tarii, precum si despre decretele prin care
Presedintele Romaniei instituie potrivit legii, starea de
asediu sau de urgenta in intreaga tara si in unele unitati
administrativ teritoriale.
Tratatele si conventiile internationale
pot fi izvoare ale dreptului administrativ
indeplinesc anumite conditii:
sa fie de aplicatie directa,
nemijlocita,
sa fi fost ratificate conform
dispozitiilor constitutionale,
sa cuprinda reglementari ale
relatiilor sociale ce foc
obiectul dreptului
administrativ.
Tratatele si conventiile internationale
pot fi izvoare ale dreptului administrativ
daca indeplinesc anumite conditii:
sa fie de aplicatie directa,
nemijlocita,
sa fi fost ratificate conform
dispozitiilor constitutionale,
Izvoarele nescrise
Cutuma – poate fi privita ca izvor de drept in anumite
circumstante; astfel, in Rominia, prin instituirea
autonomiei locale pot sa apara anumite practici
administrative mai indelungate impuse de conditii
specifice unei anumite zone geografice (ex: oficierea
casatoriilor in zilele de duminica, fara a avea obligatia
legala in acest sens).
Principiile constituie izvoare importante ale
acestei ramuri de drept. Aceste principii s-au
cristalizat de-a lungul timpului si, farap a fi
prevazute expres in vreun act normativ (exemplu
principiul revocarii actelor normative).
Jurisprudenta - constituie in statele apartinand sistemului de drept
anglo-saxon (common-law) un izvor de drept administrativ. Doctrina
occidentala contemporana considera ca jurisprudenta instantelor de
contencios administrativ si constitutional reprezinta noi izvoare de
drept administrativ. In Franta, de exemplu, dezvoltarea dreptului
administrativ se bazeaza in principal pe jurisprudenta Consiliului de Stat
– instanta administrativa suprema, cu atributii si de avizare a proiectelor
de acte administrative.
Doctrina – nu constituie izvor al dreptului
administrativ, dar ea influenteaza evolutia
legislatiei si a jurisprudentei.
In activitatea administratiei comunitare, au fost
repetate anumite principii aplicabile in absenta bazei
legale:
principiul
libertatii de
decizie
principiul
legalitatii
principiul
egalitatii si
nediscriminar
ii
principiul
securitatii
juridice
principiul
protectiei
increderii
legitime
principiul
proportionalita
tii.
Bibliografie
* Gh. Boboş – “Teoria generală a statului şi dreptului”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
* Antonie Iorgovan şi Valentina Gilescu- “Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei” Tipografia Universităţii Bucureşti, 1986
* Ioan Alexandru- “Tratat de administraţie publică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
* R. Viorescu – “Drept administrativ şi administraţie publică” Suceava: Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 2006
* V. Gureu –” Drept administrative: Note de curs”, Tipogr.”Print-Caro”, Chisinau, 2016
* https://ro.wikipedia.org/wiki/Drept_administrative, accesat 26.09.2017, ora 15:48
* http://www.scritub.com/administratie/Obiectul-dreptului-administrat31738.php, accesat 26.09.2017, ora 17:03
1 de 20

Recomendados

Textul scrisTextul scris
Textul scrisCorinaurcanu1
468 visualizações10 slides
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescutomireanunicolae
596 visualizações17 slides
Migratia populatiei 2014Migratia populatiei 2014
Migratia populatiei 2014Daniela Barbaros
9.7K visualizações80 slides
Sistem nervosSistem nervos
Sistem nervosClubul DE Stiinte Biologie
11.1K visualizações32 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-EminescuVilleFTW
16K visualizações15 slides
Tesuturi clasa5Tesuturi clasa5
Tesuturi clasa5ofeliadumitru
13.8K visualizações8 slides
Criticismul junimistCriticismul junimist
Criticismul junimistFlorinRobert27
7.8K visualizações23 slides
Masurarea lungimiiMasurarea lungimii
Masurarea lungimiiFocsaLiliana1
349 visualizações9 slides
Stiluri vestimentareStiluri vestimentare
Stiluri vestimentareDia Daria
4.1K visualizações22 slides

Mais procurados(20)

Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
VilleFTW16K visualizações
Tesuturi clasa5Tesuturi clasa5
Tesuturi clasa5
ofeliadumitru13.8K visualizações
Criticismul junimistCriticismul junimist
Criticismul junimist
FlorinRobert277.8K visualizações
Masurarea lungimiiMasurarea lungimii
Masurarea lungimii
FocsaLiliana1349 visualizações
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Vlad Bodareu38.2K visualizações
Stiluri vestimentareStiluri vestimentare
Stiluri vestimentare
Dia Daria4.1K visualizações
025 -dreptul_contraventional 025 -dreptul_contraventional
025 -dreptul_contraventional
exodumuser20.1K visualizações
 Nutritia heterotrofa Nutritia heterotrofa
Nutritia heterotrofa
Garnetz Andreea-Catalina13.4K visualizações
Utilizarile apeiUtilizarile apei
Utilizarile apei
copeliaoros63.7K visualizações
Mihai viteazul 3Mihai viteazul 3
Mihai viteazul 3
Ami Amv4.9K visualizações
Contractul administrativContractul administrativ
Contractul administrativ
FisticanMariana3.9K visualizações
BucurestiBucuresti
Bucuresti
Alicia López Palomera3.9K visualizações
Dansuri traditionale romanestiDansuri traditionale romanesti
Dansuri traditionale romanesti
DIMITRIUTUDOR1.3K visualizações
SangeleSangele
Sangele
Cristiano Ionut9.6K visualizações
Subiectul 2 romanaSubiectul 2 romana
Subiectul 2 romana
Denis1053182.6K visualizações
Formarea conştiinţei istoriceFormarea conştiinţei istorice
Formarea conştiinţei istorice
Ursuletu Ucigas24K visualizações
Lectie discriminareLectie discriminare
Lectie discriminare
Iasmin Bodea1.8K visualizações
Un mod sanatos de viata 1Un mod sanatos de viata 1
Un mod sanatos de viata 1
Dencikk Navrotchii7.4K visualizações
PsihologiePsihologie
Psihologie
Cristina Cebotar618 visualizações
Basarabia în viaţa politică a românieiBasarabia în viaţa politică a româniei
Basarabia în viaţa politică a româniei
anatmd7.1K visualizações

Similar a Drept administrativ – obiect, definitie, trasaturi

Drept Administrativ 1.pptxDrept Administrativ 1.pptx
Drept Administrativ 1.pptxVancicaIoana
3 visualizações15 slides
Drept constitutional Drept constitutional
Drept constitutional exodumuser
36.3K visualizações63 slides
  44 - drept - drept civil idd  44 - drept - drept civil idd
44 - drept - drept civil iddSebicc TumTum
1.1K visualizações186 slides
095 -dreptul_politienesc 095 -dreptul_politienesc
095 -dreptul_politienesc exodumuser
4.3K visualizações14 slides
Teoria generala a dreptului unitatea iiiTeoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iiibc82gad
1.6K visualizações31 slides

Similar a Drept administrativ – obiect, definitie, trasaturi(20)

Drept Administrativ 1.pptxDrept Administrativ 1.pptx
Drept Administrativ 1.pptx
VancicaIoana3 visualizações
Drept constitutional Drept constitutional
Drept constitutional
exodumuser36.3K visualizações
  44 - drept - drept civil idd  44 - drept - drept civil idd
44 - drept - drept civil idd
Sebicc TumTum1.1K visualizações
095 -dreptul_politienesc 095 -dreptul_politienesc
095 -dreptul_politienesc
exodumuser4.3K visualizações
Teoria generala a dreptului unitatea iiiTeoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
bc82gad1.6K visualizações
Dreptul administrativDreptul administrativ
Dreptul administrativ
FisticanMariana872 visualizações
controlul administrativcontrolul administrativ
controlul administrativ
Thmota1826 visualizações
Tgd gclementTgd gclement
Tgd gclement
exodumuser30.6K visualizações
Teoria generala a dreptului unitatea ivTeoria generala a dreptului unitatea iv
Teoria generala a dreptului unitatea iv
bc82gad2K visualizações
Controlul exercitat in Administratia Publica Patrascu Frincu Mihaela HaneloreControlul exercitat in Administratia Publica Patrascu Frincu Mihaela Hanelore
Controlul exercitat in Administratia Publica Patrascu Frincu Mihaela Hanelore
Marketing Communication Health &Medicine3.5K visualizações
Tras 27-2010-2 chirilaTras 27-2010-2 chirila
Tras 27-2010-2 chirila
costy72329 visualizações
Ionel reghini & serban diaconescu & paul vasilescuIonel reghini & serban diaconescu & paul vasilescu
Ionel reghini & serban diaconescu & paul vasilescu
exodumuser24.4K visualizações
Tema 1 Notiuni generale despre stat.pptTema 1 Notiuni generale despre stat.ppt
Tema 1 Notiuni generale despre stat.ppt
FanAnimeAMV63 visualizações
8064502 suport-de-curs-drept-international-public-18064502 suport-de-curs-drept-international-public-1
8064502 suport-de-curs-drept-international-public-1
facdelitere1.7K visualizações

Mais de FisticanMariana

Serviciul publicServiciul public
Serviciul publicFisticanMariana
2.1K visualizações13 slides
Contenciosul administrativContenciosul administrativ
Contenciosul administrativFisticanMariana
2.2K visualizações10 slides
Actul administrativActul administrativ
Actul administrativFisticanMariana
3.4K visualizações17 slides
Dreptul administrativDreptul administrativ
Dreptul administrativFisticanMariana
835 visualizações13 slides

Mais de FisticanMariana(7)

Serviciul publicServiciul public
Serviciul public
FisticanMariana2.1K visualizações
Contenciosul administrativContenciosul administrativ
Contenciosul administrativ
FisticanMariana2.2K visualizações
Actul administrativActul administrativ
Actul administrativ
FisticanMariana3.4K visualizações
Funcționarul public și statutul lui juridicFuncționarul public și statutul lui juridic
Funcționarul public și statutul lui juridic
FisticanMariana1.2K visualizações
Dreptul administrativDreptul administrativ
Dreptul administrativ
FisticanMariana835 visualizações
Răspunderea juridică în dreptul administrativRăspunderea juridică în dreptul administrativ
Răspunderea juridică în dreptul administrativ
FisticanMariana1.5K visualizações

Drept administrativ – obiect, definitie, trasaturi

 • 1. DREPT ADMINISTRATIV – OBIECT, DEFINITIE, TRASATURI, IZVOARE FISTICAN MARIANA
 • 2. 1. Obiectul dreptului administrativ 4.Izvoarele dreptului administrativ 3.Trasaturile dreptului administrativ 2.Definitia dreptului administrativ
 • 3. 1. Obiectul dreptului administrativ
 • 4. In incercarea de a defini obiectul de reglementare al dreptului administrativ sunt identificate doua situatii: reglementarea relatiilor sociale din sfera administratiei publice impreuna cu alte ramuri ale dreptului public; reglementarea relatiilor sociale din sfera administratiei publice impreuna cu alte ramuri de drept privat;
 • 5. In ce priveste reglementarea relatiilor sociale din sfera administratiei publice impreuna cu alte ramuri de drept public, pot fi identificate trei ipoteze raporturile reglementate de dreptul administrativ subsecvent altei ramuri de drept public, cum ar fi dreptul constitutional, in care domina teza dublei naturi juridice a unor raporturi sociale; raporturi reglementate de dreptul administrativ ca drept comun altor ramuri ale dreptului, cum ar fi dreptul financiar, dreptul funciar, dreptul urbanismului etc. raporturi reglementate de dreptul administrativ in colaborare cu alte ramuri ale dreptului, cum ar fi, de exemplu, dreptul international public.
 • 6. In ce priveste reglementarea relatiilor sociale din sfera administratiei publice impreuna cu alte ramuri de drept privat, in aceasta situatie dreptul administrativ are rol de factor structurant, normele juridce din aceste ramuri (drept civil, dreptul familiei, etc) aflandu-se intr-un raport de subsecventa fata de normele de drept administrativ
 • 7. 2. Definitia În lucrarea „Dicţionar de Drept constituţional şi administrativ”, apărută la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică din Bucureşti, în 1978, la pagina 29, administraţia de stat este definită ca „activitate ce se desfăşoară pentru îndeplinirea funcţiilor statului şi a sarcinilor organelor administraţiei de stat; se caracterizează prin sfera largă a sarcinilor ce-i revin (politice, economice, social-culturale şi administrativgospodăreşti), prin caracterul concret şi operativ (realizând atât operaţii materiale – tehnice cât şi acte juridice, care nu sunt numai acte administrative, ci şi acte de drept civil, de dreptul muncii, etc.), precum şi prin metoda de atragere a tuturor factorilor sociali, calificaţi la înfăptuirea ei (organele statului, organizaţiile economice, întreprinderile şi instituţiile de stat, organizaţiileobşteşti, şi masele de cetăţeni)” În lucrarea „Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei” a autorilor Antonie Iorgovan şi Valentina Gilescu (Tipografia Universităţii Bucureşti, 1986), la pagina 23, s-a formulat definiţia: „Administraţia de stat este acea formă de manifestare a fenomenului administrativ, care constă în conducerea executării şi executarea efectivă a legilor, inclusiv prin realizarea de servicii publice, precum şi a celorlalte acte ale organelor de stat, îndeplinită de organele administraţiei de stat, în realizarea puterii de stat”.
 • 9. ramura de drept relativ tanara - comparativ cu alte ramuri de drept (ex: dreptul civil sau dreptul penal); se caracterizeaza printr-o mare varietate de domenii de reglementare (economie, sanatate, armata, invatamant); ramura de drept public - si implicit a sistemului unitar a dreptului roman; in dreptul administrativ interesul public are prioritate fata de interesul particular; cuprinde norme juridice specifice care reglementeaza in regim de putere publica relatiile sociale ce se nasc in sfera administratiei publice. Astfel, dreptul administrativ se caracterizeaza prin existenta unui ansamblu de reguli specifice activitatilor administrative, distincte de cele care reglementeaza raporturile dintre particulari; normele de drept administrativ sunt mobile fata de normele de drept privat; normele de drept administrativ au, cel mai adesea, un caracter imperativ, constituind un regim derogatoriu, de putere publica, de supraordonare a subiectelor raporturilor, desupra aflandu-se intotdeauna autoritatile administratiei; este dominat de principiul legalitatii, in sensul ca activitatea autoritatilor administratiei publice se desfasoara pe baza legilor si in conformitate cu acestea;
 • 11. Izvoarele de drept administrativ reprezinta formele in care se exprima normele de drept administrativ care nasc, modifica sau sting raporturi de drept administrativ. Izvoarele materiale ale dreptului, denumite si izvoare reale, reprezinta realitatile social- economice etc, care determina interventia legiuitorului in sensul reglementarii juridice ce se impune. Izvoarele formale reprezinta formele juridice de exprimare a vointei guvernantilor.
 • 12. 1. Izvoarele scrise In raport de autoritatea publica de la care provin si implicit de forta lor juridica, izvoarele scrise ale dreptului administraiv sunt:
 • 13. Constitutia Constitutia, este cel mai important izvor al dreptului administrativ datorita caracterului de lege fundamentala a statului. Sunt izvoare ale dreptului administrativ normele constitutionale care au o dubla natura juridica, de drept constitutional si, in subsidiar, de drept administrativ. Exceptie fac normele constitutionale care se refera la organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice, cele care privesc drepturile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor a caror realizare revine administratiei publice.
 • 14. Legile (constitutionale, organice sau ordinare), Legile constitutionale (adica legile de revizuire a Constitutiei) sunt izvor de drept administrativ daca reglementeaza relatii sociale din sfera acestei ramuri de drept. Legile organice – domeniul lor de reglementare este expres prevazut in Constitutie si sunt izvoare ale dreptului administrativ daca reglementeaza raporturi de drept administrativ (ex: Legea nr.188/199 – Statutul functionarilor publici) Legile ordinare – pot fi adoptate in orice domeniu specific activitatii de legiferare, cu exceptia domeniilor legilor organice; trebuie, de asemenea, pentru a izvoare ale dreptului administrativ sa reglementeze relatii sociale ce fac obiectul administratiei publice.
 • 15. Ordonantele Guvernului – simple sau de urgenta, al caror regim specific este reglementat in art.115 din Constitutie, sunt acte normative cu forta juridica a legii. Hotararile Guvernului, actele administratiei ministeriale si extraministeri ale, ale autoritatilor administratiei centrale autonome, ale autoritatilor administratiei publice centrale si ale prefectilor – sunt izvoare ale dreptului administrativ numai daca au caracter normativ. - actele administratiei ministeriale si extraministeriale, indiferent de denumirea lor (ordine, instructiuni, precizari, circulare), - actele autoritatilor administrative centrale autonome (B.N.R., C.S.A.T), denumite diferit (circulare, precizari, hotarari etc), - ordinele prefectilor, - hotararile consiliilor raionale, - hotararile consiliilor locale, - dispozitiile presedintelui consiliului raional, - dispozitiile primarilor .
 • 16. Decretele Presedintelui In ce priveste decretele Presedintelui pot constitui, in opinia majoritatii autorilor, izvoare de drept administrativ, daca au un caracter normativ si reglementeaza raporturile sociale din sfera administratiei publice. Astfel, este vorba despre decretele emise in exercitarea atributiilor constitutionale de declarare a mobilizarii generale sau totale a fortelor armatedecretele privind masuri luate pentru respingerea unor agresiuni armate indreptate impotriva tarii, precum si despre decretele prin care Presedintele Romaniei instituie potrivit legii, starea de asediu sau de urgenta in intreaga tara si in unele unitati administrativ teritoriale.
 • 17. Tratatele si conventiile internationale pot fi izvoare ale dreptului administrativ indeplinesc anumite conditii: sa fie de aplicatie directa, nemijlocita, sa fi fost ratificate conform dispozitiilor constitutionale, sa cuprinda reglementari ale relatiilor sociale ce foc obiectul dreptului administrativ. Tratatele si conventiile internationale pot fi izvoare ale dreptului administrativ daca indeplinesc anumite conditii: sa fie de aplicatie directa, nemijlocita, sa fi fost ratificate conform dispozitiilor constitutionale,
 • 18. Izvoarele nescrise Cutuma – poate fi privita ca izvor de drept in anumite circumstante; astfel, in Rominia, prin instituirea autonomiei locale pot sa apara anumite practici administrative mai indelungate impuse de conditii specifice unei anumite zone geografice (ex: oficierea casatoriilor in zilele de duminica, fara a avea obligatia legala in acest sens). Principiile constituie izvoare importante ale acestei ramuri de drept. Aceste principii s-au cristalizat de-a lungul timpului si, farap a fi prevazute expres in vreun act normativ (exemplu principiul revocarii actelor normative). Jurisprudenta - constituie in statele apartinand sistemului de drept anglo-saxon (common-law) un izvor de drept administrativ. Doctrina occidentala contemporana considera ca jurisprudenta instantelor de contencios administrativ si constitutional reprezinta noi izvoare de drept administrativ. In Franta, de exemplu, dezvoltarea dreptului administrativ se bazeaza in principal pe jurisprudenta Consiliului de Stat – instanta administrativa suprema, cu atributii si de avizare a proiectelor de acte administrative. Doctrina – nu constituie izvor al dreptului administrativ, dar ea influenteaza evolutia legislatiei si a jurisprudentei.
 • 19. In activitatea administratiei comunitare, au fost repetate anumite principii aplicabile in absenta bazei legale: principiul libertatii de decizie principiul legalitatii principiul egalitatii si nediscriminar ii principiul securitatii juridice principiul protectiei increderii legitime principiul proportionalita tii.
 • 20. Bibliografie * Gh. Boboş – “Teoria generală a statului şi dreptului”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 * Antonie Iorgovan şi Valentina Gilescu- “Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei” Tipografia Universităţii Bucureşti, 1986 * Ioan Alexandru- “Tratat de administraţie publică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008 * R. Viorescu – “Drept administrativ şi administraţie publică” Suceava: Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 2006 * V. Gureu –” Drept administrative: Note de curs”, Tipogr.”Print-Caro”, Chisinau, 2016 * https://ro.wikipedia.org/wiki/Drept_administrative, accesat 26.09.2017, ora 15:48 * http://www.scritub.com/administratie/Obiectul-dreptului-administrat31738.php, accesat 26.09.2017, ora 17:03