O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja mitä testataan?

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 25 Anúncio

Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja mitä testataan?

Baixar para ler offline

Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja mitä testataan? Finanssivalvonnan riskiasiantuntija Deni Seitzin esitysmateriaali 18.10.2022 pidetystä luennosta.

Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja mitä testataan? Finanssivalvonnan riskiasiantuntija Deni Seitzin esitysmateriaali 18.10.2022 pidetystä luennosta.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja mitä testataan? (20)

Mais de Finanssivalvonta (20)

Anúncio

Mais recentes (19)

Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja mitä testataan?

 1. 1. Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja mitä testataan? Rahamuseo 18.10.2022 klo 17.00-18.00 Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 1
 2. 2. Sisältö 1. Motivaatio – miksi ilmastonmuutokseen liittyvä stressitestaus on relevantti pankeille 2. Skenaarioista 3. Ilmastonmuutoksen riskien välittymisen mekanismit (siirtymä- eli transitioriskit & fyysiset riskit) 4. Nostoja viimeaikaisista testeistä Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 2
 3. 3. Miksi meidän pitäisi tehdä ilmastonmuutokseen liittyvää stressitestausta pankeille? • Ilmeinen vastaus on tietenkin se, että ilmastonmuutokseen liittyy merkittävä kaikkea taloudellista toimintaa koskettava muutos ympäristössämme. • Ei ole kuitenkaan aivan selvää, minkä takia juuri pankkeja pitäisi stressitestata…? Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 3
 4. 4. Miksi meidän pitäisi tehdä ilmastonmuutokseen liittyvää stressitestausta pankeille? Kaksi ilmastonmuutokseen liittyvää omaisuutta, joiden avulla voidaan nähdä vahva perusta stressitestaukselle: 1. Riskin systeemiluonne: − Yksittäiset tappiot eivät hetkauta pankkeja. Samanaikaisesti tapahtuva monen riskin realisoituminen voi sen sijaan johtaa yksittäisen pankin kaatumiseen tai pahimmillaan finanssimarkkinan laajuiseen kriisiin. − Tuttuja systeemiriskejä: korkotaso, talouden tila, työttömyys ja muut vastaavat uhat.  Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ovat selvästi systeemiriskejä 2. Riskin epälineaarisuus: − Esimerkiksi veden pinnan noustessa (tai laskiessa) 100 cm tappiovaikutus ei ole välttämättä sama kuin veden pinnan noustessa (tai laskiessa) 1 cm × 100. Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 4
 5. 5. Laitosten on otettava huomioon luottoriskinottohalussaan, toimintaperiaatteissaan ja menettelyissään riskit, jotka liittyvät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviin kriteereihin luotonottajien taloudellisessa tilanteessa. Erityisesti on otettava huomioon ympäristötekijöiden ja ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset. Luotonottajien maksukykyyn kohdistuvat ilmastonmuutokseen liittyvät riskit voivat toteutua ensisijaisesti fyysisinä riskeinä, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen fyysisistä vaikutuksista luotonottajalle aiheutuvat riskit sekä ilmastonmuutokseen vaikuttamiseen liittyvät vastuuriskit, tai siirtymäriskeinä, joita ovat esimerkiksi vähähiiliseen ja ilmastonmuutoksen kestävään talouteen siirtymisestä luotonottajalle aiheutuvat riskit. Lisäksi voi olla muitakin riskejä, kuten markkina- ja kuluttajamieltymysten muutoksia ja oikeudellisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa perustana olevien varojen kehitykseen. Luotonantoa ja -valvontaa koskevat ohjeet Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 5
 6. 6. Ilmastostressitestauksen lyhyt historia • 2018 Hollannin keskuspankki julkaisee ilmastostressitestien tulokset • 2020 Ranskan keskuspankin ilmastostressitestit • 2021 EKP julkaisee oman top down -ilmastostressitestinsä tulokset • 09/2021 New York FED julkaisee markkina-aineistoon pohjautuvan ilmastostressianalyysin • 05/2022 Englannin keskuspankin (CBES) ilmastostressitestit − Englannin keskuspankki tehnyt ilmastostressitestejä vuodesta 2019 alkaen • 07/2022 EKP:n valvomien pankkien bottom up -ilmastostressitestien tulokset julki Tyypilliset tulokset: • Tappiot maltillisia – tulosten epävarmuus kuitenkin vielä suuri − Pitkät skenaariot, datapuutteet, skenaarioihin liittyvät epävarmuustekijät • Tulokset puoltavat aikaista reagointia Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 6
 7. 7. Mistä elementeistä stressitestikampanja koostuu? Tavoitteiden asetanta Skenaariot Laskenta Lopputulokset Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 7
 8. 8. Mistä elementeistä stressitestikampanja koostuu? Tavoitteiden asetanta Skenaariot Laskenta Lopputulokset ”oppimisharjoitus” NGFS* Perinteistä stressitestausta ? NGFS* = Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial system Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 8
 9. 9. Mistä elementeistä stressitestikampanja koostuu? Tavoitteiden asetanta Skenaariot Data Laskenta Lopputulokset ”oppimisharjoitus” NGFS* Perinteistä stressitestausta Uudet haasteet Pituus & epävarmuus Saatavuus & laatu ? NGFS* = Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial system Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 9
 10. 10. NGFS-skenaarioista (1/2) NGFS:n skenaariot… • tarjoavat yhteisen lähtökohdan arvioitaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia taloudelle ja finanssijärjestelmälle • käyttävät useita malleja ja sisältävät laajan oletusten kirjon, mitkä heijastelevat ilmastomallinnukseen liittyvää epävarmuutta • Uusimmassa päivityksessä (kolmas versio julkaistu 9/2022): − sektoritason tarkkuutta − tarkempi fyysisten riskien huomiointi  Ovat osoittaneet, että välitön koordinoitu siirtymä on halvempaa kuin toimettomuus tai viivästynyt toimeen tarttuminen Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 10
 11. 11. NGFS-skenaarioista (2/2) Kategoria Skenaario Ambitio (°C) Reaktio Teknologian muutos CO2 poiston hyödyntäminen Alueellinen variaatiot Hallittu Nettopäästöt nolla 2050 1,4 Välitön ja pehmeä Nopea Keskimääräinen tai korkea Keskimääräinen Alle 2°C 1,6 Välitön ja pehmeä Keskimääräinen Keskimääräinen tai korkea Matala Hallitsematon Hajaantunut nettonolla 1,4 Välitön, mutta sektorikohtaisesti eroava Nopea Vähäistä suurempi Keskimääräinen Viivästynyt siirtymä 1,6 Viivästynyt Hidas /Nopea Vähäistä suurempi Korkea ”Hot house world” Nykysitoumukset 2,6 NDCs Hidas Vähäistä suurempi Keskimääräinen Nykyiset 3+ - Hidas Vähäinen Matala Matala Keskimääräinen Korkea Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU Riski 18.10.2022 11
 12. 12. Skenaariot Hallitsematon Hajaantunut nettonolla Viivästynyt transitio < 2°C Liian vähän, liian myöhään Hallittu Netto nolla 2050 (1,5°C) Alle 2°C Kuuma maailma Sitoumukset Nykyinen Fyysinen riski Siirtymäriski Matala Matala Korkea Korkea Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 12
 13. 13. Siirtymäriskit ja fyysiset riskit? Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 13
 14. 14. Luottoriski havainnollistettuna Vastaavaa Vastattavaa Omaisuuserät Vieras pääoma (velka) Oma pääoma Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 14
 15. 15. Luottoriski havainnollistettuna Riskin kasvu Vastaavaa Vastattavaa Vastaavaa Vastattavaa Omaisuuserät Vieras pääoma (velka) Oma pääoma Kasvanut riski realisoituu pankeille: • Suurempina tappioina • Suuremmat pääomavaraukset 1. Luotonmyöntökapasiteetti heikkenee 2. Luottoehdot heikkenevät Taseasema heikkenee Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 15
 16. 16. Luottoriski havainnollistettuna Vastaavaa Vastattavaa Vastaavaa Vastattavaa Omaisuuserät Vieras pääoma (velka) Oma pääoma Riskin kasvu Sama käsite monta eri nimeä: Henkilöasiakkailla: • Luototussuhde (LTV) Yrityksillä: • Omavaraisuusaste Tai ihan vain suomeksi: • Velkaantuneisuus Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 16
 17. 17. Siirtymäriskit ja fyysiset riskit? Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 17
 18. 18. Siirtymäriskit (1/2) Vastaavaa Vastattavaa Omaisuuserät Vieras pääoma (velka) Oma pääoma Tulot-menot tuloslaskelman kautta omaan pääomaan: • Päästöjen hinta ↑ tulos↓ Investoinnit: • Uudet vähäpäästöisemmät tuotantovälineet Vanhojen investointien arvonalenema: • Energiatehottomat tuotantovälineet Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 18
 19. 19. Siirtymäriskit (2/2) Vastaavaa Vastattavaa Omaisuuserät Vieras pääoma (velka) Oma pääoma Investoinnit: • Uudet vähäpäästöisemmät tuotantovälineet Vanhojen investointien arvonalenema: • Energiatehottomat tuotantovälineet • Päästöjen hinta ↑ tulos↓ Tuloslaskelman kautta: - Muu yhteiskunta Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 19
 20. 20. Fyysiset riskit Vastaavaa Vastattavaa Omaisuuserät Vieras pääoma (velka) Oma pääoma Omaisuuteen: • Sään ääri-ilmiöt Tuloksen kautta: • Vakuutusmaksujen kasvu • Omaisuuden tuottoon • Häiriöt tuotannossa Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 20
 21. 21. Muut vaikutuskanavat • Luottoriskin lisäksi pankeilla on luonnollisesti myös muita kanavia, joita pitkin ilmastoriskitekijät voivat vaikuttaa: − Likviditeettiriski − Markkinariski − Operatiivinen riski − Maineriskit Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 21
 22. 22. Poimintoja EKP:n ilmastostressitestistä 2022 Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 22
 23. 23. Tulosten perusteella 60 % pankeista ei vielä tee järjestelmällisesti omia ilmastoriskistressitestejä. Useimmissa pankeissa ilmastoriskejä ei myöskään ole sisällytetty luottoriskimalleihin. Vain 20 % pankeista kiinnittää luotonannossa huomiota mahdollisiin ilmastoriskeihin. - 8.7.2022 EKP:n lehdistötiedote vuoden 2022 ilmastostressitesteistä Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 23
 24. 24. Poimintoja tuloksista • EKP:n stressitestit 2022: − Oppimisharjoitus: − Valvottavat ovat oppineet harjoituksesta kehittäen metodologisia kyvykkyyksiä − Valvojat ovat oppineet valvottavien riskienhallintamenetelmistä ja riskeistä − Tulokset aggregoituna – ei suoria maa- tai pankkikohtaisia tuloksia − Luottotappiot hyvin maltilliset – arvioissa kuitenkin suurta epävarmuutta ja tuloksien voidaan olettaa aliarvioivan riskit  Vielä tulossa ”Best practices” -manuaali 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 1,00% Orderly 2050 Disorderly 2050 Hot house world 2050 30x(Orderly - Hot house world) GFC 2009 (IMF:n arvio alaraja) Luottotappiot Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 24
 25. 25. Linkkejä / lähteitä • NGFS:n skenaariot: https://www.ngfs.net/ • EKP:n top down -stressitestin tulokset 2022: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220708~565c3 8d18a.en.html • EKP:n bottom up -stressitestin tulokset 2021: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210922~59ade4710b.en.html • New York FED Climate Stress Testing: https://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr977 Deni Seitz / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18.10.2022 25

×