Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Lemon clean course

 1. Wie is Lemon? 2 Jong & Dynamisch >> 15 VTE Multidisciplinair > 7500 tevreden klanten in Benelux Wij ontwikkelen software, web- en mobile applicaties op maat Een idee of visie voor een applicatie hebben is een goede start, het uitwerken van dit idee in een product is echter vaak een heel ander verhaal. Bij Lemon Companies staan wij onze klanten bij met het uitwerken van creatieve oplossingen voor bijna elk soort van platform, zowel online als offline. Zo helpen wij onze klanten digitaal succesvol te zijn.
 2. Algemene informatie project 3 Situatieschets Het project bevat de uitwerking van een hybride mobile app (iOS en Android) en een web applicatie met tijdelijke projectnaam ‘Clean Course’ waarmee onderhoudswerkzaamheden op het golfterrein transparant en met minimale overhead opgevolgd kunnen worden. De Greenkeeper, alsook zijn onderaannemers, houden met behulp van deze mobile app hun geleverde prestaties bij en de verzamelde data stroomt automatisch door naar een cloud applicatie voor verdere verwerking en controle. Op deze manier krijgt de uitbater een overzicht van alle werkzaamheden en kan van de overeenkomstige facturen geverifieerd worden of ze in overeenstemming zijn met de werkelijk geleverde prestaties. In wat volgt gaan wij dieper in op hoe wij het project begrijpen, en hoe wij dit concreet vorm zouden geven. Dit document dient dan ook enerzijds om de klant te informeren en een beeld te geven van onze aanpak, anderzijds om een dialoog op gang te trekken omtrent eventuele opportuniteiten en keuzemogelijkheden. Te onderscheiden gebruikers Greenkeeper De tuinman en onderaannemers die taken uitvoeren op het terrein Manager De persoon die de werken coördineert en opvolgt voor Groep Heylen Admin De beheerder met het recht om instellingen aan te passen.
 3. 4 • Ge•brui•kers•ver•haal (het, o; meervoud: gebruikersverhalen) Middels een product log van user stories wordt duidelijk gemaakt welke toegevoegde waarden het softwaresysteem moet leveren aan de klant, zonder te vervallen in enige techniciteit,
 4. Component: User Management 5 User Management Als admin moet men gebruikers manueel kunnen toevoegen / verwijderen / aanpassen. Anonieme gebruiker kunnen zich niet spontaan registreren, maar alle gebruikers worden door de admin gepreregistreerd en persoonlijk uitgenodigd. Een gebruikersprofiel omvat gebruikersnaam, voornaam, achternaam, wachtwoord, email en overige contactgegevens. De admin kan steeds het wachtwoord van gebruikers overschrijven voor in het geval ze dit vergeten zijn. Bovendien kan de admin bepaalde rollen (admin, manager, greenkeeper, ...) toekennen aan gebruikers met bijhorende permissies in de applicatie. Prioriteit : Must-have
 5. Component: Identificatie 6 Identificatie Gebruiker User Story Prioriteit Anoniem Anonieme gebruikers dienen te kunnen aanmelden op zowel de mobiele app als op de web applicatie Must-have Anoniem Anonieme gebruikers moeten een password reset kunnen aanvragen op basis van emailadres of gebruikersnaam Nice-to-have User Geauthenticeerde gebruikers moeten zich kunnen afmelden Must-have User Geauthenticeerde gebruikers moeten profielgegevens en wachtwoorden kunnen beheren Must-have
 6. Component: Timetracking (1/2) 7 Timetracking Gebruiker User Story Prioriteit Greenkeeper Als greenkeeper moet men kunnen inklokken op de mobile app bij start of hername van bepaalde taak en uitchecken bij pauze of afronden taak. Bij het inklokken moet de greenkeeper de taak uit een lijst kunnen selecteren en kunnen aangeven welke werktuigen ik nodig heb om deze taak te volbrengen. Bovendien dient de greenkeeper de gps functie in te schakelen zodat de locatie gedeeld kan worden. Vanaf inklokken, dient een timerklok kunnen de gespendeerde tijd weer te geven Must-have Greenkeeper Als greenkeeper krijgt een overzicht openstaande taken die tijdelijk gepauzeerd werden zodat deze eenvoudig hernomen kunnen worden. Must-have Greenkeeper Historiek van activiteiten ter referentie Must-have
 7. Component: Timetracking (2/2) 8 Gebruiker User Story Prioriteit Manager Als manager wens ik een overzicht te kunnen raadplegen in de web applicatie van de geleverde prestaties. Ik moet kunnen filteren op datum, uitvoerder, task type, en gebruikte werktuigen. Ik moet deze prestaties in detail kunnen bekijken, en eventueel editeren of verwijderen, en ik moet eventueel ongeregistreerde prestaties zelf kunnen toevoegen. Bovendien moet ik dit overzicht kunnen exporteren naar CSV. Must-have Manager Als manager wens ik georapporten te kunnen opstellen in de web applicatie dat op een kaart visualiseert wie waar, wanneer en wat gedaan heeft. Must-have Timetracking
 8. Component: Notifications 9 Gebruiker User Story Prioriteit Manager Als manager wens ik notificaties te kunnen uitsturen vanuit de web applicatie naar 1 of meerdere greenkeepers. Via deze weg kan een manager in 1 richting communiceren naar de greenkeepers (reminders, aanmaningen voor openstaande opdrachten, inlichtingen, ...). Must-have Greenkeeper Als greenkeeper wens ik een persoonlijke notificatie inbox te kunnen raadplegen met een duidelijke indicatie wanneer er ongelezen berichten zijn. Bij het lezen van een notificatie dient het gemarkeerd te worden als 'gelezen'. Must-have Greenkeeper Als greenkeeper wens ik een notificatie te ontvangen wanneer ik het domain verlaat en mij ben vergeten uit te checken van een taak. Must-have Greenkeeper Als greenkeeper wens ik een duidelijke indicatie in de mobile app te zien wanneer ik in offline modus ben en dienen de gegevens automatisch gesynchroniseerd te worden vanaf ik terug online ben. Must-have
 9. Component: Settings 10 Gebruiker User Story Prioriteit Admin Als admin moet ik de verschillende taken kunnen definiëren in de web applicatie die door een greenkeeper uitgevoerd kunnen worden. Must-have Admin Als admin moet ik de verschillende werktuigen kunnen definiëren in de web applicatie die door een greenkeeper gebruikt kunnen worden. Must-have
 10. 11 • Tijds•be•stek (het, o; meervoud: tijdsbestekken) 1. bepaalde hoeveelheid tijd, 2. inschatting van geplande werkzaamheden
 11. General overview: tijdsbestek 12 OMSCHRIJVING # Dagen Kostprijs (dagtarief 600 EUR) Opzetfase, basismodule, interactie API, persistentie local storage, network listener 8 4.800 Authenticatie 3 1.800 Password reset 3 1.800 Gebruikersregistratie 3 1.800 Beheer gebruikersgegevens 2 1.200 Timetracking greenkeeper 6 3.600 Timetracking admin 10 6.000 Geotracking 6 3.600 Settings (taaktypes/werktuigen) 4 2.400 Notificaties 8 4.800 Design 3 1.800 Release management 2 1.200 Project management 1 600 Totaal 35.400,00
 12. 13 • Va•ria (de, meervoud)
 13. Varia • Projecten worden uitgevoerd in regie. Voor alle uitgevoerde taken wordt aan timetracking gedaan, waardoor de klant steeds een transparant overzicht heeft van de uitgevoerde werkzaamheden. • Op het einde van het project wordt een totaalberekening gemaakt van het totaal aantal gewerkte dagen. Een dagelijkse kostprijs van 600EUR (per developer/project manager) wordt aangerekend. • Bovenstaande inschattingen geeft een indicatie voor de verwachte ontwikkelingskost voor het platform. • Bij de start van het project wordt een voorschot van 30% gefactureerd. Dit voorschot wordt in rekening gebracht bij het berekenen van de totaalkost voor de ontwikkeling van het project. • Dit voorstel is geldig tot 30 dagen na ontvangst. 14
Anúncio