Tafsir al quran al-’azim ( Ibnu Katsir )

Shafiefie Fey
Shafiefie FeyKolej Sultan Ismail Petra (KIAS) , Nilam Puri
TAFSIR AL-QURAN
AL-’AZIM
BIOGRAFI IBNU KATHIR
• Beliau adalah Imam yang mulia Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin
,Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi .
• Berasal dari kota Bashrah , kemudian menetap , belajar dan mengajar
di Damaskus .
• Dilahirkan di Mijdal , sebuah tempat di kota Bashrah pada tahun
701.H (1302 M).
• Menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Khamis bulan Sya’ban
774 h (1373 M ) di Kota Damaskus , ketika berumur 74 tahun .
• Dimakamkan di samping gurunya , Ibnu Taimiyyah .
• Dibesarkan dalam keadaan yatim .
• Ayahnya meninggal ketika beliau berusia 3 tahun dan beliau terkenal
sebagai khatib di kota itu .
• Dikurniakan hafalan yang istiemewa dan beliau menuntut ilmu
semenjak kecil lagi .
• Beliau ke Damsyiq ketika berusia 7 tahun dan berguru dengan ulama
terkenal di zamannya .
• Beliau juga mempelajari hadits , fiqh dan menghasilkan karya dalam
bidang tersebut .
• Beliau menulis karya yang besar mengenai hukum-hakam namun tidak
sempat diselesaikan .
• Beliau mempunyai hubungan rapat dengan Syeikh al-Islam Ibn
Taimiyah .
• Banyak pujian diberikan Ibn Taimiyah kepada Ibnu Kathir dalm al-
Bidayah wa al-Nihayah , malah Ibnu Kathir banyak mengikut
pendapat beliau dalam pandangannya .
• Ibnu Kathir juga mengambil fatwanya dalam masalah perceraian dan
berhadapan dengan berbagai ujian serta disakiti kerana hubungan
beliau dengan Ibn Taimiyah .
GURU-GURU IBNU KATHIR
• Syeikh Burhanuddin Ibrahim bin Abdirahman al-Fazari .
• Di Damsyik Syria , beliau belajar dengan Isa bin al-Muth’im
• Ahmad bin Abi Thalib
• Muhammad Ibnu Zar rad , menyertai Syeikh Jamaluddin Yusuf bin az-
Zaki al’Mizzi (wafat 742 H) , beliau banyak faedah dan menimba ilmu
darinya dan akhirnya beliau menikahi puterinya .
• Ulama Mesir yang memberi beliau Ijazah ialah Abu Musa al-Qararafi .
• Ali bin Umar as-Sawani dan lain-lain .
MURID-MURID IBNU
KATHIR
• Ibnu Hajji adalah salah satu murid Ibnu Katsir dan dia mengatakan :
• Beliau adalah penghafal hadits terbaik . Beliau juga paling mengetahui
mengenai perawi dan keaslian hadits . Teman-teman dan gurunya
mengakui kemampuanya ini . Setiap kali saya bertemu dengannya , saya
selalu mendapatkan manfaat darinya.
• Juga Ibnu Imad Al-Hambali berkata dalam kitabnya “ Shadrat Ah-
Dhahab ” :
• Beliau adalah hafidz yang mashur , yang ingatanya sangat cerdas ,
sedikit sekali beliau lupa , pemahamannya cukup dan mempunyai
pengetahuan yang baik dalam bahasa arab .
KARYA IBNU KATHIR
1. Al-Bidayah wa al-Nihayah fi al-Tarikh
2. Tafsir al-Quran al-Azim
3. Al-Lawalib al-Darari fi al-Tarikh
4. Intikhab min al-Bidayah wa al-Nihayah
5. Tafsir al-Quran
6. Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad
7. Jami’ al-Masanid
8. Sunan al-Hadi li Aqwam al-Sunan
9. Al-Wadih al-Nafis fi Manaqib al-Imam Muhammad bin Idris
KITAB TAFSIR IBNU KATHIR
• Tafsir al-Quran Al-’Adzim atau lebih dikenali dengan Tafsir Ibnu
Kathir adalah salah satu dari Tafsir bil ma’tsur yang sahih .
• Di dalamnya diterangkan riwayat-riwayat yang diterima dari Nabi
Muhammad S.A.W , dari sahabat-sahabat dan tabi’in .
• Menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya dengan sedaya upaya
untuk menjauhi daripada perbahasan tentang I’rab dan pecahan ilmu
Balaghah lain seperti yang dilakukan oleh ulama tafsir lain .
• Tidak membahaskan secara panjang lebar ilmu yang tiada kaitan
dengan tafsir atau memahami al-Quran .
• Sentiasa berbincang dengan gurunya tentang perkara yang
mengelirukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat .
• Sangat berhati-hati dengan perkara Israiliyat .
• Secara umumnya kitab tafsir Ibnu Kathir berjumlah 4 jilid .
• Dengan penerbit yang sama iaitu dari Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah .
METODOLOGI KITAB TAFSIR IBNU
KATHIR
• Tafsir ini dimulakan dengan muqaddimah yang panjang dan menyebut perkara
penting yang berkaitan dengan al-Quran dan pentafsiran .
• Di dalamnya juga menghuraikan metodologi penulisan kitab tafsirnya
sebagaimana berikut :
1. Mentafsirkan al-Quran dengan al-Quran .
2. Mentafsirkan al-Quran dengan al-Hadits sekiranya tidak didapati
keterangan daripada ayat-ayat al-Quran .
3. Mentafsirkan al-Quran dengan pendapat sahabat , sekiranya tidak
terdapat keterangan daripada al-Quran dan al-Hadits , memandangkan
sahabat dan golongan yang lebih mengetahui tentang persoalan-
persoalan tersebut .
4. Merujuk kepada pendapat Tabi’in apabila tidak menemuinya dalam al-
Quran atau pendapat para sahabat .
• Ibnu Kathir berpendapat pentafsiran Tabi’in dapat diterima apabila
mereka tidak berselisih faham mengenainya .
• Sekiranya mereka berselisih pendapat mengenai sesuatu pentafsiran ,
maka pendapat tersebut perlu diteliti terlebih dahulu dengan merujuk
kepada kaedah Bahasa al-Quran atau al-Sunnah atau merujuk kepada
keumuman Bahasa Arab atau pendapat-pendapat sahabat untuk
menentukan kebenarannya ,
• Ibnu Kathir juga menjelaskan mengenai unsur-unsur israiliyat dan
berwaspada darinya .
• Ibnu Kathir juga memasukkan dalam tafsirnya perbincangan fiqh
dengan menyebut pandangan ulama dan dalil-dalil mereka semesa
menafsirkan ayat-ayat ahkam .
KEISTIEMEWAAN TAFSIR
IBNU KATHIR
• Adalah tafsir yang paling masyhur yang memberikan perhatian terhadap apa
yang telah diberikan oleh mufassir salaf dan menjelaskan makna-makna dan
hukumnya .
• Perhatian yang sangat besar dengan penafsiran antara al-Quran dengan al-
Quran .
• Merupakan tafsir yang paling banyak memuatkan atau memaparkan ayat-
ayat yang bersesuaian maknanya , kemudian diikuti denganpenafsiran ayat
hadits marfu’ yang ada relevansinya dengan ayat yang sedang ditafsirkan
serta menjelaskan apa yang dijadikan hujjah dari ayat tersebut . Kemudian
diikuti pula dengan pendapat para sahabat dan para tabi’in serta ulama salaf
.
• Disertakan selalu peringatan akan cerita-cerita Israiliyat yang tertolak
(mungkar) yang hanya tersebar di dalam tafsir bil ma’tsur .
• Bersandarkan pada riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad S.A.W ,
para sahabat dan Tabi’in .
• Penjelasannya dari segi I’rab dan istinbatnya tentang hukum-hokum
syari’e dan ayat-ayat al-Quran .
• Menjadi literasi mufassir setelahnya dan telah dicetak serta disebarkan
sehingga ke penjuru dunia .
• Tidak mengandungi permusuhan dalam membincangkan golongan dan
mazhab malah mengajak pada persatuan dan mencari kebenaran
bersama .
KEKURANGAN TAFSIR IBNU
KATHIR
• Masih terdapat hadits Dhoi’f dan pengulangan hadits Sahih .
• Terdapat sejumlah Israiliyat , sekalipun ia mengingatkannya , namun
tanpa penegasan dan penyelidikan .
• Di dalamnya disebutkan juga khabar-khabar yang sanadnya tidak
sahih , kemudian tidak dijelaskan bahawa ia tidak sahih .
• Bercampurnya yang sahih dan yang tidak sahih dan penukilan
perkataan dari para sahabat dan tabi’in tanpa isnad dan tidak pasti .
SEKIAN , TERIMA
KASIH
1 de 15

Recomendados

Tafsir ibnu kathir por
Tafsir ibnu kathirTafsir ibnu kathir
Tafsir ibnu kathirAmirul Afif
9.5K visualizações13 slides
Takhrij al hadith por
Takhrij al hadithTakhrij al hadith
Takhrij al hadithwmkfirdaus
15K visualizações16 slides
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH por
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHPengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHFarra Shahirra
41.8K visualizações21 slides
Ulum al quran por
Ulum al quranUlum al quran
Ulum al quranKamarudin Jaafar
46.6K visualizações34 slides
USULUDDIN STPM : ULUM AL QURAN NASIKH MANSUKH por
USULUDDIN STPM : ULUM AL QURAN NASIKH MANSUKHUSULUDDIN STPM : ULUM AL QURAN NASIKH MANSUKH
USULUDDIN STPM : ULUM AL QURAN NASIKH MANSUKHsmka wataniah machang, kelantan
7.6K visualizações22 slides
Pengumpulan al quran por
Pengumpulan al quranPengumpulan al quran
Pengumpulan al quranWan Syafawati
51.2K visualizações35 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis por
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisUlum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisZafirah Abdullah
46.2K visualizações45 slides
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat por
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatSejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatNoor Aziah Mamat
41.7K visualizações14 slides
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in por
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inSejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inZafirah Abdullah
27.9K visualizações35 slides
Asbabun nuzul por
Asbabun nuzulAsbabun nuzul
Asbabun nuzulKamarudin Jaafar
14.8K visualizações28 slides
Hadis nabawi & hadis Qudsi por
Hadis nabawi & hadis QudsiHadis nabawi & hadis Qudsi
Hadis nabawi & hadis QudsiAimiRasyidaJunedi
33.3K visualizações6 slides
Usuluddin kertas 2 sejarah perkembangan ilmu tafsir (zaman tabi'in dan tadwin) por
Usuluddin kertas 2 sejarah perkembangan ilmu tafsir (zaman tabi'in dan tadwin)Usuluddin kertas 2 sejarah perkembangan ilmu tafsir (zaman tabi'in dan tadwin)
Usuluddin kertas 2 sejarah perkembangan ilmu tafsir (zaman tabi'in dan tadwin)MUHAMMAD FAUZI YUSOF
16.3K visualizações8 slides

Mais procurados(20)

Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis por Zafirah Abdullah
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisUlum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
Zafirah Abdullah46.2K visualizações
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat por Noor Aziah Mamat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatSejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Noor Aziah Mamat41.7K visualizações
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in por Zafirah Abdullah
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inSejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Zafirah Abdullah27.9K visualizações
Asbabun nuzul por Kamarudin Jaafar
Asbabun nuzulAsbabun nuzul
Asbabun nuzul
Kamarudin Jaafar14.8K visualizações
Hadis nabawi & hadis Qudsi por AimiRasyidaJunedi
Hadis nabawi & hadis QudsiHadis nabawi & hadis Qudsi
Hadis nabawi & hadis Qudsi
AimiRasyidaJunedi33.3K visualizações
Usuluddin kertas 2 sejarah perkembangan ilmu tafsir (zaman tabi'in dan tadwin) por MUHAMMAD FAUZI YUSOF
Usuluddin kertas 2 sejarah perkembangan ilmu tafsir (zaman tabi'in dan tadwin)Usuluddin kertas 2 sejarah perkembangan ilmu tafsir (zaman tabi'in dan tadwin)
Usuluddin kertas 2 sejarah perkembangan ilmu tafsir (zaman tabi'in dan tadwin)
MUHAMMAD FAUZI YUSOF16.3K visualizações
Aqidah : Beriman Kepada Kitab por Ainur Jannah
Aqidah : Beriman Kepada KitabAqidah : Beriman Kepada Kitab
Aqidah : Beriman Kepada Kitab
Ainur Jannah12.3K visualizações
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM por Aina Zambry
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAMSEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
Aina Zambry20.6K visualizações
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL por Nurul Husna
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALSLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
Nurul Husna20.4K visualizações
Sebab nuzul por Kamarudin Jaafar
Sebab nuzulSebab nuzul
Sebab nuzul
Kamarudin Jaafar11.4K visualizações
Kepentingan Sumber Hukum(Usul Fiqh) por Siti Nadzirah Md Supar
Kepentingan Sumber Hukum(Usul Fiqh)Kepentingan Sumber Hukum(Usul Fiqh)
Kepentingan Sumber Hukum(Usul Fiqh)
Siti Nadzirah Md Supar3.4K visualizações
Usul fiqh, hadith. por jimoh370
Usul fiqh, hadith.Usul fiqh, hadith.
Usul fiqh, hadith.
jimoh3705.8K visualizações
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin por Zafirah Abdullah
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinSejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Zafirah Abdullah14.7K visualizações
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie. por jimoh370
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
jimoh370117.8K visualizações
Hadis Dhaif por Misiah Bayani
Hadis DhaifHadis Dhaif
Hadis Dhaif
Misiah Bayani5.1K visualizações
العادة محمة : Adat dijadikan hukum por AimiRasyidaJunedi
العادة محمة : Adat dijadikan hukumالعادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukum
AimiRasyidaJunedi20.1K visualizações
Barangan Ribawi por Nor Azhar Aduka
Barangan RibawiBarangan Ribawi
Barangan Ribawi
Nor Azhar Aduka10.4K visualizações
Muqaddimah ilmu usul fiqh por Zafirah Abdullah
Muqaddimah ilmu usul fiqhMuqaddimah ilmu usul fiqh
Muqaddimah ilmu usul fiqh
Zafirah Abdullah42K visualizações
Perjanjian Hudaibiyah por Hairul Nizam Muzahar
Perjanjian HudaibiyahPerjanjian Hudaibiyah
Perjanjian Hudaibiyah
Hairul Nizam Muzahar67.7K visualizações

Similar a Tafsir al quran al-’azim ( Ibnu Katsir )

Ibnu katsir por
Ibnu katsirIbnu katsir
Ibnu katsirAzzahra Professional Management Services
5.2K visualizações31 slides
Biografi imam al baghawi por
Biografi imam al baghawiBiografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawiSidqi Maulana
875 visualizações5 slides
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx por
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptxSharifahNurulhuda3
37 visualizações49 slides
PENGANTAR TAFSIR-1 OLEH Ahmad Mutawalli Nasution. SM MD IV-C. FDK UINSU 2019/... por
PENGANTAR TAFSIR-1 OLEH Ahmad Mutawalli Nasution. SM MD IV-C. FDK UINSU 2019/...PENGANTAR TAFSIR-1 OLEH Ahmad Mutawalli Nasution. SM MD IV-C. FDK UINSU 2019/...
PENGANTAR TAFSIR-1 OLEH Ahmad Mutawalli Nasution. SM MD IV-C. FDK UINSU 2019/...ISLAMIC UNIVERSITY OF GOVERMENT NORTH SUMATERA
40 visualizações24 slides
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir Terkenal por
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir TerkenalPara Mufassirun dan Kitab Tafsir Terkenal
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir TerkenalRatih Aini
13.9K visualizações29 slides
ijmali ibnu katsir.pptx por
ijmali ibnu katsir.pptxijmali ibnu katsir.pptx
ijmali ibnu katsir.pptxMonaHaniza
3 visualizações12 slides

Similar a Tafsir al quran al-’azim ( Ibnu Katsir )(20)

Biografi imam al baghawi por Sidqi Maulana
Biografi imam al baghawiBiografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawi
Sidqi Maulana875 visualizações
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx por SharifahNurulhuda3
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx
SharifahNurulhuda337 visualizações
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir Terkenal por Ratih Aini
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir TerkenalPara Mufassirun dan Kitab Tafsir Terkenal
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir Terkenal
Ratih Aini13.9K visualizações
ijmali ibnu katsir.pptx por MonaHaniza
ijmali ibnu katsir.pptxijmali ibnu katsir.pptx
ijmali ibnu katsir.pptx
MonaHaniza3 visualizações
Mustolah hadis por long71
Mustolah hadis Mustolah hadis
Mustolah hadis
long714.4K visualizações
Tafsir ibnu katsir juz 1 por naufal ilyas
Tafsir ibnu katsir juz 1Tafsir ibnu katsir juz 1
Tafsir ibnu katsir juz 1
naufal ilyas659 visualizações
Tafsir ibnu-katsir-juz-1 por Eko Supriyo
Tafsir ibnu-katsir-juz-1Tafsir ibnu-katsir-juz-1
Tafsir ibnu-katsir-juz-1
Eko Supriyo444 visualizações
Tafsir ibnu katsir juz 1 por Abu Husain
Tafsir ibnu katsir juz 1Tafsir ibnu katsir juz 1
Tafsir ibnu katsir juz 1
Abu Husain4.9K visualizações
Tafsir ibnu-katsir-juz-1 por Muhammad Idris
Tafsir ibnu-katsir-juz-1Tafsir ibnu-katsir-juz-1
Tafsir ibnu-katsir-juz-1
Muhammad Idris272 visualizações
KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH por annisa arsya wardani
 KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
annisa arsya wardani3.5K visualizações
Fatimah zahrah md fauadi ; mazhab por Dania Azmy
Fatimah zahrah md fauadi ; mazhabFatimah zahrah md fauadi ; mazhab
Fatimah zahrah md fauadi ; mazhab
Dania Azmy581 visualizações
Tafsir al kabir @ mafatih al ghaib oleh Imam Fakhruddin ar Razi por Nurul Farhana
Tafsir al kabir @ mafatih al ghaib oleh Imam Fakhruddin ar RaziTafsir al kabir @ mafatih al ghaib oleh Imam Fakhruddin ar Razi
Tafsir al kabir @ mafatih al ghaib oleh Imam Fakhruddin ar Razi
Nurul Farhana4.1K visualizações
akidah Ath thahawi por Lina Wy
akidah Ath thahawiakidah Ath thahawi
akidah Ath thahawi
Lina Wy383 visualizações
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx por InezAuliana
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxKEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
InezAuliana69 visualizações
02.pembukuan hadits por ufiurwati
02.pembukuan hadits02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits
ufiurwati410 visualizações

Tafsir al quran al-’azim ( Ibnu Katsir )

 • 2. BIOGRAFI IBNU KATHIR • Beliau adalah Imam yang mulia Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin ,Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi . • Berasal dari kota Bashrah , kemudian menetap , belajar dan mengajar di Damaskus . • Dilahirkan di Mijdal , sebuah tempat di kota Bashrah pada tahun 701.H (1302 M). • Menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Khamis bulan Sya’ban 774 h (1373 M ) di Kota Damaskus , ketika berumur 74 tahun . • Dimakamkan di samping gurunya , Ibnu Taimiyyah .
 • 3. • Dibesarkan dalam keadaan yatim . • Ayahnya meninggal ketika beliau berusia 3 tahun dan beliau terkenal sebagai khatib di kota itu . • Dikurniakan hafalan yang istiemewa dan beliau menuntut ilmu semenjak kecil lagi . • Beliau ke Damsyiq ketika berusia 7 tahun dan berguru dengan ulama terkenal di zamannya . • Beliau juga mempelajari hadits , fiqh dan menghasilkan karya dalam bidang tersebut . • Beliau menulis karya yang besar mengenai hukum-hakam namun tidak sempat diselesaikan . • Beliau mempunyai hubungan rapat dengan Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah .
 • 4. • Banyak pujian diberikan Ibn Taimiyah kepada Ibnu Kathir dalm al- Bidayah wa al-Nihayah , malah Ibnu Kathir banyak mengikut pendapat beliau dalam pandangannya . • Ibnu Kathir juga mengambil fatwanya dalam masalah perceraian dan berhadapan dengan berbagai ujian serta disakiti kerana hubungan beliau dengan Ibn Taimiyah .
 • 5. GURU-GURU IBNU KATHIR • Syeikh Burhanuddin Ibrahim bin Abdirahman al-Fazari . • Di Damsyik Syria , beliau belajar dengan Isa bin al-Muth’im • Ahmad bin Abi Thalib • Muhammad Ibnu Zar rad , menyertai Syeikh Jamaluddin Yusuf bin az- Zaki al’Mizzi (wafat 742 H) , beliau banyak faedah dan menimba ilmu darinya dan akhirnya beliau menikahi puterinya . • Ulama Mesir yang memberi beliau Ijazah ialah Abu Musa al-Qararafi . • Ali bin Umar as-Sawani dan lain-lain .
 • 6. MURID-MURID IBNU KATHIR • Ibnu Hajji adalah salah satu murid Ibnu Katsir dan dia mengatakan : • Beliau adalah penghafal hadits terbaik . Beliau juga paling mengetahui mengenai perawi dan keaslian hadits . Teman-teman dan gurunya mengakui kemampuanya ini . Setiap kali saya bertemu dengannya , saya selalu mendapatkan manfaat darinya. • Juga Ibnu Imad Al-Hambali berkata dalam kitabnya “ Shadrat Ah- Dhahab ” : • Beliau adalah hafidz yang mashur , yang ingatanya sangat cerdas , sedikit sekali beliau lupa , pemahamannya cukup dan mempunyai pengetahuan yang baik dalam bahasa arab .
 • 7. KARYA IBNU KATHIR 1. Al-Bidayah wa al-Nihayah fi al-Tarikh 2. Tafsir al-Quran al-Azim 3. Al-Lawalib al-Darari fi al-Tarikh 4. Intikhab min al-Bidayah wa al-Nihayah 5. Tafsir al-Quran 6. Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad 7. Jami’ al-Masanid 8. Sunan al-Hadi li Aqwam al-Sunan 9. Al-Wadih al-Nafis fi Manaqib al-Imam Muhammad bin Idris
 • 8. KITAB TAFSIR IBNU KATHIR • Tafsir al-Quran Al-’Adzim atau lebih dikenali dengan Tafsir Ibnu Kathir adalah salah satu dari Tafsir bil ma’tsur yang sahih . • Di dalamnya diterangkan riwayat-riwayat yang diterima dari Nabi Muhammad S.A.W , dari sahabat-sahabat dan tabi’in . • Menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya dengan sedaya upaya untuk menjauhi daripada perbahasan tentang I’rab dan pecahan ilmu Balaghah lain seperti yang dilakukan oleh ulama tafsir lain . • Tidak membahaskan secara panjang lebar ilmu yang tiada kaitan dengan tafsir atau memahami al-Quran .
 • 9. • Sentiasa berbincang dengan gurunya tentang perkara yang mengelirukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat . • Sangat berhati-hati dengan perkara Israiliyat . • Secara umumnya kitab tafsir Ibnu Kathir berjumlah 4 jilid . • Dengan penerbit yang sama iaitu dari Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah .
 • 10. METODOLOGI KITAB TAFSIR IBNU KATHIR • Tafsir ini dimulakan dengan muqaddimah yang panjang dan menyebut perkara penting yang berkaitan dengan al-Quran dan pentafsiran . • Di dalamnya juga menghuraikan metodologi penulisan kitab tafsirnya sebagaimana berikut : 1. Mentafsirkan al-Quran dengan al-Quran . 2. Mentafsirkan al-Quran dengan al-Hadits sekiranya tidak didapati keterangan daripada ayat-ayat al-Quran . 3. Mentafsirkan al-Quran dengan pendapat sahabat , sekiranya tidak terdapat keterangan daripada al-Quran dan al-Hadits , memandangkan sahabat dan golongan yang lebih mengetahui tentang persoalan- persoalan tersebut . 4. Merujuk kepada pendapat Tabi’in apabila tidak menemuinya dalam al- Quran atau pendapat para sahabat .
 • 11. • Ibnu Kathir berpendapat pentafsiran Tabi’in dapat diterima apabila mereka tidak berselisih faham mengenainya . • Sekiranya mereka berselisih pendapat mengenai sesuatu pentafsiran , maka pendapat tersebut perlu diteliti terlebih dahulu dengan merujuk kepada kaedah Bahasa al-Quran atau al-Sunnah atau merujuk kepada keumuman Bahasa Arab atau pendapat-pendapat sahabat untuk menentukan kebenarannya , • Ibnu Kathir juga menjelaskan mengenai unsur-unsur israiliyat dan berwaspada darinya . • Ibnu Kathir juga memasukkan dalam tafsirnya perbincangan fiqh dengan menyebut pandangan ulama dan dalil-dalil mereka semesa menafsirkan ayat-ayat ahkam .
 • 12. KEISTIEMEWAAN TAFSIR IBNU KATHIR • Adalah tafsir yang paling masyhur yang memberikan perhatian terhadap apa yang telah diberikan oleh mufassir salaf dan menjelaskan makna-makna dan hukumnya . • Perhatian yang sangat besar dengan penafsiran antara al-Quran dengan al- Quran . • Merupakan tafsir yang paling banyak memuatkan atau memaparkan ayat- ayat yang bersesuaian maknanya , kemudian diikuti denganpenafsiran ayat hadits marfu’ yang ada relevansinya dengan ayat yang sedang ditafsirkan serta menjelaskan apa yang dijadikan hujjah dari ayat tersebut . Kemudian diikuti pula dengan pendapat para sahabat dan para tabi’in serta ulama salaf .
 • 13. • Disertakan selalu peringatan akan cerita-cerita Israiliyat yang tertolak (mungkar) yang hanya tersebar di dalam tafsir bil ma’tsur . • Bersandarkan pada riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad S.A.W , para sahabat dan Tabi’in . • Penjelasannya dari segi I’rab dan istinbatnya tentang hukum-hokum syari’e dan ayat-ayat al-Quran . • Menjadi literasi mufassir setelahnya dan telah dicetak serta disebarkan sehingga ke penjuru dunia . • Tidak mengandungi permusuhan dalam membincangkan golongan dan mazhab malah mengajak pada persatuan dan mencari kebenaran bersama .
 • 14. KEKURANGAN TAFSIR IBNU KATHIR • Masih terdapat hadits Dhoi’f dan pengulangan hadits Sahih . • Terdapat sejumlah Israiliyat , sekalipun ia mengingatkannya , namun tanpa penegasan dan penyelidikan . • Di dalamnya disebutkan juga khabar-khabar yang sanadnya tidak sahih , kemudian tidak dijelaskan bahawa ia tidak sahih . • Bercampurnya yang sahih dan yang tidak sahih dan penukilan perkataan dari para sahabat dan tabi’in tanpa isnad dan tidak pasti .