Modernisme vs noucentisme.definitiu

F
ESQUEMA - RESUM
1.  MODERNISME Vs NOUCENTISME:
   TAULA COMPARATIVA
2.  QUÈ ÉS EL NOUCENTISME?
   CONTEXT SOCIAL I POLÍTIC. LA
   MANCOMUNITAT
3.  VÍDEO SOBRE EL NOUCENTISME
4.  CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE
   LA LITERATURA NOUCENTISTA
5.  AUTORS MÉS IMPORTANTS I
   OBRES
Modernisme
                      Vs.
                    Noucentisme


Detall de la façana del Palau de
la Música de Barcelona  Detall de la façana del Col·legi
  Oficial de metges de Barcelona
TAULA COMPARATIVA
    MODERNISME                  NOUCENTISME
 CRONOLOGIA: DE 1880 A 1915           CRONOLOGIA: DE 1906 A 1923
Desenvolupament al conjunt d’Espanya i   Moviment estètic i literari pròpiament
Llatinoamèrica . Moviment no només literari català, liderat per la burgesia, que se sent
que troba gran èxit a Catalunya.      impel·lida a actuar en benefici del país.
Fugida de la realitat, que troben vulgar i  Es reivindica la ciutat com a ideal, centre
poc poètica. Bucolització del món rural i   de la raó, el seny i el progrés dels pobles,
rebuig a l’urbà i a la burgesia acomodada.  especialment en el cas català.
Ambientació de les obres en llocs i països  Es retorna al model clàssic, d'inspiració
exòtics i mítics, o reals però desapareguts  grecollatina i al mediterranisme, marc de
(època medieval, etc.)            referència, bressol de la nostra civilització.
El llenguatge és més important que el     Llenguatge mesurat i cerca de “l’obra ben
contingut. Ús abundant de recursos      feta”. Tanta importància té la forma com el
fonètics (aliteracions, onomatopeies, etc.)  contingut. Ideal de perfecció constant.
Obres i figures modernistes essencials
   PINTURA                ARQUITECTURA
 SANTIAGO RUSIÑOL        ANTONI GAUDÍ        PUIG I CADAFALCH


       LITERATURA
 JOAN MARAGALL    M. COSTA I LLOBERA PRUDENCI BERTRANA   VÍCTOR CATALÀ
QUÈ ÉS EL NOUCENTISME?

El terme NOUCENTISME l’encunyà Eugeni d’Ors;
ve de “nou-cents”, el segle nou que començava, i
en el qual tenien moltes esperances posades els
intel·lectuals, pensadors, polítics i literats que
volien   bastir un   moviment   pròpiament
català, trencador amb el passat, per construir una
Catalunya més pròspera, més culta, recuperant
les arrels clàssiques, i més europea. Va ser un
moviment burgès conservador però alhora de
caire transformador i socialment actiu.
El NOUCENTISME
                  marc polític i social
                • 1901. Creació de la Lliga Regionalista,
                 partit conservador dirigit per Enric Prat
                 de la Riba, burgés benestant.
                • 1907. Prat de la Riba, elegit President
                 de la Diputació de Barcelona. La
                 burgesia regionalista puja al poder.
                • 1914. Creació de la Mancomunitat de
                 Catalunya, fusió de les quatre
Enric Prat de la Riba,
president de la Mancomunitat   diputacions provincials catalanes.
                 Època de progrés i de canvis socials.
                • 1923. Fi de la Mancomunitat, liquidada
   Context europeu:      pel dictador militar Miguel Primo de
   I Guerra Mundial...    Rivera. Etapa regressiva.
FITES POLÍTIQUES I SOCIALS D’AQUELLS ANYS • RENOVACIÓ DE LA INFRASTRUCTURA DOCENT I CULTURAL
  (NOVES ESCOLES, CREACIÓ DE BIBLIOTEQUES A CADA POBLE.,
  ETC.. )

 • CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES, FERROCARRILS,
  SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I DOTACIÓ DE LÍNIES
  TELEFÒNIQUES A TOT CATALUNYA

 • CREACIÓ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (1907) I FIXACIÓ
  (PER FI) D’UNA LLENGUA LITERÀRIA. INGENT OBRA DE POMPEU
  FABRA. NORMES ORTOGRÀFIQUES (1913), DICCIONARI
  ORTOGRÀFIC (1917) I GRAMÀTICA CATALANA (1918)
VÍDEO SOBRE EL NOUCENTISME

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_i
 d=19450&p_ex=el%20noucentisme


        EUGENI D’ORS, EL FORJADOR
       INTEL·LECTUAL DEL NOUCENTISME
LA LITERATURA NOUCENTISTA

• Comença l’any 1906 i acaba a 1923
• Contestació als “excessos” del Modernisme
• Representa la imposició de la raó, la serenor,
 la precisió i el correcte ordre de les coses
• El món clàssic i el Mediterrani com a fonts
 d’inspiració
• Objectivitat, ús de la ironia i subtilesa a la
 poesia
AUTORS ESSENCIALS

• EUGENI D’ORS I ROVIRA (1881 - 1954)
Pseudònim: “Xènius”. Intel·lectual, filòsof, assagista.
L’ideòleg del moviment i el creador del manifest estètic
• GUERAU DE LIOST (1878 - 1933)
Nom verdader: Jaume Bofill de Mates. Poeta.
• JOSEP CARNER I PUIG-ORIOL (1884-1970
“Príncep dels poetes catalans”. Sense dubte, l’autor
més important del Noucentisme i el de trajectòria més
àmplia en producció i en el temps.
Eugeni d’Ors i Rovira
              •  Teoritzador i creador de l’estètica del
                Noucentisme
              •  Destaca en assaigs de temes diversos, cultivant
                de manera especial la filosofia
              •  Obra interessant: Glossari, publicat a La Veu de
                Catalunya; a més té narracions i novel·les breus
              •  Trenca amb el moviment després de la mort de
                Prat de la Riba i se’n va a viure a Madrid, on farà
                un gir ideològic i renegarà del seu catalanisme
                inicial

            Guerau de Liost
• Articulista destacat de La Veu de Catalunya
• Regidor a Barcelona i impulsor de l’ús del català a
 l’Ajuntament. Tingué discrepàncies amb la Lliga i
 fundà partit propi, esdevenint diputat a Madrid
• Destacat poeta: La muntanya d’ametistes (1908),
 Somnis (1913), La ciutat d’Ivori (1918)
• Estil detallista i rigor idiomàtic a la seva obra
DEL “GLOSSARI”
Cal dir que una glossa és un assaig breu, d'extensió gairebé mai
superior a una pàgina, on, amb un estil brillant que busca la
complicitat del lector, i a partir de les oportunitats que ofereix
l'actualitat en qualsevol de les seves manifestacions, s'emeten
judicis valoratius o s'invita a la reflexió sobre temes o
circumstàncies d'ordre divers, parant atenció tant a individualitats
destacades per una o altra raó com, sobretot, a qüestions
rellevants de la vida col·lectiva en un sentit o altre.

La glossa, segons la concep i la practica Xènius (el pseudònim
amb què Ors va signar el Glossari), es converteix així en un
gènere textualment de temàtica versàtil, mínima unitat
significativa d'un ampli i travat sistema de pensament, l’orsià,
estructurat al voltant de l'analogia, convençut com estava l'autor
de la primigènia unitat del món i del cosmos, i atent a la seva
reconstrucció.
PÒRTIC                      Aquest poema tracta la metàfora
                         d’una ciutat molt bella que està feta
Bella Ciutat d'Ivori, feta de marbre i d'or:   de marbre i d’or. També parla de les
tes cúpules s'irisen en la blavor que mor,    comoditats de viure en la ciutat, tot
                         idealitzant-la mitjançant elements
i, reflectint-se, netes, en la maror turgent,  bells com el marbre, l’or i l’ivori.
serpegen de les ones pel tors adolescent.    Aquest poema tracta indirectament
                         del habitants de la ciutat, els
L' ivori té la gracia d'un marbre constel·lat  anomena i diu que són immortals, en
d'aurífiques polsines com una carn d'albat.   sentit figurat. Té una estructura
                         lineal, ja que si suprimeixes un vers
Bella ciutat de marbre del món exterior,     del poema no ocorre res i segueix
esdevinguda aurífica dins d'un esguard d'amor!  tenint sentit. Forma un esquema
                         tancat, ja que sempre parla del
Ets tota laborada amb ordenat esment.      mateix tema, car és simplement una
Et purifica el viure magnànim i cruent.     descripció. El poema té un clímax clar
                         al final. Empra la tercera persona i el
I, per damunt la frèvola grandesa terrenal,
                         dinamisme expressiu és negatiu,
empunyaràs la palma del seny -que és immortal.
                         perquè l’ordenació sintàctica mostra
                         lentitud.
Guerau de Liost
Josep Carner i Puig-Oriol
               •  Va néixer a Barcelona l’any 1884 i va morir a
                 Brusel·les l’any 1970.
               •  En 1897 en va llicenciar en dret i en filosofia
               •  Poeta més important del moviment noucentista,
                 nomenat “Príncep dels poetes catalans” per
                 la qualitat i polidesa de la seva obra
               •  Renovador de la poesia, la llengua i la prosa
                 catalanes, va col·laborar amb Pompeu Fabra
               •  També fou periodista, autor teatral, traductor
                 i diplomàtic
               •  Fidel a la II República, es va exiliar a partir de
                 1939, i recalà a Mèxic primer i a Bèlgica
                 després
•  Posseïa un talent que li permeté assolir una gran perfecció lingüística i un
  estil molt personal admirat per totes les generacions coetànies i posteriors


•  “NOSALTRES ELS POETES SOM ELS CONSTRUCTORS DELS POBLES”
OBRA IMPRESCINDIBLE DE CARNER
• Primer llibre de sonets (1905)
• Els fruits saborosos (1906) RECULL DE POESIES QUE TRACTA DE
 MANERA DOBLE SOBRE DIVERSOS FRUITS I ALHORA ÉS UNA
 REFLEXIÓ MORAL SOBRE EL PAS DEL TEMPS
• Verger de les galanies (1911)
• Auques i ventalls (1914) CONJUNT DE POEMES SATÍRICS
• La paraula en el vent (1914) OBRA DE TEMÀTICA AMOROSA
• El cor quiet (1925) OBRA PRECEDIDA I MARCADA PER UNA ÈPOCA
 D’ANGOIXES I PREOCUPACIONS EN LA VIDA DE L’AUTOR
• La primavera al poblet (1935) OBRA EN LA QUAL CARNER
 S’INTRODUEIX EN EL SIMBOLISME QUE IMPERA EN POESIA
• Nabí (1941) CONSIDERADA LA MILLOR OBRA DE CARNER, ES
 TRACTA D’UNA AL·LEGORIA DE TRASFONS BÍBLIC, EN LA QUAL
 MOSTRA LA SEVA CÒLERA DAVANT D’UN DESTÍ ADVERS,
 JUGANT A SER PROFETA, COM HO FA JONÀS A LA BÍBLIA
• Llunyania (1952) RECOPILACIÓ DE POEMES D’EXILI
• Bestiari (1964)

  VIDEO SOBRE CARNER: http://www.tv3.cat/videos/208113171
1 de 15

Recomendados

ESPRIU & ANTÍGONA por
ESPRIU & ANTÍGONAESPRIU & ANTÍGONA
ESPRIU & ANTÍGONAFerranet74
56.8K visualizações20 slides
El noucentisme por
El noucentismeEl noucentisme
El noucentismeSílvia Montals
57.4K visualizações14 slides
Oda a espanya por
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanyajoanmolar
26.4K visualizações9 slides
Estructura treball recerca por
Estructura treball recercaEstructura treball recerca
Estructura treball recercaAnabel Ponce
11.3K visualizações14 slides
Bernat Metge por
Bernat MetgeBernat Metge
Bernat Metgemsilves8
41.9K visualizações22 slides
Verdaguer por
VerdaguerVerdaguer
Verdaguerdolors
7.1K visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mar i cel por
Mar i celMar i cel
Mar i celSílvia Montals
71.7K visualizações44 slides
El modernisme català por
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme catalàMontse Torrescasana
22.9K visualizações11 slides
Comentari literari amb exemple por
Comentari literari amb exempleComentari literari amb exemple
Comentari literari amb exempleMsais
22.6K visualizações23 slides
LAURA A LA CIUTAT DELS SANTS.APUNTS por
LAURA A LA CIUTAT DELS SANTS.APUNTSLAURA A LA CIUTAT DELS SANTS.APUNTS
LAURA A LA CIUTAT DELS SANTS.APUNTSCol.legi Sant Miquel dels Sants
21.7K visualizações33 slides
El modernisme por
El modernismeEl modernisme
El modernismeSílvia Montals
128.5K visualizações26 slides
Ramon Llull por
Ramon LlullRamon Llull
Ramon LlullCarme Bravo Fortuny
14.4K visualizações23 slides

Mais procurados(20)

Mar i cel por Sílvia Montals
Mar i celMar i cel
Mar i cel
Sílvia Montals71.7K visualizações
El modernisme català por Montse Torrescasana
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme català
Montse Torrescasana22.9K visualizações
Comentari literari amb exemple por Msais
Comentari literari amb exempleComentari literari amb exemple
Comentari literari amb exemple
Msais22.6K visualizações
El modernisme por Sílvia Montals
El modernismeEl modernisme
El modernisme
Sílvia Montals128.5K visualizações
El modernisme.ppt por sandramr_78
El modernisme.pptEl modernisme.ppt
El modernisme.ppt
sandramr_7812.7K visualizações
La pàtria por Dolors Matilló
La pàtriaLa pàtria
La pàtria
Dolors Matilló10.9K visualizações
Estructura TDR por Anabel Ponce
Estructura TDREstructura TDR
Estructura TDR
Anabel Ponce8.4K visualizações
Colguem les gents (Ausiàs March) por bertaplanellmolist
Colguem les gents (Ausiàs March)Colguem les gents (Ausiàs March)
Colguem les gents (Ausiàs March)
bertaplanellmolist18.6K visualizações
Característiques del modernisme por yovima70
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernisme
yovima7043.9K visualizações
Oda a Espanya por juanjogonzalez
Oda a EspanyaOda a Espanya
Oda a Espanya
juanjogonzalez9.5K visualizações
La PlaçA Del Diamant SíMbols por Elena Gimenez
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbols
Elena Gimenez53.5K visualizações
Jacint verdaguer, vora la mar por joanmolar
Jacint verdaguer, vora la marJacint verdaguer, vora la mar
Jacint verdaguer, vora la mar
joanmolar29K visualizações
Presentació Oral Tdr por celia_grn
Presentació Oral TdrPresentació Oral Tdr
Presentació Oral Tdr
celia_grn8.9K visualizações
La decadència por Carme Bravo Fortuny
La decadènciaLa decadència
La decadència
Carme Bravo Fortuny17.3K visualizações
Joan Maragall por Sílvia Montals
Joan MaragallJoan Maragall
Joan Maragall
Sílvia Montals26.1K visualizações
Com presentar un treball de recerca por Arxiu Escola Pia
Com presentar un treball de recercaCom presentar un treball de recerca
Com presentar un treball de recerca
Arxiu Escola Pia10.8K visualizações
Autors Modernistes. por kwart
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.
kwart25K visualizações
Com fer una exposició oral - TDR por Anabel Ponce
Com fer una exposició oral - TDRCom fer una exposició oral - TDR
Com fer una exposició oral - TDR
Anabel Ponce17K visualizações

Similar a Modernisme vs noucentisme.definitiu

El Romanticisme i la Reinaixença por
El Romanticisme i la Reinaixença El Romanticisme i la Reinaixença
El Romanticisme i la Reinaixença irenitaa13tl
656 visualizações18 slides
El Segle Xx Noucentisme I Avantguardisme por
El Segle Xx Noucentisme I AvantguardismeEl Segle Xx Noucentisme I Avantguardisme
El Segle Xx Noucentisme I AvantguardismeIES Esteve Terradas i Illa
5.4K visualizações28 slides
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt por
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptREALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptfmart3
99 visualizações81 slides
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1 por
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1Joan Buades Beltran
2.5K visualizações40 slides
El modernisme por
El modernismeEl modernisme
El modernismeUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
1.8K visualizações17 slides
9_modernisme.ppt por
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.pptfmart3
12 visualizações81 slides

Similar a Modernisme vs noucentisme.definitiu(20)

El Romanticisme i la Reinaixença por irenitaa13tl
El Romanticisme i la Reinaixença El Romanticisme i la Reinaixença
El Romanticisme i la Reinaixença
irenitaa13tl656 visualizações
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt por fmart3
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptREALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
fmart399 visualizações
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1 por Joan Buades Beltran
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Joan Buades Beltran2.5K visualizações
9_modernisme.ppt por fmart3
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.ppt
fmart312 visualizações
La renaixença por dolors
La renaixençaLa renaixença
La renaixença
dolors 2.9K visualizações
Decadència Renaixença por ctorrijo
Decadència RenaixençaDecadència Renaixença
Decadència Renaixença
ctorrijo4K visualizações
Unitat 2. La Poesia Del Segle Xvi Al Segle Xviii por Fàtima
Unitat 2. La Poesia Del Segle Xvi Al Segle XviiiUnitat 2. La Poesia Del Segle Xvi Al Segle Xviii
Unitat 2. La Poesia Del Segle Xvi Al Segle Xviii
Fàtima2.6K visualizações
Unitat 2. La Poesia Del Segle Xvi Al Segle Xviii por Fàtima
Unitat 2. La Poesia Del Segle Xvi Al Segle XviiiUnitat 2. La Poesia Del Segle Xvi Al Segle Xviii
Unitat 2. La Poesia Del Segle Xvi Al Segle Xviii
Fàtima356 visualizações
Noucentisme por josepdevalencia
NoucentismeNoucentisme
Noucentisme
josepdevalencia4.8K visualizações
Aigües encantades, de joan Puig i Ferreter por Domenec Garrido
Aigües encantades, de joan Puig i FerreterAigües encantades, de joan Puig i Ferreter
Aigües encantades, de joan Puig i Ferreter
Domenec Garrido23.7K visualizações
La poesia catalana dels segles XIX i XX por torrascat
La poesia catalana dels segles XIX i XXLa poesia catalana dels segles XIX i XX
La poesia catalana dels segles XIX i XX
torrascat4.9K visualizações
Tema 10. Romanticisme i Realisme por Sílvia Montals
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i Realisme
Sílvia Montals8.4K visualizações
El Noucentisme A Catalunya Pp por Assumpta Riera Ubach
El Noucentisme A Catalunya PpEl Noucentisme A Catalunya Pp
El Noucentisme A Catalunya Pp
Assumpta Riera Ubach1.3K visualizações
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX por joanpol
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol122 visualizações
Literatura historia poesia por lurdessaavedra
Literatura historia poesiaLiteratura historia poesia
Literatura historia poesia
lurdessaavedra3.7K visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima400 visualizações
Unitat 4 La Poesia Davantguarda por Fàtima
Unitat 4 La Poesia DavantguardaUnitat 4 La Poesia Davantguarda
Unitat 4 La Poesia Davantguarda
Fàtima4.1K visualizações

Último

Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 visualizações4 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 visualizações5 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 visualizações22 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides

Último(7)

Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256158 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin915 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA89 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau9 visualizações

Modernisme vs noucentisme.definitiu

 • 1. ESQUEMA - RESUM 1. MODERNISME Vs NOUCENTISME: TAULA COMPARATIVA 2. QUÈ ÉS EL NOUCENTISME? CONTEXT SOCIAL I POLÍTIC. LA MANCOMUNITAT 3. VÍDEO SOBRE EL NOUCENTISME 4. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA LITERATURA NOUCENTISTA 5. AUTORS MÉS IMPORTANTS I OBRES
 • 2. Modernisme Vs. Noucentisme Detall de la façana del Palau de la Música de Barcelona Detall de la façana del Col·legi Oficial de metges de Barcelona
 • 3. TAULA COMPARATIVA MODERNISME NOUCENTISME CRONOLOGIA: DE 1880 A 1915 CRONOLOGIA: DE 1906 A 1923 Desenvolupament al conjunt d’Espanya i Moviment estètic i literari pròpiament Llatinoamèrica . Moviment no només literari català, liderat per la burgesia, que se sent que troba gran èxit a Catalunya. impel·lida a actuar en benefici del país. Fugida de la realitat, que troben vulgar i Es reivindica la ciutat com a ideal, centre poc poètica. Bucolització del món rural i de la raó, el seny i el progrés dels pobles, rebuig a l’urbà i a la burgesia acomodada. especialment en el cas català. Ambientació de les obres en llocs i països Es retorna al model clàssic, d'inspiració exòtics i mítics, o reals però desapareguts grecollatina i al mediterranisme, marc de (època medieval, etc.) referència, bressol de la nostra civilització. El llenguatge és més important que el Llenguatge mesurat i cerca de “l’obra ben contingut. Ús abundant de recursos feta”. Tanta importància té la forma com el fonètics (aliteracions, onomatopeies, etc.) contingut. Ideal de perfecció constant.
 • 4. Obres i figures modernistes essencials PINTURA ARQUITECTURA SANTIAGO RUSIÑOL ANTONI GAUDÍ PUIG I CADAFALCH LITERATURA JOAN MARAGALL M. COSTA I LLOBERA PRUDENCI BERTRANA VÍCTOR CATALÀ
 • 5. QUÈ ÉS EL NOUCENTISME? El terme NOUCENTISME l’encunyà Eugeni d’Ors; ve de “nou-cents”, el segle nou que començava, i en el qual tenien moltes esperances posades els intel·lectuals, pensadors, polítics i literats que volien bastir un moviment pròpiament català, trencador amb el passat, per construir una Catalunya més pròspera, més culta, recuperant les arrels clàssiques, i més europea. Va ser un moviment burgès conservador però alhora de caire transformador i socialment actiu.
 • 6. El NOUCENTISME marc polític i social • 1901. Creació de la Lliga Regionalista, partit conservador dirigit per Enric Prat de la Riba, burgés benestant. • 1907. Prat de la Riba, elegit President de la Diputació de Barcelona. La burgesia regionalista puja al poder. • 1914. Creació de la Mancomunitat de Catalunya, fusió de les quatre Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat diputacions provincials catalanes. Època de progrés i de canvis socials. • 1923. Fi de la Mancomunitat, liquidada Context europeu: pel dictador militar Miguel Primo de I Guerra Mundial... Rivera. Etapa regressiva.
 • 7. FITES POLÍTIQUES I SOCIALS D’AQUELLS ANYS • RENOVACIÓ DE LA INFRASTRUCTURA DOCENT I CULTURAL (NOVES ESCOLES, CREACIÓ DE BIBLIOTEQUES A CADA POBLE., ETC.. ) • CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES, FERROCARRILS, SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I DOTACIÓ DE LÍNIES TELEFÒNIQUES A TOT CATALUNYA • CREACIÓ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (1907) I FIXACIÓ (PER FI) D’UNA LLENGUA LITERÀRIA. INGENT OBRA DE POMPEU FABRA. NORMES ORTOGRÀFIQUES (1913), DICCIONARI ORTOGRÀFIC (1917) I GRAMÀTICA CATALANA (1918)
 • 8. VÍDEO SOBRE EL NOUCENTISME http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_i d=19450&p_ex=el%20noucentisme EUGENI D’ORS, EL FORJADOR INTEL·LECTUAL DEL NOUCENTISME
 • 9. LA LITERATURA NOUCENTISTA • Comença l’any 1906 i acaba a 1923 • Contestació als “excessos” del Modernisme • Representa la imposició de la raó, la serenor, la precisió i el correcte ordre de les coses • El món clàssic i el Mediterrani com a fonts d’inspiració • Objectivitat, ús de la ironia i subtilesa a la poesia
 • 10. AUTORS ESSENCIALS • EUGENI D’ORS I ROVIRA (1881 - 1954) Pseudònim: “Xènius”. Intel·lectual, filòsof, assagista. L’ideòleg del moviment i el creador del manifest estètic • GUERAU DE LIOST (1878 - 1933) Nom verdader: Jaume Bofill de Mates. Poeta. • JOSEP CARNER I PUIG-ORIOL (1884-1970 “Príncep dels poetes catalans”. Sense dubte, l’autor més important del Noucentisme i el de trajectòria més àmplia en producció i en el temps.
 • 11. Eugeni d’Ors i Rovira • Teoritzador i creador de l’estètica del Noucentisme • Destaca en assaigs de temes diversos, cultivant de manera especial la filosofia • Obra interessant: Glossari, publicat a La Veu de Catalunya; a més té narracions i novel·les breus • Trenca amb el moviment després de la mort de Prat de la Riba i se’n va a viure a Madrid, on farà un gir ideològic i renegarà del seu catalanisme inicial Guerau de Liost • Articulista destacat de La Veu de Catalunya • Regidor a Barcelona i impulsor de l’ús del català a l’Ajuntament. Tingué discrepàncies amb la Lliga i fundà partit propi, esdevenint diputat a Madrid • Destacat poeta: La muntanya d’ametistes (1908), Somnis (1913), La ciutat d’Ivori (1918) • Estil detallista i rigor idiomàtic a la seva obra
 • 12. DEL “GLOSSARI” Cal dir que una glossa és un assaig breu, d'extensió gairebé mai superior a una pàgina, on, amb un estil brillant que busca la complicitat del lector, i a partir de les oportunitats que ofereix l'actualitat en qualsevol de les seves manifestacions, s'emeten judicis valoratius o s'invita a la reflexió sobre temes o circumstàncies d'ordre divers, parant atenció tant a individualitats destacades per una o altra raó com, sobretot, a qüestions rellevants de la vida col·lectiva en un sentit o altre. La glossa, segons la concep i la practica Xènius (el pseudònim amb què Ors va signar el Glossari), es converteix així en un gènere textualment de temàtica versàtil, mínima unitat significativa d'un ampli i travat sistema de pensament, l’orsià, estructurat al voltant de l'analogia, convençut com estava l'autor de la primigènia unitat del món i del cosmos, i atent a la seva reconstrucció.
 • 13. PÒRTIC Aquest poema tracta la metàfora d’una ciutat molt bella que està feta Bella Ciutat d'Ivori, feta de marbre i d'or: de marbre i d’or. També parla de les tes cúpules s'irisen en la blavor que mor, comoditats de viure en la ciutat, tot idealitzant-la mitjançant elements i, reflectint-se, netes, en la maror turgent, bells com el marbre, l’or i l’ivori. serpegen de les ones pel tors adolescent. Aquest poema tracta indirectament del habitants de la ciutat, els L' ivori té la gracia d'un marbre constel·lat anomena i diu que són immortals, en d'aurífiques polsines com una carn d'albat. sentit figurat. Té una estructura lineal, ja que si suprimeixes un vers Bella ciutat de marbre del món exterior, del poema no ocorre res i segueix esdevinguda aurífica dins d'un esguard d'amor! tenint sentit. Forma un esquema tancat, ja que sempre parla del Ets tota laborada amb ordenat esment. mateix tema, car és simplement una Et purifica el viure magnànim i cruent. descripció. El poema té un clímax clar al final. Empra la tercera persona i el I, per damunt la frèvola grandesa terrenal, dinamisme expressiu és negatiu, empunyaràs la palma del seny -que és immortal. perquè l’ordenació sintàctica mostra lentitud. Guerau de Liost
 • 14. Josep Carner i Puig-Oriol • Va néixer a Barcelona l’any 1884 i va morir a Brusel·les l’any 1970. • En 1897 en va llicenciar en dret i en filosofia • Poeta més important del moviment noucentista, nomenat “Príncep dels poetes catalans” per la qualitat i polidesa de la seva obra • Renovador de la poesia, la llengua i la prosa catalanes, va col·laborar amb Pompeu Fabra • També fou periodista, autor teatral, traductor i diplomàtic • Fidel a la II República, es va exiliar a partir de 1939, i recalà a Mèxic primer i a Bèlgica després • Posseïa un talent que li permeté assolir una gran perfecció lingüística i un estil molt personal admirat per totes les generacions coetànies i posteriors • “NOSALTRES ELS POETES SOM ELS CONSTRUCTORS DELS POBLES”
 • 15. OBRA IMPRESCINDIBLE DE CARNER • Primer llibre de sonets (1905) • Els fruits saborosos (1906) RECULL DE POESIES QUE TRACTA DE MANERA DOBLE SOBRE DIVERSOS FRUITS I ALHORA ÉS UNA REFLEXIÓ MORAL SOBRE EL PAS DEL TEMPS • Verger de les galanies (1911) • Auques i ventalls (1914) CONJUNT DE POEMES SATÍRICS • La paraula en el vent (1914) OBRA DE TEMÀTICA AMOROSA • El cor quiet (1925) OBRA PRECEDIDA I MARCADA PER UNA ÈPOCA D’ANGOIXES I PREOCUPACIONS EN LA VIDA DE L’AUTOR • La primavera al poblet (1935) OBRA EN LA QUAL CARNER S’INTRODUEIX EN EL SIMBOLISME QUE IMPERA EN POESIA • Nabí (1941) CONSIDERADA LA MILLOR OBRA DE CARNER, ES TRACTA D’UNA AL·LEGORIA DE TRASFONS BÍBLIC, EN LA QUAL MOSTRA LA SEVA CÒLERA DAVANT D’UN DESTÍ ADVERS, JUGANT A SER PROFETA, COM HO FA JONÀS A LA BÍBLIA • Llunyania (1952) RECOPILACIÓ DE POEMES D’EXILI • Bestiari (1964) VIDEO SOBRE CARNER: http://www.tv3.cat/videos/208113171