O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Permbledhja e pergjithshme pzhu

1.016 visualizações

Publicada em

Publicada em: Marketing
 • Seja o primeiro a comentar

Permbledhja e pergjithshme pzhu

 1. 1. Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022 PLANI ZHVILLIMOR URBAN PRISHTINA 2012-2022 ECURIA E PROJEKTIT PËRMBLEDHJA E PËRGJITHSHME SH TATOR 2013
 2. 2. 30/09/2013 Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022 Drejtorinë e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit Nga: Konsorciumi “Hidroing-DK, Ekonerg, Urbanistica” Emri i Projektit: PLANI ZHVILLIMOR URBAN, PRISHTINE 2012-2022 Raporti i përgjitshëm: Ky raport përfshinë periudhën korrik 2012- shtator 2013, periudhë në të cilën është punuar “Plani Zhvillimor Urban” për Prishtinën. Pas vendimit 01.nr. 35-1016 të K. Komunal të Prishtinës të dt 16.07.2008. Konzorciumi “Hidroing-DK, Ekonerg dhe Urbanistica”, ka nënshkruar Kontratën nr. 616 12 013 211 të dt.19.06.2012 për hartimin e Planit Zhvillimor Urban Prishtinë 2012-2022 dhe ka ndermarrë hapat e nevojshëm për punimin e këtij Plani me rëndesi të veçantë për qytetin e Prishtinës. Hartimi i Planit Zhvillimor Urban 2012-2022, i është besuar kompanisë "Hidroing-DK" Shpk. në bashkëpunim me kompanitë: "Urbanistica" dhe "Ekonerg" nga Kroacia. Konzorciumi i Kompanive të lartëpërmendura ka zhvilluar aktivitete profesionale të kohëpaskoheshme dhe sipas dinamikës së propozuar, me stafin e Drejtorisë së Urbanizmit dhe institucionet apo palet tjera relevante. Gjithashtu janë mbajtur takime të shumta edhe me drejtoritë dhe komisionet përkatëse të Komunës së Prishtinës, përfshirë Asamblenë Komunale. Shumica e takimeve janë mbajtur në hapësirat e Drejtorisë për Urbanizëm ku është prezentuar progresi javor dhe është analizuar hollësisht rrejdha e punëve. Gjatë takimeve të zhvilluara perveç stafit te kompanisë sonë kanë qenë edhe stafi i kompanisë e cila ka qenë duke punuar Planin zhvillimor Komunal (në menyrë që keto dy plane të jenë të koordinuara) si dhe stafi menaxhues i projektit dhe stafi mbështetës nga ana e drejtorisë së urbanizmit . Në vazhdim është kronologjia e takimeve të veçanta duke përjashtuar takimet e shpeshta me stafin e brendshëm të kesaj Drejtorie: 19.07.2012 04.08.2012 16.08.2012 21.08.2012 23.08.2012 23.08.2012 30.08.2012 06.09.2012 13.09.2012 17.09.2012 04.10.2012 05.10.2012 11.10.2012 12.11.2011 Takim informues me nënkryetarin Avdullah Hoti; Takim inforumues –“ Punëtoria e shtatorit; Prezantimi i Profilit urban; Takim inforumues për punëtori; Percaktimi i kufirit të PZHU-PZH”; Prezentimi i draftit të parë; Takim informues në urbanizëm; Takim informues nëurbanizëm; Prezentimi i draftit të dytë; Takim informues- Diskutim për kufirin me Graçanicën; Takim informues –finalizimi i Gjendjes ekzistuese; Takim ne Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit; Takim informues; Prezentimi i draftit të tretë me Këshillin e Ekspertëve; Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com Data: Reference : Për:
 3. 3. Prezantimet para Bordit të Drejtorëve, Komitetit për Politikë dhe Financa, drejtorive tjera relevante si dhe Asamblesë janë percjellë gjithmonë me dorëzimin e materialeve përkatëse: Janë dorëzuar këto materiale (Këtu nuk përfshihet një numër i konsideruar i hartave të dedikuara për punëtori apo stafin e urbanizmit) : 23.08.2012 13.09.2012 22.10.2012 28.12.2012 23.01.2013 14.06.203 17.06.2013 18.06.2013 17.07.2013 13.07.2013 19.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 Dorëzimi i kopjeve të forta dhe CD të draftit të parë të Profilit urban Dorëzimi i kopjeve të forta dhe CD të drafit të dytë të Profilit Urban Dorëzimi i kopjeve të forta dhe CD të draftit të tretë të Profilit Urban Dorëzimi i kopjeve të forta dhe CD të draftit të PZHU-së Dorëzimi i 40 kopjeve digjitale të draftit të PZHU-së Dorëzimi i 25 kopjeve digjitale te prezentimit te PZHU-se Dorëzimi i 25 kopjeve të forta dhe digjitale (CD) të draftit final të PZHU-së Dorëzimi i 5 kopjeve të forta dhe 20 kopje digjitale (CD) të draftit final të PZHU-së Dorëzimi i 5 kopjeve të forta dhe 3 CD të draftit të PZHU-së Dorëzimi i 40 kopjeve digjitale CD të PZHU-së Dorëzimi i 70 kopjeve të forta dhe 70 kopje digjitale të PZHU-së Dorëzimi i 5 kopjeve të forta të PZHU-së Dorëzimi i 5 kopjeve digjitale të PZHU-së Dorëzimi i 3 kopjeve të plastifikuara të pjesës grafike të PZHU-së Dorëzimi i 5 kopjeve të plastifikuara 140*170, destinimi i sipërfaqeve Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com 26.11.2012 Takimi javor per PZHU dhe PZHK 05.12.2012 Takim ne nenkryetarin Hoti 06.12.2012 Takim me stafin e komunës dhe përfaqesues të Hekurudhës së Kosovës (PZHU+PZHK) 18.12.2012 Punëtoria: Vizioni i PZHU-se 28.12.2012 Dorezimi I draftit te pare te PZHU-së 11.01.2013 Takim me kryetarin Isa Mustafa dhe Stafin e Urbanizmit – Tema e Takimit:Mundesia e rritjes se siperfaqes së zones Urbane 14.01.2013 Prezentimi I Varianteve per kufinjë PZHK dhe PZHU 29.01.2013 Takim me neënkryetarin Avdullah Hoti 31.01.2013 Prezentim para kryetarit Isa Musatafa 07.02.2013 Takim me stafin e Urbanizmit- Diskutime rreth destinimit dhe analizave që duhet bërë 19.02.2013 Takim me Stafin e Urbanizmit – planet rregulluese 11.03.2013 Takim me drejtorin dhe stafin e Urbanizmit rreth ecurise së PZHK-së dhe PZHU-së 18.03.2013 Takim me stafin e urbanizmit / Punetori 25.03.2013 Takim me stafin e urbanizmit / Punetori 02.04.2013 Takim me Urbanizem dhe VSM 17.04.2013 Takim me Stafin e Urbanizmit (Sistemimi I dokumentit dhe harmonizimi me PZHK) 06.06.2013 Takim me stafin e Urbanizmit – Diskutim për infrastrukturë rrugore (ora10:00) 06.06.2013 Takim me hartuesitë e Prishtinës së Re; Harmonizimi me planet rregulluese (ora 13:00) 10.06.2013 Prezentim para Bordit të Drejtorëve – 13.06.2013 Takimi me drejtorinë e urbanizmitdhe PZHU 18.06.2013 Takimi me drejtorinë e urbanizmit dhe PZHU 20.06.2013 Prezentim para bordit për Politikë dhe Financa 28.06.2013 Prezentim para Asamblesë Komunale – Miratimi për diskutim publik 12.07.2013 Takim rreth vërejtjeve të pjesës tekstuale/ PZHU-Urbanizem 24.07.2013 Prezentim ne Komunë para palëve të interesit 16.08.2013 Preznetim dhe diskutim me qytetaret e Bardhoshit 22.08.2013 Diskutim PZHU- Prishtina e Re 28.08.2013 PZHU-Arberi- Kalabri 01-17.09.2013 –Takime te perditshme (përfshirë fundjaven) me stafin e urbanizmit rreth përmbylljes së projektit 24.09.2013 – Miratimi i planit nga Asambleja Komunale e Prishtinës
 4. 4. 07.06.2013 Lagja “Kodra e Trimave”, shkolla fillore "Asim Vokshi" 06.07.2012 Zona e qytetit te vjeter, shkolla e mesme teknike “28 nentori” 06.07.2012 Fshati Llukar, shkolla fillore "Ganimete Tërbeshi" Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com Debatet publike me qytetarë
 5. 5. Lagja “Dardania”, shkollafillore "Xhemajl Mustafa" 07.07.2012 LagjaBregu I diellit / Mat, shkollafillore "Iliria" Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com 07.07.2012
 6. 6. 08.07.2013 Hapja e Debatit Publike Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com 30.07.2013 Takim me qytetaret e Bardhoshit
 7. 7. Takim informues me nenkryetarin z.Avdullah Hoti 19.07.2012 Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com Disa nga fotot e takimeve/ punetorive
 8. 8. 06.06.2013 Punetori me PZHU 12.06.2013 Prezentim Bordi i Drejtorëve Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com Prezentim ne komune 18.12.2012
 9. 9. 28.06.2013 Prezentim para Kuvendit të Komunës 17.09.2013 Komiteti për politikë dhe financa Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com 20.06.2013 Prezentim Komiteti per Politike dhe Financa
 10. 10. Me respekt, Eta MORINA, kordinatore e projektit __________________ "Hidroing-Dk”, sh.p.k, Prishtinë Prishtinë, 30/09/2013 Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com 24.09.2013 Prezentimi para Kuvendit Komunal

×