O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Unang hakbang-sa-pagbasa-final-copy

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
Unang hakbang sa
pagbasa/21st Century Teacher
Gabay
sa Pagbabasa
para sa
Kindergarten at
Unang Baitang
2
Unang hakbang sa
pagbasa/21st Century Teacher
Aralin # 1
a e i o u
u a e i o
o u a e i
i o u a e
e i o u a
A E I O U
U A...
3
Unang hakbang sa
pagbasa/21st Century Teacher
Aralin # 2
a e i o u
ba be bi bo bu
da de di do du
ga ge gi go gu
ha he hi...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Kinder d3
Kinder d3
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Unang hakbang-sa-pagbasa-final-copy

 1. 1. 1 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Gabay sa Pagbabasa para sa Kindergarten at Unang Baitang
 2. 2. 2 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 1 a e i o u u a e i o o u a e i i o u a e e i o u a A E I O U U A E I O O U A E I I O U A E E I O U A
 3. 3. 3 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 2 a e i o u ba be bi bo bu da de di do du ga ge gi go gu ha he hi ho hu ja je ji jo ju ka ke ki ko ku la le li lo lu ma me mi mo mu na ne ni no nu pa pe pi po pu ra re ri ro ru sa se si so su ta te ti to tu va ve vi vo vu wa we wi wo wu ya ye yi yo yu za ze zi zo zu
 4. 4. 4 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 3 a-ba-ka = abaka a-ba-ka-da = abakada a-ka-la = akala a-la-ga = alaga ba-ha-la = bahala da-la-ga = dalaga ba-ra-ha = baraha ka-la-ba-sa = kalabasa ga-ra-pa = garapa
 5. 5. 5 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 4 ga-ya-ga-ya = gaya-gaya ha-la-ga = halaga ha-ra-na = harana ma-ba-ba = mababa ma-ga-na = magana ma-ta-ba = mataba ma-ba-sa = mabasa na-ha-la-ta = nahalata na-ta-wa = natawa
 6. 6. 6 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 5 pa-ka-wa-la = pakawala pa-na-ta = panata Sa-ga-da = Sagada sa-sa-ma = sasama ta-la-ba = talaba ta-la-ga = talaga ta-la-ta = talata ta-ta-ma = tatama ta-ta-wa = tatawa
 7. 7. 7 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 6 wa-la = wala wa-wa = wawa ya-ta = yata ya-ya = yaya ta-ta-ya = tataya ga-ra-pa-ta = garapata a Ana ama aso ako e Ela Eso Edo Eda i isa ito ina iba o Oyo oso oto oras u uso ubo upo ubas
 8. 8. 8 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 7 Ba-ba ba be bi bo bu a-ba ba-ba bi-ba a-bo bi-be ba-o i-ba bi-bo bu-o E-ba bo-bo Be-be u-bo ba-ba-e ba-ba-ba ang bao ang mga bibe si Eba may bao ay babae ubo nang ubo kay Bebe Eba at Bebe Babae ang Bibi Abe may bibi si Eba. Babae ang bibi. Oo, Bibo may bibi si Eba. Babae ang bibi.
 9. 9. 9 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 8 Ka-ka ka ke ki ko ku a-ka Ka-ka ika-ika a-ko A-ki uka-uka i-ka Ki-ko ku-ko u-ka ka-ki Ki-ka ang kuko ang mga kaki si Aki may aka ay uka-uka ako nang ako kay Kaka Kiko at Kika Si Kiko at Kika Si Kiko ay may keso. Si Kika ay may keso. Si Kiko at Kika ay may Keso.
 10. 10. 10 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 9 Da-da da de di do du A-da de-de da-di I-da du-da u-du A-do A-di Di-do Da-do Da-da Do-di ang dede ang mga dede si Ada may duda ay may dede dada nang dada kay Dido Ado at Dado Ang mga Dalaga Si Ada ay dalaga. Si Ida ay dalaga. Sina Ada at Ida ay dalaga.
 11. 11. 11 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 10 Ga-ga ga ge gi go gu A-ga e-go gu-go I-gi ga-ga A-go u-ga Gi-gi ang aga ang mga gugo si Aga may uga ay gaga Kay Gigi Maaga! Maaga! Maaga, maaga. Maaga si Aga. Maaga si Ago. Maaga sina Ago at Ago.
 12. 12. 12 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 11 Ha-ha ha he hi ho hu a-ha! ha-ha ho-ho i-ha u-ha hi-hi aha! Ikaw pala uha nang uha ang iha may uha ay haha Si Hiha Haha nang haha si Hiha. Hihi at hoho so iha.
 13. 13. 13 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 12 La-la la le li lo lu a-la La-la lo-lo a-lo la-lo lo-la Lo-li Li-la Lu-lu a-le Li-lo A-le-li ang ale ang mga lila si Lala may lola ay may lolo Lulu at Lili kay Aleli Lola at lolo Si Luna at Si Lulu Si Luna ay may lolo. Si Luna ay may lola. Si Lulu ay may lolo. Si Lulu ay may lola. Sina Luna at Lulu ay may lolo at lola.
 14. 14. 14 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 13 Ma-ma ma me mi mo mu a-ma a-mo Me-me A-mi U-ma mo-mo E-ma Me-mo Mi-mi I-ma ma-ma I-mi ang ama ang mga amo si Ema may momo ay may mama Ami at Ima kay Mimi Mama ni Ema Mami May mami si Ami. May mami si Ema. May mami sina Ami at Ema.
 15. 15. 15 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 14 Ra-ra ra re ri ro ru A-ra o-ra a-ra-ro E-ra Ra-ra u-ra-ro a-ri ang araro ang mga ari si Ara may era ay may uraro Ara at Rara Ang Regalo May relo si Ara. May baro si Rosa. Regalo ito ni Rita. Para kay Ara at Rosa.
 16. 16. 16 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 15 Sa-sa sa se si so su a-sa u-sa si-si a-so u-so su-so i-sa sa-sa su-si o-so si-so A-si ang aso ang mga susi si Asi may uso ay may oso usa at aso Si Asi Si Asi ay may aso. Ang aso ay si Siso. Si Asi ay may oso. Si Asi ay may aso at oso.
 17. 17. 17 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 16 Ta-ta ta te ti to tu a-te Ta-ta To-to i-ta ti-to To-ti o-to ti-ta tu-ta ta-o ta-to to-to-o ang ate ang mga tao si Tata may tuta ay may oto tito at tita kay Toto tato nang tato May Oto Si Ato ay may oto. Si Tito ay may oto. May oto, may oto. Sina Tito at Ato ay may oto.
 18. 18. 18 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 17 Wa-wa wa we wi wo wu a-wa I-wa wa-wa i-wi wi-wi wo-wa ang wiwi ang mga wowa si Iwa may wiwi ay wawa awa nang awa Si Iwa Si Iwa ay naawa. Sa wowa na kawawa. Dahil nabasa ng wiwi.
 19. 19. 19 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Aralin # 18 Ya-ya ya ye yi yo yu a-ya I-ya ya-ya i-yo yo-yo Ya-yo Si Iya ay iyo aya nang aya Iya at Yayo may yaya ang mga yoyo Si Ayo Si Ayo ay may maya. Ang mga maya ay masaya. Si Ayo ay may yoyo. Si Ayo ay may maya at yoyo.
 20. 20. 20 Unang hakbang sa pagbasa/21st Century Teacher Pagsasanay Basahin 1. Ang ninang ay si Aling Nena. 2. Ang Ninong ay si Mang Milo. 3. Si Aling Nena ay dalaga. 4. Si Mang Nilo ay binata. 5. Si Aling Nena at mabait. 6. Si Mang Nilo ay mabait. 7. Mababait ang ninong at ninang. 8. Ang pusa ay may dalawang mata. 9. Ang lolo ko ay ama ng aking ina. 10. Ang gatas ay kulay puti. 11. Ang tatay ko ay lalaki. 12. Ang ilong ko ay may butas. 13. Ako ay Pilipino. 14. Ang dagat ay maalon. 15. Si Nonoy ay may alagang baboy.

×