O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Callbox Vs Google Call Tracking

902 visualizações

Publicada em

ההבדלים העיקריים בין המערכת של קולבוקס למעקב שיחות של גוגל אדוורדס.

Publicada em: Internet
  • Seja o primeiro a comentar

Callbox Vs Google Call Tracking

  1. 1. Callbox VS Google Website Calls Conversions PESENTATIONS
  2. 2. ‫מאפייני‬ ‫בין‬ ‫נשווה‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ Google Website Calls Conversions Callbox ‫של‬ ‫ואלו‬ ‫על‬ ‫ומעבר‬ ‫באינטרנט‬ ‫קידום‬ ‫סוכנויות‬ ‫מול‬ ‫קצר‬ ‫מחקר‬ ‫לאחר‬ ‫רשימת‬ ‫יצרתי‬ ,‫הדיגיטאלי‬ ‫השיווק‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועיים‬ ‫בלוגים‬ Google’s AdWords call tracking ‫ב‬ ‫הקיימות‬ ‫מגבלות‬ ‫והקשיים‬ ‫הבעיות‬ ‫רשימת‬ ‫את‬ ‫אפרט‬ ‫במאמר‬ .platform .CallBox ‫ב‬ ‫הקיימים‬ ‫הפתרונות‬ ‫ואת‬ ‫הקיימים‬
  3. 3. ‫והמספרים‬ ‫הטלפון‬ ‫מספרי‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ‫היא‬ ‫גוגל‬ ‫המשותף‬ ‫מספרים‬ ‫מאגר‬ ‫מתוך‬ ‫מוקצים‬ ‫שתקבלו‬ ‫לחכור‬ ,‫לשכור‬ ,‫לבחור‬ ‫ביכולתכם‬ ‫אין‬ ,‫הלקוחות‬ ‫לכל‬ .‫מספר‬ ‫לקנות‬ ‫או‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ,‫מספרים‬ ‫ולחכור‬ ‫לבחור‬ ‫ניתן‬ Callbox ‫ב‬ ‫נשאר‬ ‫והמספר‬ ‫שלכם‬ ‫במספר‬ ‫ולהשתמש‬ ‫להעביר‬ .Callbox ‫לבין‬ ‫בינכם‬ ‫ההתקשרות‬ ‫לסיום‬ ‫עד‬ ‫שלכם‬ ‫מספרים‬ ‫על‬ ‫בעלות‬
  4. 4. ‫למרות‬ ‫זאת‬ ,AdWords ‫עם‬ ‫רק‬ ‫עובד‬ ‫גוגל‬ ‫של‬ ‫הפתרון‬ ‫כחלק‬ ‫רק‬ AdWords ‫ב‬ ‫משתמשים‬ ‫המפרסמים‬ ‫שרוב‬ ‫כתוצאה‬ ‫בוצעה‬ ‫השיחה‬ ‫אם‬ .‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫שיווקי‬ ‫מתמהיל‬ ‫או‬ Google’s display ,‫בגוגל‬ ‫אפילו‬ ,‫אורגני‬ ‫מחיפוש‬ ‫יעקב‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫גוגל‬ ‫של‬ ‫הפתרון‬ ,‫אחר‬ ‫תנועה‬ ‫מקור‬ ‫כל‬ .‫לגביה‬ ‫נתונים‬ ‫יספק‬ ‫ולא‬ ‫השיחה‬ ‫אחר‬ ‫היעדים‬ ‫מכל‬ ‫שיחות‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫ניתן‬ Callbox ‫ב‬ Bing, Facebook, OutBrain ‫וגם‬ ‫שהוזכרו‬ ‫והמדיות‬ .‫אחריו‬ ‫לעקוב‬ ‫שתרצו‬ ‫אחר‬ ‫תנועה‬ ‫מקור‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫פרסום‬ ‫ערוצי‬
  5. 5. Google Website Call Conversion ‫ל‬ .‫שיחות‬ ‫הקלטת‬ ‫אין‬ ‫את‬ ‫ולשמור‬ ‫השיחות‬ ‫את‬ ‫להקליט‬ ‫תוכלו‬ ,Callbox ‫ב‬ ‫יעזרו‬ ‫ההקלטות‬ .‫נוספת‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ,‫בענן‬ ‫ההקלטות‬ .‫הרמות‬ ‫בכל‬ ‫שלכם‬ ‫הטלפון‬ ‫המענה‬ ‫בשיפור‬ ‫לכם‬ ‫שיחות‬ ‫הקלטת‬
  6. 6. Google Website Call Conversion ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫מדד‬ ‫זהו‬ ,‫מוגבלים‬ ‫מאוד‬ ‫וסטטיסטיקות‬ ‫ניתוחים‬ ‫מציע‬ .‫האירגונים‬ ‫ברוב‬ ‫לעבודה‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫ביותר‬ ‫וחזקה‬ ‫עמוקה‬ ‫אנליטיקה‬ ‫ישנה‬ Callbox ‫ב‬ ‫ניתוח‬ ‫של‬ ‫הברור‬ ‫היתרון‬ ‫נמצא‬ ‫פה‬ ,‫שיחות‬ ‫בניתוח‬ .‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫אנליטיקס‬
  7. 7. ‫אין‬ Google Website Call Conversion ‫ל‬ ‫לפי‬ ‫שיחות‬ ‫ניתוב‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ,‫שיחות‬ ‫לניתוב‬ ‫מערכת‬ .‫מיקום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ניתוב‬ ‫ואין‬ ‫קול‬ ‫ותפריטי‬ IVR ‫אין‬ ,‫שעות‬ ‫הפרסום‬ ‫בעידן‬ ‫לעסקים‬ ‫חשובים‬ ‫אלו‬ ‫מאפיינים‬ .Callbox ‫ב‬ ‫לרשותכם‬ ‫קיימים‬ ‫והם‬ ‫הדיגיטאלי‬‫שיחות‬ ‫מנהל‬ ‫ת‬‫ס‬‫נ‬‫כ‬‫נ‬ ‫ה‬‫ח‬‫י‬‫ש‬ ‫נוספים‬ ‫פיצ'רים‬
  8. 8. Google Website Calls ConversionsCallbox ‫מספרים‬ ‫על‬ ‫בעלות‬‫מתוך‬ ‫דינאמי‬ ‫מספר‬ ‫מקצה‬ ‫גוגל‬ .‫בבעלותך‬ ‫אינם‬ ‫המספרים‬ .‫משותף‬ ‫מאגר‬ .‫דרישה‬ ‫לפי‬ ‫חודש‬ ‫בכל‬ ‫מספר‬ ‫לשחרר‬ ‫או‬ ‫לרכוש‬ ‫ותוכלו‬ ‫בבעלותך‬ ‫הנו‬ ‫המספר‬ ‫פרסום‬ ‫ערוצי‬.Google Adwords search ads ‫ב‬ ‫רק‬ ‫עובד‬display, Google Organic, Bing ‫ב‬ ‫גם‬ ‫כן‬ ‫וכומ‬ Google Adwords search ads ‫ב‬ ‫עובד‬ .‫ועוד‬ Ads, Facebook ‫שיחות‬ ‫הקלטת‬‫קיים‬ ‫לא‬‫קיים‬ ‫מיקום‬ ‫לפי‬ ‫ניתוב‬‫קיים‬ ‫לא‬‫קיים‬ IVR ‫יכולות‬‫קיים‬ ‫לא‬.‫ועוד‬ ‫ניתוב‬ ‫יכולות‬ ,‫מענה‬ ‫לסידורי‬ ‫וחוקים‬ ‫כללים‬ ‫ליצור‬ ,‫קוליים‬ ‫תפריטים‬ ‫ליצור‬ ‫תוכלו‬ Callbox ‫עם‬ ‫ניוד‬‫קיים‬ ‫לא‬.‫ואירופה‬ ‫קנדה‬ ,‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫קיים‬ CRM‫ל‬ ‫התממשקות‬‫קיים‬ ‫לא‬Salesforce, Zoho, Pardot, SugarCRM, Highrise, Hubspot, ‫ל‬ ‫התממשקות‬ ‫קיימת‬ ‫כרגע‬ CRM ‫לכל‬ ‫להתממשק‬ ‫באפשרותינו‬ BMBY, PowerLink, Frontask ‫אוטומטי‬ ‫תגיות‬‫קיים‬ ‫לא‬‫מסויימות‬ ‫מילים‬ ‫לאתר‬ ‫שיודע‬ ‫בשיחה‬ )Keyword spotting (‫מילים‬ ‫מזהה‬ ‫קיים‬ Callbox ‫ב‬ .‫שתצטרכו‬ ‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫או‬ "‫טובה‬ ‫כ"שיחה‬ ‫השיחה‬ ‫את‬ ‫ולתייג‬ ‫השיחה‬ ‫בתמליל‬ Callback ‫טופס‬‫קיים‬ ‫לא‬‫שהמשתמש‬ ‫ברגע‬ .‫באתר‬ ‫טלפון‬ ‫שדה‬ ‫בעל‬ ‫טופס‬ ‫לטמיע‬ ‫מאפשר‬ Callbox ‫של‬ ‫הטפסים‬ ‫מודול‬ .‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫שיחה‬ ‫יוצרת‬ ‫המערכת‬ ,‫הטופס‬ ‫את‬ ‫ושולח‬ ‫ממלא‬ ‫דוחות‬‫שיחה‬ ‫להגדיר‬ ‫יכולת‬ ‫המקנה‬ ‫הרגילה‬ ‫לטבלה‬ ‫נוספת‬ ‫עמודה‬ ‫אורכה‬ ‫ע"פ‬ ‫כהמרה‬ ‫ימים‬ ‫לפי‬ ‫שיחות‬ ,‫מפתח‬ ‫מילות‬ ‫דוח‬ ‫דוגמת‬ ‫דוחות‬ ‫מערכי‬ ‫של‬ ‫עשיר‬ ‫מגוון‬ ‫מציעה‬ Callbox ‫מערכת‬ .‫ועוד‬ ‫תגיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫מקור‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שיחות‬ ,‫מכירות‬ ‫סוכן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שיחות‬ ,‫ושעות‬
  9. 9. ‫ולענות‬ ‫הדגמה‬ ‫לבצע‬ ‫נשמח‬ .‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫שאלה‬ ‫כל‬ ‫על‬

×