O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Μέθοδος αποζημίωσης εκλογής για τον οικογενειακό γιατρό- What is the best remuneration method for the GPs in Greece?

736 visualizações

Publicada em

A presentation during the 27th Greek Association of General Practitioners Congress at Chersonissos, Crete, Greece- aiming to define the best remuneration method for GPs in Greece

Publicada em: Saúde
 • Seja o primeiro a comentar

Μέθοδος αποζημίωσης εκλογής για τον οικογενειακό γιατρό- What is the best remuneration method for the GPs in Greece?

 1. 1. Μέθοδος αποζημίωσης εκλογής για τον οικογενειακό γιατρό Ευάγγελος Α. Φραγκούλης, MD, MSc Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής Αν. Αρχίατρος ΕΔΟΕΑΠ
 2. 2. Fall in health spending in GRE Greece OECD
 3. 3. Dramatic decline of outpatient care budget 2009-2014 2009 2014 Change % Total health expenditure 23,3 billions € 15,3 billions € -34% Per capita total health expenditure 2,148 € 1,417 € -34% Health expenditure for outpatient care 6,6 billions 2,9 billions -56% Per capita expenditure for outpatient care 611 269 -56% Source: National School of Public Health, 2014 www.esdy.gr
 4. 4. Οικονομικές συνθήκες στην ΠΦΥ • Χαμηλές αμοιβές για τους Γ/Ο Ι (συγκριτικά με τους ιατρούς ειδικότητας / άλλες χώρες) • κύρια μισθωτοί, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι με αποζημίωση κατά πράξη (δυνητικά προβλήματα απουσίας κινήτρων και προκλητής ζήτησης υπηρεσιών αντίστοιχα) • Μεγάλο μερίδιο δαπάνης ιδιωτικές και παραπληρωμές… Technical Assessment Report: Primary Health Care, Groenewegen P, Jurgutis A- TFGR of the EC
 5. 5. #1 σε παραπληρωμές σε γιατρούς…
 6. 6. 28th in Euro Health Consumer Index 2014 (down from22th in 2012)
 7. 7. Κρίση και ΠΦΥ: τραγωδία ή ευκαιρία; Fragkoulis E. Clinical Medicine 2012
 8. 8. Savings/ Efficiency gains
 9. 9. Στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της ΠΦΥ
 10. 10. Value Affordability Care Experience Clinical Quality Η εμπειρία του ασθενούς H προοπτική του αγοραστή Η προοπτική του γιατρού Source: A. Lourenço Adapted from Wallace P, 2004.
 11. 11. Κατά πράξη αποζημίωση (Fee-for-service/ FFS) • Αποζημίωση παρόχου «με το κομμάτι» • Αγαπημένη μέθοδος αποζημίωσης για τους ίδιους τους γιατρούς (ΙΣΑ, ΠΙΣ…)- ο γιατρός παράγει το ψωμί του • Εισόδημα εξαρτάται από τον όγκο των υπηρεσιών- επιβραβεύει την ποσότητα και όχι την ποιότητα • Ο οικονομικός κίνδυνος από τον όγκο υπηρεσιών που παράγονται στην πλευρά του αγοραστή- ασφαλιστικού οργανισμού • Κίνητρο για ιατρό να ικανοποιεί τον ασθενή- βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών • Δεν διαχωρίζει τους ασθενείς σε χαμηλού ή υψηλού κόστους- δεν υπάρχει κίνητρο αποκλεισμού ασθενών • Συμβάλλει στην αύξηση του κόστους υπηρεσιών υγείας λόγω αυξημένου όγκου υπηρεσιών • Κίνητρο για «προκλητή ζήτηση» υπηρεσιών- παραγωγή απρόσφορων υπηρεσιών Hadley J, Reschovsky JD: Medicare fees and physicians’ medicare service volume: beneficiaries treated and services per beneficiary. Int J Health Care Finance Econ 2006, 6:131–150. Nassiri A, Rochaix L: Revisiting physicians’ financial incentives in Quebec: a panel system approach. Health Econ 2006, 15:49–64
 12. 12. Κατά κεφαλή αποζημίωση (Capitation) • Αποζημίωση ανά ασθενή για χρονική περίοδο, ανεξάρτητα του όγκου υπηρεσιών που παρέχονται • Οικογενειακός ιατρός υπεύθυνος έναντι καθορισμένου πληθυσμού • Κίνητρο να αυξηθούν οι ασθενείς στη λίστα του ιατρού • Κίνητρο για “cream -skimming” ασθενών- επιλογή σχετικά υγειών με λιγότερες ανάγκες φροντίδας • Ο οικονομικός κίνδυνος στην πλευρά του ιατρού • Θέτει το κόστος υπό έλεγχο, καταργεί το κίνητρο για προκλητή ζήτηση υπηρεσιών και ελαττώνει την ποσότητα παραγόμενων υπηρεσιών • Κίνδυνος για παραγωγή μικρότερου όγκου υπηρεσιών από τις αναγκαίες • Αλλαγή από “κατά πράξη” σε “κατά κεφαλή” δυνατόν να αυξήσει τις παραπομπές ασθενών Iversen T, Luras H: The effect of capitation on GPs’ referral decisions. Health Econ 2000, 9:199–210
 13. 13. 15
 14. 14. 16
 15. 15. Σταθμισμένο προς τον κίνδυνο κατά κεφαλή (Risk-adjusted capitation) • Επί «κατά κεφαλή» αποζημίωσης η χρήση μεθόδου στάθμισης προς τον κίνδυνο είναι κρίσιμη για να διατηρηθεί η ισότητα στην πρόσβαση • Μέθοδοι προσαρμογής προς τον κίνδυνο χρησιμοποιούνται σε πολλά συστήματα που στηρίζονται στην κατά κεφαλή αποζημίωση (πχ UK NHS, Portuguese, etc) για να αντισταθμίσουν τους υψηλού κινδύνου ασθενείς και να αποφευχθεί το cream skimming • Η κατά κεφαλήν αποζημίωση οφείλει να λαμβάνει υπόψη το μείγμα ηλικίας/ φύλου/ νοσηρότητας/ κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των εγγεγραμμένων ασθενών στη λίστα του ιατρείου
 16. 16. Diagnostics Pharmaceutical consumption Clinical profile Age Gender Demographic Characteristics Individual risk
 17. 17. Diabetes type 2 High blood pressure Clinical profile 67 years old Man Demographic Characteristics Individual risk 4,3
 18. 18. Πάγια αντιμισθία • Συγκεκριμένη αποζημίωση ιατρού για μια χρονική περίοδο • Σταθερό και εξασφαλισμένο εισόδημα • Ανεξάρτητη του αριθμού των ασθενών, του όγκου των υπηρεσιών ή της ποιότητας των υπηρεσιών • Συμβάλει στον έλεγχο του κόστους- καταργεί την προκλητή ζήτηση υπηρεσιών, δημιουργεί λιγότερο διοικητικό κόστος • Δυνατόν να οδηγήσει σε χαμηλή κινητοποίηση, χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλή ποιότητα • Ιδανική μέθοδος για επάνδρωση αραιοκατοικημένων και άγονων περιοχών (τόσο η κατά πράξη, όσο και η κατά κεφαλή, δεν μπορούν να αποζημιώσουν επαρκώς τους ιατρούς σε τέτοιες περιοχές)
 19. 19. Advantages and disadvantages of four traditional payment currencies Source: adapted from WHO (2000: p.106) by Hurst and Charlesworth Prevention Delivery/production of services Respond to people’s expectations Cost containment Fee-for-service (FFS) +/- +++ +++ --- Per case (DRGs) +/- ++ ++ ++ Global budget (and salary) ++ -- +/- +++ Capitation +++ -- ++ +++
 20. 20. Pay for Performance (P4P) • “οικονομικά κίνητρα , που ανταμείβουν τους παρόχους για την επίτευξη μιας γκάμας στόχων του αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, την υποβολή δεδομένων και μετρήσεων στον αγοραστή και της βελτίωσης της ποιότητας και της ασφάλειας του ασθενούς” (McNamara 2006) • Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα- εναρμονίζει την αποζημίωση με το στόχο του αγοραστή για βελτίωση της ποιότητας • Αποζημιώνει και μετρά την απόδοση των ιατρών βάση της επίτευξης κλινικών στόχων στο επίπεδο του πληθυσμού και στόχων ποιότητας • Η αναγνώριση και εφαρμογή της ιδανικής δομής P4P που κινητοποιεί κατάλληλα αποτελεί μια πρόκληση: - Ποιος δείκτης ποιότητας; - Ποια τα κατάλληλα τελικά σημεία για αποζημίωση, που δυνατόν να αποτελούν διαδικασίες και όχι αποτελέσματα υγείας; - Πως θα μετρηθεί η απόδοση; - Ποιους θα ανταμείψεις; - Ποιο το κατάλληλο επίπεδο ανταμοιβής;
 21. 21. Pay for Performance (P4P) • Παρά την αυξανόμενη δημοφιλία τους, απουσιάζει η ισχυρή τεκμηρίωση πως βελτιώνουν την ποιότητα της φροντίδας • Κατάλληλη μέθοδος αποζημίωσης για τη διαχείριση μιας ασθένειας, αλλά έντονη αμφισβήτηση για την καταλληλότητα της ως προς την αξιολόγηση της ολιστικής φροντίδας στην ΠΦΥ, που αφορά όλες τις ανάγκες υγείας ενός ασθενούς και μια ευρεία ποικιλία ασθενώ από υγιής ενήλικες μέχρι ευπαθείς γέροντες. Η πολυπλοκότητα της απόκρισης στις ανομοιογενείς ανάγκες καθιστά πολύ δύσκολη τη βελτίωση της απόδοσης στην ΠΦΥ- για παράδειγμα οι ανομοιογενείς ανάγκες καθιστούν τη μέτρηση των αποτελεσμάτων σχεδόν αδύνατη • Οι ιατροί δυνατόν να ελαττώσουν την ποιότητα ή να περιορίσουν την ποσότητα της φροντίδας σε τομείς στους οποίους δεν έχουν δοθεί κίνητρα • Η πρωταρχική σχέση ιατρού-ασθενή δυνατόν επίσης να αλλοιωθεί καθώς ο γιατρός στοχεύει στους στόχους απόδοσης και στις παράπλευρες απώλειες μπορεί να ενταχθούν οι προτιμήσεις του ασθενούς ή, και οι κλινικές προτεραιότητες • Ανισότητες στη φροντίδα- ο απλούστερος τρόπος να επιτύχεις υψηλή απόδοση η αποφυγή δύσκολων ασθενών
 22. 22. Quality and Outcomes Framework (QOFs/ UK 2004) Μέχρι και 25% αύξηση της αμοιβής κάθε ιατρείου στη βάση 5 ομάδων παραμέτρων- ανάπτυξη από το NICE: • 80 κλινικές παράμετροι (65.5% συνολικής επίδοσης) • 43 οργανωτικές παράμετροι (18.1%) • 4 παράμετροι σχετικές με την εμπειρία ασθενών (10.8%) • 8 παράμετροι σχετικά με υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας (3.6%) • παροχή ολιστικής φροντίδας(2%)
 23. 23. Episode-based payment • σταθερό ποσό για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν σε έναν ασθενή για ένα πλήρες επεισόδιο φροντίδας • Η αμοιβή αφορά 2 ή περισσότερους παρόχους, πχ ένα νοσοκομείο και τους διασυνδεδεμένους ιατρούς • Αποσκοπεί στο να ανταμείβει ένα μονοπάτι φροντίδας για έναν ασθενή διαμέσου των παρόχων- προάγοντας την περισσότερο αποδοτική χρήση δαπανηρών υπηρεσιών (πχ νοσοκομείο, επείγοντα, κλπ), το συντονισμό της φροντίδας και καλύτερα αποτελέσματα ποιότητας ελαττώνοντας τις επιπλοκές και τις επανεισαγωγές • Στην Ολλανδία μια αρχική αξιολόγηση δείχνει πως η αποζημίωση στη βάση επεισοδίου φροντίδας για τη συνήθη φροντίδα για ασθενείς με έναν αριθμό κοινών χρόνιων νοσημάτων συνέβαλλε στη βελτίωση τόσο του συντονισμού της φροντίδας μεταξύ των διάφορων επαγγελματιών υγείας, όσο και της συμμόρφωσης με πρωτόκολλα φροντίδας (de Bakker et al 2012) • Οι απαιτήσεις για μια επιτυχή εφαρμογή αποτελούν πρόκληση- απαιτούν καλής ποιότητας στοιχεία για τις δραστηριότητες, τα κόστη και τα αποτελέσματα
 24. 24. Value- based health care • Στον πυρήνα της η μεγιστοποίηση της αξίας της φροντίδας για τους ασθενείς: επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων στο χαμηλότερο κόστος • Απομάκρυνση από ένα σύστημα υγείας που κατευθύνεται από την προσφορά- τι προσφέρουν οι γιατροί  ασθενοκεντρικό σύστημα – τι έχουν ανάγκη οι ασθενείς • Μετατόπιση βάρους από τον όγκο και την κερδοφορία των παρεχόμενων υπηρεσιών- επισκέψεων, δοκιμασίες, επεμβάσεις  αποτελέσματα για τους ασθενείς Porter M, Lee T. The Strategy That Will Fix Health Care. Harvard Business Review, 2013
 25. 25. Value- based health care • Πολυδιάστατες ομάδες υγείας οργανώνονται για να υπηρετούν ασθενείς με παρόμοιες ανάγκες πρωτοβάθμιας και προληπτικής φροντίδας- πχ ασθενείς με σύνθετα χρόνια νοσήματα πχ διαβήτης ή ηλικιωμένοι ασθενείς με αναπηρίες • Διαφορετικές ομάδες ασθενών απαιτούν διαφορετικές ομάδες υγείας, διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών, ακόμα και διαφορετικά σημεία φροντίδας για να βελτιώσουν την αξία της φροντίδας και να φέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα • Ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και υψηλού κόστους στα Patient-Centered Medical Homes
 26. 26. Value- based health care • Η μέθοδος αποζημίωσης που καλύτερα εναρμονίζεται με την αξία της φροντίδας είναι το πακέτο αποζημίωσης που καλύπτει τον πλήρη κύκλο για τα οξέα περιστατικά, τη συνολική φροντίδα για χρόνια νοσήματα για συγκεκριμένο χρόνο (συνήθως έτος) ή για πρωτοβάθμια ή προληπτική φροντίδα για έναν καθορισμένο πληθυσμό (πχ υγιή παιδιά) • Καλοσχεδιασμένα πακέτα αποζημίωσης ενθαρρύνουν την εργασία σε ομάδα και την υψηλής αξίας φροντίδα • Η αποζημίωση καθορίζεται από τη συνολική φροντίδα για έναν ασθενή με μια συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση, εναρμονίζοντας την πληρωμή με ότι μπορεί να ελέγξει η ομάδα • Οι πάροχοι επωφελούνται από τη βελτίωση της αποδοτικότητας , καθώς συντηρούν ή και βελτιώνουν τα αποτελέσματα
 27. 27. redesigning primary care • Η ΠΦΥ πρέπει να οργανωθεί γύρω από υπο-ομάδες ασθενών με κοινές ανάγκες • Υπηρεσίες από ομάδα επαγγελματιών υγείας πρέπει να παρέχονται σε κάθε υπο-ομάδα ασθενών, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου φροντίδας • Τα αποτελέσματα κάθε ασθενούς και τα πραγματικά κόστη πρέπει να μετρώνται για κάθε υπο-ομαδα σαν ένα τμήμα της ρουτίνας της φροντίδας • Το πακέτο αποζημίωσης πρέπει να τροποποιείται για κάθε υπο-ομάδα και να επιβραβεύει τη βελτίωση της ποιότητας • Οι υπο-ομάδες ασθενών της ΠΦΥ πρέπει να διασυνδέονται με τους κατάλληλους ιατρούς ειδικότητων Porter et al. Redesigning Primary Care: A Strategic Vision To Improve Value By Organizing Around Patients’ Needs. Health Affairs, 32, no.3 (2013):516-525
 28. 28. Αποζημίωση μικτής μεθόδου (Blended) • Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου, ενώ ελαχιστοποιεί τα περιθώρια για κίνητρα αρνητικής συμπεριφοράς • Μια μικτή μέθοδος είναι πιθανότερο να επιτύχει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην κινητοποίηση για απόκριση στις ανάγκες των ασθενών και ποιότητα και στην αποδοτικότητα και στον έλεγχο του προϋπολογισμού • One size doesn’t fit all
 29. 29. Kyriopoulos J.
 30. 30. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GREEK UNION OF GENERAL PRACTITIONERS Η αποζημίωση του Ο/Ι πρέπει να είναι: αξιοπρεπής και με τρόπο που νa προάγει την ποιότητα. η μορφή της ενιαία, ανεξάρτητα από την προέλευση του Ο/Ι. κύρια «κατά κεφαλή», σταθμισμένη για το μίγμα του πληθυσμού ευθύνης του- ηλικίες, πολλαπλά προβλήματα υγείας κλπ επιπρόσθετα έσοδα: • Οικονομικά κίνητρα για εργασία σε ανεπιθύμητη περιοχή (άγονη ή/και υποβαθμισμένη (πάγια αντιμισθία) • Πάγια αποζημίωση για όσους χρησιμοποιούν δική τους δομή και δεν εργάζονται μέσα σε δημόσιο ιατρείο (πάγια αντιμισθία) • αποζημίωση για τις εφημερίες στο κέντρο υγείας (FFS) • αποζημίωση για επισκέψεις κατ’ οίκον (FFS) • αποζημίωση για επίτευξη στόχων ποιότητας (P4P)
 31. 31. • Επίπεδο αποζημίωσης: Σε άμεση συνάρτηση με τις ευθύνες που αναλαμβάνει ο οικογενειακός γιατρός έναντι ενός καθορισμένου πληθυσμού • Πρέπει να είναι ≥4.000 ευρώ/ μήνα για έναν αυτοαπασχολούμενο οικογενειακό ιατρό (προ φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων χρήσης ιατρείου κλπ), με πλήρη, αλλά μη αποκλειστική απασχόληση • Εκτός αν επιθυμούμε τη διαιώνιση των παραπληρωμών και την ανασύσταση ενός συστήματος ΠΦΥ χαμηλής ποιότητας και υψηλής διαφθοράς, όπως το πρώην ΙΚΑ… ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ GREEK UNION OF GENERAL PRACTITIONERS
 32. 32. Alignment of incentives (P4P) Greek Health System towards more people-centεred services delivery with PHC at the center Ms Zsuzsanna Jakab Regional Director for Europe of the World Health Organization
 33. 33. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Portuguese experience capitation formulas, performance links & payment modalities Alexandre Lourenço 9th October 2014
 34. 34. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Contracting environment, process and interactions Monitoring & Evaluation Services Design Provision of care Providers identification Health needs assessment General Principles National Audit Office, 2010
 35. 35. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Health Care Professional Remuneration Salary Capitation Fee for service P4P Other components Other activities
 36. 36. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Health Care Professional Remuneration Salary Capitation Fee for service P4P Other components Fixed salary Warranty of minimum earnings Minimum number of adjusted patients Other activities
 37. 37. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Health Care Professional Remuneration Salary Capitation Fee for service P4P Other components Other activities
 38. 38. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Health Care Professional Remuneration Salary Capitation Fee for service P4P Minimum number of adjusted patients 1550 patients* or 1917 adjusted patients * It is in discussion a minimum number of 1900 patients or 2350 adjusted patients. Increased number of adjusted patients equivalent to increased earnings Other components Age Adjusted patient 0-6 1,5 65-74 2,0 >74 2,5 Other activities
 39. 39. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Health Care Professional Remuneration Salary Capitation Fee for service P4P Only for MD - Home care €/per visit Maximum of 20 visits/month Other components Other activities
 40. 40. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Health Care Professional Remuneration Salary Capitation Fee for service P4P P4P to the all unit Set of 22 contracted indicators select from a national set of more than 100 indicators Other components Number Level Type Wheitgh 2 National Access 7,5% 7 National Clinical Performance 26,0% 2 National Efficiency 24,0% 1 National Perceived quality 5,0% 4 Regional Any 15,0% 2 Sector Any 7,5% 2 Local Any 15,0% Targets defined by national heath objectives, good practices, resources available and historical data Other activities
 41. 41. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x National set of indicators select for the period 2014-2016 Utilization rate of medical consultations in the last 3 years Rate nursing home visits per 1,000 patients Proportion of pregnant women with adequate follow-up Proportion of women in reproductive age with appropriate monitoring in family planning Proportion of Infants within the first year of life with adequate follow-up Proportion of seniors without prescription anxiolytics, sedatives and hypnotics Proportion of patients with more than 13 years old characterized with smoking habits in the last three years Proportion of hypertensive patients older than 65 years old with controlled blood pressure Proportion of controlled diabetics Proportion of patients satisfied Pharmaceuticals expediture per user Ancillary exams expenditure per user
 42. 42. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Health Care Professional Remuneration Salary Capitation Fee for service P4P Specific P4P to medical doctors Correct surveillance of: • Women in reproductive age; • Pregnancy • Infant within the first year • Infant within the second year • Patient with diabetes • Patient with high blood pressure Accounts for the increased of adjusted patients formula Other components Other activities
 43. 43. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Health Care Professional Remuneration Salary Capitation Fee for service P4P Supplement Coordination Supplement Training (interns) Other components Other activities
 44. 44. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Health Care Professional Remuneration Salary Capitation Fee for service P4P Activities outside the basket of services: e.g. Smoke cessation Other components Other activities
 45. 45. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Purchasing Health Value System of standardized Indicators Transparency & Results Publicity Innovative Payment Models Risk Adjusted capitation – Morbidity Disease Management Payment by Results Results Publicity Benchmarking Robust IT System Health Programs Indicators: process & results
 46. 46. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x
 47. 47. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Ποσοστό γυναικών 26-65 ετών που έχει υποβληθεί σε παπ-τεστ την τελευταία τριετία
 48. 48. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Ποσοστό γυναικών 50-70 ετών που έχει υποβληθεί σε μαστογραφία τα τελευταία 2 έτη
 49. 49. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Ποσοστό διαβητικών ασθενών με ΗΒΑ1c<8%
 50. 50. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Proportion of controlled diabetics 37.8 59.8 68.6 49.3 41.5 61.6 70.3 53.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 UCSP-M USF-A USF-B Todas ARS | Todas UF-M 2012 2013 ACSS – SIM@SNS 2014
 51. 51. Ποσοστό υπερτασικών ασθενών με ΑΠ ιατρείου <150/90
 52. 52. alexandre.lourenco@icloud.com 1,8x Proportion of hypertensive patients with controlled blood pressure 35.4 52.6 64.0 45.3 37.8 53.8 65.2 48.0 UCSP-M USF-A USF-B Todas ARS | Todas UF-M 2012 2013
 53. 53. Φαρμακευτική δαπάνη

×