Anúncio

Teorije evolucije

Teacher at Ivo Andric elementary school
25 de Mar de 2018
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Teorije evolucije(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Teorije evolucije

 1. Teorije evolucije Ivana Damnjanović
 2. Žan Baptist Lamark  Francuski prirodnjak Lamark dao je 1809. godine prvu teoriju evolucije.  Došao je do zaključka da se vrste menjaju i izumiru i pokušao da objasni taj proces.  Smatrao je da postoji urođena težnja živog sveta ka povećanju složenosti, a
 3.  To se popularno ilustruje na primeru žirafa.  Zašto žirafe imaju dugačke vratove?  Lamarksističko objašnjenje bi bilo sledeće: pošto su žirafe brstile lišće sa drveća, bilo ga je sve manje na nižim granama, pa su one
 4.  Iako Lamark nije bio u pravu u nekim delovima svoje teorije (urođena težnja ka sve većoj složenosti, nasleđivanje stečenih osobina), ostaje neosporan njegov veliki značaj kao autora prve celovite teorije evolucije.
 5. Čarls Darvin  Čarls Darvin je rođen 1809. godine Enleskoj.  Kada je imao 16 godina započeo je studije medicine, ali je zatim prešao na teologiju.  Međutim, najviše je bio zainteresovan za
 6. Darvinova ekspedicija  Na njega je izuzetno snažan utisak ostavilo bogatstvo živog sveta u tropima, brojni foslili krupnih životinja koje je pronašao u Južnoj Americi i, više od svega , živi svet Galapagoskih ostrva.  Sakupljajući uzorke živog sveta sa Galapagosa, Darvin je zapazio njihovu sličnost sa južnoameričkim vrstama, ali i razlike između jedinki sa posebnih ostrva.  Zapažanja sa ovih ostrva bila su od velikog
 7. Darvinov put na brodu “Beagle”,tokom kojeg je prikupio važne dokaze za teoriju evolucije
 8.  Po povratku sa putovanja Darvin se, podstaknut onim što je uočio, posvetio upravo pitanju promenljivosti vrsta.  Dugi niz godina je, strpljivo i savesno, sakupljao podatke.  Njegovo kapitalno delo Postanak vrsta, u kome je izložio svoju teoriju pojavilo se 1859. godine. Osnovne teze u Postanku vrsta su sledeće: 1. da su svi organizmi nastali od zajedničkog pretka putem porekla sa modifikacijama, 2. glavni mehanizam tih modifikacija je delovanje prirodne selekcije na naslednu varijabilnost.
 9. Prirodna selekcija  Prirodni odabir ili selekcija je prirodni izbor između nosioca različito vrednih naslednih faktora.  Kao otkriće, načelo selekcije (odabira) glavni je Darvinov doprinos teoriji evolucije, koju on objašnjava borbom za opstanak među pojedinim organizmima, od kojih preživljavaju najsposobniji.  Selekciju, dakle, Darvin primenjuje na jedinke a ne na populacije, a životna sredina kao
 10.  Prirodna selekcija je uticaj bilo kojeg faktora iz okoline organizma.  Kao selekcioni faktori mogu delovati: ekstremne temperature, padavinski odnosi (sušna razdoblja, poplave), hemijske okolnosti, prirodni neprijatelji različitih štetočina, zatim paraziti i uzročnici bolesti koji tokom širenja i delovanja zaraze selekcijom i umanjenjem populacije snažno utiču na evoluciju domaćinovog organizma, a kroz njegovu obranu takođe i na svoju vlastitu.  Kompeticija, borba za hranu, životnog prostora i ostalih važnih životnih uslova ubraja se u
 11.  Delujući tokom milionna godina, selekcija omogućuje razvoj novih adaptacija u najrazličitijim sredinama na Zemlji.
 12. Veštačka selekcija i reproduktivni potencijal  Do zaključaka o prirodnoj selekciji, Darvin je došao posmatrajući veštačku selekciju.  Zapažanje o reproduktivnom potencijalu: vrste mogu da proizvedu mnogo više potomaka nego što može da ih preživi i dostigne polnu zrelost.  Ženke mnogih vrsta riba polože miliona jaja od kojih 99% ubrzo ugine.
Anúncio