Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Ћелија(20)

Anúncio
Anúncio

Ћелија

  1. Click to add Text Организми су грађени од ћелија; једноћелијски, вишећелијски организми Дамњановић Ивана
  2. Сва жива бића су изграђена из ћелија • Ћелија је основна градивна и функционалана јединица сваког живог бића. • Ћелије изграђују сва жива бића. Ћелије-основни “градивни блокови” живих бића
  3. • Према мишљењу многих научника, људско тело садржи око 37 трилиона ћелија! Колико ћелија садржи људско тело?
  4. Организми чије се тело састоји из великог броја ћелија се називају ВИШЕЋЕЛИЈСКИ ОРГАНИЗМИ
  5. Организми чије се тело састоји из једне ћелије се називају ЈЕДНОЋЕЛИЈСКИ ОРГАНИЗМИ (бактерије, квасци, једноћелијске алге, амебе)
  6. Разлике између ћелија • Код једноћелијских организама све улоге обавља једна ћелија. • Код вишећелијских организама различите ћелије имају и различите улоге (штите, преносе кисеоник итд.)
  7. На које се још начине ћелије могу разликовати? • Могу се разликовати према: 1. облику 2. величини 3. улогама које обављају
  8. Ћелије се разликују и према грађи • Животињска, биљна и бактеријска ћелија се разликују према томе како су грађене.
  9. Облици ћелија • Ћелије су различитих облика (коцкасте, јајасте, звездасте); тродимензионалне су тј.имају висину, дужину и ширину.
  10. Грађа ћелије Ћелијска мембрана обавија, штити ћелију Цитоплазма је течни део који испуњава ћелију Органеле су посебна телашца. Свака има одређену улогу Једро је органела која код већине организама садржи наследни материјал (изузетак су бактерије)
Anúncio