Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Specijacija.pdf

 1. Постанак нових врста кроз еволуционе процесе Ивана Дамњановић
 2. Постанак нових врста - специјација • Јединке новонасталих различитих врста неће моћи да се укрштају и дају потомство. • Утицај еволуционих механизама на специјацију. • У специјацији учествују популације које се мењају из генерације у генерацију. • Дакле, не еволуира јединка већ популација.
 3. Еволуциони процеси • Хромозоми (тј.гени) су подложни променама. Промене могу захватити делове хромозома или читаве хромозоме. • Ове промене се називају генске мутације.
 4. • Мутације могу бити спонтане или изазване неким спољашњим утицајем (мутаген). • Мутагени могу бити физички, хемијски, биолошки.
 5. Мутације • Мутације на полним ћелијама – преносе се на потомство. • Мутација на неком гену има за резултат да тај ген даје упутство за стварање потпуно другачијег протеина.
 6. • Ово утиче на одређену особину и долази до промене фенотипа. • Мутације могу бити добре и лоше. • Добре мутације дају предност у преживљавању (опстанку). • Мутације на генима се не дешавају увек да би организми стекли адаптације. Лоше мутације могу довести и до смрти јединке.
 7. Природна селекција • Механизам који показује у којој мери су дате мутације добре, тј.да ли ће јединке у популацији преживети и оставити веће потомство. • Потомство ће наследити дате мутације и преносиће их у наредну генерацију. • Мутирани алели се шире унутар популације током процеса размножавања.
 8. Миграције • Приликом миграција јединки се мутирани алели могу пренети у друге популације.
 9. Проток гена • Појава када јединке које су мигрирале у другу популацију у њој добију потомство, и потомцима пренесу мутирани ген. • Мутације повећавају генетичку варијабилност унутар популације јер се у генотипу налазе алели којих пре није било (алели – различити облици једног гена).
 10. Генетички дрифт • За разлику од природне селекције, постоји и случајни одабир – генетички дрифт.
 11. Начин специјације • Постоје четири начина специјације; сада ће бити речи о два начина. 1. Између јединки исте врсте се формира нека географска баријера (река, планина, итд). • Владаће другачији услови у различитим пределима, јединке ће се мењати из генерације у генерацију и адаптирати на нове услове средине.
 12. 2. Може се десити да се један део популације издвоји и када не постоји географска баријера.
Anúncio