Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Razvice biljke bez semena.ppt

  1. Размножавање и циклуси развића биљака без семена Ивана Дамњановић
  2. Вишећелијске алге Размножавају се: • Бесполно -помоћу спора (покретне и непокретне споре) -деловима тела • Полно – гаметима.
  3. Биљке без семена маховине и папрати • Код маховина је заступљена смена генерација – полне и бесполне. • Бесполна генерација подразумева размножавање спорама. Из спора настају мушке и женске биљке. • Мушка и женска биљка стварају полне ћелије – гамете (полна генерација). • Спајањем гамета настаје зигот из којег ће настати биљка која ће створити споре.
  4. Споре ПОЛНА ГЕНЕРАЦИЈА - ГАМЕТОФИТ Мушка биљка Женска биљка Јајна ћелија Оплођење Зигот БЕСПОЛНА ГЕНЕРАЦИЈА - СПОРОФИТ Спорангија
  5. • Папрати су васкуларне биљке без семена. • Код папрати је заступљена смена генерација. Споре Из споре се развија нова биљка Биљка срцоликог облика Мушке полне ћелије Женске полне ћелије Полна генерација - гаметофит Бесполна генерација - спорофит Биљка са спорама
Anúncio