Organogeneza

Ivana Damnjanović
Ivana DamnjanovićTeacher at Ivo Andric elementary school
ORGANOGENEZA
Ivana Damnjanović
-IIstovremeno sa gastrulacijskim pokretima,stovremeno sa gastrulacijskim pokretima,
uobličavaju se i organiuobličavaju se i organi
• CREVNA CEV nastaje na početku gastrulacije od
ćelija ENDODERMA (morski jež, žaba; slika dole) ili
DELAMINACIJOM (raslojavanjem) ćelija
endoderma.
• NOTOHORDA se
nalazi samo kod hordata.
• Nastaje iznad nervne cevi
od MEZODERMA.
• Ulazeći u unutrašnjost
gastrule, ćelije notohorde
stvaraju stubić koji se
izdužuje, a sa njim i
embrion.
• NERVNA CEV nastaje u procesu NEURULACIJE od
EKTODERMA.
• Ektoderm je postavljen iznad notohorde.
• Kada dodirne ektoderm, notohorda izaziva (indukuje)
proces neurulacije.
• Dešavaju se sledeće
promene:
-centralni deo ektoderma se
zaravnjuje
-nervna ploča zadebljava i
savija se u nervni oluk
-potom se odvaja od ostatka
ektoderma i postaje
nervna cev.
• Od nervne cevi nastaje
mozak i kičmena
moždina.
Ćelije nervne kreste
• Nastaju tokom neurulacije.
• Na prednjem delu embriona
se pridružuju moždanim
regionima, a zadebljanjima
formiraju začetke čulnih
organa glave (sluh, miris).
• U drugim regionima tela
učestvuju u formiranju
ganglija, pratećih ćelija
nervnih vlakana i srži
nadbubrežne žlezde.
Organogeneza
Diferencijacija (izdvajanje) začetaka mišića-somita
Morfogeneza-programirana promena veličine, oblika,
proporcija embriona
• Dolazi do uobličavanja drugih organa
SAVIJANJEM, RAZDVAJANJEM,
POVEZIVANJEM ćelija.
• Šaka je u početku celovita-odumiranjem ćelija
“kroje” se prsti.
Diferencijacija ćelijaDiferencijacija ćelija

Sem pokreta ćelija, promene oblika, deljenja,
smrti ćelija, dolazi do diferencijacije
(postanak posebnih tipova ćelija) i udruživanja
sa susednim ćelijama tj HISTOGENEZE.

Na ovaj način nastaju: mišićno, vezivno,
epitelno i nervno tkivo.
Kako ćelije znaju šta treba da postanu?Kako ćelije znaju šta treba da postanu?

Za ovo su zaslužne
informacione RNK
(iRNK) koje nose zapis
za sintezu određenog
proteina.

Npr: samo ćelije od
kojih će nastati crvena
krvna zrnca sintetisaće
protein hemoglobin.
Kako se ova odluka donosi?Kako se ova odluka donosi?

Odluka se donosi već u jajnoj ćeliji.

Različite iRNK se grupišu uz ćelijsku
membranu jajne ćelije.

Tokom brazdanja blastomere dobijaju različite
iRNK i svakom novom deobom se razlika
među njima povećava.
Sudbinske mape

Načini praćenja sudbine pojedinačnih
blastomera.

Ovo se postiže ubrizgavanjem tri različite,
neškodljive boje.

Za ektoderm plava, za endoderm žuta i za
mezoderm crvena.
Organogeneza

Iz ektoderma nastaje kože i sve kožne tvorevine, nervni
sistem, čula.

Iz endoderma nastaje crevni epitel i sve žlezde u vezi sa
njim.

Iz mezoderma unutrašnji skelet, mišići, organi za
izlučivanje.
Potentnost jajnih ćelija i determinacijaPotentnost jajnih ćelija i determinacija
razvićarazvića

Važno pitanje je da li se razlika na nivou
blastomera uspostavlja na nivou jajne ćelije
ili tokom brazdanja.

Da li je moguće razdvojiti blastomere tako da
od svake nastane poseban organizam? Ili će
one nakon razdvajanja propasti?
Jajna ćelija je totipotentna

Totipotentnost je izražena na stupnjevima od
2, 4, 6, 8 blastomera, što znači da je na ovim
stupnjevima moguće razdvojiti blastomere i iz
njih dobiti potpuno odvojene organizme ali
smanjene veličine.

Na osnovu ovoga se zaključuje da se
različitost blastomera dešava tek posle
osmoćelijskog stupnja.
Potentnost blastomera određuje i tip
razvića
1. Determinisano razviće (insekti): telo
embriona se uobličava tako što svaka
blastomera dobija odrednice iz jajne ćelije za
poziciju u organima.
2. Kontrolisano razviće (sisari): telo embriona
u početku nastaje interakcijom blastomera a
kasnije nastaju tkiva u procesu indukcije.
Embrionalna indukcija

Ćelije ektoderma, endoderma i mezoderma su
u stalnoj interakciji.

Ova interakcija se ogleda u INDUKCIJI
uobličavanja i stvaranja organa.

Može biti jednosmerna, dvosmerna,
višesmerna.
Jednosmerna (primarna) indukcija

Primer uobličavanja
nervne cevi.

Ćelije horde se
postavljaju ispod
ektoderma i izazivaju
niz promena u njemu
koje dovode do
stvaranja nervne cevi.
Dvosmerna (sekundarna) indukcija

Nervna cev se na prednjem delu tela proširuje u 3 a
potom u 5 mehura (trodelni a potom petodelni mozak).

Srednji se približava epitelu kože (ektodermalni epitel) i
reaguje sa njim.

Ektodermalni epitel utiče na neuroektoderm da stvara
očni pehar, a zauzvrat neuroektoderm utiče na
ektodermalni epitel da stvori očno sočivo.
Trosmerna indukcija

Primeri ektoderma i mezoderma (koža) ili
endoderma i mezoderma (pankreas).

Organi složene građe; prisustvo pratećih vezivnih
tkiva.

Epitel je ektodermalnog a potkožno tkivo
mezodermalnog porekla.

Ćelije koje imaju sposobnost indukcije se zovu
organizatori a signalni molekuli su morfogeni.
1 de 22

Recomendados

Brazdanje por
BrazdanjeBrazdanje
BrazdanjeIvana Damnjanović
13.1K visualizações23 slides
Gametogeneza por
GametogenezaGametogeneza
GametogenezaIvana Damnjanović
26.8K visualizações25 slides
Oplođenje por
OplođenjeOplođenje
OplođenjeIvana Damnjanović
20.2K visualizações20 slides
2. Brazdanje, gastrulacija por
2. Brazdanje, gastrulacija2. Brazdanje, gastrulacija
2. Brazdanje, gastrulacijaltixomir
12.1K visualizações10 slides
Celijske organele- mitohondrije hloroplasti por
Celijske organele- mitohondrije hloroplastiCelijske organele- mitohondrije hloroplasti
Celijske organele- mitohondrije hloroplastiLjubica Lalić Profesorski Profil
17.9K visualizações21 slides
Razviće životinja por
Razviće životinjaRazviće životinja
Razviće životinjaLjubica Lalić Profesorski Profil
16.1K visualizações81 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Celijski ciklus por
Celijski ciklusCelijski ciklus
Celijski ciklusLjubica Lalić Profesorski Profil
17.6K visualizações39 slides
Ekstraembrionalne strukture por
Ekstraembrionalne struktureEkstraembrionalne strukture
Ekstraembrionalne struktureSuncica Markovic
14.6K visualizações57 slides
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije. por
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Ena Horvat
45.8K visualizações35 slides
Deoba ćelije por
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelijeEna Horvat
19.9K visualizações27 slides
Nervni sistem čoveka por
Nervni sistem čovekaNervni sistem čoveka
Nervni sistem čovekaIvana Damnjanović
64.3K visualizações23 slides
Наследне болести човека por
Наследне болести човекаНаследне болести човека
Наследне болести човекаVioleta Djuric
24K visualizações16 slides

Mais procurados(20)

Ekstraembrionalne strukture por Suncica Markovic
Ekstraembrionalne struktureEkstraembrionalne strukture
Ekstraembrionalne strukture
Suncica Markovic14.6K visualizações
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije. por Ena Horvat
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Ena Horvat45.8K visualizações
Deoba ćelije por Ena Horvat
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelije
Ena Horvat19.9K visualizações
Nervni sistem čoveka por Ivana Damnjanović
Nervni sistem čovekaNervni sistem čoveka
Nervni sistem čoveka
Ivana Damnjanović64.3K visualizações
Наследне болести човека por Violeta Djuric
Наследне болести човекаНаследне болести човека
Наследне болести човека
Violeta Djuric24K visualizações
BIOLOGIJA por Vesna Matanovic
BIOLOGIJABIOLOGIJA
BIOLOGIJA
Vesna Matanovic22.8K visualizações
Homeostaza.pdf por Ivana Damnjanović
Homeostaza.pdfHomeostaza.pdf
Homeostaza.pdf
Ivana Damnjanović2.2K visualizações
Genetika čoveka por Ena Horvat
Genetika čovekaGenetika čoveka
Genetika čoveka
Ena Horvat13.4K visualizações
Deoba ćelije por Ivana Damnjanović
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelije
Ivana Damnjanović16.4K visualizações
Varijabilnost por Alleteja
VarijabilnostVarijabilnost
Varijabilnost
Alleteja19.7K visualizações
Akcioni potencijal por Ivana Damnjanović
Akcioni potencijalAkcioni potencijal
Akcioni potencijal
Ivana Damnjanović17.2K visualizações
Čulni sistem čoveka por Ivana Damnjanović
Čulni sistem čovekaČulni sistem čoveka
Čulni sistem čoveka
Ivana Damnjanović46.9K visualizações
Šta je genetika por Ivana Damnjanović
Šta je genetikaŠta je genetika
Šta je genetika
Ivana Damnjanović13.3K visualizações
Borba za opstanak. Prirodna selekcija por Ena Horvat
Borba za opstanak. Prirodna selekcijaBorba za opstanak. Prirodna selekcija
Borba za opstanak. Prirodna selekcija
Ena Horvat20.4K visualizações

Destaque

Alge opšte odlike por
Alge opšte odlikeAlge opšte odlike
Alge opšte odlikeIvana Damnjanović
11.6K visualizações27 slides
Koren por
KorenKoren
KorenIvana Damnjanović
20.2K visualizações29 slides
Dupljari por
DupljariDupljari
DupljariIvana Damnjanović
22.3K visualizações54 slides
Koren por
KorenKoren
KorenMilan Brkic
2.3K visualizações8 slides
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp por
YE Otvoren um ne poznaje granice-srpYE Otvoren um ne poznaje granice-srp
YE Otvoren um ne poznaje granice-srpEna Horvat
956 visualizações20 slides
Koren por
KorenKoren
KorenTanja Jovanović
5K visualizações20 slides

Destaque(20)

Alge opšte odlike por Ivana Damnjanović
Alge opšte odlikeAlge opšte odlike
Alge opšte odlike
Ivana Damnjanović11.6K visualizações
Koren por Milan Brkic
KorenKoren
Koren
Milan Brkic2.3K visualizações
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp por Ena Horvat
YE Otvoren um ne poznaje granice-srpYE Otvoren um ne poznaje granice-srp
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp
Ena Horvat956 visualizações
Bakterije por Ivan Bešlić
BakterijeBakterije
Bakterije
Ivan Bešlić632 visualizações
Raznovrsnost algi por Ivana Damnjanović
Raznovrsnost algiRaznovrsnost algi
Raznovrsnost algi
Ivana Damnjanović7.5K visualizações
Euglenoidne alge por Ivana Damnjanović
Euglenoidne algeEuglenoidne alge
Euglenoidne alge
Ivana Damnjanović2.6K visualizações
Oboljenja kože, nega i zaštita por Ivana Damnjanović
Oboljenja kože, nega i zaštitaOboljenja kože, nega i zaštita
Oboljenja kože, nega i zaštita
Ivana Damnjanović4.7K visualizações
Virusi por Suzana Budisalic
Virusi Virusi
Virusi
Suzana Budisalic2.4K visualizações
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom por Ivana Damnjanović
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedromJednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
Ivana Damnjanović9.7K visualizações
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja por Ivana Damnjanović
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinjaNastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Ivana Damnjanović20.3K visualizações
Zaštita kopnenih voda por Ivana Damnjanović
Zaštita kopnenih vodaZaštita kopnenih voda
Zaštita kopnenih voda
Ivana Damnjanović6.1K visualizações
Mišićni sistem por Ena Horvat
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
Ena Horvat33.4K visualizações
Endokrini sistem por Ivana Damnjanović
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
Ivana Damnjanović50.5K visualizações
Uslovi života u vodi por Ivana Damnjanović
Uslovi života u vodiUslovi života u vodi
Uslovi života u vodi
Ivana Damnjanović9.5K visualizações

Similar a Organogeneza

Nikola milenkovic deoba celije por
Nikola milenkovic deoba celijeNikola milenkovic deoba celije
Nikola milenkovic deoba celijeNikolaMilenkovic1
59 visualizações13 slides
Једро por
ЈедроЈедро
ЈедроVioleta Djuric
787 visualizações46 slides
Razvice2 placenta por
Razvice2 placentaRazvice2 placenta
Razvice2 placentaLjubica Lalić Profesorski Profil
4.6K visualizações89 slides
животни циклус ћелије митоза por
животни циклус ћелије митозаживотни циклус ћелије митоза
животни циклус ћелије митозаDanijela Djordjevic
5.2K visualizações35 slides
Građa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević por
Građa ćelije - 7. razred, Dunja ErcegovčevićGrađa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
Građa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčevićplavaplaneta
28.3K visualizações16 slides
Protista 101208023905-phpapp02 por
Protista 101208023905-phpapp02Protista 101208023905-phpapp02
Protista 101208023905-phpapp02Natasa Spasic
452 visualizações47 slides

Similar a Organogeneza(20)

Nikola milenkovic deoba celije por NikolaMilenkovic1
Nikola milenkovic deoba celijeNikola milenkovic deoba celije
Nikola milenkovic deoba celije
NikolaMilenkovic159 visualizações
Једро por Violeta Djuric
ЈедроЈедро
Једро
Violeta Djuric787 visualizações
животни циклус ћелије митоза por Danijela Djordjevic
животни циклус ћелије митозаживотни циклус ћелије митоза
животни циклус ћелије митоза
Danijela Djordjevic5.2K visualizações
Građa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević por plavaplaneta
Građa ćelije - 7. razred, Dunja ErcegovčevićGrađa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
Građa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
plavaplaneta28.3K visualizações
Protista 101208023905-phpapp02 por Natasa Spasic
Protista 101208023905-phpapp02Protista 101208023905-phpapp02
Protista 101208023905-phpapp02
Natasa Spasic452 visualizações
Celija i tkiva por Au Medu
Celija i tkivaCelija i tkiva
Celija i tkiva
Au Medu197 visualizações
Nivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanje por Ena Horvat
Nivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanjeNivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanje
Nivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanje
Ena Horvat6.6K visualizações
Бластулација и гаструлација por Violeta Djuric
Бластулација и гаструлацијаБластулација и гаструлација
Бластулација и гаструлација
Violeta Djuric17.5K visualizações
Цитологија por Violeta Djuric
ЦитологијаЦитологија
Цитологија
Violeta Djuric1.8K visualizações
Биологија развића por Violeta Djuric
Биологија развићаБиологија развића
Биологија развића
Violeta Djuric11.5K visualizações
Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica por nasaskolatakmicenja
Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević RadicaMitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
nasaskolatakmicenja1.8K visualizações
Biologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica por nasaskolatakmicenja1
Biologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević RadicaBiologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
Biologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
nasaskolatakmicenja130K visualizações
Biologija -pripremna_nastava por milorad22
Biologija -pripremna_nastavaBiologija -pripremna_nastava
Biologija -pripremna_nastava
milorad22165 visualizações
Ћелија por Violeta Djuric
ЋелијаЋелија
Ћелија
Violeta Djuric900 visualizações
Anatomija celija i tkivo por dr Šarac
Anatomija celija i tkivoAnatomija celija i tkivo
Anatomija celija i tkivo
dr Šarac15.6K visualizações
Celijski ciklus1 por Ljubica Lalic
Celijski ciklus1Celijski ciklus1
Celijski ciklus1
Ljubica Lalic904 visualizações
Ćelija por Ena Horvat
ĆelijaĆelija
Ćelija
Ena Horvat13.1K visualizações

Mais de Ivana Damnjanović

Specijacija.pdf por
Specijacija.pdfSpecijacija.pdf
Specijacija.pdfIvana Damnjanović
475 visualizações19 slides
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf por
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfIvana Damnjanović
498 visualizações17 slides
Obezbeđivanje energije.pdf por
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdfIvana Damnjanović
368 visualizações17 slides
Nervni sistem.pdf por
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdfIvana Damnjanović
366 visualizações17 slides
Velike promene u prošlosti.pdf por
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfIvana Damnjanović
419 visualizações14 slides
Čulni organi.pdf por
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdfIvana Damnjanović
140 visualizações25 slides

Mais de Ivana Damnjanović(20)

Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf por Ivana Damnjanović
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Ivana Damnjanović498 visualizações
Obezbeđivanje energije.pdf por Ivana Damnjanović
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdf
Ivana Damnjanović368 visualizações
Nervni sistem.pdf por Ivana Damnjanović
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdf
Ivana Damnjanović366 visualizações
Velike promene u prošlosti.pdf por Ivana Damnjanović
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdf
Ivana Damnjanović419 visualizações
Čulni organi.pdf por Ivana Damnjanović
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdf
Ivana Damnjanović140 visualizações
Kalendar života.pdf por Ivana Damnjanović
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdf
Ivana Damnjanović851 visualizações
Rast i pokreti biljaka.ppt por Ivana Damnjanović
Rast i pokreti biljaka.pptRast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.ppt
Ivana Damnjanović174 visualizações
Razvice biljke bez semena.ppt por Ivana Damnjanović
Razvice biljke bez semena.pptRazvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.ppt
Ivana Damnjanović636 visualizações
Biljni hormoni.ppt por Ivana Damnjanović
Biljni hormoni.pptBiljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.ppt
Ivana Damnjanović875 visualizações
Razmena supstanci kod biljaka.ppt por Ivana Damnjanović
Razmena supstanci kod biljaka.pptRazmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Ivana Damnjanović608 visualizações
Gljive i lišajevi.pdf por Ivana Damnjanović
Gljive i lišajevi.pdfGljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdf
Ivana Damnjanović574 visualizações
Polne zlezde.pptx por Ivana Damnjanović
Polne zlezde.pptxPolne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptx
Ivana Damnjanović497 visualizações
Polne zlezde.pdf por Ivana Damnjanović
Polne zlezde.pdfPolne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdf
Ivana Damnjanović1.1K visualizações
Dokazi evolucije por Ivana Damnjanović
Dokazi evolucijeDokazi evolucije
Dokazi evolucije
Ivana Damnjanović9.5K visualizações
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera por Ivana Damnjanović
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Ivana Damnjanović6.2K visualizações
Uslovi zivota na Zemlji por Ivana Damnjanović
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
Ivana Damnjanović2.6K visualizações
Obnovljivi i neobnovljivi resursi por Ivana Damnjanović
Obnovljivi i neobnovljivi resursiObnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
Ivana Damnjanović9.8K visualizações

Último

MladenIlic_MaliPrinc.pptx por
MladenIlic_MaliPrinc.pptxMladenIlic_MaliPrinc.pptx
MladenIlic_MaliPrinc.pptxkosta04miletic
16 visualizações7 slides
ICK6-L5.pptx por
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptxAleksandarSpasic5
11 visualizações5 slides
ICK6-L7.pptx por
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptxAleksandarSpasic5
7 visualizações2 slides
11.-16. NIZOVI.pptx por
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
66 visualizações16 slides
ICK6-L8.pptx por
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 visualizações9 slides
IT8-L2.pptx por
IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptxAleksandarSpasic5
6 visualizações6 slides

Último(16)

Organogeneza

 • 2. -IIstovremeno sa gastrulacijskim pokretima,stovremeno sa gastrulacijskim pokretima, uobličavaju se i organiuobličavaju se i organi • CREVNA CEV nastaje na početku gastrulacije od ćelija ENDODERMA (morski jež, žaba; slika dole) ili DELAMINACIJOM (raslojavanjem) ćelija endoderma.
 • 3. • NOTOHORDA se nalazi samo kod hordata. • Nastaje iznad nervne cevi od MEZODERMA. • Ulazeći u unutrašnjost gastrule, ćelije notohorde stvaraju stubić koji se izdužuje, a sa njim i embrion.
 • 4. • NERVNA CEV nastaje u procesu NEURULACIJE od EKTODERMA. • Ektoderm je postavljen iznad notohorde. • Kada dodirne ektoderm, notohorda izaziva (indukuje) proces neurulacije.
 • 5. • Dešavaju se sledeće promene: -centralni deo ektoderma se zaravnjuje -nervna ploča zadebljava i savija se u nervni oluk -potom se odvaja od ostatka ektoderma i postaje nervna cev. • Od nervne cevi nastaje mozak i kičmena moždina.
 • 6. Ćelije nervne kreste • Nastaju tokom neurulacije. • Na prednjem delu embriona se pridružuju moždanim regionima, a zadebljanjima formiraju začetke čulnih organa glave (sluh, miris). • U drugim regionima tela učestvuju u formiranju ganglija, pratećih ćelija nervnih vlakana i srži nadbubrežne žlezde.
 • 9. Morfogeneza-programirana promena veličine, oblika, proporcija embriona • Dolazi do uobličavanja drugih organa SAVIJANJEM, RAZDVAJANJEM, POVEZIVANJEM ćelija. • Šaka je u početku celovita-odumiranjem ćelija “kroje” se prsti.
 • 10. Diferencijacija ćelijaDiferencijacija ćelija  Sem pokreta ćelija, promene oblika, deljenja, smrti ćelija, dolazi do diferencijacije (postanak posebnih tipova ćelija) i udruživanja sa susednim ćelijama tj HISTOGENEZE.  Na ovaj način nastaju: mišićno, vezivno, epitelno i nervno tkivo.
 • 11. Kako ćelije znaju šta treba da postanu?Kako ćelije znaju šta treba da postanu?  Za ovo su zaslužne informacione RNK (iRNK) koje nose zapis za sintezu određenog proteina.  Npr: samo ćelije od kojih će nastati crvena krvna zrnca sintetisaće protein hemoglobin.
 • 12. Kako se ova odluka donosi?Kako se ova odluka donosi?  Odluka se donosi već u jajnoj ćeliji.  Različite iRNK se grupišu uz ćelijsku membranu jajne ćelije.  Tokom brazdanja blastomere dobijaju različite iRNK i svakom novom deobom se razlika među njima povećava.
 • 13. Sudbinske mape  Načini praćenja sudbine pojedinačnih blastomera.  Ovo se postiže ubrizgavanjem tri različite, neškodljive boje.  Za ektoderm plava, za endoderm žuta i za mezoderm crvena.
 • 15.  Iz ektoderma nastaje kože i sve kožne tvorevine, nervni sistem, čula.  Iz endoderma nastaje crevni epitel i sve žlezde u vezi sa njim.  Iz mezoderma unutrašnji skelet, mišići, organi za izlučivanje.
 • 16. Potentnost jajnih ćelija i determinacijaPotentnost jajnih ćelija i determinacija razvićarazvića  Važno pitanje je da li se razlika na nivou blastomera uspostavlja na nivou jajne ćelije ili tokom brazdanja.  Da li je moguće razdvojiti blastomere tako da od svake nastane poseban organizam? Ili će one nakon razdvajanja propasti?
 • 17. Jajna ćelija je totipotentna  Totipotentnost je izražena na stupnjevima od 2, 4, 6, 8 blastomera, što znači da je na ovim stupnjevima moguće razdvojiti blastomere i iz njih dobiti potpuno odvojene organizme ali smanjene veličine.  Na osnovu ovoga se zaključuje da se različitost blastomera dešava tek posle osmoćelijskog stupnja.
 • 18. Potentnost blastomera određuje i tip razvića 1. Determinisano razviće (insekti): telo embriona se uobličava tako što svaka blastomera dobija odrednice iz jajne ćelije za poziciju u organima. 2. Kontrolisano razviće (sisari): telo embriona u početku nastaje interakcijom blastomera a kasnije nastaju tkiva u procesu indukcije.
 • 19. Embrionalna indukcija  Ćelije ektoderma, endoderma i mezoderma su u stalnoj interakciji.  Ova interakcija se ogleda u INDUKCIJI uobličavanja i stvaranja organa.  Može biti jednosmerna, dvosmerna, višesmerna.
 • 20. Jednosmerna (primarna) indukcija  Primer uobličavanja nervne cevi.  Ćelije horde se postavljaju ispod ektoderma i izazivaju niz promena u njemu koje dovode do stvaranja nervne cevi.
 • 21. Dvosmerna (sekundarna) indukcija  Nervna cev se na prednjem delu tela proširuje u 3 a potom u 5 mehura (trodelni a potom petodelni mozak).  Srednji se približava epitelu kože (ektodermalni epitel) i reaguje sa njim.  Ektodermalni epitel utiče na neuroektoderm da stvara očni pehar, a zauzvrat neuroektoderm utiče na ektodermalni epitel da stvori očno sočivo.
 • 22. Trosmerna indukcija  Primeri ektoderma i mezoderma (koža) ili endoderma i mezoderma (pankreas).  Organi složene građe; prisustvo pratećih vezivnih tkiva.  Epitel je ektodermalnog a potkožno tkivo mezodermalnog porekla.  Ćelije koje imaju sposobnost indukcije se zovu organizatori a signalni molekuli su morfogeni.