O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Nukleinske kiseline

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Mais de Ivana Damnjanović (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Nukleinske kiseline

 1. 1. Nukleinske kiseline Ivana Damnjanović
 2. 2. Molekularna biologija • Proučava strukturu i funkciju nukleinskih kiselina, proteina i drugih biomakromolekula (lipidi, ugljeni hidrati itd.).
 3. 3. Molekularna biotehnologija- genetički inženjering
 4. 4. Primarna struktura nukleinskih kiselina • Osnovna jedinica građe nukleinskih kiselina je NUKLEOTID. • Dezoksiribonukleotidi i ribonukleotidi.
 5. 5. Građa nukleotida • Azotna baza (adenin, timin, guanin, citozin); • šećer pentoza; • fosfatna grupa.
 6. 6. Azotne baze • Purinske (adenin i guanin) • Pirimidinske (timin i citozin) • RNK-umesto timina sadrži uracil.
 7. 7. • Primarna struktura nukleinskih kiselina se ogleda u redosledu nukleotida.
 8. 8. • Na jednom kraju lanca se uvek nalazi slobodna fosfatna grupa vezana za 5’ ugljenikov atom pentoze i označava se kao 5’ kraj polinukleotidnog lanca.
 9. 9. • Na drugom kraju se nalazi slobodna hidroksilna (-OH) grupa vezana za 3’ C atom pentoze, i ovaj kraj se označava kao 3’ kraj lanca.
 10. 10. • Broj mogućih redosleda u DNK lancu je 4ⁿ, gde je n broj nukleotida koji ga čine. • Broj lanaca koji se razlikuju prema broju nukleotida je neograničen.
 11. 11. Sekundarna struktura nukleinskih kiselina
 12. 12. Spiralno uvijeni polinukleotidni lanci • Orijentisani antiparalelno (naspram 3’ kraja jednog lanca se nalazi 5’ kraj drugog lanca).
 13. 13. • Naspram purinske baze jednog lanca se nalazi pirimidinska baza drugog lanca. • Baze su povezane vodoničnim vezama. • A-T (2 vodonične veze) • G-C (3 vodonične veze)
 14. 14. RNK-jednolančani molekul • A-U • G-C

×