Anúncio

Individualno razviće čoveka

Teacher at Ivo Andric elementary school
28 de Nov de 2017
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Individualno razviće čoveka

 1. INDIVIDUALNO RAZVIĆE ČOVEKA Ivana Damnjanović
 2. Osnovni princip razvića čoveka • Razmnožavanje-polno; • Gametogeneza se odvija u jajnicima i semenicima; • Oplođenje je unutrašnje; • Embrionalni i fetalni period se odvijaju u telu majke i traju 38-40 nedelja; • Ljudsko mladunče (beba) dolazi na svet rođenjem; raste u detinjstvu, potom ulazi u pubertet (polna zrelost).
 3. OOGENEZA • Ženske bebe se javljaju sa oko 2 miliona primarnih oocita u jajnicima; do 7. godine se taj broj smanji na 300 000. • Od puberteta do menopauze će sazreti samo 400, i biće oslobođene u jajovod. • Hormoni: estrogen, progesteron, folikulostimulirajući (FSH), luteinizirajući hormon (LH). • Polna zrelost: ne samo oogeneza već i implantacija embriona u uterus. • Najveće promene se dešavaju u prvih 12 dana ciklusa (u uterusu i ovarijumima).
 4. • Pod dejstvom LH i FSH jedna ili nekoliko primarnih oocita nastavljaju 1.mejotičku deobu. • Potom sekundarna oocita počinje 2.mejotičku deobu i tu se zaustavlja. • Folikularne ćelije ishranjuju oocitu, a neke luče i estrogen. • Promene u koncentraciji hormona dovode do bubrenja folikula oko 14.dana ciklusa što dovodi do izbacivanja zrele jajne ćelije u jajovod-ovulacija.
 5. SPERMATOGENEZA • Kod muškaraca se u semenicima stvaraju haploidni spermatozoidi. • Ejakulacijom semene tečnoti (mešavina spermatozoida, sekreta prostate), 150- 350 miliona spermatozioda biva
 6. OPLOĐENJE • Oko stotinu će dospeti do jajovoda; oplođenje obavlja jedan.
 7. • Akrozomalna reakcija-razlaganje jajnih opni. • Istovremeno, jajna ćelia dovršava svoje sazrevanje, stvara haploidno jedro. • Dolazi do spajanja jedara jajne ćelije i spermatozoida. • Kortikalna reakcija-stvara se fertilizacioni omotač oko jajne ćelije čime se blokira ulazak drugih spermatozoida.
 8. Brazdanje • Razviće ljudskog embriona traje oko 266 dana. • Brazdanje počinje dan nakon oplođenja. • Posle 96 sati nastaje lopta od 32 ćelije koja se naziva MORULA (dudinja). • Razmicanjem blastomera nastaje BLASTULA (blastocist).
 9. • Fertilizacioni omotač više nije potreban i on se degeneriše. • 6. ili 7. dana od oplođenja embrion se spušta niz jajovod i stiže u uterus (matericu). • Ćelije trofoblasta hrane embrion (razlažu sekret žlezda materice). • Kasnije se trofoblast prikači za zid materice i razlaže njeno tkivo kako bi se usadio (implantirao)
 10. Uterus
 11. GASTRULACIJA • Započinje proces gastrulacije; embrion stvara amnion i žumancetnu kesu. • 3. nedelje horion i alantois formiraju placentu. • U ovom periodu se najčešće posumnja na trudnoću.
 12. ORGANOGENEZA • Organogeneza napreduje 3. i 4. nedelje. • Na kraju 4. nedelje embrion je 500 puta veći u odnosu na početnu veličinu (dominira glava, uočavaju se oči, začeci ekstremiteta).
 13. RANI FETALNI PERIOD • Embrionalni period se završava 8. nedeljom. • Od 8. do 28. nedelje traje rani fetalni period (rast organa). • Na kraju ovog perioda fetus je dugačak oko 30 cm, težak oko 600 gr. • Krajem 5.meseca se stetoskopom može čuti srčani ritam.
 14. KASNI FETALNI PERIOD • Počinje u 28.nedelji i traje do rođenja. • Uobličavanje tela.
 15. ROĐENJE • Rođenje podstiče sam fetus. • Placenta luči hormone koji kontrahuju mišiće uterusa. • Posle porođaja, kontrakcijama uterusa, placenta se izbacuje van. • Odstranjivanje pupčane vrpce.
 16. RAST I RAZVIĆE • Najznačajnije za rast novorođenčeta je majčino mleko (sadrži antitela za borbu protiv infekcija). • Nakon rođenja je glava najveća; kasnije ona najmanje raste (alometrijski rast). • Mozak raste i nekoliko godina nakon rođenja uspostavljajući pun intelektualni kapacitet. • Tokom detinjstva se ćelije u najvećoj meri dele, a potom se uvećavaju.
 17. PUBERTET • Period dostizanja polne zrelosti i sposobnosti reprodukcije.
Anúncio