Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji

Ivana Damnjanović
Ivana DamnjanovićTeacher at Ivo Andric elementary school
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Damnjanović Ivana
Postoje četiri geološka doba na koja je podeljena
istorija Zemlje
To su, počev od najstarije ka najmlađoj:
- prekambrijum (prastaro doba)
- paleozoik (staro doba)
- mezozoik (srednje doba)
- kenozoik (novo doba)
Geološka doba
Prekambrijum (prastaro doba)
Prekambrijum je trajao oko 4 milijarde
godina
Izdeljen je na hadsko, arhajsko i
proterozojsko doba
Hadsko doba je bilo pakleno; previranja u
ranoj istoriji Zemlje uništila su prvobitnu
atmosferu, okeane i tek formirani život
U drugoj etapi, arhaiku, isparavanjem
vode iz vulkana i njenim kondenzovanjem
formirani su okeani, a minerali su formirali
spoljašnu Zemljinu koru
U proteozoiku se javljaju prvi oblici života
Ovo doba karakteriše pojava bakterija, potom organizama sa
organizovanim jedrom, višećelijskih organizama
jednostavne građe (sunđeri, korali, zatim meduze, crvi kao i
mnoge grupe organizama o čijem postojanju svedoče samo
fosilni ostaci)
Paleozoik (staro doba)
Staro doba je trajalo oko 290 miliona godina
Tokom paleozoika živeli su organizmi koji više nemaju svoje
predstavnike među savremenim životinjama
Trilobiti
Organizmi slični koralima, glavonošci, primitivni oblici
školjki i puževa
Pojavljuju prvi slatkovodni zglavkari i primitivne biljke
slične mahovinama
Život je počeo da izlazi i na kopno
U vodi se takođe događa nešto jako važno – pojavili su se
prvi kičmenjaci, predstavnici grupe kojoj pripadaju i ljudi
To su bile agnate, ribe koje nisu imale vilice, ali su imale
čvrst spoljašnji oklop izgrađen od kosti
Vremenom je došlo do povećane raznovrsnosti kopnenih
biljaka i nastale su prve šume
Nastaje period koji se inače često naziva "dobom riba", po
ogromnom razvoju koji je ova grupa životinja postigla u to
vreme
Mora su doslovno vrvela od riba među kojima je bilo i
primitivnih, bezviličnih agnata koje su vladale u prethodnim
periodima, ali sada su se povlačile pred progresivnijim
srodnicama, "riba oklopnjača", čudnih riba zaštićenih
pancirom od koštanih ploča nalik na srednjovekovne vitezove
koje su ponekad dostizale i do 6 metara dužine i proždirale sve
oko sebe
Ali tu su bile i ribe koje nam izgledaju poznate – prve ajkule,
koje se nisu značajno razlikovale od današnjih, zrakoperke
(grupa kojoj pripada većina današnjih riba) i šakoperke,
neobične ribe, čija su peraja vrlo slična nogama primitivnih
vodozemaca
Prvi vodozemci su izašli na kopno
Oni su i dalje bili vezani više za vodu nego za kopno, imali su
riblji rep prilagođen plivanju i veliki broj prstiju na prednjim i
zadnjim nogama
Mezozik (srednje doba)
Trajao je oko 190 miliona godina
Mezozoik je bio vreme tektonske, klimatske i evolucijske
aktivnosti
Kontinenti su se postupno menjali od stanja međusobne
povezanosti prema njihovom današnjem rasporedu
Ova podela je dovela do nastanka mnogih vrsta i drugih važnih
evolucijskih događaja
Klima je bila dosta topla kroz celi period pa je imala važnu ulogu
pri evoluciji i razvoju novih životinjskih vrsta
Nastali su novi oblici života
Dinosaurusi, pterosaurusi, ihtiosaurusi
Pojavile su se prve ptice i placentalni sisari
Skrivenosemenice
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Kenozoik (novo doba)
Doba koje traje i danas
Nakon nestanka dinosaura, razvijaju se razne vrste sisara,
koji nastanjuju sva područja, uključujući i mora
Ptice su takođe prilično evoluirale u kenozoiku
U kenozoiku se pojavljuje čovek
Kenozoik se još naziva i doba sisara
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Fosili
Fosil (latinski fossus, u bukvalnom prevodu „onaj koji je
zakopan“) je očuvani ostatak organizma, njegovog dela
ili tragova života
Fosili daju podatke o razvoju živog sveta u prošlosti,
kako se životna sredina menjala kroz geološku prošlost,
o evoluciji živih bića
Fosili se najčešće čuvaju u stenama, slojevima peska,
ledu, ćilibaru
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Nauka koja proučava fosile se naziva paleontologija
Najveći broj fosila pripada bićima koja su imala ljušturice
(praživotinje), zatim spoljašnji, unutrašnji skelet, kao i
drvenasti delovi biljaka
Česti oblici fosila su i otisci
Fosil pernatog dinosaurusa Mei long, koji je ostao zatrpan
kada se njegova jazbina urušila dok je on u njoj spavao
Vulkanske erupcije takođe često proizvode velike i
upečatljive naslage fosila
U zalivu Fundi postoje formacije koje su debele skoro tri
kilometra, a koje se sastoje od slojeva okamenjenih šuma
Naime, u blizini je bio aktivan veoma snažan vulkan, koji bi
šume zatrpao u pepelu
Stabla bi se tako okamenila, a na površini iznad njih bi polako
izrasla nova šuma
Mamuti i fosilni ostaci u Srbiji
Mamut je zajednički naziv za izumrle vrste slonova koji su imali
duge zakrivljene kljove, gustu dlaku (kod pojedinih vrsta)
Ostaci mamuta nađeni su na svim kontinentima osim Južne
Amerike i Australije
Izumrli su pre otprilike 10000 godina
Smatra se da su izumrli usled klimatskih promena kao i usled
preteranog izlovljavanja
Arheološki lokalitet Viminacijum privlči pažnju svetske
javnosti otkrićem kostiju mamuta
2009. godine u Viminacijumu su otkrivene kosti ženke
mamuta nazvane Vika što je tada izazvalo iznenađenje među
arheolozima
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Teorije evolucije
-Lamarkova teorija evolucije
Žan Baptist Lamark (1744 -1829) je bio francuski botaničar i
zoolog
Objavio je 1801. delo „Sistem životinja bez kičme“ (Système des
animaux sans vertèbres)
Izneo ideju o zajedničkom poreklu organizama i njihovom
postupnom razvoju
Po Lamarku postoji u prirodi spor, neprekidan proces
evolucije vrsta
Dešavaju se promene okoline usled kojih se menjaju i
potrebe životinje, pa time ona stiče nove navike
Jedni se organi više upotrebljavaju i jače razvijaju; obratno,
neupotrebljavanje organa dovodi do njihovog slabljenja i
iščezavanja kod potomaka (roditelji ih prenose na
potomstvo)
Tako su npr. krtici umanjene oči, jer ih pod zemljom ne
upotrebljava
Zašto žirafe imaju dugačke vratove?
Lamarksističko objašnjenje bi bilo sledeće: pošto su žirafe
brstile lišće sa drveća, bilo ga je sve manje na nižim granama,
pa su one morale da istežu vratove kako bi dohvatile lišće sa
viših grana
Intenzivno korišćenje vratih mišića dovelo je do izduženja
vrata, što se nasleđivalo u potomstvu
Rezultat ovog procesa, koji se ponavljao tokom mnogih
generacija, jesu dugački vratovi današnjih žirafa
Iako Lamark nije bio u pravu u nekim delovima svoje teorije
(urođena težnja ka sve većoj složenosti, nasleđivanje
stečenih osobina), ostaje neosporan njegov veliki značaj kao
autora prve celovite teorije evolucije
Darvinova teorija evolucije
Čarls Darvin je rođen 1809. godine Engleskoj
Kada je imao 16 godina započeo je studije medicine, ali je
zatim prešao na teologiju
Međutim, najviše je bio zainteresovan za proučavanje živog
sveta
“Bigl ekspedicija”
Na njega je izuzetno snažan utisak ostavilo bogatstvo živog
sveta u tropima, brojni foslili krupnih životinja koje je
pronašao u Južnoj Americi i, više od svega, živi svet
Galapagoskih ostrva
Sakupljajući uzorke živog sveta sa Galapagosa, Darvin je
zapazio njihovu sličnost sa južnoameričkim vrstama, ali i
razlike između jedinki sa posebnih ostrva
Zapažanja sa ovih ostrva bila su od velikog značaja za kasnije
formulisanje teorije evolucije
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Njegovo kapitalno delo Postanak vrsta, u kome je izložio
svoju teoriju pojavilo se 1859. godine
Osnovne teze u Postanku vrsta su sledeće:
- svi organizmi su nastali od zajedničkog pretka
- slučajne promene genetičkog materijala
- prirodna selekcija (prezivljavanje jedinki sa najpovoljnijim
osobinama)
- borba za opstanak
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
HVALA NA PAŽNJI!
1 de 39

Recomendados

Geološka doba por
Geološka dobaGeološka doba
Geološka dobaEna Horvat
23.4K visualizações36 slides
Nastanak i razvoj biljaka por
Nastanak i razvoj biljakaNastanak i razvoj biljaka
Nastanak i razvoj biljakaIvana Damnjanović
18.2K visualizações25 slides
Geološka doba, kalendar života por
Geološka doba, kalendar životaGeološka doba, kalendar života
Geološka doba, kalendar životaAdrijana Vereš
12.7K visualizações22 slides
Teorije evolucije por
Teorije evolucijeTeorije evolucije
Teorije evolucijeIvana Damnjanović
26.3K visualizações13 slides
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije. por
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Ena Horvat
45.8K visualizações35 slides
Evolucioni mehanizmi por
Evolucioni mehanizmiEvolucioni mehanizmi
Evolucioni mehanizmiIvana Damnjanović
18.1K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Razlike između biljne i životinjske ćelije por
Razlike između biljne i životinjske ćelijeRazlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelijeIvana Damnjanović
79.3K visualizações16 slides
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja por
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinjaNastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinjaIvana Damnjanović
20.3K visualizações19 slides
Ćelija por
ĆelijaĆelija
ĆelijaIvana Damnjanović
20.2K visualizações16 slides
Ekologija - osnovni pojmovi por
Ekologija - osnovni pojmoviEkologija - osnovni pojmovi
Ekologija - osnovni pojmoviLjubica Lalić Profesorski Profil
85.7K visualizações107 slides
Adaptacije i životne forme por
Adaptacije i životne formeAdaptacije i životne forme
Adaptacije i životne formeIvana Damnjanović
69.1K visualizações29 slides
Varijabilnost por
VarijabilnostVarijabilnost
VarijabilnostAlleteja
19.7K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

Razlike između biljne i životinjske ćelije por Ivana Damnjanović
Razlike između biljne i životinjske ćelijeRazlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelije
Ivana Damnjanović79.3K visualizações
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja por Ivana Damnjanović
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinjaNastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Ivana Damnjanović20.3K visualizações
Adaptacije i životne forme por Ivana Damnjanović
Adaptacije i životne formeAdaptacije i životne forme
Adaptacije i životne forme
Ivana Damnjanović69.1K visualizações
Varijabilnost por Alleteja
VarijabilnostVarijabilnost
Varijabilnost
Alleteja19.7K visualizações
34. zivot u vodi uslovi zivota i adaptacije por ppnjbiljana
34. zivot u vodi uslovi zivota i adaptacije34. zivot u vodi uslovi zivota i adaptacije
34. zivot u vodi uslovi zivota i adaptacije
ppnjbiljana2.2K visualizações
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus por ltixomir
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
ltixomir28.4K visualizações
Osobine živih bića por Ivana Damnjanović
Osobine živih bićaOsobine živih bića
Osobine živih bića
Ivana Damnjanović40.3K visualizações
ŽIvotna sredina i životno stanište por Ivana Damnjanović
ŽIvotna sredina i životno staništeŽIvotna sredina i životno stanište
ŽIvotna sredina i životno stanište
Ivana Damnjanović28.6K visualizações
Masovno izumiranje por Pogimnazija
Masovno izumiranjeMasovno izumiranje
Masovno izumiranje
Pogimnazija4.6K visualizações
Biljna i zivotinjska celija por Tanja Jovanović
Biljna i zivotinjska celijaBiljna i zivotinjska celija
Biljna i zivotinjska celija
Tanja Jovanović23.6K visualizações
Kalendar života.pdf por Ivana Damnjanović
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdf
Ivana Damnjanović850 visualizações
Fotosinteza por Ivana Damnjanović
FotosintezaFotosinteza
Fotosinteza
Ivana Damnjanović32.1K visualizações
Gljive i lišajevi por Ena Horvat
Gljive i lišajeviGljive i lišajevi
Gljive i lišajevi
Ena Horvat9.9K visualizações
Golosemenice por Ivana Damnjanović
GolosemeniceGolosemenice
Golosemenice
Ivana Damnjanović30.1K visualizações
Evolucija coveka por Kristina Franka
Evolucija covekaEvolucija coveka
Evolucija coveka
Kristina Franka8.4K visualizações
Jednoćelijski i višećelijski organizmi por Ivana Damnjanović
Jednoćelijski i višećelijski organizmiJednoćelijski i višećelijski organizmi
Jednoćelijski i višećelijski organizmi
Ivana Damnjanović21.2K visualizações
Sistem organa za disanje por Ivana Damnjanović
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
Ivana Damnjanović46.1K visualizações

Similar a Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji

Postanak i unutrašnja građa zemlje, stene por
Postanak i unutrašnja građa zemlje, stenePostanak i unutrašnja građa zemlje, stene
Postanak i unutrašnja građa zemlje, steneljubicadj1
11.9K visualizações21 slides
Услови живота на замљи por
Услови живота на замљиУслови живота на замљи
Услови живота на замљиglorija cirkovic
238 visualizações15 slides
Услови живота на замљи por
Услови живота на замљиУслови живота на замљи
Услови живота на замљиGlorija Jovanović
1.4K visualizações15 slides
Filogenija zivog svijeta por
Filogenija zivog svijetaFilogenija zivog svijeta
Filogenija zivog svijetaadnaa1
3.8K visualizações24 slides
DARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE.pptx por
DARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE.pptxDARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE.pptx
DARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE.pptxAleksandraIvanovi6
269 visualizações10 slides
L222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković por
L222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela VeljkovićL222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković
L222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela VeljkovićNašaŠkola.Net
5.7K visualizações14 slides

Similar a Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji(19)

Postanak i unutrašnja građa zemlje, stene por ljubicadj1
Postanak i unutrašnja građa zemlje, stenePostanak i unutrašnja građa zemlje, stene
Postanak i unutrašnja građa zemlje, stene
ljubicadj111.9K visualizações
Услови живота на замљи por glorija cirkovic
Услови живота на замљиУслови живота на замљи
Услови живота на замљи
glorija cirkovic238 visualizações
Услови живота на замљи por Glorija Jovanović
Услови живота на замљиУслови живота на замљи
Услови живота на замљи
Glorija Jovanović1.4K visualizações
Filogenija zivog svijeta por adnaa1
Filogenija zivog svijetaFilogenija zivog svijeta
Filogenija zivog svijeta
adnaa13.8K visualizações
DARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE.pptx por AleksandraIvanovi6
DARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE.pptxDARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE.pptx
DARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE.pptx
AleksandraIvanovi6269 visualizações
L222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković por NašaŠkola.Net
L222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela VeljkovićL222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković
L222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković
NašaŠkola.Net5.7K visualizações
Akvaticni mora i okeani por aleksa_bl
Akvaticni mora i okeaniAkvaticni mora i okeani
Akvaticni mora i okeani
aleksa_bl7.4K visualizações
Sest masovnih izumiranja por Melisa Kadric
Sest masovnih izumiranjaSest masovnih izumiranja
Sest masovnih izumiranja
Melisa Kadric513 visualizações
skripta - litička analiza.docx por Domagoj12
skripta - litička analiza.docxskripta - litička analiza.docx
skripta - litička analiza.docx
Domagoj1213 visualizações
Astronomija Osnovne Pojedinosti por Denis
Astronomija  Osnovne PojedinostiAstronomija  Osnovne Pojedinosti
Astronomija Osnovne Pojedinosti
Denis353 visualizações
Puzevi por Vuk Stevanovic
PuzeviPuzevi
Puzevi
Vuk Stevanovic41.6K visualizações
Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami? por Milan Milošević
Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?
Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?
Milan Milošević1.6K visualizações
Južna Amerika.pptx por ssuser00c968
Južna Amerika.pptxJužna Amerika.pptx
Južna Amerika.pptx
ssuser00c96834 visualizações
Ribe sa hrskavičavim skeletom por Suzana Budisalic
Ribe sa hrskavičavim skeletomRibe sa hrskavičavim skeletom
Ribe sa hrskavičavim skeletom
Suzana Budisalic9K visualizações
Svemir por Filip Čavić
SvemirSvemir
Svemir
Filip Čavić1.3K visualizações
Etrurska umetnost por art2you
Etrurska umetnostEtrurska umetnost
Etrurska umetnost
art2you5.5K visualizações

Mais de Ivana Damnjanović

Specijacija.pdf por
Specijacija.pdfSpecijacija.pdf
Specijacija.pdfIvana Damnjanović
464 visualizações19 slides
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf por
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfIvana Damnjanović
495 visualizações17 slides
Obezbeđivanje energije.pdf por
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdfIvana Damnjanović
368 visualizações17 slides
Nervni sistem.pdf por
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdfIvana Damnjanović
366 visualizações17 slides
Velike promene u prošlosti.pdf por
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfIvana Damnjanović
416 visualizações14 slides
Čulni organi.pdf por
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdfIvana Damnjanović
139 visualizações25 slides

Mais de Ivana Damnjanović(20)

Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf por Ivana Damnjanović
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Ivana Damnjanović495 visualizações
Obezbeđivanje energije.pdf por Ivana Damnjanović
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdf
Ivana Damnjanović368 visualizações
Nervni sistem.pdf por Ivana Damnjanović
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdf
Ivana Damnjanović366 visualizações
Velike promene u prošlosti.pdf por Ivana Damnjanović
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdf
Ivana Damnjanović416 visualizações
Čulni organi.pdf por Ivana Damnjanović
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdf
Ivana Damnjanović139 visualizações
Rast i pokreti biljaka.ppt por Ivana Damnjanović
Rast i pokreti biljaka.pptRast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.ppt
Ivana Damnjanović173 visualizações
Razvice biljke bez semena.ppt por Ivana Damnjanović
Razvice biljke bez semena.pptRazvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.ppt
Ivana Damnjanović624 visualizações
Biljni hormoni.ppt por Ivana Damnjanović
Biljni hormoni.pptBiljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.ppt
Ivana Damnjanović818 visualizações
Razmena supstanci kod biljaka.ppt por Ivana Damnjanović
Razmena supstanci kod biljaka.pptRazmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Ivana Damnjanović540 visualizações
Homeostaza.pdf por Ivana Damnjanović
Homeostaza.pdfHomeostaza.pdf
Homeostaza.pdf
Ivana Damnjanović2.1K visualizações
Gljive i lišajevi.pdf por Ivana Damnjanović
Gljive i lišajevi.pdfGljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdf
Ivana Damnjanović559 visualizações
Polne zlezde.pptx por Ivana Damnjanović
Polne zlezde.pptxPolne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptx
Ivana Damnjanović485 visualizações
Polne zlezde.pdf por Ivana Damnjanović
Polne zlezde.pdfPolne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdf
Ivana Damnjanović1.1K visualizações
Dokazi evolucije por Ivana Damnjanović
Dokazi evolucijeDokazi evolucije
Dokazi evolucije
Ivana Damnjanović9.5K visualizações
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera por Ivana Damnjanović
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Ivana Damnjanović6.2K visualizações
Uslovi zivota na Zemlji por Ivana Damnjanović
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
Ivana Damnjanović2.6K visualizações
Obnovljivi i neobnovljivi resursi por Ivana Damnjanović
Obnovljivi i neobnovljivi resursiObnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
Ivana Damnjanović9.8K visualizações

Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji

 • 1. Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji Damnjanović Ivana
 • 2. Postoje četiri geološka doba na koja je podeljena istorija Zemlje To su, počev od najstarije ka najmlađoj: - prekambrijum (prastaro doba) - paleozoik (staro doba) - mezozoik (srednje doba) - kenozoik (novo doba)
 • 4. Prekambrijum (prastaro doba) Prekambrijum je trajao oko 4 milijarde godina Izdeljen je na hadsko, arhajsko i proterozojsko doba Hadsko doba je bilo pakleno; previranja u ranoj istoriji Zemlje uništila su prvobitnu atmosferu, okeane i tek formirani život U drugoj etapi, arhaiku, isparavanjem vode iz vulkana i njenim kondenzovanjem formirani su okeani, a minerali su formirali spoljašnu Zemljinu koru U proteozoiku se javljaju prvi oblici života
 • 5. Ovo doba karakteriše pojava bakterija, potom organizama sa organizovanim jedrom, višećelijskih organizama jednostavne građe (sunđeri, korali, zatim meduze, crvi kao i mnoge grupe organizama o čijem postojanju svedoče samo fosilni ostaci)
 • 6. Paleozoik (staro doba) Staro doba je trajalo oko 290 miliona godina Tokom paleozoika živeli su organizmi koji više nemaju svoje predstavnike među savremenim životinjama Trilobiti Organizmi slični koralima, glavonošci, primitivni oblici školjki i puževa
 • 7. Pojavljuju prvi slatkovodni zglavkari i primitivne biljke slične mahovinama Život je počeo da izlazi i na kopno U vodi se takođe događa nešto jako važno – pojavili su se prvi kičmenjaci, predstavnici grupe kojoj pripadaju i ljudi To su bile agnate, ribe koje nisu imale vilice, ali su imale čvrst spoljašnji oklop izgrađen od kosti
 • 8. Vremenom je došlo do povećane raznovrsnosti kopnenih biljaka i nastale su prve šume Nastaje period koji se inače često naziva "dobom riba", po ogromnom razvoju koji je ova grupa životinja postigla u to vreme
 • 9. Mora su doslovno vrvela od riba među kojima je bilo i primitivnih, bezviličnih agnata koje su vladale u prethodnim periodima, ali sada su se povlačile pred progresivnijim srodnicama, "riba oklopnjača", čudnih riba zaštićenih pancirom od koštanih ploča nalik na srednjovekovne vitezove koje su ponekad dostizale i do 6 metara dužine i proždirale sve oko sebe
 • 10. Ali tu su bile i ribe koje nam izgledaju poznate – prve ajkule, koje se nisu značajno razlikovale od današnjih, zrakoperke (grupa kojoj pripada većina današnjih riba) i šakoperke, neobične ribe, čija su peraja vrlo slična nogama primitivnih vodozemaca Prvi vodozemci su izašli na kopno Oni su i dalje bili vezani više za vodu nego za kopno, imali su riblji rep prilagođen plivanju i veliki broj prstiju na prednjim i zadnjim nogama
 • 11. Mezozik (srednje doba) Trajao je oko 190 miliona godina Mezozoik je bio vreme tektonske, klimatske i evolucijske aktivnosti Kontinenti su se postupno menjali od stanja međusobne povezanosti prema njihovom današnjem rasporedu Ova podela je dovela do nastanka mnogih vrsta i drugih važnih evolucijskih događaja Klima je bila dosta topla kroz celi period pa je imala važnu ulogu pri evoluciji i razvoju novih životinjskih vrsta
 • 12. Nastali su novi oblici života Dinosaurusi, pterosaurusi, ihtiosaurusi Pojavile su se prve ptice i placentalni sisari Skrivenosemenice
 • 15. Kenozoik (novo doba) Doba koje traje i danas Nakon nestanka dinosaura, razvijaju se razne vrste sisara, koji nastanjuju sva područja, uključujući i mora Ptice su takođe prilično evoluirale u kenozoiku U kenozoiku se pojavljuje čovek Kenozoik se još naziva i doba sisara
 • 17. Fosili Fosil (latinski fossus, u bukvalnom prevodu „onaj koji je zakopan“) je očuvani ostatak organizma, njegovog dela ili tragova života Fosili daju podatke o razvoju živog sveta u prošlosti, kako se životna sredina menjala kroz geološku prošlost, o evoluciji živih bića Fosili se najčešće čuvaju u stenama, slojevima peska, ledu, ćilibaru
 • 20. Nauka koja proučava fosile se naziva paleontologija Najveći broj fosila pripada bićima koja su imala ljušturice (praživotinje), zatim spoljašnji, unutrašnji skelet, kao i drvenasti delovi biljaka Česti oblici fosila su i otisci
 • 21. Fosil pernatog dinosaurusa Mei long, koji je ostao zatrpan kada se njegova jazbina urušila dok je on u njoj spavao
 • 22. Vulkanske erupcije takođe često proizvode velike i upečatljive naslage fosila U zalivu Fundi postoje formacije koje su debele skoro tri kilometra, a koje se sastoje od slojeva okamenjenih šuma Naime, u blizini je bio aktivan veoma snažan vulkan, koji bi šume zatrpao u pepelu Stabla bi se tako okamenila, a na površini iznad njih bi polako izrasla nova šuma
 • 23. Mamuti i fosilni ostaci u Srbiji Mamut je zajednički naziv za izumrle vrste slonova koji su imali duge zakrivljene kljove, gustu dlaku (kod pojedinih vrsta) Ostaci mamuta nađeni su na svim kontinentima osim Južne Amerike i Australije Izumrli su pre otprilike 10000 godina Smatra se da su izumrli usled klimatskih promena kao i usled preteranog izlovljavanja
 • 24. Arheološki lokalitet Viminacijum privlči pažnju svetske javnosti otkrićem kostiju mamuta 2009. godine u Viminacijumu su otkrivene kosti ženke mamuta nazvane Vika što je tada izazvalo iznenađenje među arheolozima
 • 28. Teorije evolucije -Lamarkova teorija evolucije Žan Baptist Lamark (1744 -1829) je bio francuski botaničar i zoolog Objavio je 1801. delo „Sistem životinja bez kičme“ (Système des animaux sans vertèbres) Izneo ideju o zajedničkom poreklu organizama i njihovom postupnom razvoju
 • 29. Po Lamarku postoji u prirodi spor, neprekidan proces evolucije vrsta Dešavaju se promene okoline usled kojih se menjaju i potrebe životinje, pa time ona stiče nove navike Jedni se organi više upotrebljavaju i jače razvijaju; obratno, neupotrebljavanje organa dovodi do njihovog slabljenja i iščezavanja kod potomaka (roditelji ih prenose na potomstvo) Tako su npr. krtici umanjene oči, jer ih pod zemljom ne upotrebljava
 • 30. Zašto žirafe imaju dugačke vratove? Lamarksističko objašnjenje bi bilo sledeće: pošto su žirafe brstile lišće sa drveća, bilo ga je sve manje na nižim granama, pa su one morale da istežu vratove kako bi dohvatile lišće sa viših grana Intenzivno korišćenje vratih mišića dovelo je do izduženja vrata, što se nasleđivalo u potomstvu Rezultat ovog procesa, koji se ponavljao tokom mnogih generacija, jesu dugački vratovi današnjih žirafa
 • 31. Iako Lamark nije bio u pravu u nekim delovima svoje teorije (urođena težnja ka sve većoj složenosti, nasleđivanje stečenih osobina), ostaje neosporan njegov veliki značaj kao autora prve celovite teorije evolucije
 • 32. Darvinova teorija evolucije Čarls Darvin je rođen 1809. godine Engleskoj Kada je imao 16 godina započeo je studije medicine, ali je zatim prešao na teologiju Međutim, najviše je bio zainteresovan za proučavanje živog sveta
 • 33. “Bigl ekspedicija” Na njega je izuzetno snažan utisak ostavilo bogatstvo živog sveta u tropima, brojni foslili krupnih životinja koje je pronašao u Južnoj Americi i, više od svega, živi svet Galapagoskih ostrva Sakupljajući uzorke živog sveta sa Galapagosa, Darvin je zapazio njihovu sličnost sa južnoameričkim vrstama, ali i razlike između jedinki sa posebnih ostrva Zapažanja sa ovih ostrva bila su od velikog značaja za kasnije formulisanje teorije evolucije
 • 37. Njegovo kapitalno delo Postanak vrsta, u kome je izložio svoju teoriju pojavilo se 1859. godine Osnovne teze u Postanku vrsta su sledeće: - svi organizmi su nastali od zajedničkog pretka - slučajne promene genetičkog materijala - prirodna selekcija (prezivljavanje jedinki sa najpovoljnijim osobinama) - borba za opstanak