Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Último(20)

Fotosinteza

 1. FOTOSINTEZA Damnjanović Ivana
 2. Životni procesi • U organima biljke se tokom njenog života odvijaju složeni životni procesi • Za njihovo odvijanje je neophodna voda, mineralne materije, sunčeva svetlost
 3. ŽIVOTNI PROCESI FOTOSINTEZA DISANJE TRANSPIRACIJA
 4. Fotosinteza • Razvojem prvih listova, mlada biljka počinje da samostalno stvara hranu Biljke su autotrofni organizmi
 5. • Biljka preko korena upija vodu i minerale • Kroz stome na listu ulazi ugljendioksid • Sunčeva svetlost dolazi do hloroplasta sa hlorofilom koji vezuju sunčevu VODA UGLJEN DIOKSID SUNČEVA SVETLOST KISEONIK ŠEĆER FOTOSINTEZA
 6. UGLJEN DIOKSID VODA SUNČEVA ENERGIJA ŠEĆER KISEONIK
 7. • Šećer koji je nastao u procesu fotosinteze obezbeđuje biljci hranu za rast, razvoj, cvetanje... • Hrana se prenosi do svih živih ćelija ŠEĆER
 8. HLOROPLAST ŠEĆER
 9. Višak hrane se čuva kao rezerva u korenu, stablu, plodu, semenu
 10. KAKTUS-ulogu fotosinteze preuzima stablo
 11. DOKAZIVANJE FOTOSINTEZE VODENA BILJKA STAKLENI LEVAK LAMPA MEHURIĆI
 12. • Većina biljnih vrsta vrši fotosintezu • Mali broj pripada parazitima ili poluparazitima IMELA-poluparazit POTAJNICA-parazit
 13.  Fotosintezu mogu obavljati i određene vrste bakterija koje poseduju hlorofil  Alge
 14. Značaj fotosinteze • Biljke same sebi stvaraju hranu • Skladištenu hranu u plodovima, korenu, listovima... koriste heterotrofni organizmi • Kiseonik
 15. HVALA NA PAŽNJI :)
Anúncio