Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

17 nov. 2016 DVDZc Gedrag als Snuffelpaal

 1. DVDZ 17 november 2016 Fort Voordorp Lezing: Gedrag als ‘Snuffelpaal’? Draaiboek en regie bij gedragsvraagstukken Erik van Meersbergen
 2. Snuffelpaal brengt luchtkwaliteit in beeld
 3. Gedrag als snuffelpaal? • De kwaliteit van ons onderwijs afmeten aan de omgang met gedragsvraagstukken? • Passend onderwijs: transfer van o zorg naar ondersteuning o stoornis naar onderwijsbehoeften o leraar naar coach o regisseur naar mederegisseur
 4. P-gedrag met of zonder etiket? 4 - ‘Slachtoffer’-gedrag - Niet-taakgericht bezig - Uitdagende houding of lichaamstaal - Dwingend gedrag afgestemd - Uit vaak haar boosheid - Weglopen en schoolverzuim
 5. Gedragsvraagstukken: Draaiboek en Regie in 8 aanraders: 1. De puzzel als metafoor 2. Zoek de relatie tussen leren en gedrag 3. Benoem onderwijsbehoeften op gedrag 4. Kijk en onderzoek gedrag 5. Begrijp gedrag 6. Ondersteun leerling 7. Ondersteun collega’s 8. Ondersteun schoolbreed
 6. De p puzzel als metafoor Gedrag en probleemgedrag kun je als puzzelstukken zien. De beoordeling van gedrag is als het puzzelen met 1000 of meer stukken. De hoekjes en de randen zijn meestal zo gelegd.
 7. 1 De puzzel als metafoor Gedrag en probleemgedrag kun je als puzzelstukken zien. De beeldvorming van gedrag is als het puzzelen met 1000 of meer stukken. De hoekjes en de randen zijn meestal zo gelegd.
 8. Gedrag is meer dan je ziet
 9. TOOL Kijkwijzer ecologie van de leerling Beschermend of protectief FACTOREN Risico of belemmerend Leerling School Leraar Schoolteam Ondersteuning-zorg Klas/groep Peergroup Vrije tijd / clubs Gezin / familie Samenleving
 10. 2 Zoek de relatie tussen leren en gedrag
 11. TOOL Checklist relatie leren en gedrag voor observaties van de taak-/werkhouding Let tijdens de observaties op: ruim dertig aandachtspunten ……
 12. Unieke vraag om ondersteuning
 13. Algemeen psychologische basisbehoeften ABC* bekend als Autonomie-Relatie-Competentie 13 AUTONOMIE COMPETENTIE *Vansteenkiste & Soenens, 2015
 14. 3 Benoem onderwijsbehoeften op gedrag Doelen en onderwijsbehoeften gedrag en seco Formuleren van onderwijsbehoeften m.b.v. steunzinnen A omgaan met zichzelf B omgaan met de leerkracht (anderen) C omgaan met de groepsgenoten (anderen) D omgaan met taak-/ werkhouding
 15. TOOL Overzichtslijst onderwijsbehoeften seco en werkhouding. Uitgelicht: A Omgaan met zichzelf • zelfbeeld • zelfhandhaving • zelfbeschikking • zelfcontrole
 16. TOOL Overzichtslijst onderwijsbehoeften 1-2 B Omgaan met anderen: de leerkracht C Omgaan met anderen: groepsgenoten D Omgaan met Taak-/Werkhouding • taakgericht gedrag • motivatie • Werkorganisatie/planning • concentratie
 17. Voorbeeld C Omgaan anderen Marcel heeft groepsgenoten nodig: • met wie hij samenwerkend kan leren • met wie hij kan overleggen over activiteiten • die interesse hebben in wat hij van iets vindt • die hem vragen mee te spelen in de pauze • die zijn clowneske gedrag negeren en er niet om lachen • die hem niet uitdagen • met wie hij zich kan meten • die in conflictsituaties meedenken over de meest geschikte oplossing • die hij ook eens kan helpen
 18. 4 Kijk en onderzoek gedrag Snelle scan voor het eerste beeld de (z)OCO bespreekt met de leraar: • Is het gedrag feitelijk waargenomen of mijn interpretatie? • Is het leerlinggebonden of meer situatie-gebonden gedrag? • Is dit gedrag uit onmacht, onkunde of onwil? • Wie heeft er hier het probleem: de leerling, de groep of de leraar?
 19. Brede scan: nog eens kijken Brede scan Leerlinggedrag Onderzoeksmiddelen Vervolgvragen Diagnostiek Leerling kenmerken Groep kenmerken Leraar kenmerken - Impulsief - lichamelijk onrust - Niet-taakgericht - Uitdagend - Niet op de ander afgestemd - Friemelen aan spullen - Aandacht- vragend - LVS SECO-beeld - ADHD-vragenlijst - Diagnostisch gesprek met de leerling: zelfbeeld - Taakgerichtheid: Tijdsteekproef - Betrokkenheid- observatie - A-B-C-observatie vanuit gedragstheorie - checklist relatie leren en gedrag (werkhouding) - Klimaatschaal - Kijkwijzer pedagogisch Klimaat - Sociogram - Observatie tijdens vrije situaties - Vragenlijst omgevingsfactoren concentratie - Ruimte en faciliteiten - Interactiewijzer - Pedagogische voorkeursstijl - Goodness-of-fit - Reflectie op ‘puzzel’- leerling - Visie op ontwikkeling kinderen/leerlingen - Kijk op taak van de leraar
 20. 5 Begrijp gedrag Verklaringsmodellen: • vertrekken vanuit eigen aannames • komen zo tot een verklaring van de ontstane problemen • kiezen dan een aanpak die daarop aansluit
 21. Vaak in onderwijs gebruikt • Gedragsmodel AA ontlokken B en CC versterken B • Meervoudig risicomodel >groter aantal Risico’s = >Kans op Probleemgedrag • Interactionele model G= P X S en G= P X CC
 22. Aanrader oefening: één casus drie keer gedrag begrijpen A. Hoe zou het probleemgedrag van… volgens dit model begrepen worden? (De leerling heeft….) B. Wat zal als oorzaak genoemd worden? (De oorzaak is….) C. Waaruit zal de gedragsaanpak bestaan? (Dit gaan we doen…)
 23. Probeer het ook eens anders! Overweeg of een van de drie verklaringsmodellen dicht bij je huidige manier van verklaren van probleemgedrag komt
 24. 6 Ondersteun de leerling bij gedrag Kader voor ondersteuning 4 bouwstenen en in totaal 16 dimensies
 25. Dimensies Ondersteuning Van welke dimensie heb ik informatie Van welke dimensie wil ik meer weten Op welke dimensies richt ik mijn ondersteuning Invalshoek Leerling Groep Leraar Bouwsteen Cognitie Vaardigheid Beleving Schaal gedrag Angstig Teruggetrokken Weinig communicatief Weinig gemotiveerd Wisselende stemmingen Overbeweeglijk Dominant Dwars Betrokkenheid Laag Hoog Toolkaderondersteuning
 26. 7 Ondersteun je collega bij gedrag
 27. 27 Parallel onderwijsbehoeften leerling én ondersteuningsbehoeften volwassenen Stel aan jezelf en aan de anderen (collega’s, professionals, team, school, SWV) telkens de vraag: wat hebben wij nodig?
 28. 8 Werk met de school aan gedrag “Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant?” naar Boudewijn de Groot
 29. Structuur voor schoolbrede ondersteuning 1. de visie op sociale en emotionele competentieontwikkeling van leerlingen 2. een doorgaande leerlijn voor seco 3. de afstemming op onderwijsbehoeften op verschillende niveaus 4. de centrale waarden van de school 5. een samenhangende aanpak van leer-en gedragsvraagstukken 6. de afstemming op de ondersteuningsbehoeften van de collega’s 7. een netwerk van ondersteuning 8. facilitering van de ambities
 30. Inkijken-Kopen-Bestellen-Nalezen? 30 • Meersbergen, E. van & Vries, P. de (2013): Handelingsgericht werken in passend onderwijs. Achtergronden, aanpak en hulpmiddelen. Utrecht: Perspectief Uitgevers. • Meersbergen, E. van (2014): Gedrags- Vraagstukken: zo pak je ze aan! Dordrecht: Instondo B.V., nr. 9 TIB-Tools.
 31. Veel succes met dit draaiboek en leggen van de puzzel! Vragen, reacties? Dank voor jullie aandacht Website: https://www.facebook.com/VanMeersbergenDeTandemGedrag/ E-mail: h.vanmeersbergen@fontys.nl
Anúncio