O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Erasmus + ΚΑ1

Παρουσίαση των Προγραμμάτων ΚΑ1 του 53ου Γενικού Λυκείου Αθηνών

 • Entre para ver os comentários

Erasmus + ΚΑ1

 1. 1. στο 53ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
 2. 2. Τίτλος : Γνωρίζουμε νέες μεθόδους διδασκαλίας για να χτίσουμε το σχολείο του αύριο
 3. 3. ΣΤΟΧΟΣ: Τεχνολογικά εκσυγχρονισμένο σχολείο που θα βασίζεται στη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και θα αποβλέπει στη γνώση και την ενίσχυση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας
 4. 4. 8 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επέλεξαν σεμινάρια από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση του σχολείου
 5. 5. Συγκεκριμένα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στόχευε: - στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος μάθησης - στην παροχή κινήτρων στους μαθητές - στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων και των συνθηκών για ολιστική προσέγγιση της μάθησης
 6. 6. Τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας και συγκεκριμένα οι φιλόλογοι Αγγελική Δημητρομανωλάκη, Μπέτυ Λιαλιάτση και Άννα Τρυποσκούφη παρακολούθησαν τον Μάρτιο του 2017 (04-10/03) στη Μαδρίτη σεμινάριο με τίτλο: Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning
 7. 7. Το σεμινάριο στόχευε στην εξοικείωση με πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα ευρωπαϊκά σχολεία, στον εμπλουτισμό της διδασκαλία με νέα εργαλεία τεχνολογίας και επικοινωνίας (Wikis, κτλ.) καθώς και τεχνικές ( π.χ. digital storytelling creation). Επίσης, οι παραπάνω εκπαιδευτικοί διδάχθηκαν τη σχεδίαση και διαχείριση blog, μέσα από το οποίο οι μαθητές θα μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του σχολείου, θα παρουσιάζουν τις εργασίες τους και θα ανταλλάσσουν απόψεις.
 8. 8. Τον Ιούλιο του 2017 (02-08/07) τέσσερις εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν στη Μπολόνια για να συμμετάσχουν σε δύο παράλληλα σεμινάρια
 9. 9. Η Ελισάβετ Λαμπροπούλου (ΠΕ03) και η Ελένη Παππά (ΠΕ02), παρακολούθησαν τις δραστηριότητες κατάρτισης με τίτλο: "Learn how to create an e-learning platform and a website in one week"
 10. 10. Οι στόχοι της κατάρτισης ήταν: - η δημιουργία ιστοσελίδων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου (μαθήματα, project, ευρωπαϊκά και περιβαλλοντικά προγράμματα ) - η χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων (π.χ. moodle) για τη δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας - ο εμπλουτισμός των γνώσεων τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη νέα έννοια του "blended learning" - η ανταλλαγή απόψεων για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται ήδη για την μικτή μάθηση (συνδυασμός face-to-face, virtual) - η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών με τη δυνατότητα ύπαρξης εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι διαθέσιμο σε αυτούς
 11. 11. Η Ιωάννα Καμπουριάννη (ΠΕ06) και ο Πέτρος Τζαγκαράκης (ΠΕ02) παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο: "Making the most of new technologies and social media in the classroom”
 12. 12. Οι στόχοι της κατάρτισης ήταν: η εξοικείωση με τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest κτλ) και τους τρόπους με τους οποίους αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση και τη διαδικασία της μάθησης -η οργάνωση μία εκπαιδευτικής κοινότητας στο Facebook - η ανταλλαγή απόψεων για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται ήδη στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων.
 13. 13. Η Βασιλική Τριανταφυλλοπούλου (ΠΕ04.04) παρακολούθησε στη Λισαβόνα τον Ιούλιο του 2017 (10-16/07) το σεμινάριο: Action methods improving motivation & quality in the learning environment"
 14. 14. Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν να συμβάλλει στην εξισορρόπηση διανοητικών και συναισθηματικών στοιχείων μάθησης, να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των σκοπών της μάθησης, να ενισχύσει το πάθος στη διαδικασία μάθησης καθώς και να υποστηρίξει το σχολείο στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος με ασφαλή και χαλαρή ατμόσφαιρα για τους μαθητές.
 15. 15. Συνολική αποτίμηση του προγράμματ ος
 16. 16. Τα αρνητικά -Οι οργανισμοί συχνά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων - έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής από την πλειοψηφία των σχολικών μονάδων - νομικά εμπόδια (ο νόμος απαγορεύει τη χρήση κινητών ή tablet από τους μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου)
 17. 17. Τα θετικά -μέσω της επαφής τους με την κουλτούρα της χώρας διεξαγωγής της δραστηριότητας οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν τη διαπολιτισμική τους συνείδηση -πιο αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας -βελτίωση των δεξιοτήτων τους στην αγγλική γλώσσα μέσω της καθημερινής επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους και τους επιμορφωτές τους -κίνητρο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και να οδηγήσουν σε περαιτέρω επιμόρφωση ή συμμετοχή σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

×