Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Presentatie survey Oral History Today werkgroep(20)

Último(20)

Anúncio

Presentatie survey Oral History Today werkgroep

 1. Oral History collecties in Nederland een eerste inventarisatie Stef Scagliola, Max Kemman - Erasmus University Rotterdam erasmus studio
 2. Kader van survey Plannen om de onderzoeksinfrastructuur en kennis en expertise over Oral History/ mondelinge geschiedenis in NL te bundelen -Techniek - Best practices -Theorie - Toegang en -Methodologie vindbaarheid -Conservering - Onderwijs en educatie erasmus studio
 3. Hoe is de survey opgezet? • Eerste stap in Verteld Verleden • Via DANS • Netwerk van werkgroep oral history Huizinga instituut • Internet afstruinen • Opsturen van online survey naar ca 40 archieven, ca 30 gereageerd • De aanhouder wint…….. erasmus studio
 4. Wat wilden we weten? • Hoeveel collecties en wat voor thema’s? • Wat is digitaal en analoog? • Wat is audio en video? • Hoe staat het met toegankelijkheid? • Hoe rijk zijn de collecties gedocumenteerd? • Wat zijn de wensen voor de toekomst? erasmus studio
 5. Kanttekeningen • Grootste gedeelte gedekt, maar niet compleet, er zit nog veel bij regionale archieven en musea, ISSG • Veel gegevens zijn simpelweg onbekend • Scheve verdeling: klein aantal grote datasets, groot aantal kleine datasets • Wat is een collectie? (heeft consequenties voor zoeken) Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 6. Wat is een collectie? •Getuigenverhalen (NIOD) verschillende projecten op een website met zelfde kenmerken mbt structuur en metadata •Film en Wetenschap (NIBG) heel veel verschillende soorten projecten, data van individuele onderzoekers erasmus studio
 7. Resultaten • In totaal 82 collecties ingevuld – Waarvan 40 “deelcollecties stichting film en wetenschap” • In totaal zo’n 13.000 interviews • In totaal meer dan 21.000 uur Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 8. Scheve verdeling • 6 collecties meer dan 1000 – – – – – – Zeeuwse bibliotheek 2442 Shoah 2000 KommissieMemoires 1029 Nieuwland 1000 Interviewproject Nlse veteranen 1100 Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesie 1190 • 11 collecties meer dan 100 - Het Spoor Terug VPRO – 582 - Selma Leydersdorf; Watersnoodramp 180 Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 9. •40 collecties meer dan 10 Philo Bregstein; Joods Amsterdam 72 Moluks Historisch Museum 17 •24 collecties meer dan 1 Atria; collectie Rooie vrouwen 8 erasmus studio
 10. Ter vergelijking • Imperial War Museum – 33.000 uur British Library - 50.000 opnamen • Belgie - 150 collecties (123 Vl,27 Fr) ca 6500 interviews erasmus studio
 11. Analoog of Digitaal? •Audio – Analoog: 2300 interviews & banden – Digitaal: 9100 interviews •Video – Analoog: 115 interviews – Digitaal: 4150 interviews Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 12. Beschrijvingen • Transcriptie – Papier: 1300 interviews – Digitaal: 1500 interviews • Samenvatting – Algemeen: 1400 interviews – Met tijdsaanduiding: 4850 interviews Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 13. Wanneer zijn de collecties tot stand gekomen?
 14. Toegankelijkheid
 15. • Minder dan 1/5 bij DANS gedeponeerd – Wel grote collecties: SMGI, IPNV, Getuigen Verhalen • Toegang voor publiek – Slechts een kwart online toegankelijk Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 16. Restricties
 17. Online of niet online • Dit probleem kan opgelost worden door het principe van federatief zoeken: je geeft toegang tot (anonieme) metadata over een interview, het interview kan door de onderzoeker gevonden worden en die kan contact opnemen om het materiaal ter plekke te bekijken. Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 18. Doelgroep
 19. • Maar, zelden gebruikersstatistieken beschikbaar • Ook geen formulieren voor toestemming Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 20. Gebruik van digitale archieven door onderzoekers
 21. Metadata
 22. • Overeenstemming over belang naam geinterviewde en onderwerp interview • Verder veel verschillen • Lastig bij ontwikkelen van federated search engine! Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 23. Wensen voor de toekomst
 24. • Anders namelijk: eerst nog online beschikbaar komen! Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 25. Conclusies • Behoorlijke oogst! • Redelijke spreiding thematiek: koloniën, oorlog, religie, rampen, arbeid, migratie, politieke bewegingen • Achterstand digitalisering valt mee, maar onvindbaarheid is groter probleem • Van 13.000 interviews slechts 2800 getranscribeerd Oral History Huizinga Werkgroep erasmus studio
 26. • Grote projecten recent, maar al heel veel voor 2000 • Slechts ¼ online toegankelijk • Grote varieteit aan interpretatie meta data: maakt het zoeken en vinden moeilijker • Gebrek aan contextuele informatie: maakt hergebruik lastiger erasmus studio
 27. • Doelgroep onderzoekers wordt niet echt bereikt • Weinig kennis over achtergrond en wensen van gebruikers • Wil men wel gevonden worden online? • Of liever direct contact met bezoekers? erasmus studio

Notas do Editor

 1. Getuigen Verhalen nu nog dubbel in data, moet eventueel nog 400 of 500 aftrekken Stef: zoeken naar vergelijkingsmateriaal
 2. Voorlopige conclusie: valt mee hoeveel achterstand er is in digitalisering
 3. Achterhalen hoeveel transcripten er in Getuigen Verhalen zitten Transcripten vertekend door Nieuw Land Voorlopige conclusie: heel weinig transcripten en samenvattingen -wel flinke achterstand in metadatering
 4. Voorlopige conclusie: toegankelijkheid is matig -wat zijn middelen om ondanks ontbreken van toestemming om te zorgen dat in digitale tijdperk de data niet verlorgen gaat?
 5. Stef: slide over disclaimer
 6. Voorlopige conclusie: groot potentieel aan data voor allerlei soorten onderzoek blijft onbenut -plus, groot potentieel aan amateur onderzoekers wordt onderschat
 7. Voorlopige conclusie: afspraken en training nodig op nationaal niveau -bij creeren van dataset al hergebruik door anderen in achterhoofd hebben
 8. Voorlopige conclusie: koppeling met andere archieven, maar verder geen duidelijke voorkeur
Anúncio