Mais conteúdo relacionado

Similar a Stressin säätely - omat voimavarat käyttöön(20)

Mais de Ensi- ja turvakotien Liitto ry(20)

Último(20)

Stressin säätely - omat voimavarat käyttöön

 1. 1 STRESSIN SÄÄTELY - omat voimavarat käyttöön Johanna Matikka Kannusta minut vahvaksi! –hankkeen seminaari 15.11.2016, tapahtumatalo BANK
 2. 22 10.11.2016 ”Yrjövuori kiinnostui levosta ja palautumisesta, kun hän huomasi aikoinaan, että oli itse fyysisesti aivan uupunut. Hän oli pitänyt huolta pelaajista, mutta ei itsestään.” ”Mielestäni siihen vaikuttaa eniten ihmisen henkinen ja fyysinen kunto. Mitä paremmassa kunnossa, sitä parempaa unta. Paino ja aerobinen kunto vaikuttavat uneen, samoin stressi, joka pitää saada pois.”
 3. 3 STRESSI • Stressi voi olla akuuttia tai kroonista • Perustuu ihmisen biologiseen järjestelmään • Akuutti stressi aiheuttaa sympaattisen hermojärjestelmän aktivoitumisen kautta stressivasteen eli ”taistele tai pakene” -reaktion, jolloin sydämen syke ja hengitystaajuus lisääntyvät ja verenkiertoa ohjautuu enemmän lihaksiin • Akuutti stressi on monesti hyödyllinen tila, koska se lisää elimistön suorituskykyä. • Krooninen stressi on haitallinen tila, sillä jatkuva korkea kortisolin eritys elimistössä laskee mm. immuunipuolustusta mikä lisää sairastavuutta 3
 4. 4 STRESSI- JA RAUHOITTUMISJÄRJESTELMÄ 4 Stressitilanne - Syke kiihtyy, verenpaine nousee - Hengitys kiihtyy - Silmäterät laajenevat - Huomio kiinnittyy vain yhteen asiaan - Lihakset jännittyvät - Reaktionopeus kasvaa - Ruoansulatus pysähtyy Kun elimistö rentoutuu - Syke rauhoittuu, verenpaine laskee - Hengitys hidastuu - Lihakset rentoutuvat - Silmäterät supistuvat - Rento tila, yhteys muihin - Reaktionopeus hidastuu - Ruoansulatus aktivoituu Oksitosiini Dopamiini Serotoniini Adrenaliini Kortisoli BalanssiBalanssi tärkeää
 5. 5 HALLINTAA VAI SÄÄTELYÄ 5
 6. 6 MIKÄ STRESSAA JA UUVUTTAA? • Kiireen tuntu, riittämätön lepo • Jatkuva tietotulva, multitasking • Kokemus, ettei olosuhteisiin ja ympärillä tapahtuvaan voi vaikuttaa • Vaatimukset ja paineet, jotka ylittävät omat voimavarat ja resurssit • Ulkoisen ja sisäisen todellisuuden välillä oleva ristiriita • Turvattomuus -> jatkuva valppaana oleminen • Epätietoisuus, epävarmuus -> huolehtiminen • Negatiivinen sisäinen puhe ja ajatuskehät • Huomion kiinnittyminen negatiiviseen 6
 7. 7 PSYKOFYYSINEN KOKONAISUUS 7 TUNTEET AISTITAJATUKSET TARPEET TOIMINTA HAVAINNOT Peilisolut ovat hermosoluja, jotka reagoivat liikkeisiin, ääniin, ilmeisiin ja eleisiin. Niiden avulla voimme ymmärtää ja samaistua toisen ihmisen kokemuksiin ja tunteisiin. Tämän vuoksi peilisoluja kutsutaan myös nimellä empatianeuronit.
 8. 88 Väsymys Kivut ja säryt Toistuvat infektiot Lihasjännitykset Hengenahdistus Haluttomuus Nopea syke, korkea verenp. Pahoinvointi Ärtymys Alavireisyys, masennus Toivottomuus Kiukkuisuus Ahdistuneisuus Turhautuminen Huolestuneisuus Pelot Kyvyttömyys tehdä päätöksiä Asioiden lykkääminen Liika/liian vähäinen syöminen Aggressiivinen käytös Päihteet rentouttajina Eristäytyminen Univaikeudet Itsetuhoisuus KEHOSSA MIELESSÄ TUNTEISSA KÄYTÖKSESSÄ Unohtelu Ajattelun sekavuus Keskittymisvaikeudet Painajaisunet Negatiivisuus Vaikeus tunnistaa mitä haluaa Jatkuva murehtiminen Unelmien puute
 9. 99 10.11.2016
 10. 10 MYÖTÄTUNTOUUPUMUS - TYÖPERÄINEN RISKI 10 "Olen ihminen, eikä mikään inhimillinen ole minulle vierasta". – Terentius
 11. 11 MIKÄ LASKEE STRESSIÄ? • Huomion kiinnittäminen hyvään • Kokemus tasapainosta ja hyvinvoinnista • Kokemus siitä että ”elämä kantaa” • Kokemus osallisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa • Kokemus oman osaamisen ja taitojen hyödyntämisestä • Hyvät sosiaaliset suhteet • Rakkaus • Empatia, jaettu ilo • Toisten auttaminen • Läheisyys, hyvä kosketus • Positiiviset kokemukset 11
 12. 12 PUHALLA PIPIIN! 12 1. Suhtaudu empaattisesti 2. Anna huomio, peilaa tunne 3. Puhalla pipiin 4. Vahvista parempi olo KUKA PUHALTAA SUN PIPIIN?
 13. 1313 ****ITSEMYÖTÄTUNTO**** PYSÄHDY, KUULE, KOHTAA.
 14. 14 MITEN STRESSIN SÄÄTELYTAITOJA KASVATETAAN ? 14 Säätelyn oppiminen vaatii avuksi toista ihmistä. Aikuisen tehtävä on opastaa, tukea ja ohjata lasta löytämään ja kasvattamaan stressin säätelykykyä; sietämään vaikeita tunteita, löytämään ongelmiin ratkaisuja ja palautumaan vastoinkäymisistä. Lähde: Stressin säätely, N. Sajaniemi, E.Suhonen, M. Nislin & J.E. Mäkelä / PS – kustannus, 2015 Sitä ei voi opettaa mikä on itselle vierasta.
 15. 15 HYVÄT EVÄÄT ELÄMÄÄN 15
 16. 16 Resilienssi • Boris Cyrulnikin kehittämä teoria aivojen, mielen ja sielun joustavuudesta • Ei persoonallisuuden piirre vaan prosessi • Aivot, mieli ja ihmissuhteet ovat resilienssejä eli joustavia ja kehittyviä Kolme vaikuttavaa tekijää: • Onko henkilöllä ollut turvallinen suhde ennen traumaa • onko hänellä mahdollisuus siihen trauman jälkeen • saako hän puhua traumastaan ja pystyykö hän saamaan mitään järkeä kokemuksilleen? resilienssi-prosessi 16
 17. 17 10.11.201617
 18. 1818 10.11.2016