O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

02 Foresight Friday: Kestävä vedenkäyttö ja tulevaisuuden mahdollisuudet 7.9.2018 - Suvi Sojamo

220 visualizações

Publicada em

02 Suvi Sojamo

Foresight Friday: Kestävä vedenkäyttö ja tulevaisuuden mahdollisuudet 7.9.2018

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

02 Foresight Friday: Kestävä vedenkäyttö ja tulevaisuuden mahdollisuudet 7.9.2018 - Suvi Sojamo

 1. 1. Globaalit vesihaasteet ja Suomi Suvi Sojamo, FT Aalto-yliopisto Kestävä vedenkäyttö ja tulevaisuuden mahdollisuudet Foresight Friday: 7.9.2018 Sitra
 2. 2. Miltä näyttävät globaalit vesihaasteet? Miltä näyttävät veden käyttö ja hallinta Suomessa? Mitä keinoja meillä on vesihaasteiden ratkaisemiseksi?
 3. 3. Miltä näyttävät globaalit vesihaasteet?
 4. 4. 40-60% maailman väestöstä kärsii vuosittain vesipulasta (Kummu et al. 2016) 2.1 miljardilla ihmisellä ei ole turvallista juomavettä kotonaan, 4.5 miljardilla ei riittävää sanitaatiota (WHO & UNICEF 2017) 80% jätevesistä lasketaan puhdistamattomina vesistöihin (UN-Water 2017) Vesi-infrastruktuuriin on 13.6 miljardin dollarin lisäinvestointitarve 2030 mennessä (OECD 2016) Vesistöt hukkuvat muoviroskaan ja haitta- aineisiin - merissä on nykykehityksellä enemmän muovia kuin kaloja 2050 mennessä(WEF & Ellen McArthur Foundation 2016) Vesivaroihin kohdistuva paine kasvaa: megatrendeinä ilmastonmuutos, kulutustottumusten muutos, kaupungistuminen ja väestönkasvu  Seurauksina: inhimillinen kärsimys, ekosysteemien romahtaminen, elinkeinojen romahtaminen, hallitsemattomat muuttoliikkeet ja yhteiskuntien epävakauden lisääntyminen Aineksia globaaleihin ja paikallisiin vesikriiseihin
 5. 5. Kummu et al. 2016 Hoekstra and Mekonnen 2012 Vedenkulutus sektoreittain 92% 3.6 % 4.4 % Maatalous Kotitaloudet Teollisuus 69% 12% 19% Vedenkäyttö sektoreittain Maatalous Kotitaloudet Teollisuus FAO 2016 Globaali vedenkulutus on muutosten edessä
 6. 6. Kummu et al. 2016 Vesipulan syitä luontainen niukkuus tai ylenmääräinen käyttö Kummu et al. 2016
 7. 7. Korkea aika toimia •”The world is not on track.” UN Water SDG 6 Synthesis Report 2018 •Globaali vesikriisi on hallinnan ja politiikan kriisi: kuinka muuttaa tieto poliittiseksi tahdoksi, resurssoinniksi ja toiminnaksi?
 8. 8. Miltä näyttävät veden käyttö ja hallinta Suomessa?
 9. 9. Kestävän vedenkäytön ja vesivarojen hallinnan mallimaa? + pitkäjänteistä vesiensuojelutyötä ja vesivarojen hallintaa + parhaiden saatavilla olevien teknologioiden hyödyntäminen + veteen liittyvien riskien hallinta + vahva lainsäädäntö ja hyvä hallinto + suotuisat luonnonolosuhteet Sojamo, Ahopelto, Marttunen, Belinskij, Veijalainen ja Keskinen (2017). Vesiturvallisuus – mikä sen merkitys on Suomelle? Vesitalous 6/2017:20-24. - hajakuormituksen ja yksittäisten tuotantolaitosten vesistövaikutusten hallinnassa edelleen kehitettävää - pintavesistä hyvää heikommassa ekologisessa tilassa 35 % jokipituudesta, 15 % järvipinta- alasta ja 75 % rannikkovesien kokonaispinta-alasta Suomen ympäristökeskus 2018 (2018) Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila. http://www.ymparisto.fi/fi- FI/Vesi/Pintavesien_tila
 10. 10. Suomen vesiturvallisuuden uhkia • Vesi-infrastruktuurin korjausvelka kasvaa • Maatalouden peruskuivatus heikentyy • Vesiosaaminen hallinnossa vähenee Trendi Shokki Sisäinen (mihin voidaan vesisektorilla vaikuttaa) Ulkoinen (mihin ei voida vesisektorilla vaikuttaa) • Vesien rehevöityminen ja samentuminen • Haitta-aineet vesistöissä lisääntyvät • Monimuotoisuus vähenee • Ilmastonmuutos voimistuu • Vieraslajit leviävät • Suomen vesivaroihin kohdistuva kansainvälinen paine kasvaa • Digitalisaatio lisää haavoittuvuutta • Onnettomuudet • Suuren padon murtuma • Öljytankkerionnettomuus • Inhimilliset virheet • Vesihuoltolaitokset • Teollisuuslaitokset • Sään ääri-ilmiöt (myrskyt, tulvat, kuivuus) • Sähkökatkot • Tietoliikennehäiriöt • Kyberhyökkäykset • Euroopan unionin hajoaminen • Terrori-iskut Winland-hanke 2016
 11. 11. Vesijalanjälkemme jää myös vesikriiseistä kärsiville alueille Vesipulan ja suomalaisten kulutuksen vesijalanjäljen hot spot –alueita Water Footprint Network/Nikula 2012: Suomen vesijalanjälki-raportti 47%53% Vesijalanjäljen jakautuminen Vedenkulutus ulkomailla Maatalous 89% Kulutustuotteet 6% Kotitaloudet 5% Maatalous 74% Kulutustuotteet 26% Vedenkulutus Suomessa Suomalaisten kulutuksen vesijalanjälki • 7 326 mrd/l/a • 1 414 m3/a/hlö • 3 878 l/d/hlö Globaali keskiarvo 1 358 m3/ a/hlö
 12. 12. Mitä keinoja meillä on vesihaasteiden ratkaisemiseksi?
 13. 13. Tarvitaan eri toimijat yhteen tuovia lähestymistapoja – esim. Vesivastuusitoumus •Haaste yrityksille arvioida ja kehittää veden käytön vastuullisuutta koko arvoketjujen matkalla •Työkalut ja kansainväliset ohjeistukset vesivastuullisuuden viidelle askeleelle •Suomalaisten tutkimuslaitosten, ministeriöiden ja WWF:n perustama keväällä 2017 •Osa kansallista Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ja YK:n Agenda2030:n toimeenpanoa 1. Vesiriskien kartoitus 2. Vesivastuustrategian laadinta 3. Arvoketjujen vesivastuullisuuden arviointi 4. Kestävän veden käytön ja hallinnan kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa 5. Vesivastuullisuuden seuranta, arviointi ja raportointi
 14. 14. Vesivastuullisuus on osa Suomen vesialan kansainvälistä strategiaa •Tavoite 1.4 Vesivastuullinen tuotanto ja kulutus •Keino 1.6 Vesivastuusitoumukset ja kumppanuudet •Tehtävää jokaiselle yhteiskunnan toimijalle - toimeenpanosuunnitelmaa työstetään syksyllä 2018
 15. 15. Kysymyksiä, kommentteja? suvi.sojamo@aalto.fi @SuviSojamo p. +358-50-3254415 www.winlandtutkimus.fi sitoumus2050.fi → Vesivastuusitoumus

×