оюун ухаан ба авьяас чадвар

Оюун ухаан ба
авьяас чадвар
Б.Энхтуяа
Îþóí óõààí
OУхаантай хүн гэж хэн бэ?
OОюун ухаан гэж юу вэ ?
OОюун ухааны хөгжлийн түвшинг
хэрхэн хэмжих вэ?
гэсэн олон асуултууд өнгөрсөн
зууны эхэн үеэс эхлэн эрдэмтдийн
анхаарлыг ихэд татах болжээ.
Оюун ухааны гол гол тестүүдийг анх зохиосон
эрдэмтдийн үзэл баримтлалаас товч дурдъя.
O Оюун ухааны анхны тестийг зохиосон эрдэмтэд
/Binet, Simon, 1905/ энэ ухагдахууныг нилээд өргөн
хүрээтэй авч үзсэн байна: Тэдний үзлээр бол
ухаантай хүн гэж “юмыг зөв шүүж, ойлгон ухаарч,
эрүүл сэтгэлгээ, идэвхи санаачлагынхаа ачаар
амьдралын нөхцөл байдалд дасан зохицож
чадаж буй” хүнийг хэлэх ажээ.
O 1939 онд насанд хүрэгчдийн оюун ухааныг судлах
анхны тестийг зохиосон Д.Векслер ч энэ үзлийг
хүлээн зөвшөөрч байв. Түүний үзэл баримтлалаар
бол : Оюун ухаан гэдэг нь ухаалгаар ажиллаж,
оновчтой сэтгэн, амьдралын нөхцөл байдлын учир
зүйг сайтар олох ерөнхий чадвар, товчоор хэлбэл
“Орчинтойгоо харьцахдаа хүчээ зөв зохицуулах
чадвар” юм.
O Оюун ухаан нь олон талын цогц зүйл гэж
үзээд Америкийн сэтгэл зүйч Тёрстоун
/Thhurstone, 1938/ түүний янз бүрийн
талуудыг тодорхойлсон байна. Тэрээр
оюун ухааны янз бүрийн талуудыг
анхдагч чадварууд хэмээн нэрлэж доорхи
зүйлүүдийг багтаажээ.
O Эдгээр чадвар тус бүрийг тодорхойлох
тестүүд зохиох нь оюун ухааны онцлог,
хэв шинжийг тодорхойлоход хангалттай
юм гэж Тёрстоун үзсэн байна.
O Тоолох чадвар тоон ба арифметик үйлдэл хийх
чадвар
O Хэл ярианы уян хатан чанар хамгийн тохиромжтой
үгээр өөрийн санаагаа хялбархан ойлгуулах чадвар
O Үг яриаг хүртэх аман ба бичгийн яриаг ойлгох чадвар
O Орон зайн баримжаалал юмс, тэдгээрийн хэлбэр
дүрсийг орон зайд төсөөлөх чадвар
O Ой тогтоолт аливааг тогтоох чадвар
O Эрэгцүүлэх чадвар
O Хүртэх хурд юмс дүрслэл тэдгээрийн эд ангийн
хоорондын адил төстэй болон ялгаатай талуудыг түргэн
хүртэх чадвар
Олонх эрдэмтдийн хүлээн
зөвшөөрдөг тодорхойлолт
OХувь хүний орчиндоо зохицон
дасах чадварыг оюун ухаан
гэнэ.
Оюун ухааны хөгжлийн хүчин
зүйлүүд
OНэг талаас төрөлхийн удамшлын
хүчин зүйлүүд,
OНөгөө талаас орчны нөлөөллийн
аль алинаас нь хүний оюун
ухааны хөгжил шалтгаалдаг
байна.
Удамшлын хүчин зүйлүүд:
O Хүүхэд эцэг эхээсээ өвлөн авч байгаа чадавхи
боломжоороо удамшлын хүчин зүйлүүд нь
тодорхойлогддог. Хүний хромосомд хадгалагдаж
байгаа хэдэн зуун мянган генүүд нь олон нууцыг
өөртөө агуулдаг.
O Ихэнх тохиолддог удамшлын хүчин зүйл хүүхдийн
оюун ухаанд нөлөөлсөн эсэхийг түүнийг төрсөн
хойно нь тодорхойлох боломжтой юм.
O Оюун ухаан нь удамшлын хүчин зүйлээс, тухайлбал,
эцэг эхийн генийн шинж чанар, мэдрэлийн
системийн онцлогоос шалтгаалдаг гэдэг нь
тодорхой.
O Харин хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Гэсэн асуулттай нэг
мөр хариулт өгөх боломж одоогоор хомс байгаа юм.
Удамшлын хүчин зүйлүүд нь төрөлхийн бусад хүчин
зүйлүүд түүнтэй холбоогүй байж болох ажээ.
Оюун ухаанд нөлөөлөгч төрөлхийн
хүчин зүйлүүд:
O Эдгээр нь үр тогтох үеэс эхлэн хүүхдийн бие махбодын
хөгжилд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүд юм. Үүнд: эхийн
өвдөлт, ургийн тэжээлийн дутагдал, хортой эм бэлдмэл
хэрэглэх зэргийг дурьдаж болно.
O Эхийн хооллолтын дэглэм ноцтой зөрчигдөх нь хүүхдийн
оюун ухааны цаашдын хөгжилд нөлөөлдгийн тодорхой
жишээ бол өндөр уулын бүс нутагт амьдардаг
эмэгтэйчүүдийн хоол унданд иод дутагдагсанаас болж
хүүхдийн оюун ухааны хөгжилд гардаг эмгэг өөрчлөлт
юм.
O Жирэмслэлтийн эхний үед антибиотик болон эленум
мэтийн тайвшруулах эм, тэр ч бүү хэл аспириныг
хэтрүүлэн хэрэглэх нь хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийг
мэдэгдэхүйц удаашруулдаг болохыг тогтоожээ.
O Хэрвээ эх нь жирэмсэн үедээ архи, тамхи хэрэглэвэл
мөн ийм сөрөг үр дагавар гардаг байна.
Хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс
O Хүүхэд төрөлхийн ямар ч чадавхитай
төрсөн байж болно. Гагцхүү цаашдаа
амьдрахад нь зайлшгүй шаардагдах оюун
ухааны чадварууд нь орчинтойгоо
харилцан үйлчлэлцсэний ачаар, нийгмийн
орчинд зохицон дасах явцад нь хөгжиж
боловсронгуй болж байдаг.
O Бид оюун ухаанд нөлөөлөх орчны хүчин
зүйлд хоол тэжээл, хүүхдийг идэхжүүлэх
харилцаа, хүүхдийн нийгмийн байдал
зэргийг авч үзэж байна.
Хооллолт
O Хүүхдийн хоол тэжээлийн ноцтой дутагдал нь
түүний оюун ухааны хөгжилд хүчтэй нөлөөлдөг
байна. Ялангуяа эхний зургаан сард ийм нөлөө
сөрөг үр дагавар ихтэй юм. Харин хүүхэд
цаашдаа хэвийн хэмжээгээр хооллож,
амьдралынх нь нөхцөл идэвхижил сайтай
байвал 4-5 насандаа хэвийн хөгжилтэй үе
тэнгийнхнийхээ төвшинд хүрэх боломжтой гэж
үздэг.
O Эхийн хэвлийд байхаасаа эхлэн төрсөн хойноо
ч гэсэн байнга өлсгөлөнд нэрвэгдэж байдаг улс
орнуудын хүүхдийн оюун ухааны хөгжилд
засрашгүй ноцтой өөрчлөлт гардаг байна.
Хүүхдийг идэвхижүүлэх харилцаа
O Төрсөн цагаас нь эхлэн хүүхдийг сэтгэл зүйн хувьд
идэвхжүүлэх нь түүний хөгжилд шийдвэрлэх нөлөө
үзүүлдэг.
O Магадгүй энэ нөлөө нь зөвхөн л зөв хооллон
ундалж, сайтар асарч сувилснаас ч илүү байж
болох юм.
O Хүүхэд нэг бүртэй харилцах боломж багатай,
хүүхэд асрах газарт амьдарч буй хүүхдийн хэл
ярианы болон хөдөлгөөний хөгжил мэдэгдэхүйц
удаашралтай байдаг болохыг эрдэмтэд тогтоожээ.
O Харин эцэг эх нь хүүхдээ өсгөн, элэгсэг хандан,
идэхитэй харилцан шинэ шинэ чадвар дадал
эзэмшихэд нь сайн тусалж байвал хүүхдийнх нь
хөгжил зохистойгоор тасралтгүй явагддаг байна.
Хүүхдийн нийгмийн байдал
O Хүүхдийн амжиргааны төвшин нэн доогуур байсны
улмаас оюун ухааных нь хөгжилд хоцрогдол гарч
болно.
O Гэхдээ ийм хоцрогдол нь хүүхдийн ахуй орчин,
нийгмийн байдалтай холбоотой, үүсмэл хоцрогдол
гэж эрдэмтэд үздэг Жишээ нь: Материаллаг
нөхцөл муутай гэр бүлд төрөөд төрсөн өдрөөсөө
чинээлэг, цагаан арьстан айлд өссөн негр болон
эрлийз хүүхдүүдийн сурлагын амжилт нь төрөлх
орчиндоо өссөн өнгөт арьст хүүхдүүдээс дээгүүр
байжээ. /Skarr, weiberd, 1976/.
O Мөн ядуу гэр бүлд төрөөд баян айлд өссөн
хүүхдүүдийн оюун ухааны хөгжлийн коэффициент
нь гэртээ өссөн ах, эгч нараасаа барагцаалбал 20
оноогоор илүү байсныг францад хийсэн судалгаа
харуулжээ. /Schiff, et, al, 1980/.
Х.Гарднерийн /H.Gardner/ оюун ухааны
хөгжлийн цогцолбор онол
O Хүний оюун ухааан нь бие даасан тусгай чадамжуудаас
бүтдэг цогцолбор зүйл юм гэж Америкийн сэтгэл зүйч
Х.Гарднер үздэг /1986/.
O Оюун ухаан гэдэг нь бие даасан долоон өөр чадамжийг
агуулна. Эдгээр нь бие даасан өөр өөрийн гэсэн онцлог
бүхий хэв шинжүүдийг үүсгэдэг. Хэв шинж тус бүр нь нэг
хүнд заавал жигд хөгжсөн байх албагүй. Нэг юм уу, хоёр
шинж түлхүү, бусад нь ердийн төвшинд хөгжсөн байдаг.
O Оюун ухааны аль нэг хэв шинж нь давамгайлж байгаагаас
шалтгаалан амьдралд зохицон дасах чадвар нь хүн хүний
хувьд харилцан адилгүй аргаар явагддаг.
O Сургалтын явцад суралцагчдын оюун ухааны хөгжлийн
хувийн онцлог хэв шинжийг илрүүлэн хөгжүүлэх нь чухал
гэж үздэг хүмүүнлэг онол учраас барууны орнуудад
өндрөөр үнэлэгдэж байгаа онол юм.
Хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн
тухай зарим гол онолууд
O Хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийг
тайлбарласан олон онолууд байдаг.
O Эдгээрийн дотроос дэлхийн олон улс
орнуудад Оросын сэтгэл зүйч Л.С.Выготский,
Швейцарийн сэтгэл зүйч Ж. Пиаже,
Америкийн сэтгэлл зүйч Х. Гарднер /Н.
Gardner/ нарын онолууд ихэд алдаршжээ.
O Ингээд Х. Гарднер /Н. Gardner/-н онолыг
товч танилцуулъя.
Оюун ухааны бие даасан долоон хэв
шинж /Gardner/
 Хэл ярианы оюун ухаан
 Хөгжмийн оюун ухаан
 Математик логикийн оюун ухаан
 Орон зайн оюун ухаан
 Биеийн хөдөлгөөн тэнцвэрийн оюун
ухаан
 Хүмүүс хоорондын харилцааны оюун
ухаан
 Өөр лүүгээ, дотогш чиглэсэн оюун ухаан
1. Хэл ярианы оюун ухаан:
/Linguistic/
OӨгүүлэг, тууж, ном унших,
хошигнол, оньсого таавар, үгийн
сүлжээнд дуртай, унших бичих
чадвар сайтай, ойлгомжтой
сайхан ярьдаг, аман хичээлдээ
сайн сурагчид.
2. Логик – математикийн оюун
ухаан: /Logical – mathematical/
OЮмсын эх загвар, цуглуулга
болон оюун сорьсон тоглоомд
дуртай, оюун сорьсон болон
компьютер тоглоом тоглох, тоо
бодох, тооцоо шаардсан асуудал
шийдвэрлэх, юмыг туршиж үзэх,
зураг төсөл зохиохдоо дуртай,
тооцооны төрлийн хичээлд сайн.
3. Орон зайн оюун ухаан:
/Visual-spatial/
OЗурах, дуурайлгах, урлаж чимэглэх
ажилд дуртай, юмсыг тодорхой
төсөөлөн зураглаж чаддаг, орон зайн
баримжаа сайтай, толгой эргүүлсэн
дүрс зургийн учрыг олох, эвлүүлдэг
тоглоом тоглохдоо сайн фото зураг
авах, дүрс бичлэг хийх зохион бүтээх
дуртай, геометрийн мэдрэмж сайтай.
4. Хөгжмийн оюун ухаан: /Musical/
OДуу дуулалд дуртай, хөгжмөөс
таашаал авдаг, хөг аялгууг сайн
тогтоодог, хөгжим сонсох, нотыг
ойлгох, зохиох, хөгжим тоглохдоо
сайн, хөгжмийн зэмсэг хийх
дуртай, аливаа зүйлийг хөгжмийн
хэмнэлтэй холбон ойлгох
чадвартай.
5. Хүмүүс хоорондын харилцааны
оюун ухаан: / Interpersonal/
OХүнтэй амархан нөхөрлөдөг,
хүмүүстэй байх дуртай, асуудлыг
хамтаараа шийдвэрлэх нь
таалагддаг, бусдын сэтгэл санааг
ойлгодог, ярьж харилцах зөвлөгөө
өгөх дуртай.
6. Дотогш чиглэсэн оюун ухаан: /
Intrapersonal/
OЗөвхөн өөрийнхөө найз нөхдийн дунд
байх нь таалагддаг, юмыг дотроо
төсөөлөн бодох дуртай, өөрийн гэсэн
хатуу мэдрэмж, бодолтой, өдрийн
тэмдэглэл хөтөлдөг, өөрийн гэсэн
хоббитой байх дуртай, төсөл
төлөвлөгөө боловсруулдаг.
7. Биеийн хөдөлгөөний тэнцвэрийн
оюун ухаан: / Bodily=kinaesthetic/
OБүжиг, танц, хөнгөн атлетикт дуртай,
биеийн хөдөлгөөн, дохио зангаараа
мэдээллийг сайн дамжуулдаг, юмыг
хөдөлгөж барьж, тэмтэрч үзэх,
жүжиглэх дүрд тоглох юмны тогтвор
тэнцвэрийг олохдоо дуртай, сайн
хийдэг.
Àâьÿàñ áèëýã
OÀâьÿàñ áèëýã íü áèå õ¿íèé
ñýòãýöèéí øèíæ¿¿äèéí íýã áºãººä
óðëàã óðàí ñàéõàí, îþóí óõààí, ø/ó
òåõíèê, ñïîðò, ïðàêòèê ¿éë
àæèëëàãàà çýðýã õ¿íèé ¿éë
àæèëëàãààíû ÿíç á¿ðèéí ñàëáàðò
èëðýí ãàðäàã.
Тодорхойлолт
OÕ¿íèé ã¿éöýòãýõ ¿éë
àæèëëàãààã ¿ëýìæ ºíäºð
àìæèëòàíä õ¿ðãýæ, ò¿¿íèé
òîäîðõîé íýã õýëáýðèéã èë¿¿
ò¿ðãýí, èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé
á¿òýýë÷ýýð ã¿éöýòãýõýä ÷èãëýñýí
áèå õ¿íèé ñýòãýëç¿éí õóâèéí
ºâºðìºö îíöëîã ÷àíàðûã àâьÿàñ
áèëýã ãýíý.
O Ãýõäýý áèå õ¿íèé ñýòãýë ç¿éí õóâèéí á¿õ
ºâºðìºö ÷àíàðóóäûã àâúÿàñ áèëýã ãýæ ¿çýæ
áîëîõã¿é, õàðèí òýäãýýðýýñ çºâõºí ¿éë
àæèëëàãààíû òîäîðõîé õýëáýðèéã àìæèëòòàé
ã¿éöýòãýõýä ñàéíààð íºëººëæ áàéãàà çàðèì
îíöãîé øèíæ¿¿äèéã àâьÿàñ ãýæ ¿çíý.
Æø, õºãæìèéí àâúÿàñ áèëãèéã õºãæ¿¿ëýõýä õºãæìèéí íàðèéí ñîíñãîë
õýðýãòýé, õàðààíû çàäëàí ÿëãàã÷èéí òºðºëõèéí òóéëûí ìýäðýìòãèé ÷àíàð
çóðàã, ä¿ðñëýõ àâúÿàñò íºëººëäºã. Õàðèí äàðóó òºëºâ çàí, ñýðãýëýí öîâîî
áàéäàë çýðýã íü àâьÿàñ áèëýãò íºëººëºõã¿é.
Авьяас билгийн хөгжил
O Àâьÿàñ áèëýã íü áèå õ¿íèé ñýòãýëç¿éí îíöëîã þì.
Òèéìýýñ õ¿í á¿ð ººð ººðèéí àâьÿàñòàé, àâьÿàñûí
õºãæëèéí ÷àíàð áà òºâøèí㺺𺺠ÿëãààòàé
áàéäàã.
Òóõайлбал çàðèì õ¿ì¿¿ñ òåõíèêèéí àâьÿàñòàé, çàðèì íü
çóðàã óðëàë, äóó õºãæìèéí, çàðèì íü ñïîðòîä èë¿¿ àâьÿàñòàé
áàéäàã. Òýð÷ëýí õýä õýäýí òºðëèéí àâьÿàñ ÷àäâàðàà çýðýã
õºãæ¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñ ÷ áàéäàã.
̺í õºãæëèéí òºâøèí㺺𺺠õàðèëöàí àäèëã¿é
áàéíà. Èõýíõ õ¿ì¿¿ñ àâьÿàñ áèëãèéí äóíä òºâøèíä,
çàðèì íü äýýä, öººí õýñýã íü õàìãèéí ºíäºð òºâøèí
áóþó ñóóò óõààíòàé áàéäàã áàéíà.
Àâьÿàñ íü õ¿íèé õºäºëìºðèéí ¿éë àæèëëàãààíû
¿ð ä¿íä ¿¿ñ÷ õºãæäºã.
Àâьÿàñ áèëýã
Åðºíõèé àâьÿàñ
Òóñãàé /ãîö/ àâьÿàñ
Åðºíõèé àâьÿàñ:
OХүний оюун ухааны далайц, ой
тогтоолтын хурд, тогтоох хадгалах
чадвар зэрэг ойн хөгжлийн онцлог
байдал, амьд хурц дүрслэл,
анхаарлын үндсэн чанаруудын
хөгжил, зэрэг áèå хүний сэтгэцийн
онцлог шинж чанар хамаарна.
/õ¿íèé ¿éë àæèëëàãààã àìæèëòàíä õ¿ðãýõ ãîë õ¿÷èí
ç¿éë¿¿ä þì./
Òóñãàé /ãîö/ àâьÿàñ:
O Үйл ажиллагааны тусгай төрлүүдийг
амжилттай гүйцэтгэхэд нөлөөлөх бие хүний
сэтгэцийн онцлог шинж хамаарна. Õºãæìèéí
ñîíñãîë, ºí㺠ÿëãàõ íàðèéí ÷àäâàð, õóðö õàðàà,
áóë÷èíãèéí óÿí õàòàí õºäºë㺺í
/Үéë àæèëëàãààíû òóñãàé òºðë¿¿äèéã àìæèëòòàé
ã¿éöýòãýõýä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä/
Авьяас билгийг түүний хөгжлийн
төвшингөөр нь 2 ангилан авч үздэг.
Хурц билэг Суу билэг
Хүний авьяас билгийн
хөгжлийн дээд түвшин нь
хурц билэг юм. Хурц
билэгтэй хүмүүс нь
онолын хүнд хэцүү
зорилтуудыг хялбархан
гүйцэтгэж, шинэлэг
зүйлийг хийж бүтээж
байдаг.
Авьяас билгийн
хамгийн дээд бөгөөд
өндөр түвшин нь суу
билэг юм. Суу
билэгтэй хүмүүс нь хүн
төрөлхтөний амьдрал
үйл ажиллагаанд
зарчмын цоо шинэ
зүйлийг хийж бүтээдэг
байна.
O¯éë àæèëëàãààíû òîäîðõîé òºðëèéã
àìæèëòòàé ã¿éöýòãýõýä çºâõºí íýã
òºðëèéí àâьÿàñ íºëººëæ ÷àäàõã¿é.
Æø íü çîõèîë÷èéí õºäºëìºðò çºâõºí ä¿ðñëýõ ñýòãýõ¿é
òºäèéã¿é àæèã÷ ÷àíàð, çîðèóäûí òºâëºðñºí àíõààðàë, õóðö
òîä ¿ã ÿðèà, ãîî ç¿éí ñýòãýãäýë çýðýã îëîí øèíæ¿¿ä
øààðäàãääàã.
Авьяасыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ?
O Åðºíõèé áîëîí ãîö àâьÿàñûí àëü àëü íü õ¿íèé
ìýäëýã, ÷àäâàð, äàäàëòàé íÿãò õîëáîîòîé
õºãæèíº. Çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ìýäëýã,
÷àäâàð, äàäëûã õºãæ¿¿ëýõã¿é áîë àâьÿàñ
áèëãèéí öààøäûí õºãæèë ñààòàæ óäààøðàõ
áóþó çîõèõ ¿ð ä¿íä õ¿ðýõã¿é áàéæ áîëíî.
Æø, àëäààã¿é çºâ áè÷èõ, õýë íàéðóóëãûí ä¿ðýì çýðýã áè÷ãèéí
õýëíèé ìýäëýã ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõã¿éãýýð õ¿íèé óðàí
çîõèîëûí àâьяàñ áèëãèéã õºãæ¿¿ëæ ÷àäàõã¿é.
O Àâьÿàñ áèëýã õºãæèõºä äóð ñîíèðõîë èõýýõýí
íºëººëºõ áîëîâ÷ àâьÿàñ áà ñîíèðõëûí õîëáîîã
ñàéòàð àíõààðàõ õýðýãòýé. Ñóóò õ¿ì¿¿ñèéí
àìüäðàë ¿éë àæèëëàãààíû ò¿¿õýýñ ¿çýõýä
òýäíèé àâьÿàñ áèëýãòýé õîëáîãäñîí ñîíèðõîë íü
áàãà áàë÷èð íàñíààñ íü õºãæñºí áàéäàã áàéíà.
O Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ñîíèðõîë òîãòâîðã¿é
áàéäàã ó÷èð òýä àëèâàà ç¿éëä ñîíèðõîõ, ба
сонирхол нь áóóðàõ íü àìàðõàí áàéäàã.
Òèéìýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷èä õ¿¿õäèéí ñîíèðõëûã
íàðèéí ñóäàëæ, ò¿¿íèéã òîãòâîðòîé
õºãæ¿¿ëýõèéí òóëä òîäîðõîé ¿éë
àæèëëàãààíä îðóóëàõ õýðýãòýé.
Àâьÿàñ áèëãèéí òºðºëõèéí ýõ ¿¿ñâýð,
õºãæëèéí òºâøèí
OÀâьÿàñ áèëýã íü óäàìøäàãã¿é, õàðèí
òºðºëõèéí øèíæ ÷àíàðòàé áàéõ íü áèé.
Ãýâ÷ òºðºëõèéí ¿íäýñ ººðºº àÿíäàà
àâьÿàñ áèëýã áîëæ ÷àäàõã¿é, òýðõ¿¿
òºðºëõèéí ýõ ñóóðèéã íèéãýì îð÷èí
õ¿ëýýí àâààä òóñãàé äàâòàëò,
äàñãàëæóóëàëòûí ¿ð ä¿íä àâьÿàñ
÷àäâàð áîëãîí õºãæ¿¿ëäýã.
O Àâьÿàñ áèëãèéí äýýä òºâøèí íü õóðö áèëýã,
õàìãèéí ºíäºð òºâøèí íü ñóó áèëýã þì. Õóðö
áèëýãòýé õ¿ì¿¿ñ îíîëûí íàðèéí õ¿íä õýö¿¿
çîðèëòóóäûã õÿëáàðõàí ã¿éöýòãýæ, øèíý,
øèíýëýã ç¿éëèéã õèéæ á¿òýýäýã.
O Ñóóò õ¿ì¿¿ñ õ¿í òºðºëõòíèé àìüäðàë, ¿éë
àæèëëàãààíä öîî øèíý çàìûã íýýæ, øèíý ç¿éëèéã
á¿òýýäýã îíöëîãòîé. Ñóó óõààíààð á¿òýýãäñýí
ç¿éë íü õ¿í òºðºëõòíèé íèéãìèéí äàðàà
äàðàà÷èéí ¿å¿äýä ìºíõèéí óë ìºðºº ¿ëäýýí
àìüäðàõ õ¿÷ ÷àäàëòàé áàéäàã.
Гэрийн даалгавар
OАвьяас билэгийг хэрхэн хөгжүүлэх
вэ? Уншаад тэмдэглэл хөтлөж
ирнэ үү?
1 de 38

Recomendados

лекц por
лекцлекц
лекцPsychology Psy
20.1K visualizações54 slides
Leg8 por
Leg8Leg8
Leg8Мөнх- Очир
12.9K visualizações15 slides
Leg11 por
Leg11Leg11
Leg11Мөнх- Очир
16K visualizações28 slides
сэтгэхүй ба хэл яриа por
сэтгэхүй ба хэл яриасэтгэхүй ба хэл яриа
сэтгэхүй ба хэл яриаАриунгэрэл Миз
13.9K visualizações34 slides
Leg1 por
Leg1Leg1
Leg1Мөнх- Очир
21K visualizações24 slides
лекц №10 por
лекц №10лекц №10
лекц №10azora14
28.5K visualizações34 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

илтгэл por
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
67.3K visualizações14 slides
Ой тогтоолт por
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолтBorte
28.7K visualizações21 slides
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд por
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудбие хүний талаар үзэл баримтлалууд
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудSiner AG
23.2K visualizações33 slides
Ой тогтоолт реферат por
Ой тогтоолт рефератОй тогтоолт реферат
Ой тогтоолт рефератBatbaatar Everlastinghero
12.1K visualizações14 slides
темперамент por
темпераменттемперамент
темпераментӨөрийнхөөрөө Бай
53.9K visualizações21 slides
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг por
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригсэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригEnkhtuya Batchuluun
17.2K visualizações39 slides

Mais procurados(20)

илтгэл por delgerya
илтгэлилтгэл
илтгэл
delgerya67.3K visualizações
Ой тогтоолт por Borte
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
Borte28.7K visualizações
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд por Siner AG
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудбие хүний талаар үзэл баримтлалууд
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд
Siner AG23.2K visualizações
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг por Enkhtuya Batchuluun
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригсэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
Enkhtuya Batchuluun17.2K visualizações
Лекц 6 por Temuulen Baldan
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6
Temuulen Baldan27.3K visualizações
Lekts 4 por Siner AG
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4
Siner AG5.5K visualizações
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан por Thistle Khongorzul
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаансэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
Thistle Khongorzul50.9K visualizações
ой тогтоолт por Oyuka Oyu
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолт
Oyuka Oyu11.9K visualizações
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж por Binderya Becky
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломжсургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
Binderya Becky35.8K visualizações
Лекц 7 por Temuulen Baldan
Лекц 7Лекц 7
Лекц 7
Temuulen Baldan46K visualizações
хүний хөгжил por Dorj Otgonchimeg
хүний хөгжилхүний хөгжил
хүний хөгжил
Dorj Otgonchimeg88.7K visualizações
насны үечлэл por Naranjargal_Z
насны үечлэлнасны үечлэл
насны үечлэл
Naranjargal_Z27.9K visualizações
эрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар por Шинэбаяр Найдан
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварэрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
эрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
Шинэбаяр Найдан43.9K visualizações
Ugzuin zadlal por lxagvaochir_sh
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlal
lxagvaochir_sh28.3K visualizações

Destaque

хүний оюун ухааныг хэмжих 10 коэффицент por
хүний оюун ухааныг хэмжих 10 коэффицентхүний оюун ухааныг хэмжих 10 коэффицент
хүний оюун ухааныг хэмжих 10 коэффицентtseekoonee
4K visualizações2 slides
Iq por
IqIq
Iqmiigaa102
2.3K visualizações8 slides
цахим тест цоогий por
цахим тест цоогийцахим тест цоогий
цахим тест цоогийBatdolgor Sanjaa
3.8K visualizações10 slides
Iltgel 2010 on 8 chavar por
Iltgel 2010 on 8 chavarIltgel 2010 on 8 chavar
Iltgel 2010 on 8 chavarEnkhtuvshin Byambaa
2.4K visualizações14 slides
бие даалт por
бие даалтбие даалт
бие даалтAriuka Ariunzul
4.7K visualizações11 slides
8000 тест-хариутай(5) por
8000 тест-хариутай(5)8000 тест-хариутай(5)
8000 тест-хариутай(5)Zaya Zaya
104.3K visualizações27 slides

Destaque(9)

хүний оюун ухааныг хэмжих 10 коэффицент por tseekoonee
хүний оюун ухааныг хэмжих 10 коэффицентхүний оюун ухааныг хэмжих 10 коэффицент
хүний оюун ухааныг хэмжих 10 коэффицент
tseekoonee4K visualizações
Iq por miigaa102
IqIq
Iq
miigaa1022.3K visualizações
цахим тест цоогий por Batdolgor Sanjaa
цахим тест цоогийцахим тест цоогий
цахим тест цоогий
Batdolgor Sanjaa3.8K visualizações
Iltgel 2010 on 8 chavar por Enkhtuvshin Byambaa
Iltgel 2010 on 8 chavarIltgel 2010 on 8 chavar
Iltgel 2010 on 8 chavar
Enkhtuvshin Byambaa2.4K visualizações
бие даалт por Ariuka Ariunzul
бие даалтбие даалт
бие даалт
Ariuka Ariunzul4.7K visualizações
8000 тест-хариутай(5) por Zaya Zaya
8000 тест-хариутай(5)8000 тест-хариутай(5)
8000 тест-хариутай(5)
Zaya Zaya104.3K visualizações
темпрамент зан төлөв Copy por Siner AG
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв Copy
Siner AG72.2K visualizações
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya por Bulgan Blg
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiyaхүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
Bulgan Blg73.4K visualizações
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй por Naraa_06
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
Naraa_06252.1K visualizações

Similar a оюун ухаан ба авьяас чадвар

лекц №1 por
лекц №1лекц №1
лекц №1azora14
16.5K visualizações13 slides
Лекц 8 por
Лекц 8Лекц 8
Лекц 8Temuulen Baldan
46.5K visualizações40 slides
хөгжлийг хөтлөхүй por
хөгжлийг хөтлөхүйхөгжлийг хөтлөхүй
хөгжлийг хөтлөхүйOyu Erdene
1.4K visualizações43 slides
лекц №6 por
лекц №6лекц №6
лекц №6azora14
5.2K visualizações32 slides
Human development por
Human developmentHuman development
Human developmentyivo1004
2.7K visualizações18 slides
лекц №8 por
лекц №8лекц №8
лекц №8azora14
998 visualizações40 slides

Similar a оюун ухаан ба авьяас чадвар(20)

лекц №1 por azora14
лекц №1лекц №1
лекц №1
azora1416.5K visualizações
Лекц 8 por Temuulen Baldan
Лекц 8Лекц 8
Лекц 8
Temuulen Baldan46.5K visualizações
хөгжлийг хөтлөхүй por Oyu Erdene
хөгжлийг хөтлөхүйхөгжлийг хөтлөхүй
хөгжлийг хөтлөхүй
Oyu Erdene1.4K visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora145.2K visualizações
Human development por yivo1004
Human developmentHuman development
Human development
yivo10042.7K visualizações
лекц №8 por azora14
лекц №8лекц №8
лекц №8
azora14998 visualizações
лекц №8 por azora14
лекц №8лекц №8
лекц №8
azora141.1K visualizações
1-3 настай хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийг ойлгох нь.pptx por MunkhjargalMuja1
1-3 настай хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийг ойлгох нь.pptx1-3 настай хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийг ойлгох нь.pptx
1-3 настай хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийг ойлгох нь.pptx
MunkhjargalMuja155 visualizações
Zuvulgee por odnoo44
ZuvulgeeZuvulgee
Zuvulgee
odnoo44320 visualizações
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx por WE ME
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docxТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
WE ME161 visualizações
6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог por bdeegii_9100
6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог
6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог
bdeegii_910033.1K visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora141.9K visualizações
Communication ethics & stress management por Zorigoo Ch
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management
Zorigoo Ch538 visualizações
Concept cf kg por Darkhijav
Concept cf kgConcept cf kg
Concept cf kg
Darkhijav3.1K visualizações
Лекц 1 por Temuulen Baldan
Лекц 1Лекц 1
Лекц 1
Temuulen Baldan15.1K visualizações
Cэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññ por Цэнгэл Мб
Cэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññCэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññ
Cэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññ
Цэнгэл Мб8.9K visualizações

оюун ухаан ба авьяас чадвар

 • 1. Оюун ухаан ба авьяас чадвар Б.Энхтуяа
 • 2. Îþóí óõààí OУхаантай хүн гэж хэн бэ? OОюун ухаан гэж юу вэ ? OОюун ухааны хөгжлийн түвшинг хэрхэн хэмжих вэ? гэсэн олон асуултууд өнгөрсөн зууны эхэн үеэс эхлэн эрдэмтдийн анхаарлыг ихэд татах болжээ.
 • 3. Оюун ухааны гол гол тестүүдийг анх зохиосон эрдэмтдийн үзэл баримтлалаас товч дурдъя. O Оюун ухааны анхны тестийг зохиосон эрдэмтэд /Binet, Simon, 1905/ энэ ухагдахууныг нилээд өргөн хүрээтэй авч үзсэн байна: Тэдний үзлээр бол ухаантай хүн гэж “юмыг зөв шүүж, ойлгон ухаарч, эрүүл сэтгэлгээ, идэвхи санаачлагынхаа ачаар амьдралын нөхцөл байдалд дасан зохицож чадаж буй” хүнийг хэлэх ажээ. O 1939 онд насанд хүрэгчдийн оюун ухааныг судлах анхны тестийг зохиосон Д.Векслер ч энэ үзлийг хүлээн зөвшөөрч байв. Түүний үзэл баримтлалаар бол : Оюун ухаан гэдэг нь ухаалгаар ажиллаж, оновчтой сэтгэн, амьдралын нөхцөл байдлын учир зүйг сайтар олох ерөнхий чадвар, товчоор хэлбэл “Орчинтойгоо харьцахдаа хүчээ зөв зохицуулах чадвар” юм.
 • 4. O Оюун ухаан нь олон талын цогц зүйл гэж үзээд Америкийн сэтгэл зүйч Тёрстоун /Thhurstone, 1938/ түүний янз бүрийн талуудыг тодорхойлсон байна. Тэрээр оюун ухааны янз бүрийн талуудыг анхдагч чадварууд хэмээн нэрлэж доорхи зүйлүүдийг багтаажээ. O Эдгээр чадвар тус бүрийг тодорхойлох тестүүд зохиох нь оюун ухааны онцлог, хэв шинжийг тодорхойлоход хангалттай юм гэж Тёрстоун үзсэн байна.
 • 5. O Тоолох чадвар тоон ба арифметик үйлдэл хийх чадвар O Хэл ярианы уян хатан чанар хамгийн тохиромжтой үгээр өөрийн санаагаа хялбархан ойлгуулах чадвар O Үг яриаг хүртэх аман ба бичгийн яриаг ойлгох чадвар O Орон зайн баримжаалал юмс, тэдгээрийн хэлбэр дүрсийг орон зайд төсөөлөх чадвар O Ой тогтоолт аливааг тогтоох чадвар O Эрэгцүүлэх чадвар O Хүртэх хурд юмс дүрслэл тэдгээрийн эд ангийн хоорондын адил төстэй болон ялгаатай талуудыг түргэн хүртэх чадвар
 • 6. Олонх эрдэмтдийн хүлээн зөвшөөрдөг тодорхойлолт OХувь хүний орчиндоо зохицон дасах чадварыг оюун ухаан гэнэ.
 • 7. Оюун ухааны хөгжлийн хүчин зүйлүүд OНэг талаас төрөлхийн удамшлын хүчин зүйлүүд, OНөгөө талаас орчны нөлөөллийн аль алинаас нь хүний оюун ухааны хөгжил шалтгаалдаг байна.
 • 8. Удамшлын хүчин зүйлүүд: O Хүүхэд эцэг эхээсээ өвлөн авч байгаа чадавхи боломжоороо удамшлын хүчин зүйлүүд нь тодорхойлогддог. Хүний хромосомд хадгалагдаж байгаа хэдэн зуун мянган генүүд нь олон нууцыг өөртөө агуулдаг. O Ихэнх тохиолддог удамшлын хүчин зүйл хүүхдийн оюун ухаанд нөлөөлсөн эсэхийг түүнийг төрсөн хойно нь тодорхойлох боломжтой юм. O Оюун ухаан нь удамшлын хүчин зүйлээс, тухайлбал, эцэг эхийн генийн шинж чанар, мэдрэлийн системийн онцлогоос шалтгаалдаг гэдэг нь тодорхой. O Харин хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Гэсэн асуулттай нэг мөр хариулт өгөх боломж одоогоор хомс байгаа юм. Удамшлын хүчин зүйлүүд нь төрөлхийн бусад хүчин зүйлүүд түүнтэй холбоогүй байж болох ажээ.
 • 9. Оюун ухаанд нөлөөлөгч төрөлхийн хүчин зүйлүүд: O Эдгээр нь үр тогтох үеэс эхлэн хүүхдийн бие махбодын хөгжилд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүд юм. Үүнд: эхийн өвдөлт, ургийн тэжээлийн дутагдал, хортой эм бэлдмэл хэрэглэх зэргийг дурьдаж болно. O Эхийн хооллолтын дэглэм ноцтой зөрчигдөх нь хүүхдийн оюун ухааны цаашдын хөгжилд нөлөөлдгийн тодорхой жишээ бол өндөр уулын бүс нутагт амьдардаг эмэгтэйчүүдийн хоол унданд иод дутагдагсанаас болж хүүхдийн оюун ухааны хөгжилд гардаг эмгэг өөрчлөлт юм. O Жирэмслэлтийн эхний үед антибиотик болон эленум мэтийн тайвшруулах эм, тэр ч бүү хэл аспириныг хэтрүүлэн хэрэглэх нь хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийг мэдэгдэхүйц удаашруулдаг болохыг тогтоожээ. O Хэрвээ эх нь жирэмсэн үедээ архи, тамхи хэрэглэвэл мөн ийм сөрөг үр дагавар гардаг байна.
 • 10. Хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс O Хүүхэд төрөлхийн ямар ч чадавхитай төрсөн байж болно. Гагцхүү цаашдаа амьдрахад нь зайлшгүй шаардагдах оюун ухааны чадварууд нь орчинтойгоо харилцан үйлчлэлцсэний ачаар, нийгмийн орчинд зохицон дасах явцад нь хөгжиж боловсронгуй болж байдаг. O Бид оюун ухаанд нөлөөлөх орчны хүчин зүйлд хоол тэжээл, хүүхдийг идэхжүүлэх харилцаа, хүүхдийн нийгмийн байдал зэргийг авч үзэж байна.
 • 11. Хооллолт O Хүүхдийн хоол тэжээлийн ноцтой дутагдал нь түүний оюун ухааны хөгжилд хүчтэй нөлөөлдөг байна. Ялангуяа эхний зургаан сард ийм нөлөө сөрөг үр дагавар ихтэй юм. Харин хүүхэд цаашдаа хэвийн хэмжээгээр хооллож, амьдралынх нь нөхцөл идэвхижил сайтай байвал 4-5 насандаа хэвийн хөгжилтэй үе тэнгийнхнийхээ төвшинд хүрэх боломжтой гэж үздэг. O Эхийн хэвлийд байхаасаа эхлэн төрсөн хойноо ч гэсэн байнга өлсгөлөнд нэрвэгдэж байдаг улс орнуудын хүүхдийн оюун ухааны хөгжилд засрашгүй ноцтой өөрчлөлт гардаг байна.
 • 12. Хүүхдийг идэвхижүүлэх харилцаа O Төрсөн цагаас нь эхлэн хүүхдийг сэтгэл зүйн хувьд идэвхжүүлэх нь түүний хөгжилд шийдвэрлэх нөлөө үзүүлдэг. O Магадгүй энэ нөлөө нь зөвхөн л зөв хооллон ундалж, сайтар асарч сувилснаас ч илүү байж болох юм. O Хүүхэд нэг бүртэй харилцах боломж багатай, хүүхэд асрах газарт амьдарч буй хүүхдийн хэл ярианы болон хөдөлгөөний хөгжил мэдэгдэхүйц удаашралтай байдаг болохыг эрдэмтэд тогтоожээ. O Харин эцэг эх нь хүүхдээ өсгөн, элэгсэг хандан, идэхитэй харилцан шинэ шинэ чадвар дадал эзэмшихэд нь сайн тусалж байвал хүүхдийнх нь хөгжил зохистойгоор тасралтгүй явагддаг байна.
 • 13. Хүүхдийн нийгмийн байдал O Хүүхдийн амжиргааны төвшин нэн доогуур байсны улмаас оюун ухааных нь хөгжилд хоцрогдол гарч болно. O Гэхдээ ийм хоцрогдол нь хүүхдийн ахуй орчин, нийгмийн байдалтай холбоотой, үүсмэл хоцрогдол гэж эрдэмтэд үздэг Жишээ нь: Материаллаг нөхцөл муутай гэр бүлд төрөөд төрсөн өдрөөсөө чинээлэг, цагаан арьстан айлд өссөн негр болон эрлийз хүүхдүүдийн сурлагын амжилт нь төрөлх орчиндоо өссөн өнгөт арьст хүүхдүүдээс дээгүүр байжээ. /Skarr, weiberd, 1976/. O Мөн ядуу гэр бүлд төрөөд баян айлд өссөн хүүхдүүдийн оюун ухааны хөгжлийн коэффициент нь гэртээ өссөн ах, эгч нараасаа барагцаалбал 20 оноогоор илүү байсныг францад хийсэн судалгаа харуулжээ. /Schiff, et, al, 1980/.
 • 14. Х.Гарднерийн /H.Gardner/ оюун ухааны хөгжлийн цогцолбор онол O Хүний оюун ухааан нь бие даасан тусгай чадамжуудаас бүтдэг цогцолбор зүйл юм гэж Америкийн сэтгэл зүйч Х.Гарднер үздэг /1986/. O Оюун ухаан гэдэг нь бие даасан долоон өөр чадамжийг агуулна. Эдгээр нь бие даасан өөр өөрийн гэсэн онцлог бүхий хэв шинжүүдийг үүсгэдэг. Хэв шинж тус бүр нь нэг хүнд заавал жигд хөгжсөн байх албагүй. Нэг юм уу, хоёр шинж түлхүү, бусад нь ердийн төвшинд хөгжсөн байдаг. O Оюун ухааны аль нэг хэв шинж нь давамгайлж байгаагаас шалтгаалан амьдралд зохицон дасах чадвар нь хүн хүний хувьд харилцан адилгүй аргаар явагддаг. O Сургалтын явцад суралцагчдын оюун ухааны хөгжлийн хувийн онцлог хэв шинжийг илрүүлэн хөгжүүлэх нь чухал гэж үздэг хүмүүнлэг онол учраас барууны орнуудад өндрөөр үнэлэгдэж байгаа онол юм.
 • 15. Хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн тухай зарим гол онолууд O Хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийг тайлбарласан олон онолууд байдаг. O Эдгээрийн дотроос дэлхийн олон улс орнуудад Оросын сэтгэл зүйч Л.С.Выготский, Швейцарийн сэтгэл зүйч Ж. Пиаже, Америкийн сэтгэлл зүйч Х. Гарднер /Н. Gardner/ нарын онолууд ихэд алдаршжээ. O Ингээд Х. Гарднер /Н. Gardner/-н онолыг товч танилцуулъя.
 • 16. Оюун ухааны бие даасан долоон хэв шинж /Gardner/  Хэл ярианы оюун ухаан  Хөгжмийн оюун ухаан  Математик логикийн оюун ухаан  Орон зайн оюун ухаан  Биеийн хөдөлгөөн тэнцвэрийн оюун ухаан  Хүмүүс хоорондын харилцааны оюун ухаан  Өөр лүүгээ, дотогш чиглэсэн оюун ухаан
 • 17. 1. Хэл ярианы оюун ухаан: /Linguistic/ OӨгүүлэг, тууж, ном унших, хошигнол, оньсого таавар, үгийн сүлжээнд дуртай, унших бичих чадвар сайтай, ойлгомжтой сайхан ярьдаг, аман хичээлдээ сайн сурагчид.
 • 18. 2. Логик – математикийн оюун ухаан: /Logical – mathematical/ OЮмсын эх загвар, цуглуулга болон оюун сорьсон тоглоомд дуртай, оюун сорьсон болон компьютер тоглоом тоглох, тоо бодох, тооцоо шаардсан асуудал шийдвэрлэх, юмыг туршиж үзэх, зураг төсөл зохиохдоо дуртай, тооцооны төрлийн хичээлд сайн.
 • 19. 3. Орон зайн оюун ухаан: /Visual-spatial/ OЗурах, дуурайлгах, урлаж чимэглэх ажилд дуртай, юмсыг тодорхой төсөөлөн зураглаж чаддаг, орон зайн баримжаа сайтай, толгой эргүүлсэн дүрс зургийн учрыг олох, эвлүүлдэг тоглоом тоглохдоо сайн фото зураг авах, дүрс бичлэг хийх зохион бүтээх дуртай, геометрийн мэдрэмж сайтай.
 • 20. 4. Хөгжмийн оюун ухаан: /Musical/ OДуу дуулалд дуртай, хөгжмөөс таашаал авдаг, хөг аялгууг сайн тогтоодог, хөгжим сонсох, нотыг ойлгох, зохиох, хөгжим тоглохдоо сайн, хөгжмийн зэмсэг хийх дуртай, аливаа зүйлийг хөгжмийн хэмнэлтэй холбон ойлгох чадвартай.
 • 21. 5. Хүмүүс хоорондын харилцааны оюун ухаан: / Interpersonal/ OХүнтэй амархан нөхөрлөдөг, хүмүүстэй байх дуртай, асуудлыг хамтаараа шийдвэрлэх нь таалагддаг, бусдын сэтгэл санааг ойлгодог, ярьж харилцах зөвлөгөө өгөх дуртай.
 • 22. 6. Дотогш чиглэсэн оюун ухаан: / Intrapersonal/ OЗөвхөн өөрийнхөө найз нөхдийн дунд байх нь таалагддаг, юмыг дотроо төсөөлөн бодох дуртай, өөрийн гэсэн хатуу мэдрэмж, бодолтой, өдрийн тэмдэглэл хөтөлдөг, өөрийн гэсэн хоббитой байх дуртай, төсөл төлөвлөгөө боловсруулдаг.
 • 23. 7. Биеийн хөдөлгөөний тэнцвэрийн оюун ухаан: / Bodily=kinaesthetic/ OБүжиг, танц, хөнгөн атлетикт дуртай, биеийн хөдөлгөөн, дохио зангаараа мэдээллийг сайн дамжуулдаг, юмыг хөдөлгөж барьж, тэмтэрч үзэх, жүжиглэх дүрд тоглох юмны тогтвор тэнцвэрийг олохдоо дуртай, сайн хийдэг.
 • 25. OÀâьÿàñ áèëýã íü áèå õ¿íèé ñýòãýöèéí øèíæ¿¿äèéí íýã áºãººä óðëàã óðàí ñàéõàí, îþóí óõààí, ø/ó òåõíèê, ñïîðò, ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà çýðýã õ¿íèé ¿éë àæèëëàãààíû ÿíç á¿ðèéí ñàëáàðò èëðýí ãàðäàã.
 • 26. Тодорхойлолт OÕ¿íèé ã¿éöýòãýõ ¿éë àæèëëàãààã ¿ëýìæ ºíäºð àìæèëòàíä õ¿ðãýæ, ò¿¿íèé òîäîðõîé íýã õýëáýðèéã èë¿¿ ò¿ðãýí, èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé á¿òýýë÷ýýð ã¿éöýòãýõýä ÷èãëýñýí áèå õ¿íèé ñýòãýëç¿éí õóâèéí ºâºðìºö îíöëîã ÷àíàðûã àâьÿàñ áèëýã ãýíý.
 • 27. O Ãýõäýý áèå õ¿íèé ñýòãýë ç¿éí õóâèéí á¿õ ºâºðìºö ÷àíàðóóäûã àâúÿàñ áèëýã ãýæ ¿çýæ áîëîõã¿é, õàðèí òýäãýýðýýñ çºâõºí ¿éë àæèëëàãààíû òîäîðõîé õýëáýðèéã àìæèëòòàé ã¿éöýòãýõýä ñàéíààð íºëººëæ áàéãàà çàðèì îíöãîé øèíæ¿¿äèéã àâьÿàñ ãýæ ¿çíý. Æø, õºãæìèéí àâúÿàñ áèëãèéã õºãæ¿¿ëýõýä õºãæìèéí íàðèéí ñîíñãîë õýðýãòýé, õàðààíû çàäëàí ÿëãàã÷èéí òºðºëõèéí òóéëûí ìýäðýìòãèé ÷àíàð çóðàã, ä¿ðñëýõ àâúÿàñò íºëººëäºã. Õàðèí äàðóó òºëºâ çàí, ñýðãýëýí öîâîî áàéäàë çýðýã íü àâьÿàñ áèëýãò íºëººëºõã¿é.
 • 28. Авьяас билгийн хөгжил O Àâьÿàñ áèëýã íü áèå õ¿íèé ñýòãýëç¿éí îíöëîã þì. Òèéìýýñ õ¿í á¿ð ººð ººðèéí àâьÿàñòàé, àâьÿàñûí õºãæëèéí ÷àíàð áà òºâøèí㺺𺺠ÿëãààòàé áàéäàã. Òóõайлбал çàðèì õ¿ì¿¿ñ òåõíèêèéí àâьÿàñòàé, çàðèì íü çóðàã óðëàë, äóó õºãæìèéí, çàðèì íü ñïîðòîä èë¿¿ àâьÿàñòàé áàéäàã. Òýð÷ëýí õýä õýäýí òºðëèéí àâьÿàñ ÷àäâàðàà çýðýã õºãæ¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñ ÷ áàéäàã. ̺í õºãæëèéí òºâøèí㺺𺺠õàðèëöàí àäèëã¿é áàéíà. Èõýíõ õ¿ì¿¿ñ àâьÿàñ áèëãèéí äóíä òºâøèíä, çàðèì íü äýýä, öººí õýñýã íü õàìãèéí ºíäºð òºâøèí áóþó ñóóò óõààíòàé áàéäàã áàéíà.
 • 29. Àâьÿàñ íü õ¿íèé õºäºëìºðèéí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íä ¿¿ñ÷ õºãæäºã. Àâьÿàñ áèëýã Åðºíõèé àâьÿàñ Òóñãàé /ãîö/ àâьÿàñ
 • 30. Åðºíõèé àâьÿàñ: OХүний оюун ухааны далайц, ой тогтоолтын хурд, тогтоох хадгалах чадвар зэрэг ойн хөгжлийн онцлог байдал, амьд хурц дүрслэл, анхаарлын үндсэн чанаруудын хөгжил, зэрэг áèå хүний сэтгэцийн онцлог шинж чанар хамаарна. /õ¿íèé ¿éë àæèëëàãààã àìæèëòàíä õ¿ðãýõ ãîë õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä þì./
 • 31. Òóñãàé /ãîö/ àâьÿàñ: O Үйл ажиллагааны тусгай төрлүүдийг амжилттай гүйцэтгэхэд нөлөөлөх бие хүний сэтгэцийн онцлог шинж хамаарна. Õºãæìèéí ñîíñãîë, ºí㺠ÿëãàõ íàðèéí ÷àäâàð, õóðö õàðàà, áóë÷èíãèéí óÿí õàòàí õºäºë㺺í /Үéë àæèëëàãààíû òóñãàé òºðë¿¿äèéã àìæèëòòàé ã¿éöýòãýõýä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä/
 • 32. Авьяас билгийг түүний хөгжлийн төвшингөөр нь 2 ангилан авч үздэг. Хурц билэг Суу билэг Хүний авьяас билгийн хөгжлийн дээд түвшин нь хурц билэг юм. Хурц билэгтэй хүмүүс нь онолын хүнд хэцүү зорилтуудыг хялбархан гүйцэтгэж, шинэлэг зүйлийг хийж бүтээж байдаг. Авьяас билгийн хамгийн дээд бөгөөд өндөр түвшин нь суу билэг юм. Суу билэгтэй хүмүүс нь хүн төрөлхтөний амьдрал үйл ажиллагаанд зарчмын цоо шинэ зүйлийг хийж бүтээдэг байна.
 • 33. O¯éë àæèëëàãààíû òîäîðõîé òºðëèéã àìæèëòòàé ã¿éöýòãýõýä çºâõºí íýã òºðëèéí àâьÿàñ íºëººëæ ÷àäàõã¿é. Æø íü çîõèîë÷èéí õºäºëìºðò çºâõºí ä¿ðñëýõ ñýòãýõ¿é òºäèéã¿é àæèã÷ ÷àíàð, çîðèóäûí òºâëºðñºí àíõààðàë, õóðö òîä ¿ã ÿðèà, ãîî ç¿éí ñýòãýãäýë çýðýã îëîí øèíæ¿¿ä øààðäàãääàã.
 • 34. Авьяасыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? O Åðºíõèé áîëîí ãîö àâьÿàñûí àëü àëü íü õ¿íèé ìýäëýã, ÷àäâàð, äàäàëòàé íÿãò õîëáîîòîé õºãæèíº. Çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ìýäëýã, ÷àäâàð, äàäëûã õºãæ¿¿ëýõã¿é áîë àâьÿàñ áèëãèéí öààøäûí õºãæèë ñààòàæ óäààøðàõ áóþó çîõèõ ¿ð ä¿íä õ¿ðýõã¿é áàéæ áîëíî. Æø, àëäààã¿é çºâ áè÷èõ, õýë íàéðóóëãûí ä¿ðýì çýðýã áè÷ãèéí õýëíèé ìýäëýã ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõã¿éãýýð õ¿íèé óðàí çîõèîëûí àâьяàñ áèëãèéã õºãæ¿¿ëæ ÷àäàõã¿é.
 • 35. O Àâьÿàñ áèëýã õºãæèõºä äóð ñîíèðõîë èõýýõýí íºëººëºõ áîëîâ÷ àâьÿàñ áà ñîíèðõëûí õîëáîîã ñàéòàð àíõààðàõ õýðýãòýé. Ñóóò õ¿ì¿¿ñèéí àìüäðàë ¿éë àæèëëàãààíû ò¿¿õýýñ ¿çýõýä òýäíèé àâьÿàñ áèëýãòýé õîëáîãäñîí ñîíèðõîë íü áàãà áàë÷èð íàñíààñ íü õºãæñºí áàéäàã áàéíà. O Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ñîíèðõîë òîãòâîðã¿é áàéäàã ó÷èð òýä àëèâàà ç¿éëä ñîíèðõîõ, ба сонирхол нь áóóðàõ íü àìàðõàí áàéäàã. Òèéìýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷èä õ¿¿õäèéí ñîíèðõëûã íàðèéí ñóäàëæ, ò¿¿íèéã òîãòâîðòîé õºãæ¿¿ëýõèéí òóëä òîäîðõîé ¿éë àæèëëàãààíä îðóóëàõ õýðýãòýé.
 • 36. Àâьÿàñ áèëãèéí òºðºëõèéí ýõ ¿¿ñâýð, õºãæëèéí òºâøèí OÀâьÿàñ áèëýã íü óäàìøäàãã¿é, õàðèí òºðºëõèéí øèíæ ÷àíàðòàé áàéõ íü áèé. Ãýâ÷ òºðºëõèéí ¿íäýñ ººðºº àÿíäàà àâьÿàñ áèëýã áîëæ ÷àäàõã¿é, òýðõ¿¿ òºðºëõèéí ýõ ñóóðèéã íèéãýì îð÷èí õ¿ëýýí àâààä òóñãàé äàâòàëò, äàñãàëæóóëàëòûí ¿ð ä¿íä àâьÿàñ ÷àäâàð áîëãîí õºãæ¿¿ëäýã.
 • 37. O Àâьÿàñ áèëãèéí äýýä òºâøèí íü õóðö áèëýã, õàìãèéí ºíäºð òºâøèí íü ñóó áèëýã þì. Õóðö áèëýãòýé õ¿ì¿¿ñ îíîëûí íàðèéí õ¿íä õýö¿¿ çîðèëòóóäûã õÿëáàðõàí ã¿éöýòãýæ, øèíý, øèíýëýã ç¿éëèéã õèéæ á¿òýýäýã. O Ñóóò õ¿ì¿¿ñ õ¿í òºðºëõòíèé àìüäðàë, ¿éë àæèëëàãààíä öîî øèíý çàìûã íýýæ, øèíý ç¿éëèéã á¿òýýäýã îíöëîãòîé. Ñóó óõààíààð á¿òýýãäñýí ç¿éë íü õ¿í òºðºëõòíèé íèéãìèéí äàðàà äàðàà÷èéí ¿å¿äýä ìºíõèéí óë ìºðºº ¿ëäýýí àìüäðàõ õ¿÷ ÷àäàëòàé áàéäàã.
 • 38. Гэрийн даалгавар OАвьяас билэгийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Уншаад тэмдэглэл хөтлөж ирнэ үү?