O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

A BET.KONSTR.IN.OBJEKATA.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 45 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

A BET.KONSTR.IN.OBJEKATA.pptx

 1. 1. BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKOG OBJEKTA Predavanje Elementi konstrukcije i analiza opterećenja Doc.dr.Tojagić Budimir
 2. 2. 1. Ž. Radosavljević, D. Bajić: ARMIRANI BETON 3, Elementi armiranobetonskih konstrukcija, Građevinska knjiga Beograda, 1989. (2001.) 2. Grupa autora: BETON I ARMIRANI BETON PREMA BAB 87, Tomovi 1 i 2, Građevinska knjiga, Beograd, 1991.(1995.) 3. D. Najdanović: BETONSKE KONSTRUKCIJE, Gros knjiga, Beograd, 1995. (V izdanje 2009.) Literara tura
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. Betonske konstrukcije 1 8
 9. 9. Lokacija: Dubai, United Arab Emirates Završetak projekta: 2010 Broj spratova: 162 Visina zgrade: 828 m Namena: Poslovni i stambeni prostor Betonske konstrukcije 1 9
 10. 10. Betonske konstrukcije 1 10
 11. 11. • Koja opterećenja deluju na ovu konstrukciju? • Koliki je intenzitet vetra i kako deluje na objekat? • Da li se javljaju zemljotresi u ovoj regiji i kako utiču na konstrukciju? • Kako se opterećenja prenose do tla? • Koji su glavni noseći elementi? • Kako opterećenja utiču na svaki noseći element? • Od kog materijala su napravljeni ti elementi? • Kako odrediti dimenzije tih elemenata? • Kako izgleda temelj ovog objeka? Betonske konstrukcije 1 11
 12. 12. Osnovni elementi AB konstrukcija Betonske konstrukcije 1 12
 13. 13. Osnovni elementi AB konstrukcija Betonske konstrukcije 1 13
 14. 14. Osnovni elementi AB konstrukcija Betonske konstrukcije 1 14
 15. 15. Osnovni elementi AB konstrukcija 15
 16. 16. Osnovni elementi AB konstrukcija Betonske konstrukcije 1 16
 17. 17. Osnovni elementi AB konstrukcija Betonske konstrukcije 1 17
 18. 18. Osnovni elementi AB konstrukcija Betonske konstrukcije 1 18
 19. 19. Osnovni elementi AB konstrukcija Betonske konstrukcije 1 19
 20. 20. Osnovni elementi AB konstrukcija Betonske konstrukcije 1 20
 21. 21. Osnovni elementi AB konstrukcija Betonske konstrukcije 1 21
 22. 22. Osnovni elementi AB konstrukcija Betonske konstrukcije 1 22
 23. 23. Dimenzije i krutost elemenata • Ploča • Greda • Stub Betonske konstrukcije 1 23
 24. 24. Dimenzije i krutost elemenata • Ploča • Greda • Stub Betonske konstrukcije 1 24
 25. 25. Vrste opterećenja • Površinsko [kN/m2] • Linijsko [kN/m] • Koncentrisano [kN] Betonske konstrukcije 1 25
 26. 26. Vrste opterećenja • Sopstvena težina • Dodatno stalno opterećenje • Povremeno opterećenje Betonske konstrukcije 1 26
 27. 27. Vrste opterećenja • Sopstvena težina Matrijal Jedinična težina Nearmirani beton 24 kN/m3 Armirani beton 25 kN/m3 Drvo 5-8 kN/m3 Čelik 74.8-80 kN/m3 Staklo 25.8 kN/m3 Betonske konstrukcije 1 27
 28. 28. 1. ANALIZA OPTEREĆENJA 2. STATIČKI SISTEM 3. DIMENZIONISANJE 4. PLAN ARMATURE I DETALJI Betonske konstrukcije 1 28 Principi proračuna
 29. 29. Prenošenje opterećenja • Lx = 5.0m • Ly = 6.0m • Debljina ploče: • hp = 16 cm • Dodatno stalno opterećenje: • Δg = 2.0 kN/m2 • Promenljivo opterećenje: • q = 2.0 kN/m2 • Rg i Rq? Rg, Rq? Betonske konstrukcije 1 29
 30. 30. Dimenzionisanje Usvojiti dimenzije grede i odrediti potrebnu površinu armature za gredu pravougaonog oblika prikazanu na slici. 1. Opterećenje? 2. Statički sistem? 3. Dimenzije? 4. Armatura? b = ? cm h = ? cm dimenzije stuba? raspon L=? L gk Betonske konstrukcije 1 30
 31. 31. MEd i1  G MG,k Q,1 MQk ,1  Q,i0,i MQk ,i VEd  G VG,k Qk,1 VQk,1  Qk,i 0,i VQk,i i1 Dejstvo Stalno (γG) Promenljivo (γQ) Nepovoljno 1.35 1.50 Povoljno 1.00 0.00 Dejstvo 0 Korisno opterećenje (SRPS EN 1991-1-1) Kategorija A: Prostorije za domačinstvo i stanovanje 0.7 Kategorija B: Kancelarijske prostorije 0.7 Kategorija C: Prostorije za okupljanje ljudi 0.7 Kategorija D: Trgovačke prostorije 0.7 Kategorija E: Skladišne prostorije 1.0 Kategorija F: Saobraćajne površine, vozilo  30 kN 0.7 Kategorija G: Saobraćajne površine, 30kN<vozilo  160 kN Kategorija H: Krovovi 0.7 0 Opterećenja od snega (SRPS EN 1991-1-3) Finska, Švedska, Norveška, Island 0.7 Ostale članice CEN, lokacije visine H>1000m nadmorske visine 0.7 Ostale članice CEN, Lokacije visine H1000m nadmorske visine 0.5 Opterećenja od vetra (SRPS EN 1991-1-4) 0.6 Temperatura (ne požar) (SRPS EN 1991-1-5) 0.6 Dimenzionisanje Računanje graničnih računskih statičkih uticaji za odgovarajuće proračunske situacije Stalne i prolazne proračunske situacije Betonske konstrukcije 1 31
 32. 32. • Povoljno i nepovoljno dejstvo opterećenja? • Opterećenja koja deluju “nepovoljno” povećavaju “kritičnost” stanja koje posmatramo, dok ga opterećenja sa “povoljnim” dejstvom smanjuju • Ugib prepusta grede pod • silom W: • Ako se nanese i sila P: • A zatim njena vrednost poveća • Ugib će se smanjiti • Sa aspekta ugiba prepusta • sila P ima povoljno dejstvo Dimenzionisanje Betonske konstrukcije 1 32
 33. 33. q Betonske konstrukcije 1 33
 34. 34. Ploča POS 1 je sistema kontinualnog nosača preko dva polja raspona λ=6.0 m ∆g = 2.0 kN/m2 q = 3.0 kN/m2 Betonske konstrukcije 1 34
 35. 35. Betonske konstrukcije 1 35
 36. 36. Betonske konstrukcije 1 36
 37. 37. Betonske konstrukcije 1 37
 38. 38. Betonske konstrukcije 1 38
 39. 39. Betonske konstrukcije 1 39
 40. 40. Betonske konstrukcije 1 40
 41. 41. q = 22.5kN/m g = 45kN/m + gst Betonske konstrukcije 1 41
 42. 42. q hp = 15cm Betonske konstrukcije 1 42
 43. 43. POS 2 POS 2 POS 2 Δg = 4.0 kN/m2 q = 2.0 kN/m2 hp = 15cm Betonske konstrukcije 1 43
 44. 44. Δg = 4.0 kN/m2 q = 2.0 kN/m2 Betonske konstrukcije 1 44
 45. 45. POS 2 POS 2 POS 2 Δg = 4.0 kN/m2 q = 2.0 kN/m2 Betonske konstrukcije 1 45

×