Anúncio

Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022

Työeläkeyhtiö Elo
21 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022(20)

Mais de Työeläkeyhtiö Elo(20)

Anúncio

Último(20)

Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022

 1. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 1.1.–31.12.2022
 2. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Avainlukuja 31.12.2022 Sijoitusvarallisuus Tuotto 10 vuoden nimellistuotto Hoitokustannussuhde Vakavaraisuusaste Vakavaraisuusasema Vakuutusmaksutulo Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 28,2 mrd. e 121,4 % -3,7% 5,6 % 71,1% 4,1 mrd. e 1,5 4,3 mrd. e
 3. • Inflaatio oli laajapohjaista ja ulottui myös palvelujen hintoihin, jolloin keskuspankit kiristivät rahapolitiikkaansa. Yhdysvaltain keskuspankki nosti korkoa vuoden aikana reilulla 4 prosenttiyksiköllä ja Euroopan keskuspankki 2,5 prosenttiyksiköllä. • Globaali talouskasvu oli alkuvuodesta nopeaa, mutta hidastui vuoden jälkipuoliskolla. Tähän vaikuttivat rahoitusolosuhteiden kiristyminen, kysyntäpatouman purkaantuminen ja reaalitulojen voimakas heikentyminen. Ukrainassa käytävä sota toi epävarmuutta, sekä energian hinta- ja saatavuuskriisi painoivat kasvua erityisesti Euroopassa. • Kiinan talouden heikkous oli poikkeus muutoin elpyvässä globaalissa taloudessa. Kiinan tiukkaan koronapolitiikkaan tuli helpotuksia vasta loppuvuodesta. • Inflaation ja kiristyvän rahapolitiikan välinen tasapainoilu ylläpiti voimakasta heiluntaa sijoitusmarkkinoilla ja painoi sekä osake- ja korkotuottoja. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Vuoden 2022 taloutta leimasi kiihtyvä inflaatio 3
 4. Työkykypalvelumme auttavat jatkamaan työuria ja hallitsemaan työkyvyttömyysriskejä Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 4 • Yrityksissä on kasvava tarve työkykyjohtamisen osaamisen kehittämiseen riskien torjumiseksi. Osallistujamäärä koulutuksissamme kasvoi 40 % edellisvuodesta. Lanseerasimme verkkopalveluissamme työkykyjohtamisen EloKanava-tietopankin. • Työuran ei tarvitse päättyä ennenaikaisesti, vaikka työkyky on heikentynyt. Ammatillisella kuntoutuksella on merkittävä rooli työurien jatkamisen mahdollistajana. Kehitimme työkokeiluprosessia ja pilotoimme mm. mielenterveyskuntoutujan palvelupolkua. • Työkykypalvelumme koottiin vuonna 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarjoamme entistä parempaa kokonaispalvelua asiakasyrityksille ja vakuutetuille. Elon vakuutuskannassa työkyvyttömyyseläkeriski pienenee sekä etuuspalvelu on tuloksellisempaa ja tehokkaampaa.
 5. • Elon henkilöstötyötä ohjaavat uudistettu strategia, arvot ja avaintavoitteet. Henkilöstö osallistui aktiivisesti arvojemme määrittelyyn johtoryhmän ja hallituksen ohella. • Määrittelimme johtamisperiaatteet, joiden mukaan johtamisen tulee olla uudistavaa, osallistavaa, tuloksellista ja oikeudenmukaista. Aloitimme johtamisperiaatteiden viemisen käytäntöön ja jatkamme työtä vuonna 2023. • Vuonna 2022 äänestimme Elon henkilöstön hallintoedustajan johtoryhmään. • Osallistuimme vastuullinen työnantaja -tutkimukseen. Elon vahvuuksia ovat hakijakokemus, työn merkityksellisyys, työssä kehittyminen, työelämän tasapaino ja hyvinvointi sekä esihenkilötyö. Kehitysalueitamme ovat palkitseminen, henkilöstön mukaan ottaminen vastuullisuusohjelman laatimiseen sekä vastuullisuudesta viestiminen. Keskitymme näihin osa-alueisiin vuonna 2023. • Jatkamme vastuullisuustyötä läpi organisaation ja kehittämisen tukena toimii vastuullisuusverkosto. Verkosto edistää vastuullisuutta osana Elon strategiaa, yrityskulttuuria sekä päivittää ja koordinoi Elon vastuullisuusohjelmaa ja sen toteuttamista. Tavoitteenamme on vastuullisuuden nostaminen erottautumistekijäksi. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Haluamme olla toimialan halutuin työpaikka ja vastuullisuuden edistäjä 5
 6. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja YEL-vakuutuksia 84 400 TyEL-vakuutuksia 47 000 Vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä yhteensä 503 700 Maksamme eläkettä 252 000 eläkkeensaajalle
 7. Vakavaraisuuden tunnusluvut Vakavaraisuusaste ja -asema Vakavaraisuus säilyi turvaavalla tasolla Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 3 935 5 082 5 055 6 573 5 109 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2018 2019 2020 2021 2022 milj. e Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä Vakavaraisuusraja 120,6 % 124,4 % 123,7 % 128,1 % 121,4 % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 0,0 2,0 4,0 6,0 100% 110% 120% 130% 2018 2019 2020 2021 2022 Vakavaraisuusaste, % Vakavaraisuusasema
 8. Sijoitusten tuotto -3,7 % Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Tuotto Volatiliteetti milj. e % milj. e % % % Korkosijoitukset 8 395,6 29,8 7 000,9 24,8 -2,8 Lainasaamiset 497,5 1,8 497,5 1,8 3,1 Joukkovelkakirjalainat 6 588,9 23,4 4 611,8 16,4 -4,1 4,8 Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 1 726,5 6,1 330,2 1,2 -7,1 Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 862,4 17,3 4 281,6 15,2 -2,5 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset sis. sij. kohdistuvat saamiset ja velat 1 309,2 4,6 1 891,6 6,7 0,5 Osakesijoitukset 13 221,0 46,9 13 072,5 46,4 -6,9 Noteeratut osakkeet 7 795,8 27,7 7 647,3 27,1 -15,5 14,2 Pääomasijoitukset 4 775,7 16,9 4 775,7 16,9 9,0 Noteeraamattomat osakkeet 649,5 2,3 649,5 2,3 20,2 Kiinteistösijoitukset 3 941,6 14,0 3 941,6 14,0 5,3 Suorat kiinteistösijoitukset 2 638,0 9,4 2 638,0 9,4 3,6 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 1 303,5 4,6 1 303,5 4,6 9,3 Muut sijoitukset 2 624,2 9,3 2 624,2 9,3 -0,5 Hedge-rahastosijoitukset 2 623,5 9,3 2 623,5 9,3 2,3 9,8 Hyödykesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 - Muut sijoitukset 0,7 0,0 0,7 0,0 - Sijoitukset yhteensä 28 182,3 100,0 26 639,1 94,5 -3,7 4,9 Johdannaisten vaikutus 1 543,2 5,5 Yhteensä 28 182,3 100,0 28 182,3 100,0 Valuuttajohdannaisten tuotto on arvioitu omaisuuslajeille raportointikauden aikana keskimääräisen valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa. Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut. Joukkolainojen modifioitu duraatio on 3,1. Avoin valuuttapositio on 23,1 % markkina-arvosta. Perusjakauma Riskijakauma
 9. Sijoitustuotot omaisuuslajeittain Inflaation kiihtyminen ja rahapolitiikan kiristyminen heikensivät osakemarkkinoita Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 3,1 % -4,1 % 0,5 % -15,5 % 9,0 % 20,2 % 5,3 % -0,5 % -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset Noteeratut osakkeet Pääomasijoitukset Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset
 10. Neljännen kvartaalin tuotto positiivinen 1,3 % Tuotto 1.1. – 31.12.2022 oli -3,7 % Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja -0,4 % 1,2 % 1,4 % -3,5 % 5,2 % 1,9 % 2,0 % 3,3 % -9,5 % 5,9 % 2,6 % 5,3 % 3,9 % 3,8 % 1,5 % 4,3 % -1,9 % -2,6 % -0,4 % 1,3 %
 11. Sijoitusjakauma Sijoitusvarallisuus Sijoitusvarallisuus 28,2 miljardia euroa Osakeriskiä vähennettiin vuoden aikana Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 39 34 36 30 30 40 46 44 50 46 13 12 13 12 14 8 7 7 8 9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2018 2019 2020 2021 2022 Korkosijoitukset Osakesijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset 22 595 25 334 25 898 29 422 28 182 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2018 2019 2020 2021 2022 milj. e
 12. Sijoitukset maantieteellisesti Suomi-sijoitukset omaisuuslajeittain Sijoituksista 26 prosenttia Suomessa Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja ja pääomasijoitukset 26% 31% 24% 19% Suomi Eurooppa Pohjois-Amerikka Muut 25% 33% 12% 30% Korkosijoitukset Noteeratut osakkeet Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset
 13. Joukkovelkakirjalainojen luottoluokitusjakauma Korkosijoitukset jakauma Joukkovelkakirjojen jakaumia Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 17% 7% 12% 23% 27% 14% AAA AA A BBB BB+ tai alle Ei luokiteltu 6% 21% 58% 16% Lainasaamiset Julkisyhteisöjen jvk:t Muiden yhteisöjen jvk:t Muut rahoitusmarkkinavälineet Ei sisällä johdannaisia eikä listaamattomia sijoituksia.
 14. Sijoitustuottojen kehitys Pitkän aikavälin keskituotot Kymmenen vuoden nimellistuotto 5,6 % vuodessa Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 7,1 % 6,2 % 5,0 % 5,6 % 7,4 % -1,4 % 13,0 % 3,6 % 14,0 % -3,7 % -8% -4% 0% 4% 8% 12% 16% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1,9 % 4,9 % 3,7 % 5,6 % 0% 2% 4% 6% 8% 5 vuoden reaalituotto 5 vuoden nimellistuotto 10 vuoden reaalituotto 10 vuoden nimellistuotto
 15. Kumulatiivinen tuotto vuodesta 2014 lähtien 10,9 miljardia euroa eli noin 60 prosenttia Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 160,3 100 120 140 160 180 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.1.2021 1.1.2022 Indeksoitu tuotto
 16. • Vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa Elon sijoitustoimintaa ja sijoituskohteiden arviointia. Vuoden aikana kehitimme erityisesti omaisuuslajikohtaisia vastuullisen sijoittamisen käytänteitä ja prosesseja. • Laadimme Elon suorille kotimaisille kiinteistöille vastuullisuusohjelman ja laajensimme valtionlainojen ESG-analyysityökalua ilmastotavoitteiden lisäksi huomioimaan myös muita ympäristöön, sosiaaliseen ja hallintotapaan liittyviä seikkoja. • Työstimme vuoden aikana sijoitusten ilmastopolitiikkaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita. • Elon suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät välillisesti sijoitustoiminnan kautta. • Yhteistyö ja vaikuttaminen ovat keskeisiä tapoja toteuttaa vastuullista sijoittamista. Suosimme vaikuttamisprojekteja, joissa on mukana Elon lisäksi merkittävä määrä muita sijoittajia. Vuonna 2022 Elo vaikutti etenkin ympäristöön ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvissä instituutiosijoittajien kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Sijoitustoiminnassa laadimme Elon suorille kotimaisille kiinteistöille vastuullisuusohjelman 16
 17. Vakuutus- ja eläkeasioissa varauduttiin muutoksiin Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 17 • Työeläkeindeksi nousi inflaation myötä 6,8 % vuoden 2023 alussa. Korotus kasvatti sekä vanhuuseläkkeiden että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeiden hakemusten määrää vuonna 2022. • Yrittäjän eläkelainsäädännön muutokset tulivat voimaan 2023 alusta. Keskeinen muutos on yrittäjän työtulon määrittelyn täsmennys sekä uusi työtulon tarkastelun säännöllisyys. Työeläkeyhtiöt ovat velvollisia tarkastamaan yrittäjälle vahvistetun työtulon kolmen vuoden välein. • Työeläkeyhtiöt ottivat käyttöön yhtiökohtaisen TyEL- hoitomaksun vuoden 2023 alusta. Elo antaa asiakkailleen pitkäaikaiseen asiakkuuteen perustuvan alennuksen.
 18. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Eläkehakemusten määrä kasvussa 1–12/2022 1–12/2021 Vanhuuseläke 9 505 6 867 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 6 218 2 236 Työkyvyttömyyseläke 11 765 11 887 Perhe-eläke 2 409 2 229 Kuntoutuspäätös 1 764 1 990 Työuraeläke 52 45 Yhteensä 31 713 25 254 Eläkepäätökset eläkelajeittain Vuonna 2022 annettujen eläkepäätösten määrä oli yhteensä 31 713 kappaletta ja määrä kasvoi edellisvuodesta 26 %. Hakemusmäärän kasvu selittyi poikkeuksellisen suurella työeläkeindeksin korotuksella. • Vanhuuseläkepäätöksiä annettiin 38 % edellisvuotta enemmän. • Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen päätöksiä annettiin 178 % vuotta 2021 enemmän. • Työkyvyttömyyseläkkeiden päätökset puolestaan laskivat hieman, 1 %, ja niitä annettiin 11 765 kappaletta.
 19. Eläkepäätösten määrä eläkelajeittain Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 11 765 11 887 12 466 12 105 11 502 9 505 6 867 6 815 7 598 7 844 6 218 2 236 2 248 2 132 1 913 2 409 2 229 2 221 2 106 2 010 1 764 1 990 2 031 2 072 1 976 52 45 28 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 2022 2021 2020 2019 2018 Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke Osittain varhennettu vanhuuseläke Perhe-eläke Kuntoutuspäätös Työuraeläke
 20. Maksetut eläkkeet eläkelajeittain Maksetut eläkkeet eläkelajeittain 2018–2022 Eläkkeensaajia noin 252 000 Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Eläkelaji kpl milj. e Vanhuuseläke 189 329 3 232,5 Työkyvyttömyyseläke 22 608 310,7 Perhe-eläke 30 832 220,5 Osa-aikaeläke 2 0,1 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 9 200 55,8 Työuraeläkkeet 25 0,6 Yhteensä 251 996 3 820 3 265 3 413 3 553 3 655 3 820 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2018 2019 2020 2021 2022 milj. e Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Perhe-eläke Osa-aikaeläke Osittain varhennettu vanhuuseläke Työuraeläkkeet
 21. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Maksutulo nousi 7,7 % 3 640 3 968 3 616 4 036 4 348 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 2018 2019 2020 2021 2022 milj. e • Vakuutusmaksutulo oli 4,3 miljardia euroa. • TyEL-maksutulo kasvoi 8,3 % ja YEL-maksutulo 2,7 %. • Maksutulon luottotappiot pysyivät edellisen vuoden tasolla. • TyEL-palkkasumman kasvu oli 5,5 %.
 22. TyEL- ja YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut Vuoden 2022 lopussa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli kaikkiaan yli 500 000 henkilöä • Vuonna 2022 vakuutuskannasta päätettiin sellaiset TyEL-vakuutukset, joissa ei tapahtunut palkanmaksua. • Vuonna 2019 TyEL-vakuutettujen laskentatapa muuttui tulorekisterin myötä. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 0 25 000 50 000 75 000 100 000 2018 2019 2020 2021 2022 TyEL YEL 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 2018 2019 2020 2021 2022
 23. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Kokonaistulos -1,4 miljardia euroa negatiivisen sijoitustuoton myötä milj. e 2 022 2 021 2 020 2 019 2 018 Tuloksen synty -1 381,1 1 616,5 0,7 1 229,9 -806,2 Vakuutusliikkeen tulos 68,8 17,9 -8,0 -17,8 -14,2 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin -1 493,2 1 562,8 -30,0 1 207,0 -827,4 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (+) -1 078,6 3 621,3 900,9 2 915,7 -331,9 Vastuuvelan tuottovaatimus (-) -414,6 -2 058,5 -930,9 -1 708,7 -495,5 Hoitokustannustulos 33,2 34,0 33,2 35,2 31,8 Muu tulos 10,2 1,9 5,5 5,5 3,6
 24. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Ennätyksellisen hyvä hoitokustannussuhde 71,1 % • Toimintokohtaiset liikekulut laskivat 8,6 prosenttia ja hoitokustannustulos oli 33,2 miljoonaa euroa. • Hoitokustannustuloon kohdistui vuonna 2022 noin 10 prosentin leikkuri. milj. e 2018 2019 2020 2021 2022 Hoitokustannustulo 126,6 132,3 118,7 123,2 114,7 Toimintokohtaiset liikekulut -94,8 -97,1 -85,4 -89,3 -81,6 Hoitokustannustulos 31,8 35,2 33,2 34,0 33,2 74,9 % 73,4 % 72,0 % 72,4 % 79% 71,1 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018 2019 2020 2021 2021 2022 *Hoitokustannussuhde arvioituna 2022 perusteen mukaisena *
 25. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Asiakashyvityssiirto hyvällä tasolla • Työeläkeyhtiön vakavaraisuus ja toiminnan tehokkuus vaikuttavat asiakashyvitysten suuruuteen. • Hyvityksiin siirrettiin TyEL- hoitokustannusylijäämä ja 1 % vakavaraisuuspääomasta. 71,9 86,9 27,7 100,5 85,0 3,0 % 3,4 % 1,3 % 3,9 % 2,2 % 0,5 % 0,6 % 0,2 % 0,7 % 0,5 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 0 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2020 2021 2022 milj. e Hyvityssiirto milj. e Hyvityssiirto % työnantajan TyEL-maksusta Hyvityssiirto % palkkasummasta Vuonna 2020 ei voitu maksaa täysimääräisiä hyvityksiä maksuihin annetun tilapäisen alennuksen vuoksi.
 26. • Talouden kasvu- ja inflaationäkymiin kohdistuu merkittävä epävarmuus vuoden 2023 alussa. Keskuspankkien fokus säilynee edelleen inflaation torjunnassa ja lisäkoronnostoja saataneen vielä alkuvuoden aikana. • Ukrainan sota ja energiakriisi varjostavat Euroopan kasvunäkymää erityisesti talven aikana. • Yhdysvaltojen taloudessa näkyy vielä vahvuutta vuoden alussa ja työmarkkinatilanne on edelleen suotuisa. Toisaalta suhdannebarometrit ja asuntomarkkinatilastot näyttävät synkemmältä. • Suomen talous ajautuu lyhytaikaiseen taantumaan vuonna 2023 inflaation aiheuttaman kuluttajien ostovoiman laskun ja sen tuoman luottamuksen heikentymisen myötä. • Rahapolitiikan kiristymisen vaikutukset näkyvät taloudessa vasta viiveellä ja odotukset jakaantuvat taantuman ja lisääntyvän ylikuumenemisen välillä. Tällainen ympäristö ylläpitää sijoitustuottojen heiluntaa. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Talousnäkymiin kohdistuu merkittävää epävarmuutta 26
 27. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Tiivistelmä tunnusluvuista 2022 2021 Sijoitusomaisuus käyvin arvoin, milj. e 28 182,3 29 421,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, % -3,7 % 14,0 % 10 vuoden nimellinen keskituotto, % 5,6 % 6,9 % 5 vuoden nimellinen keskituotto, % 4,9 % 7,2 % Vakuutusmaksutulo, milj. e 4 348,3 4 035,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 4 147,9 4 030,2 Vastuuvelka, milj. e 24 252,8 23 750,4 TyEL-vakuutettuja 419 300 415 500 TyEL-vakuutuksia 47 000 51 200 YEL-vakuutuksia 84 400 84 500 Eläkkeensaajia 252 000 246 100 Hoitokustannustulos, milj. e 33,2 34,0 Liikekulut % hoitokustannustulosta 71,1 % 72,4 % Vakavaraisuuspääoma, milj. e 5 109,0 6 573,4 Vakavaraisuusasema 1,5 1,6 Vakavaraisuusaste, % 121,4 % 128,1 %
Anúncio