O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022

Baixar para ler offline

Globaali kasvu hidastui edelleen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Elon sijoitustoiminnan kokonaistuotto jäi negatiiviseksi yleisen taloustilanteen heikkenemisen myötä. Syksyllä käytyjen muutosneuvottelujen seurauksena Elosta väheni 44 tehtävää. Uusi strategia luotsaa Eloa kohti tavoitetta olla toimialan vetovoimaisin yritys vuonna 2025.

Globaali kasvu hidastui edelleen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Elon sijoitustoiminnan kokonaistuotto jäi negatiiviseksi yleisen taloustilanteen heikkenemisen myötä. Syksyllä käytyjen muutosneuvottelujen seurauksena Elosta väheni 44 tehtävää. Uusi strategia luotsaa Eloa kohti tavoitetta olla toimialan vetovoimaisin yritys vuonna 2025.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022 (20)

Mais de Työeläkeyhtiö Elo (20)

Anúncio

Mais recentes (16)

Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022

 1. 1. Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
 2. 2. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Avainlukuja 30.9.2022 28,0mrd. e Sijoitusvarallisuus % Vakavaraisuusaste 5,7 10 vuoden nimellistuotto 3 101milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 3 253milj. e Vakuutusmaksutulo -4,9 % Tuotto 122,2 2 %
 3. 3. Osavuosikatsaus 30.9.2022 3 YEL-vakuutuksia 84 600 TyEL-vakuutuksia 47 600 Vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä yhteensä 515 800 Maksamme eläkettä 246 800 eläkkeensaajalle
 4. 4. Elo mukana vakuutus- ja eläkeasioiden muutoksissa Osavuosikatsaus 30.9.2022 4 • Työeläkeindeksi vahvistettiin lokakuussa ja se kasvaa palkkakerrointa merkittävästi enemmän vuonna 2023. Korotus on aktivoinut asiakkaitamme yhteydenottoihin ja hakemusmäärät ovat kasvaneet. • Indeksi on ensi vuonna 2874, mikä tarkoittaa 6,8 % korotusta työeläkkeisiin vuodenvaihteessa. • Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,558 ja vuoteen 2022 verrattuna palkkakerroin nousee 3,8 %. • Valmistaudumme yrittäjän eläkelainsäädäntöön vuodenvaihteessa mahdollisesti tuleviin muutoksiin. Viestimme lakimuutoksen vaikutuksista huomioiden myös yrittäjien heränneet kysymykset. • Otimme käyttöön vakuutushakemuspalvelussa työeläkealan yhteisen YEL-työtulojen laskentapalvelun. YEL-vakuutusten työtulot ovat jatkaneet nousua.
 5. 5. Tuemme yrityksiä kasvaneissa mielenterveyshaasteissa Osavuosikatsaus 30.9.2022 5 • Selvitimme yrityspäättäjien näkemyksiä mielenterveyden ongelmista työelämässä. Yrityspäättäjistä 79 % arvioi mielenterveyshaasteiden kasvavan. Yrityspäättäjät odottavat, että esihenkilöt saisivat enemmän tukea mielenhyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen ja työntekijöiden tukemiseen erityisesti työterveyshuollolta, eläkeyhtiöltä ja yritysjohdolta. • Elo vastaa kasvaneeseen tuen tarpeeseen ja tarjoamme asiakkaillemme entistä kohdennetumpaa tukea mielenterveysperustaisten työkyvyttömyysriskien vähentämisessä. • Työkykyjohtamisen EloKanava-verkkokirjasto lanseerattiin syyskuussa. EloKanavalta löytyy ajankohtaista tietoa ja itseopiskelumateriaalia työkykyjohtamisesta.
 6. 6. Maksetut eläkkeet eläkelajeittain Maksetut eläkkeet eläkelajeittain 2018–9/2022 Eläkkeensaajia noin 246 800 Osavuosikatsaus 30.9.2022 6 Eläkelaji kpl milj. e Vanhuuseläke 187 703 2 413,0 Työkyvyttömyyseläke 22 299 234,2 Perhe-eläke 30 813 164,9 Osa-aikaeläke 5 0,1 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 5 945 39,5 Työuraeläkkeet 22 0,4 Yhteensä 246 787 2 852 2 736 2 872 2 999 3 092 2 312 2 413 304 305 309 310 233 234 196 200 204 207 155 165 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2018 2019 2020 2021 9/2021 9/2022 milj. e Työuraeläkkeet Osittain varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Perhe-eläke Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke
 7. 7. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Eläkehakemusten määrä kasvussa 7 1-9/2022 1-9/2021 Vanhuuseläke 6 737 5 728 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 2 214 1 671 Työkyvyttömyyseläke 8 869 8 891 Perhe-eläke 1 875 1 684 Kuntoutuspäätös 1 304 1 499 Työuraeläke 37 32 Yhteensä 21 036 19 505 Eläkepäätökset eläkelajeittain • Työkyvyttömyyseläkkeiden päätöksiä annettiin 8 869 kpl, joista uusia oli kaikkiaan 4 504 kpl. • Annettujen kuntoutuspäätösten määrässä vuonna 2020 alkanut lasku kiihtyi ja päätöksiä annettiin noin 13 % vähemmän kuin edellisvuonna. • Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusmäärät ovat nousseet koko vuoden aikana ja syyskuussa hakemusmäärä kaksinkertaistui. Hakemusmäärän kasvu selittynee ensi vuoden poikkeuksellisen suurella työeläkeindeksin korotuksella. • Myös perhe-eläkkeiden ja vanhuuseläkkeiden hakemusmäärissä on nähtävissä nousua.
 8. 8. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Maksutulo noussut 8,5 % 8 2 999 3 253 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2018 2019 2020 2021 9/2021 9/2022 milj. e • Vakuutusmaksutulo oli 3,3 miljardia euroa ja eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin lähes saman verran. • TyEL-palkkasumman arvioidaan olevan 7,5 % suurempi kuin vuoden 2021 Q3- osavuosikatsauksessa.
 9. 9. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Kokonaistulos -1,4 miljardia euroa 9 milj. e 1.1.–30.9.2022 1.1.–30.9.2021 Tuloksen synty -1 382,5 1 038,3 Vakuutusliikkeen tulos 30,4 9,8 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin -1 445,2 999,7 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (+) -1 443,6 2 414,9 Vastuuvelan tuottovaatimus (-) -1,6 -1 415,2 Hoitokustannustulos 23,4 26,1 Muu tulos 9,0 2,7 Tuloksen käyttö -1 382,5 1 038,3 Vakavaraisuuden muutokseen -1 382,5 1 038,3 Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen -394,9 -248,8 Arvostuserojen muutokseen -987,6 1 287,1 Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen 0,0 0,0 Tilikauden voittoon 0,0 0,0 Siirtoon asiakashyvityksiin 0,0 0,0
 10. 10. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Hoitokustannussuhde alle 73 % 10 74,9 % 73,4 % 72,0 % 72,4 % 72,8 % 0% 20% 40% 60% 80% 2018 2019 2020 2021 9/2022 milj. e 2018 2019 2020 2021 9/2022 Hoitokustannustulo 126,6 132,3 118,7 123,2 86,1 Toimintokohtaiset liikekulut -94,8 -97,1 -85,4 -89,3 -62,7 Hoitokustannustulos 31,8 35,2 33,2 34,0 23,4 • Toimintokohtaisissa liikekuluissa on selvää laskua. • Hoitokustannustuloon kohdistui vuonna 2022 noin 10 prosentin leikkuri.
 11. 11. Vakavaraisuuden tunnusluvut Vakavaraisuusaste ja -asema Vakavaraisuuden kehitys Osavuosikatsaus 30.9.2022 11 3 935 5 082 5 055 6 573 5 190 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2018 2019 2020 2021 9/2022 milj. e Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä Vakavaraisuusraja 120,6 % 124,4 % 123,7 % 128,1 % 122,2 % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 0,0 2,0 4,0 6,0 100% 110% 120% 130% 2018 2019 2020 2021 9/2022 Vakavaraisuusaste, % Vakavaraisuusasema
 12. 12. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Tiivistelmä tunnusluvuista 12 9/2022 9/2021 2021 Sijoitusomaisuus käyvin arvoin, milj. e 27 989,9 28 262,7 29 421,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, % -4,9 % 9,4 % 14,0 % 10 vuoden nimellinen keskituotto, % 5,7 % 6,7 % 6,9 % 5 vuoden nimellinen keskituotto, % 4,8 % 6,6 % 7,2 % Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 252,5 2 998,7 4 035,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 3 101,1 3 010,2 4 030,2 Vastuuvelka, milj. e 23 374,7 23 445,4 23 750,4 TyEL-vakuutettuja 431 200 416 800 415 500 TyEL-vakuutuksia 47 600 51 000 51 200 YEL-vakuutuksia 84 600 83 900 84 500 Eläkkeensaajia 246 800 245 800 246 100 Hoitokustannustulos, milj. e 23,4 26,1 34,0 Liikekulut % hoitokustannustulosta 72,8 % 71,6 % 72,4 % Vakavaraisuuspääoma, milj. e 5 190,4 6 092,4 6 573,4 Vakavaraisuusasema 1,5 1,6 1,6 Vakavaraisuusaste, % 122,2 % 126,9 % 128,1 %
 13. 13. Katsaus sijoitustoimintaan Osavuosikatsaus 30.9.2022 13
 14. 14. • Globaali kasvu hidastui edelleen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvua rajoittivat rahoitusolosuhteiden kiristyminen ja inflaation aiheuttama reaalisen ostovoiman väheneminen. • Sijoitusmarkkinoiden heilunta oli voimakasta loppukesän ja alkusyksyn aikana. Markkinakorot nousivat tuntuvasti lähes joka puolella maailmaa ja osaketuotot heikentyivät. • Eurooppaa koettelee energiakriisi ja taantuma pidetään mahdollisena. EU-maat ottivat käyttöön laajat fiskaaliset tukitoimet yritysten ja kotitalouksien tukemiseksi ja positiivisen kasvuvaikutuksen aikaansaamiseksi. • Yhdysvaltojen talous ylikuumentui pandemian jäljiltä. Työmarkkinat pysyivät kireinä eikä kulutuskysyntä suhteessa tarjontaan ole vielä täysin tasapainossa. Haasteena on laajapohjaiseksi muodostunut inflaatio, jonka torjumisen Yhdysvaltain keskuspankki on ottanut tärkeimmäksi tavoitteekseen. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Keskuspankit hillitsevät inflaatiota nostamalla ohjauskorkoja 14
 15. 15. Sijoitusjakauma Sijoitusvarallisuus Sijoitusvarallisuus 28,0 miljardia euroa Osavuosikatsaus 30.9.2022 15 39 34 36 30 32 40 46 44 50 44 13 12 13 12 14 8 7 7 8 10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2018 2019 2020 2021 9/2022 Korkosijoitukset Osakesijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset 22 595 25 334 25 898 29 422 27 990 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2018 2019 2020 2021 9/2022 milj. e
 16. 16. Sijoitustuotot omaisuuslajeittain Inflaation kiihtyminen ja rahapolitiikan kiristyminen heikensivät osakemarkkinoita Osavuosikatsaus 30.9.2022 16 1,6 % -4,4 % -0,2 % -20,3 % 11,4 % 5,2 % 5,3 % 4,2 % -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset Noteeratut osakkeet Pääomasijoitukset Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset
 17. 17. Sijoitusten tuotto -4,9 % Osavuosikatsaus 30.9.2022 17 Tuotto Volatiliteetti milj. e % milj. e % % % Korkosijoitukset 8 531,8 30,5 8 576,9 30,6 -3,2 Lainasaamiset 474,1 1,7 474,1 1,7 1,6 Joukkovelkakirjalainat 6 078,0 21,7 4 336,7 15,5 -4,4 9,3 Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 1 718,1 6,1 1 761,0 6,3 -7,5 Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 359,9 15,6 2 575,7 9,2 -2,6 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset sis. sij. kohdistuvat saamiset ja velat 1 979,7 7,1 3 766,1 13,5 -0,2 Osakesijoitukset 12 800,1 45,7 12 409,9 44,3 -10,1 Noteeratut osakkeet 7 444,4 26,6 7 054,2 25,2 -20,3 13,2 Pääomasijoitukset 4 789,0 17,1 4 789,0 17,1 11,4 Noteeraamattomat osakkeet 566,8 2,0 566,8 2,0 5,2 Kiinteistösijoitukset 3 876,4 13,8 3 876,4 13,8 5,3 Suorat kiinteistösijoitukset 2 648,9 9,5 2 648,9 9,5 2,8 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 1 227,4 4,4 1 227,4 4,4 11,2 Muut sijoitukset 2 781,6 9,9 2 818,2 10,1 4,2 Hedge-rahastosijoitukset 2 803,3 10,0 2 803,3 10,0 7,0 6,7 Hyödykesijoitukset -2,2 0,0 34,3 0,1 - Muut sijoitukset -19,5 -0,1 -19,5 -0,1 - Sijoitukset yhteensä 27 989,9 100,0 27 681,3 98,9 -4,9 5,2 Johdannaisten vaikutus 308,6 1,1 Yhteensä 27 989,9 100,0 27 989,9 100,0 Valuuttajohdannaisten tuotto on arvioitu omaisuuslajeille raportointikauden aikana keskimääräisen valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa. Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut. Joukkolainojen modifioitu duraatio on 3,2. Avoin valuuttapositio on 23,7 % markkina-arvosta. Perusjakauma Riskijakauma
 18. 18. Sijoitukset maantieteellisesti Suomi-sijoitukset omaisuuslajeittain Sijoituksia hajauttamalla hallitaan riskejä Osavuosikatsaus 30.9.2022 ja pääomasijoitukset 18 25% 29% 26% 21% Suomi Eurooppa Pohjois-Amerikka Muut 23% 32% 11% 33% Korkosijoitukset Noteeratut osakkeet Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset
 19. 19. Sijoitusympäristö pysyi poikkeuksellisen haastavana myös kolmannella vuosineljänneksellä Osavuosikatsaus 30.9.2022 19 1,3 % -0,4 % 1,2 % 1,4 % -3,5 % 5,2 % 1,9 % 2,0 % 3,3 % -9,5 % 5,9 % 2,6 % 5,3 % 3,9 % 3,8 % 1,5 % 4,3 % -1,9 % -2,6 % -0,4 %
 20. 20. Sijoitustuottojen kehitys Pitkän aikavälin keskituotot Kymmenen vuoden tuotto 5,7 % vuodessa Osavuosikatsaus 30.9.2022 20 7,1 % 6,2 % 5,0 % 5,6 % 7,4 % -1,4 % 13,0 % 3,6 % 14,0 % -4,9 % -8% -4% 0% 4% 8% 12% 16% 2,2 % 4,8 % 4,0 % 5,7 % 0% 2% 4% 6% 8% 5 vuoden reaalituotto 5 vuoden nimellistuotto 10 vuoden reaalituotto 10 vuoden nimellistuotto
 21. 21. • Olimme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitouduimme vastuullisen työpaikan periaatteisiin. Elossa työskenteli yli 30 nuorta monipuolisissa työtehtävissä ja he osallistuivat myös toimintamme kehittämiseen. • Jatkamme aktiivista vastuullisuustyötä läpi organisaation ja jatkuvan kehittämisen tukena toimii vastuullisuusverkosto. Verkoston tehtävänä on edistää Elon vastuullisuutta osana strategiaa ja yrityskulttuuria. Puhdasta energiantuotantoa • Olemme sijoittaneet yhteensä 24 tuulipuistoon Pohjoismaissa ja näistä 15 sijaitsee Suomessa. Puistojen yhteisteho on maksimissaan lähes 2000 MW, mikä on jokin verran enemmän kuin Olkiluoto 3:n teho. Toki tuulivoimaloiden tuotanto vaihtelee paljon vuosittain ja jää aina kauas nimellistehosta. Tuulipuistojen tuotanto vastaa yli 400 000 kotitalouden kulutusta. • Elon tavoitteena on saavuttaa tuulipuistosijoituksilleen tasaista ja ennustettavaa kassavirtaa. Lisäksi tuulivoima on puhdas ja kotimainen tapa tuottaa sähköä, jota nykyaikainen yhteiskunta tarvitsee yhä enemmän. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Vastuullista työllistämistä ja energiaa 21
 22. 22. • Inflaatiokehitys on ratkaiseva sijoitusmarkkinoiden menestykselle myös ensi vuonna. Kuluttajahintojen nousuvauhti on liian nopeaa keskuspankkien tavoitteisiin nähden ja riski inflaation juurtumiseen on kasvanut. Toisaalta globaalin taloustaantuman todennäköisyys on noussut merkittävästi. • Sijoitusvarallisuuden hajautuksen näkökulmasta osake- ja korkomarkkinan välinen riippuvuus on keskeistä. Mikäli keskuspankit saavat inflaation talttumaan, sijoitusten hajauttamisesta saatavat hyödyt kasvavat. • Epävarmuus koettelee Suomen yrityssektoria ja viennin näkymä on synkentynyt. Suomalaisilla yhtiöillä on kuitenkin etuna kotimaan monipuolinen energiantuotanto verrattuna etenkin Keski-Eurooppaan. Myös yhtiöiden velkaisuus on alhainen. • Suomen ensi vuoden talouden kasvu jäänee merkittävästi tätä vuotta hitaammaksi ja taantuma on mahdollinen. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Tulevaisuuden näkymät 22

×