O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
20 oktober 2009 / 09314 DS / BIM-competenties architectenbureaus
Versie 1
1
Competenties die een architectenbureau nodig h...
20 oktober 2009 / 09314 DS / BIM-competenties architectenbureaus
Versie 1
2
 Vaardigheid in het opstellen van protocollen...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

09 10-20 bim-competenties architectenbureaus Slide 1 09 10-20 bim-competenties architectenbureaus Slide 2
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0 gostaram

Compartilhar

Baixar para ler offline

09 10-20 bim-competenties architectenbureaus

Baixar para ler offline

Welke competenties heeft een architectenbeau nodig om goed BIM te kunnen gebruiken.

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

09 10-20 bim-competenties architectenbureaus

  1. 1. 20 oktober 2009 / 09314 DS / BIM-competenties architectenbureaus Versie 1 1 Competenties die een architectenbureau nodig heeft voor een BIM werkwijze 1. Organisatie en Management  Moet in staat zijn om op directieniveau een visie en een strategie te ontwikkelen voor het gebruik van BIM.  Moet in staat zijn om specifieke rollen die samenhangen met het werken met een BIM en daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, te identificeren en (al dan niet per project) vast te leggen (modelleur(s), BIM-beheerder of –manager: invoeren/modelleren, autorisatie, data- uitwisseling met projectpartners,wijzigingenbeheer, enzovoort).  Moet in staat zijn te functioneren in een geïntegreerd ontwerpproces (met simultane inbreng vanuit verschillende ontwerpende en uitvoerende disciplines).  Moet een intern kwaliteitscontrolesysteem voor het BIM kunnen opzetten.  Moet in staat zijn om de inhoud van contracten (te leveren diensten en producten, honorarium en honorariumverdeling) af te stemmen op de BIM-werkwijze.  Moet financiële middelen beschikbaar hebben/maken voor investeringen in opleidingen (niet alleen van modelleurs, maar ook van architecten, kostendeskundigen, bestekschrijvers), software en hardware.  …….. 2. Mentaliteit en cultuur  Begrip dat werken met BIM diep ingrijpt in de core business en de organisatie van het architectenbureau.  Draagvlak in de hele organisatie, van directie tot tekenaar.  Aanwezigheid van (een) enthousiaste kartrekker(s).  Bereidheid tot transparant en expliciet werken.  Bereidheid tot het delen van (digitale) informatie.  Attitude van geïntegreerd projectmatig werken.  Begrip en respect voor de deskundigheid en onderlinge afhankelijkheid van alle betrokken specialisten (intern en extern).  Systeem van interne kennisoverdracht.  Bereidheid om in voorkomende gevallen te werken binnen geïntegreerde contracten (Design & Build en andere).  ……… 3. Mensen, kennis en vaardigheden  Vaardigheid in objectgericht denken en doen.  Vaardigheid in 3D modelleren.  Inzicht in (digitale) informatiestromen in een geïntegreerd, multidisciplinair ontwerpproces; kennis en vaardigheden om die informatiestromen te beheersen.  Begrip dat verschillende betrokken partijen (opdrachtgever, ontwerpers, uitvoerende partijen, beheerder) verschillende views hebben op het gebouw, die elk hun eigen eisen stellen aan de opbouw van het BIM. 
  2. 2. 20 oktober 2009 / 09314 DS / BIM-competenties architectenbureaus Versie 1 2  Vaardigheid in het opstellen van protocollen voor het (samen-)werken in een BIM-omgeving.  Kennis en ervaring op het gebied van de integratie van deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch).  Kennis van en vaardigheid in het integreren van ontwerp- en uitvoeringsdeskundigheid in het BIM.  Kennis en ervaring in het (papierloos) uitwisselen van digitale projectinformatie, c.q. –data.  Kennis van en vaardigheid in Document Management en de ondersteuning daarvan met elektronische systemen.  Kennis van en vaardigheid in Workflow Management en ondersteuning daarvan door middel van elektronische systemen.  Kennis van en vaardigheid in configuratiemanagement (wijzigingenbeheer).  Inzicht in het type afspraken dat nodig is voor het herbruikbaar vastleggen van digitale informatie in een BIM (inclusief enige basiskennis van open standaarden als IFC en IFD Library for BuildingSMART).  Vaardigheid in het maken en vastleggen van dat soort afspraken.  Vaardigheid in het genereren van rapportages en overzichten uit het BIM (bijvoorbeeld: toetsing van het ontwerp aan het PvE, hoeveelhedenstaten met gekoppelde begrotingen, technische specificaties, clash controls, ruimtenboeken, enzovoort).  Inzicht in de benodigde inspanning (in tijd en geld) in de verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces.  Kennis van juridische implicaties: eigendom van digitale informatie, naspeurbaarheid van beslissingen, aansprakelijkheid voor fouten in het BIM, enzovoort.  ……… 4. Techniek  Gebruik en beheer van een BIM-server.  Toekennen van (toegangs-)rechten voor het raadplegen, muteren, goedkeuren van (delen van) het BIM.  Softwaretool(s) voor versie- en revisiebeheer (configuratiemanagement).  Gebruik en beheer van projectwebs (ter ondersteuning van het samenwerkingsproces).  ………

Welke competenties heeft een architectenbeau nodig om goed BIM te kunnen gebruiken.

Vistos

Vistos totais

661

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

3

Ações

Baixados

5

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×