ניהול קהילות הלכה למעשה - סדנה לבעלי עסקים

✨ Elinor Cohen ✨
✨ Elinor Cohen ✨ Engagement Strategist ✨ CBM Expert ✨ Community Manager ✨Public Speaker
‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫קהילות‬ ‫ניהול‬
‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫וכיצד‬ ‫קהילות‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫התחום‬ ‫להכרת‬ ‫מפגש‬
‫כהן‬ ‫אלינור‬27.1.2015
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫קהילות‬ ‫ניהול‬ ‫זה‬ ‫מה‬?
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
COMMUNITY MANAGEMENT
‫קהילות‬ ‫ניהול‬
•‫ביניהן‬ ‫רבות‬ ‫הגדרות‬ ‫קהילות‬ ‫לניהול‬" :‫הפועל‬ ‫בחברה‬ ‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫קהילות‬ ‫מנהל‬‫כשגריר‬‫או‬ ‫החברה‬
‫הרשת‬ ‫ברחבי‬ ‫המותג‬.‫הקהילות‬ ‫מנהל‬‫בונה‬‫ומנטר‬‫קהילות‬‫מרובות‬‫שונים‬ ‫בערוצים‬ ‫הנבנות‬ ‫המותג‬ ‫של‬
‫כגון‬ ‫שונים‬ ‫ובכלים‬:‫בלוגים‬,‫פורומים‬,‫ועוד‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬.‫הוא‬ ‫הקהילות‬ ‫מנהל‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫הרשמי‬ ‫הקול‬
‫חוץ‬ ‫כלפי‬."
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫קהילות‬ ‫מנהלים‬ ‫כבר‬ ‫בעצם‬ ‫כולנו‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫קהילות‬ ‫שלוש‬ ‫שלי‬ ‫לעסק‬....‫לפחות‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫עם‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ‫רגע‬...?
•‫אסטרטגיים‬ ‫שותפים‬
•‫אחרים‬ ‫עסקים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתופי‬ ‫שעובדים‬ ‫עסקים‬ ‫ישנם‬
•‫משקיעים‬
•‫משקיעים‬ ‫או‬ ‫ממשקיע‬ ‫סיוע‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫קטנים‬ ‫גם‬ ‫ולפעמים‬ ‫בינוניים‬ ‫עסקים‬
•‫תקשורת‬
•‫הקלאסית‬ ‫בתקשורת‬ ‫מסיקור‬ ‫להתעלם‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בעידן‬(‫עיתונות‬,‫רדיו‬,‫טלוויזיה‬)‫ובמדיה‬
‫הדיגיטלית‬/‫חברתית‬(‫בלוגים‬,‫פורומים‬,‫מקוונים‬ ‫מגזינים‬)
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫קהל‬,‫שביניהם‬ ‫ומה‬ ‫קהילה‬
‫קהילה‬
•‫אקטיבית‬
•‫מעורבת‬
•‫שניה‬ ‫למנה‬ ‫נשארת‬
•‫הלאה‬ ‫מעבירה‬
‫יעד‬ ‫קהל‬
•‫פאסיבי‬
•‫מעורב‬ ‫לא‬
•‫הלאה‬ ‫וממשיך‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫מקבל‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
•‫קלאסית‬ ‫שיווקית‬ ‫תפיסה‬:‫שלנו‬ ‫היעד‬ ‫לקהל‬ ‫ומוכרים‬ ‫משווקים‬ ‫אנחנו‬.
•‫שלי‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫הם‬ ‫שלי‬ ‫הלקוחות‬ ‫אז‬,‫לא‬?
‫לשיווק‬ ‫חדשה‬ ‫כגישה‬ ‫קהילות‬ ‫ניהול‬,‫מכירות‬
‫עסקי‬ ‫ופיתוח‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫עסקי‬ ‫פיתוח‬–‫הקלאסית‬ ‫הגישה‬
•‫אסטרטגיה‬–‫רעיון‬,‫ומתחרים‬ ‫שוק‬ ‫מחקר‬,‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫זיהוי‬,‫תמחור‬
•‫שיווקית‬ ‫אסטרטגיה‬–‫נפנה‬ ‫למי‬?‫נפנה‬ ‫איך‬?‫שלנו‬ ‫הקהל‬ ‫נמצא‬ ‫איפה‬(GO-T0-MARKET)
•‫טקטיקה‬–‫מכירות‬.‫המכירה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬ ‫איך‬?‫לקוח‬ ‫התנגדות‬ ‫מנטרלים‬ ‫איך‬?
‫פה‬ ‫חסר‬ ‫מה‬?
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫רבותי‬ ‫אנשים‬....‫אנשים‬!
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫קהילות‬ ‫ניהול‬–‫האנושית‬ ‫החוויה‬
•‫בארה‬ ‫התחום‬ ‫מחלוצות‬ ‫אחת‬"‫ב‬,‫רייצ‬'‫ל‬‫האפה‬,‫המונח‬ ‫את‬ ‫טבעה‬–HX – HUMAN EXPERIENCE,‫או‬
‫בעברית‬:‫אנושית‬ ‫חוויה‬.
•‫בסיסיים‬ ‫דברים‬ ‫כמה‬ ‫היום‬ ‫מבינים‬ ‫עסק‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫בכל‬:
•‫מקוונת‬ ‫נוכחות‬ ‫ללא‬ ‫ולמכור‬ ‫לשווק‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬.
•‫הלב‬ ‫שהוא‬ ‫אתר‬ ‫מחייבת‬ ‫מקוונת‬ ‫נוכחות‬/‫מרכז‬/‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫אל‬ ‫שלוחות‬ ‫יוצאות‬ ‫וממנו‬ ‫בית‬
•‫משתמש‬ ‫וחווית‬ ‫הנגשה‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫להיבנות‬ ‫חייב‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬(‫נוח‬ ‫ממשק‬,‫למובייל‬ ‫התאמה‬,‫תוכן‬ ‫מבנה‬
‫מוקפד‬)
‫קהילה‬ ‫ניהול‬=‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הקפדה‬UI‫ועל‬UX‫על‬ ‫ובעיקר‬ ‫גם‬ ‫אלא‬HX
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫קהילה‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫במונחים‬ ‫לחשוב‬ ‫להתחיל‬ ‫סיבות‬ ‫כמה‬...
•‫יעיל‬ ‫פרסום‬‫בחינם‬=‫ברשת‬ ‫טוב‬ ‫רצון‬ ‫של‬ ‫שגרירים‬
•‫במשברים‬ ‫תמיכה‬=‫נעימים‬ ‫לא‬ ‫במצבים‬ ‫סניגורים‬
•QA‫חינם‬=‫על‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫פידבקים‬‫שלנו‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫המוצר‬
•‫רעיונות‬ ‫של‬ ‫עושר‬‫נוספים‬=‫מציעים‬ ‫הקהילה‬ ‫חברי‬‫שלא‬ ‫ותוספות‬ ‫שיפורים‬‫לנו‬ ‫ומסייעים‬ ‫עליהם‬ ‫חשבנו‬
‫טלטלות‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫עסקית‬ ‫להתפתח‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫קהילות‬ ‫ניהול‬–‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬?
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬?
‫הקהילות‬ ‫מנהל‬‫בונה‬‫ומנטר‬‫קהילות‬‫מרובות‬‫כגון‬ ‫שונים‬ ‫ובכלים‬ ‫שונים‬ ‫בערוצים‬ ‫הנבנות‬ ‫המותג‬ ‫של‬:‫בלוגים‬,
‫פורומים‬,‫מדיה‬‫ועוד‬ ‫חברתית‬
‫כדי‬ ‫כלים‬ ‫במגוון‬ ‫משתמש‬ ‫בעצם‬ ‫הקהילות‬ ‫מנהל‬:
•‫המותג‬ ‫סיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬
•‫אותו‬ ‫לשווק‬
•‫ל‬‫הקיימים‬ ‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫נהל‬
•‫אותם‬ ‫ולהביא‬ ‫חדשים‬ ‫לקוחות‬ ‫לאתר‬
•‫לקוחות‬ ‫לשמר‬
•‫לקוחות‬ ‫לשרת‬
•‫ללקוחות‬ ‫תמיכה‬ ‫לתת‬.
‫ומוניטין‬ ‫משברים‬ ‫מנהל‬ ‫הוא‬–‫באו‬ ‫המותג‬ ‫שגריר‬ ‫הוא‬"‫העסקי‬ ‫העולם‬ ‫של‬ ‫ם‬.
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫קהילות‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫הבסיסי‬ ‫הכישורים‬ ‫סט‬
‫קהילות‬ ‫מנהל‬ ‫להיות‬ ‫כדי‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
•‫הזמינים‬ ‫העבודה‬ ‫כלי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫וללמוד‬ ‫להכיר‬
•‫העסק‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫להבין‬/‫מנהל‬ ‫שהוא‬ ‫לקהילות‬ ‫הנכון‬ ‫הכלים‬ ‫תמהיל‬ ‫מהו‬ ‫לדעת‬ ‫כדי‬ ‫המותג‬
•‫פעילה‬ ‫הקשבה‬ ‫להקשיב‬ ‫ולדעת‬ ‫סבלני‬ ‫להיות‬
•‫דיפלומט‬ ‫להיות‬
•‫היטב‬ ‫לכתוב‬ ‫לדעת‬
•‫להיות‬‫יצירתי‬
•‫זמין‬ ‫להיות‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫הבסיסיים‬ ‫העבודה‬ ‫כלי‬
‫תקשורת‬
‫קלאסיים‬ ‫חדשות‬ ‫הפצת‬ ‫ערוצי‬ ‫הכרת‬
‫ודיגיטליים‬
‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬ ‫לכתוב‬ ‫יכולת‬
‫הבלוגים‬ ‫עולם‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬–‫לכתוב‬ ‫זה‬ ‫מה‬
‫בלוג‬,‫לבין‬ ‫לבלוג‬ ‫פוסט‬ ‫כתיבת‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬
‫אחר‬ ‫תוכן‬ ‫או‬ ‫מאמר‬ ‫כתיבת‬,‫מאתרים‬ ‫כיצד‬
‫לבלוגרים‬ ‫ופונים‬?
‫אנוש‬ ‫יחסי‬,‫והקשבה‬ ‫סבלנות‬
‫חברתית‬ ‫מדיה‬
‫הרלבנטיות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫הכרת‬
‫בפורומים‬ ‫עבודה‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬
‫גרילה‬ ‫לשיווק‬ ‫טקטיקות‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬
‫ערוץ‬ ‫בכל‬ ‫הפעולה‬ ‫כללי‬ ‫הבנת‬
NETIQUETTE
‫תוכן‬
‫פה‬ ‫ובעל‬ ‫בכתב‬ ‫להתבטא‬ ‫היכולת‬
‫כתיבה‬ ‫כשרון‬
‫תוכן‬ ‫הפצת‬ ‫ערוצי‬ ‫הכרת‬
‫תוכן‬ ‫לגילוי‬ ‫כלים‬ ‫הכרת‬
‫הבנה‬(‫לפחות‬ ‫בסיסית‬)‫וטקטיקות‬ ‫בכלים‬
‫ואתרים‬ ‫תוכן‬ ‫לקידום‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫לבין‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫בין‬ ‫מה‬
‫כל‬‫דיגיטלי‬ ‫מדיום‬‫אחר‬ ‫או‬‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫תקשורת‬ ‫המאפשר‬,‫שיתוף‬
‫והעברת‬‫מידע‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
SOCIAL MEDIA INCLUDES WEB- AND MOBILE-BASED TECHNOLOGIES WHICH ARE USED TO TURN
COMMUNICATION INTO INTERACTIVE DIALOGUE AMONG ORGANIZATIONS, COMMUNITIES,
AND INDIVIDUALS… "A GROUP OF INTERNET-BASED APPLICATIONS THAT BUILD ON THE
IDEOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL FOUNDATIONS OF WEB 2.0, AND THAT ALLOW THE
CREATION AND EXCHANGE OF USER-GENERATED CONTENT… (WIKIPEDIA)
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
•‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫לנו‬ ‫מנגיש‬ ‫בעצם‬ ‫האינטרנט‬
•‫החברתית‬ ‫המדיה‬–‫אנשים‬ ‫מנגישה‬
‫והידע‬ ‫המידע‬ ‫והפצת‬ ‫שיתוף‬ ‫ומאפשרת‬
•‫התוצאה‬–‫תקשורת‬ ‫בקיום‬ ‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬
‫השיח‬ ‫ובצורת‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫ברשת‬ ‫קשקשת‬–‫שיח‬ ‫לרב‬ ‫ממונולוג‬
‫קהילה‬ ‫ניהול‬
•‫תקשורת‬ ‫ערוץ‬ ‫פותחים‬ ‫אנחנו‬
•‫ושיחה‬ ‫הקשבה‬ ‫ומעודדים‬ ‫מקשיבים‬ ‫אנחנו‬
•‫בשיחה‬ ‫וממשיכים‬ ‫למשוב‬ ‫מגיבים‬ ‫אנחנו‬
•‫משתתפים‬ ‫רב‬ ‫הוא‬ ‫השיח‬–‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫אנחנו‬
‫ממנו‬
‫שיווקית‬ ‫תקשורת‬
•‫פוגע‬ ‫והוא‬ ‫לחלל‬ ‫שלנו‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫זורקים‬ ‫אנחנו‬
‫רנדומלית‬ ‫באנשים‬
•‫משוחחים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬–‫סיפור‬ ‫מספרים‬ ‫אנחנו‬
‫שיווקית‬ ‫בשפה‬‫ומכירתית‬‫או‬ ‫מוצר‬ ‫לדחוף‬ ‫כדי‬
‫שירות‬
•‫מגיע‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ‫למשוב‬ ‫מקשיבים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬–‫פייסבוק‬‫הגלגל‬ ‫את‬ ‫המציאה‬ ‫לא‬
•‫חברתית‬ ‫רשת‬–‫קבוצה‬ ‫כל‬‫משתנות‬ ‫בעוצמות‬ ‫הדדיים‬ ‫קשרים‬ ‫ביניהם‬ ‫המקיימים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬.
•‫מקוונת‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬–‫פלטפורמה‬ ‫כל‬‫קשרים‬ ‫ליצור‬ ‫לאנשים‬ ‫המאפשרת‬ ‫אינטרנט‬ ‫מבוססת‬,‫להחליף‬
‫ומידע‬ ‫מסרים‬
•‫כמו‬ ‫אתרים‬‫פייסבוק‬,‫טוויטר‬,‫לינקדאין‬–‫את‬ ‫שמשלבים‬ ‫אתרים‬ ‫הם‬‫כל‬‫החבילה‬.‫של‬ ‫קיום‬ ‫מאפשרים‬
‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫של‬ ‫יישומים‬ ‫באמצעות‬ ‫וכיוונים‬ ‫ערוצים‬ ‫רבת‬ ‫תקשורת‬.
‫הן‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬,‫כך‬ ‫אם‬,‫קהילות‬ ‫בתוכו‬ ‫לבנות‬ ‫לנו‬ ‫המאפשרים‬ ‫הערוצים‬ ‫אחד‬ ‫רק‬.
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫מסתובבים‬ ‫בכלל‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬?
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
•1.366
‫מיליארד‬
‫משתמשים‬
Facebook
•‫מעל‬300
‫חברים‬ ‫מיליון‬
LinkedIn
•‫מעל‬80
‫מיליון‬
‫משתמשים‬
Pinterest
•‫מעל‬280
‫צייצנים‬ ‫מיליון‬
Twitter
•‫מעל‬340
‫חברים‬ ‫מיליון‬
‫פעילים‬
Google+
‫החברתית‬ ‫המדיה‬–‫ג‬'‫סבוך‬ ‫ונגל‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫שלנו‬ ‫הקהילות‬ ‫נמצאות‬ ‫היכן‬ ‫נדע‬ ‫איך‬ ‫אז‬?
•‫ראשון‬ ‫שלב‬–‫למונחים‬ ‫יותר‬ ‫חשיבות‬ ‫שאין‬ ‫ההבנה‬B2B‫ו‬-B2C.
•‫שני‬ ‫שלב‬–‫מחקר‬.
•‫שלישי‬ ‫שלב‬–‫נכון‬ ‫תמהיל‬.
•‫רביעי‬ ‫שלב‬–‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫פתיחת‬
•‫חמישי‬ ‫שלב‬-‫שלום‬ ‫להגיד‬!
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫פעילה‬ ‫הקשבה‬
•‫לפע‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫ועלינו‬ ‫לנו‬ ‫שנאמר‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫פירושה‬ ‫פעילה‬ ‫הקשבה‬‫בנדון‬ ‫ול‬
•‫אמצעי‬ ‫ובכל‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫שפתחנו‬ ‫התקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫ניטור‬
•‫תגובות‬ ‫על‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫אותנו‬ ‫המיידעים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬,‫אזכורים‬ ‫או‬ ‫הודעות‬
•‫אודותינו‬ ‫ברשת‬ ‫השיח‬ ‫ניטור‬(‫מוניטין‬ ‫ניהול‬)
•‫איתם‬ ‫ומתקשר‬ ‫להם‬ ‫מקשיב‬ ‫אנושי‬ ‫שמישהו‬ ‫לדעת‬ ‫חייבים‬ ‫הקהילה‬ ‫חברי‬
•‫מהיר‬ ‫תגובה‬ ‫זמן‬
•‫אוטומטי‬ ‫ולא‬ ‫אנושי‬ ‫מענה‬-‫פונה‬ ‫לכל‬ ‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫מענה‬
•‫פרטי‬ ‫בשם‬ ‫שימוש‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫שיתוף‬
‫מתגבשת‬ ‫קהילה‬,‫כאמור‬,‫משותפים‬ ‫ומטרה‬ ‫עניין‬ ‫סביב‬.
•‫לקהילה‬ ‫מוסף‬ ‫וערך‬ ‫משמעות‬ ‫מתן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המשותף‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫לטפח‬ ‫יש‬.
•‫נכון‬ ‫יהיה‬ ‫שלו‬ ‫שהתמהיל‬ ‫כך‬ ‫בקפידה‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫יש‬
•‫ברשת‬ ‫קהילתיות‬ ‫פעילויות‬ ‫מראש‬ ‫לתכנן‬ ‫יש‬
•‫קהילתי‬ ‫ערוץ‬ ‫לכל‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫נכונה‬ ‫ליצירה‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬
‫שלנו‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫ולהצלחה‬ ‫לעשייה‬ ‫שותפה‬ ‫שהיא‬ ‫להרגיש‬ ‫צריכה‬ ‫הקהילה‬.
•‫השירות‬ ‫על‬ ‫ישירות‬ ‫המשפיעים‬ ‫בדברים‬ ‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫חשוב‬,‫המוצר‬,‫שלנו‬ ‫העסקי‬ ‫הפיתוח‬.
•‫שלהם‬ ‫בעצות‬ ‫להשתמש‬ ‫ובפועל‬ ‫ומשוב‬ ‫מענה‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫חשוב‬.
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫דוגמא‬–‫אתר‬ ‫שהיה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫קהילה‬ ‫יצירת‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫העכבר‬ ‫קצה‬ ‫על‬ ‫משברים‬ ‫ניהול‬
‫הפוסט‬ ‫של‬ ‫נסבלת‬ ‫הבלתי‬ ‫הקלות‬ ‫על‬ ‫רגע‬ ‫נדבר‬ ‫בואו‬.....
‫עלי‬ ‫התלונן‬ ‫מישהו‬....‫מה‬ ‫עכשיו‬?
‫בזה‬ ‫להשקיע‬ ‫בכלל‬ ‫למה‬?‫ל‬ ‫וגם‬ ‫שלי‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫רוצים‬ ‫לא‬ ‫ממילא‬ ‫שמתלוננים‬ ‫אנשים‬‫א‬
‫יחזרו‬.....‫האמנם‬?
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫עושים‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
•‫ובכנות‬ ‫מהר‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫להגיב‬!
•‫מידע‬ ‫עוד‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫לבקש‬–‫בהם‬ ‫נעזרים‬ ‫באמת‬ ‫שאתם‬ ‫ירגישו‬ ‫הם‬
•‫פיצוי‬ ‫להציע‬–‫רלבנטי‬ ‫אם‬
•‫מתלונן‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫אישית‬ ‫לתקשר‬ ‫לנסות‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫קהילות‬ ‫ניהול‬–‫מנהלת‬ ‫של‬ ‫מחייה‬ ‫דוגמאות‬
‫קהילות‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫מקרה‬1–‫סטארטאפ‬‫טכנולוגי‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫זהות‬ ‫תעודת‬
•‫שם‬:B-SHOE TECHNOLOGIES
•‫לידה‬ ‫תאריך‬:2009
•‫מוכרים‬ ‫מה‬:‫מערכת‬(‫בעולם‬ ‫היחידה‬)‫נפילות‬ ‫למניעת‬,‫רגילה‬ ‫הליכה‬ ‫נעל‬ ‫של‬ ‫סוליה‬ ‫בתוך‬ ‫מוטמעת‬
•‫היה‬ ‫מה‬:‫מיושן‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬,‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫או‬ ‫חיפוש‬ ‫למנועי‬ ‫מותאם‬ ‫ולא‬ ‫מעודכן‬ ‫לא‬,‫נוכחות‬ ‫ואפס‬ ‫דל‬ ‫תוכן‬
‫חברתית‬ ‫במדיה‬–‫קהילה‬ ‫כלל‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬.‫אפס‬‫ניראות‬‫אחר‬ ‫ערוץ‬ ‫בכל‬ ‫או‬ ‫ברשת‬ ‫ונוכחות‬.
•‫מחדש‬ ‫לידה‬ ‫תאריך‬:‫נובמבר‬2013.
•‫נעשה‬ ‫מה‬:‫חדש‬ ‫אתר‬ ‫בניית‬(‫בשבוע‬!‫המונים‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫לקראת‬),‫וקהילה‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫ערוצי‬ ‫הרמת‬,‫יחסי‬
‫ברשת‬ ‫ציבור‬,‫ובלוג‬ ‫האתר‬ ‫תוכן‬ ‫העשרת‬,‫פעיל‬ ‫קהילה‬ ‫ניהול‬.
•‫התוצאה‬:‫חיה‬ ‫קהילה‬,‫הדיגיטלית‬ ‫בתקשורת‬ ‫סיקורים‬,‫ובטלוויזיה‬ ‫ברדיו‬,‫לכנסים‬ ‫היזמים‬ ‫הזמנת‬
‫ומפגשים‬,3-5‫יום‬ ‫בכל‬ ‫פניות‬)!(‫פוטנציאליים‬ ‫מלקוחות‬ ‫מהאתר‬,‫ומשקיעים‬ ‫מפיצים‬!
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫מקרה‬2–‫קטן‬ ‫תיירותי‬ ‫עסק‬–‫באיטליה‬ ‫נופש‬ ‫דירות‬
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫זהות‬ ‫תעודת‬
•‫שם‬:LAKEVIEW HOLIDAY APARTMENTS
•‫לידה‬ ‫תאריך‬:2007
•‫מוכרים‬ ‫מה‬:2(‫באגם‬ ‫אחד‬‫לוגאנו‬‫עם‬4‫קומו‬ ‫באגם‬ ‫ואחד‬ ‫דירות‬–‫שלמה‬ ‫וילה‬)
•‫היה‬ ‫מה‬:‫סטטי‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬,‫דל‬ ‫תוכן‬,‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫פעילות‬ ‫ללא‬,‫קהילה‬ ‫ניהול‬ ‫ללא‬,‫של‬ ‫אפילו‬
‫חוזרים‬ ‫שחלקם‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫הקיימת‬ ‫הקהילה‬.
•‫תפוסה‬:‫מלא‬ ‫כמעט‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬.‫ואילך‬ ‫שניה‬ ‫שנה‬–‫ריק‬.
•‫לידה‬ ‫תאריך‬"‫מחדש‬:"‫ינואר‬2013
•‫נעשה‬ ‫מה‬:‫חדש‬ ‫אתר‬ ‫בניית‬,‫תוכן‬ ‫העשרת‬,‫רלבנטית‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫הפעלת‬,‫ומלא‬ ‫פעיל‬ ‫קהילה‬ ‫ניהול‬
•‫התוצאה‬:‫בשנת‬ ‫עונה‬ ‫חצי‬ ‫של‬ ‫תפוסה‬2013(‫ינואר‬ ‫בחודשים‬ ‫פעילות‬–‫ויולי‬ ‫מרץ‬-‫אקטובר‬),‫תפוסה‬
‫בשנת‬ ‫מלאה‬ ‫כמעט‬2014(‫מרץ‬ ‫בחודשים‬ ‫פעילות‬–‫הפסקות‬ ‫ללא‬ ‫עכשיו‬)
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
THANK YOU!
‫כהן‬ ‫אלינור‬
ELINOR@LITCHIGLOBAL.COM
054-4851300
WWW.LITCHI.CO.IL | WWW.LITCHIGLOBAL.COM
‫אחרינו‬ ‫עקבו‬‫בפייסבוק‬:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LITCHI.CO.IL
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
‫בונוס‬:‫העבודה‬ ‫לייעול‬ ‫ומקורות‬ ‫כלים‬ ‫רשימת‬
Type URL
Content discovery http://growthhackers.com/
Free stock images http://www.morguefile.com/archive
Optimal post lengths https://blog.bufferapp.com/optimal-length-
social-media
Social media cheat sheet http://www.omnicoreagency.com/essential-
social-media-design-sizing-cheat-sheet/
Online business intelligence (to check blogs’
popularity for example)
www.compete.com
More free photos! http://www.designskilz.com/free-photos/
Hashtag use tutorial (for Google+ but also good
for other channels)
http://www.socialmediaexaminer.com/google-
hashtags-more-exposure/
Social bookmarking http://www.scoop.it/
Social dashboard (scheduling and distribution
tool)
https://bufferapp.com/
Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
1 de 38

Recomendados

Development pro forma por
Development pro formaDevelopment pro forma
Development pro formaDanWylie
172 visualizações36 slides
St. Moritz (Product Briefing) - for presentation (1) por
St. Moritz (Product Briefing) - for presentation (1)St. Moritz (Product Briefing) - for presentation (1)
St. Moritz (Product Briefing) - for presentation (1)ANJOENOR BARRETO
317 visualizações19 slides
,Presentation1 por
,Presentation1,Presentation1
,Presentation1DanWylie
140 visualizações20 slides
Opening idea por
Opening ideaOpening idea
Opening ideagavin lockbird
150 visualizações3 slides
Importance of Digital Counters por
Importance of Digital CountersImportance of Digital Counters
Importance of Digital CountersCountronics ..
1K visualizações3 slides
Colloquium_Bart_Lenderink_20012015 por
Colloquium_Bart_Lenderink_20012015Colloquium_Bart_Lenderink_20012015
Colloquium_Bart_Lenderink_20012015Bart Lenderink
625 visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

TUV SUD LIGHTING SVCS por
TUV SUD LIGHTING SVCSTUV SUD LIGHTING SVCS
TUV SUD LIGHTING SVCSRobert Falco
198 visualizações13 slides
Resume updated por
Resume updatedResume updated
Resume updatedAmaka Onwodi
343 visualizações5 slides
Development pro forma por
Development pro formaDevelopment pro forma
Development pro formaAidenHyland
180 visualizações30 slides
Children’s book research por
Children’s book researchChildren’s book research
Children’s book researchAidenHyland
166 visualizações4 slides
Dendrimersfordrugdiliveryprocess 130713020722-phpapp01 por
Dendrimersfordrugdiliveryprocess 130713020722-phpapp01Dendrimersfordrugdiliveryprocess 130713020722-phpapp01
Dendrimersfordrugdiliveryprocess 130713020722-phpapp01Ludmila Kistersky
153 visualizações15 slides
Theory meaning por
Theory meaningTheory meaning
Theory meaningDanWylie
115 visualizações4 slides

Destaque(7)

TUV SUD LIGHTING SVCS por Robert Falco
TUV SUD LIGHTING SVCSTUV SUD LIGHTING SVCS
TUV SUD LIGHTING SVCS
Robert Falco198 visualizações
Resume updated por Amaka Onwodi
Resume updatedResume updated
Resume updated
Amaka Onwodi343 visualizações
Development pro forma por AidenHyland
Development pro formaDevelopment pro forma
Development pro forma
AidenHyland180 visualizações
Children’s book research por AidenHyland
Children’s book researchChildren’s book research
Children’s book research
AidenHyland166 visualizações
Dendrimersfordrugdiliveryprocess 130713020722-phpapp01 por Ludmila Kistersky
Dendrimersfordrugdiliveryprocess 130713020722-phpapp01Dendrimersfordrugdiliveryprocess 130713020722-phpapp01
Dendrimersfordrugdiliveryprocess 130713020722-phpapp01
Ludmila Kistersky153 visualizações
Theory meaning por DanWylie
Theory meaningTheory meaning
Theory meaning
DanWylie115 visualizações
vsource - Smarter Talent Acquisition por Tien Le
vsource - Smarter Talent Acquisitionvsource - Smarter Talent Acquisition
vsource - Smarter Talent Acquisition
Tien Le231 visualizações

Similar a ניהול קהילות הלכה למעשה - סדנה לבעלי עסקים

רשתות חברתיות ענת קלומל por
רשתות חברתיות  ענת קלומלרשתות חברתיות  ענת קלומל
רשתות חברתיות ענת קלומלDr. Anat Klumel
916 visualizações91 slides
Buzzi ppt por
Buzzi pptBuzzi ppt
Buzzi pptPR Newswire Israel
286 visualizações44 slides
נטוורקינג ומיתוג אישי בעידן המדיה החברתית - רונן עפר, אפריל ייעוץ עסקי por
נטוורקינג ומיתוג אישי בעידן המדיה החברתית - רונן עפר, אפריל ייעוץ עסקינטוורקינג ומיתוג אישי בעידן המדיה החברתית - רונן עפר, אפריל ייעוץ עסקי
נטוורקינג ומיתוג אישי בעידן המדיה החברתית - רונן עפר, אפריל ייעוץ עסקיApril Marketing & PR
594 visualizações29 slides
Social media for business development in MLM por
Social media for business development in MLMSocial media for business development in MLM
Social media for business development in MLMKc College
184 visualizações15 slides
אז עם איזה לקוח אנחנו עובדים por
אז עם איזה לקוח אנחנו עובדיםאז עם איזה לקוח אנחנו עובדים
אז עם איזה לקוח אנחנו עובדיםMa'ayan Alexander
153 visualizações26 slides
רשתות חברתיות - הזנב הארוך por
רשתות חברתיות - הזנב הארוך רשתות חברתיות - הזנב הארוך
רשתות חברתיות - הזנב הארוך Tal Chen
2.1K visualizações51 slides

Similar a ניהול קהילות הלכה למעשה - סדנה לבעלי עסקים(20)

רשתות חברתיות ענת קלומל por Dr. Anat Klumel
רשתות חברתיות  ענת קלומלרשתות חברתיות  ענת קלומל
רשתות חברתיות ענת קלומל
Dr. Anat Klumel916 visualizações
נטוורקינג ומיתוג אישי בעידן המדיה החברתית - רונן עפר, אפריל ייעוץ עסקי por April Marketing & PR
נטוורקינג ומיתוג אישי בעידן המדיה החברתית - רונן עפר, אפריל ייעוץ עסקינטוורקינג ומיתוג אישי בעידן המדיה החברתית - רונן עפר, אפריל ייעוץ עסקי
נטוורקינג ומיתוג אישי בעידן המדיה החברתית - רונן עפר, אפריל ייעוץ עסקי
April Marketing & PR594 visualizações
Social media for business development in MLM por Kc College
Social media for business development in MLMSocial media for business development in MLM
Social media for business development in MLM
Kc College184 visualizações
אז עם איזה לקוח אנחנו עובדים por Ma'ayan Alexander
אז עם איזה לקוח אנחנו עובדיםאז עם איזה לקוח אנחנו עובדים
אז עם איזה לקוח אנחנו עובדים
Ma'ayan Alexander153 visualizações
רשתות חברתיות - הזנב הארוך por Tal Chen
רשתות חברתיות - הזנב הארוך רשתות חברתיות - הזנב הארוך
רשתות חברתיות - הזנב הארוך
Tal Chen2.1K visualizações
מיתוג ברשתות החברתיות.pptx por ShaiFalay1
מיתוג ברשתות החברתיות.pptxמיתוג ברשתות החברתיות.pptx
מיתוג ברשתות החברתיות.pptx
ShaiFalay128 visualizações
Virtual Comn Forum [HIT2009] por guestfa2126
Virtual Comn Forum [HIT2009]Virtual Comn Forum [HIT2009]
Virtual Comn Forum [HIT2009]
guestfa21261.3K visualizações
Poalim-LiteVersion por Sharon Weshler
Poalim-LiteVersionPoalim-LiteVersion
Poalim-LiteVersion
Sharon Weshler400 visualizações
ישראל בלכמן - BLINK por rotem eitan
ישראל בלכמן - BLINKישראל בלכמן - BLINK
ישראל בלכמן - BLINK
rotem eitan296 visualizações
ISOCIL-Lecture por Kineo Israel
ISOCIL-LectureISOCIL-Lecture
ISOCIL-Lecture
Kineo Israel259 visualizações
מצגת טוויסטד 2010 por TwistedTalia
מצגת טוויסטד 2010מצגת טוויסטד 2010
מצגת טוויסטד 2010
TwistedTalia407 visualizações
מצגת טוויסטד 2010 por TwistedTalia
מצגת טוויסטד 2010מצגת טוויסטד 2010
מצגת טוויסטד 2010
TwistedTalia364 visualizações
SoLoMo - הזדמנות עסקית לארגונים por Alon Schwartz
SoLoMo - הזדמנות עסקית לארגוניםSoLoMo - הזדמנות עסקית לארגונים
SoLoMo - הזדמנות עסקית לארגונים
Alon Schwartz379 visualizações
Social Scale por GreatGroup
Social ScaleSocial Scale
Social Scale
GreatGroup240 visualizações
Social networks por guest959443f
Social networksSocial networks
Social networks
guest959443f217 visualizações
מיתוג אישי בעידן המדיה בחברתית por ronen_offer
מיתוג אישי בעידן המדיה בחברתיתמיתוג אישי בעידן המדיה בחברתית
מיתוג אישי בעידן המדיה בחברתית
ronen_offer738 visualizações
אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגון por Zohar Urian
אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגוןאימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגון
אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגון
Zohar Urian429 visualizações
Social Media ROI - IDR/YCD Event por Dvir Reznik
Social Media ROI - IDR/YCD EventSocial Media ROI - IDR/YCD Event
Social Media ROI - IDR/YCD Event
Dvir Reznik650 visualizações

ניהול קהילות הלכה למעשה - סדנה לבעלי עסקים

 • 1. ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫קהילות‬ ‫ניהול‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫וכיצד‬ ‫קהילות‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫התחום‬ ‫להכרת‬ ‫מפגש‬ ‫כהן‬ ‫אלינור‬27.1.2015 Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 2. Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 3. ‫קהילות‬ ‫ניהול‬ ‫זה‬ ‫מה‬? Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 4. COMMUNITY MANAGEMENT ‫קהילות‬ ‫ניהול‬ •‫ביניהן‬ ‫רבות‬ ‫הגדרות‬ ‫קהילות‬ ‫לניהול‬" :‫הפועל‬ ‫בחברה‬ ‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫קהילות‬ ‫מנהל‬‫כשגריר‬‫או‬ ‫החברה‬ ‫הרשת‬ ‫ברחבי‬ ‫המותג‬.‫הקהילות‬ ‫מנהל‬‫בונה‬‫ומנטר‬‫קהילות‬‫מרובות‬‫שונים‬ ‫בערוצים‬ ‫הנבנות‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫כגון‬ ‫שונים‬ ‫ובכלים‬:‫בלוגים‬,‫פורומים‬,‫ועוד‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬.‫הוא‬ ‫הקהילות‬ ‫מנהל‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫הרשמי‬ ‫הקול‬ ‫חוץ‬ ‫כלפי‬." Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 5. ‫קהילות‬ ‫מנהלים‬ ‫כבר‬ ‫בעצם‬ ‫כולנו‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 6. ‫קהילות‬ ‫שלוש‬ ‫שלי‬ ‫לעסק‬....‫לפחות‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 7. ‫עם‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ‫רגע‬...? •‫אסטרטגיים‬ ‫שותפים‬ •‫אחרים‬ ‫עסקים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתופי‬ ‫שעובדים‬ ‫עסקים‬ ‫ישנם‬ •‫משקיעים‬ •‫משקיעים‬ ‫או‬ ‫ממשקיע‬ ‫סיוע‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫קטנים‬ ‫גם‬ ‫ולפעמים‬ ‫בינוניים‬ ‫עסקים‬ •‫תקשורת‬ •‫הקלאסית‬ ‫בתקשורת‬ ‫מסיקור‬ ‫להתעלם‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בעידן‬(‫עיתונות‬,‫רדיו‬,‫טלוויזיה‬)‫ובמדיה‬ ‫הדיגיטלית‬/‫חברתית‬(‫בלוגים‬,‫פורומים‬,‫מקוונים‬ ‫מגזינים‬) Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 8. ‫קהל‬,‫שביניהם‬ ‫ומה‬ ‫קהילה‬ ‫קהילה‬ •‫אקטיבית‬ •‫מעורבת‬ •‫שניה‬ ‫למנה‬ ‫נשארת‬ •‫הלאה‬ ‫מעבירה‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬ •‫פאסיבי‬ •‫מעורב‬ ‫לא‬ •‫הלאה‬ ‫וממשיך‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy •‫קלאסית‬ ‫שיווקית‬ ‫תפיסה‬:‫שלנו‬ ‫היעד‬ ‫לקהל‬ ‫ומוכרים‬ ‫משווקים‬ ‫אנחנו‬. •‫שלי‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫הם‬ ‫שלי‬ ‫הלקוחות‬ ‫אז‬,‫לא‬?
 • 9. ‫לשיווק‬ ‫חדשה‬ ‫כגישה‬ ‫קהילות‬ ‫ניהול‬,‫מכירות‬ ‫עסקי‬ ‫ופיתוח‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 10. ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬–‫הקלאסית‬ ‫הגישה‬ •‫אסטרטגיה‬–‫רעיון‬,‫ומתחרים‬ ‫שוק‬ ‫מחקר‬,‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫זיהוי‬,‫תמחור‬ •‫שיווקית‬ ‫אסטרטגיה‬–‫נפנה‬ ‫למי‬?‫נפנה‬ ‫איך‬?‫שלנו‬ ‫הקהל‬ ‫נמצא‬ ‫איפה‬(GO-T0-MARKET) •‫טקטיקה‬–‫מכירות‬.‫המכירה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬ ‫איך‬?‫לקוח‬ ‫התנגדות‬ ‫מנטרלים‬ ‫איך‬? ‫פה‬ ‫חסר‬ ‫מה‬? Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 12. ‫קהילות‬ ‫ניהול‬–‫האנושית‬ ‫החוויה‬ •‫בארה‬ ‫התחום‬ ‫מחלוצות‬ ‫אחת‬"‫ב‬,‫רייצ‬'‫ל‬‫האפה‬,‫המונח‬ ‫את‬ ‫טבעה‬–HX – HUMAN EXPERIENCE,‫או‬ ‫בעברית‬:‫אנושית‬ ‫חוויה‬. •‫בסיסיים‬ ‫דברים‬ ‫כמה‬ ‫היום‬ ‫מבינים‬ ‫עסק‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫בכל‬: •‫מקוונת‬ ‫נוכחות‬ ‫ללא‬ ‫ולמכור‬ ‫לשווק‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬. •‫הלב‬ ‫שהוא‬ ‫אתר‬ ‫מחייבת‬ ‫מקוונת‬ ‫נוכחות‬/‫מרכז‬/‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫אל‬ ‫שלוחות‬ ‫יוצאות‬ ‫וממנו‬ ‫בית‬ •‫משתמש‬ ‫וחווית‬ ‫הנגשה‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫להיבנות‬ ‫חייב‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬(‫נוח‬ ‫ממשק‬,‫למובייל‬ ‫התאמה‬,‫תוכן‬ ‫מבנה‬ ‫מוקפד‬) ‫קהילה‬ ‫ניהול‬=‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הקפדה‬UI‫ועל‬UX‫על‬ ‫ובעיקר‬ ‫גם‬ ‫אלא‬HX Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 13. ‫קהילה‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫במונחים‬ ‫לחשוב‬ ‫להתחיל‬ ‫סיבות‬ ‫כמה‬... •‫יעיל‬ ‫פרסום‬‫בחינם‬=‫ברשת‬ ‫טוב‬ ‫רצון‬ ‫של‬ ‫שגרירים‬ •‫במשברים‬ ‫תמיכה‬=‫נעימים‬ ‫לא‬ ‫במצבים‬ ‫סניגורים‬ •QA‫חינם‬=‫על‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫פידבקים‬‫שלנו‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫המוצר‬ •‫רעיונות‬ ‫של‬ ‫עושר‬‫נוספים‬=‫מציעים‬ ‫הקהילה‬ ‫חברי‬‫שלא‬ ‫ותוספות‬ ‫שיפורים‬‫לנו‬ ‫ומסייעים‬ ‫עליהם‬ ‫חשבנו‬ ‫טלטלות‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫עסקית‬ ‫להתפתח‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 14. ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫קהילות‬ ‫ניהול‬–‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬? Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 15. ‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬? ‫הקהילות‬ ‫מנהל‬‫בונה‬‫ומנטר‬‫קהילות‬‫מרובות‬‫כגון‬ ‫שונים‬ ‫ובכלים‬ ‫שונים‬ ‫בערוצים‬ ‫הנבנות‬ ‫המותג‬ ‫של‬:‫בלוגים‬, ‫פורומים‬,‫מדיה‬‫ועוד‬ ‫חברתית‬ ‫כדי‬ ‫כלים‬ ‫במגוון‬ ‫משתמש‬ ‫בעצם‬ ‫הקהילות‬ ‫מנהל‬: •‫המותג‬ ‫סיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬ •‫אותו‬ ‫לשווק‬ •‫ל‬‫הקיימים‬ ‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫נהל‬ •‫אותם‬ ‫ולהביא‬ ‫חדשים‬ ‫לקוחות‬ ‫לאתר‬ •‫לקוחות‬ ‫לשמר‬ •‫לקוחות‬ ‫לשרת‬ •‫ללקוחות‬ ‫תמיכה‬ ‫לתת‬. ‫ומוניטין‬ ‫משברים‬ ‫מנהל‬ ‫הוא‬–‫באו‬ ‫המותג‬ ‫שגריר‬ ‫הוא‬"‫העסקי‬ ‫העולם‬ ‫של‬ ‫ם‬. Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 16. ‫קהילות‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫הבסיסי‬ ‫הכישורים‬ ‫סט‬ ‫קהילות‬ ‫מנהל‬ ‫להיות‬ ‫כדי‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ ‫אז‬? •‫הזמינים‬ ‫העבודה‬ ‫כלי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫וללמוד‬ ‫להכיר‬ •‫העסק‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫להבין‬/‫מנהל‬ ‫שהוא‬ ‫לקהילות‬ ‫הנכון‬ ‫הכלים‬ ‫תמהיל‬ ‫מהו‬ ‫לדעת‬ ‫כדי‬ ‫המותג‬ •‫פעילה‬ ‫הקשבה‬ ‫להקשיב‬ ‫ולדעת‬ ‫סבלני‬ ‫להיות‬ •‫דיפלומט‬ ‫להיות‬ •‫היטב‬ ‫לכתוב‬ ‫לדעת‬ •‫להיות‬‫יצירתי‬ •‫זמין‬ ‫להיות‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 17. ‫הבסיסיים‬ ‫העבודה‬ ‫כלי‬ ‫תקשורת‬ ‫קלאסיים‬ ‫חדשות‬ ‫הפצת‬ ‫ערוצי‬ ‫הכרת‬ ‫ודיגיטליים‬ ‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬ ‫לכתוב‬ ‫יכולת‬ ‫הבלוגים‬ ‫עולם‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬–‫לכתוב‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫בלוג‬,‫לבין‬ ‫לבלוג‬ ‫פוסט‬ ‫כתיבת‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ ‫אחר‬ ‫תוכן‬ ‫או‬ ‫מאמר‬ ‫כתיבת‬,‫מאתרים‬ ‫כיצד‬ ‫לבלוגרים‬ ‫ופונים‬? ‫אנוש‬ ‫יחסי‬,‫והקשבה‬ ‫סבלנות‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫הרלבנטיות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫הכרת‬ ‫בפורומים‬ ‫עבודה‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫גרילה‬ ‫לשיווק‬ ‫טקטיקות‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫ערוץ‬ ‫בכל‬ ‫הפעולה‬ ‫כללי‬ ‫הבנת‬ NETIQUETTE ‫תוכן‬ ‫פה‬ ‫ובעל‬ ‫בכתב‬ ‫להתבטא‬ ‫היכולת‬ ‫כתיבה‬ ‫כשרון‬ ‫תוכן‬ ‫הפצת‬ ‫ערוצי‬ ‫הכרת‬ ‫תוכן‬ ‫לגילוי‬ ‫כלים‬ ‫הכרת‬ ‫הבנה‬(‫לפחות‬ ‫בסיסית‬)‫וטקטיקות‬ ‫בכלים‬ ‫ואתרים‬ ‫תוכן‬ ‫לקידום‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 18. ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫לבין‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫בין‬ ‫מה‬ ‫כל‬‫דיגיטלי‬ ‫מדיום‬‫אחר‬ ‫או‬‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫תקשורת‬ ‫המאפשר‬,‫שיתוף‬ ‫והעברת‬‫מידע‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 19. SOCIAL MEDIA INCLUDES WEB- AND MOBILE-BASED TECHNOLOGIES WHICH ARE USED TO TURN COMMUNICATION INTO INTERACTIVE DIALOGUE AMONG ORGANIZATIONS, COMMUNITIES, AND INDIVIDUALS… "A GROUP OF INTERNET-BASED APPLICATIONS THAT BUILD ON THE IDEOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL FOUNDATIONS OF WEB 2.0, AND THAT ALLOW THE CREATION AND EXCHANGE OF USER-GENERATED CONTENT… (WIKIPEDIA) Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 20. •‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫לנו‬ ‫מנגיש‬ ‫בעצם‬ ‫האינטרנט‬ •‫החברתית‬ ‫המדיה‬–‫אנשים‬ ‫מנגישה‬ ‫והידע‬ ‫המידע‬ ‫והפצת‬ ‫שיתוף‬ ‫ומאפשרת‬ •‫התוצאה‬–‫תקשורת‬ ‫בקיום‬ ‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬ ‫השיח‬ ‫ובצורת‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 21. ‫ברשת‬ ‫קשקשת‬–‫שיח‬ ‫לרב‬ ‫ממונולוג‬ ‫קהילה‬ ‫ניהול‬ •‫תקשורת‬ ‫ערוץ‬ ‫פותחים‬ ‫אנחנו‬ •‫ושיחה‬ ‫הקשבה‬ ‫ומעודדים‬ ‫מקשיבים‬ ‫אנחנו‬ •‫בשיחה‬ ‫וממשיכים‬ ‫למשוב‬ ‫מגיבים‬ ‫אנחנו‬ •‫משתתפים‬ ‫רב‬ ‫הוא‬ ‫השיח‬–‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫אנחנו‬ ‫ממנו‬ ‫שיווקית‬ ‫תקשורת‬ •‫פוגע‬ ‫והוא‬ ‫לחלל‬ ‫שלנו‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫זורקים‬ ‫אנחנו‬ ‫רנדומלית‬ ‫באנשים‬ •‫משוחחים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬–‫סיפור‬ ‫מספרים‬ ‫אנחנו‬ ‫שיווקית‬ ‫בשפה‬‫ומכירתית‬‫או‬ ‫מוצר‬ ‫לדחוף‬ ‫כדי‬ ‫שירות‬ •‫מגיע‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ‫למשוב‬ ‫מקשיבים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 22. ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬–‫פייסבוק‬‫הגלגל‬ ‫את‬ ‫המציאה‬ ‫לא‬ •‫חברתית‬ ‫רשת‬–‫קבוצה‬ ‫כל‬‫משתנות‬ ‫בעוצמות‬ ‫הדדיים‬ ‫קשרים‬ ‫ביניהם‬ ‫המקיימים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬. •‫מקוונת‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬–‫פלטפורמה‬ ‫כל‬‫קשרים‬ ‫ליצור‬ ‫לאנשים‬ ‫המאפשרת‬ ‫אינטרנט‬ ‫מבוססת‬,‫להחליף‬ ‫ומידע‬ ‫מסרים‬ •‫כמו‬ ‫אתרים‬‫פייסבוק‬,‫טוויטר‬,‫לינקדאין‬–‫את‬ ‫שמשלבים‬ ‫אתרים‬ ‫הם‬‫כל‬‫החבילה‬.‫של‬ ‫קיום‬ ‫מאפשרים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫של‬ ‫יישומים‬ ‫באמצעות‬ ‫וכיוונים‬ ‫ערוצים‬ ‫רבת‬ ‫תקשורת‬. ‫הן‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬,‫כך‬ ‫אם‬,‫קהילות‬ ‫בתוכו‬ ‫לבנות‬ ‫לנו‬ ‫המאפשרים‬ ‫הערוצים‬ ‫אחד‬ ‫רק‬. Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 23. ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫מסתובבים‬ ‫בכלל‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬? Elinor Cohen, The Social Fairy Academy •1.366 ‫מיליארד‬ ‫משתמשים‬ Facebook •‫מעל‬300 ‫חברים‬ ‫מיליון‬ LinkedIn •‫מעל‬80 ‫מיליון‬ ‫משתמשים‬ Pinterest •‫מעל‬280 ‫צייצנים‬ ‫מיליון‬ Twitter •‫מעל‬340 ‫חברים‬ ‫מיליון‬ ‫פעילים‬ Google+
 • 25. ‫שלנו‬ ‫הקהילות‬ ‫נמצאות‬ ‫היכן‬ ‫נדע‬ ‫איך‬ ‫אז‬? •‫ראשון‬ ‫שלב‬–‫למונחים‬ ‫יותר‬ ‫חשיבות‬ ‫שאין‬ ‫ההבנה‬B2B‫ו‬-B2C. •‫שני‬ ‫שלב‬–‫מחקר‬. •‫שלישי‬ ‫שלב‬–‫נכון‬ ‫תמהיל‬. •‫רביעי‬ ‫שלב‬–‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫פתיחת‬ •‫חמישי‬ ‫שלב‬-‫שלום‬ ‫להגיד‬! Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 26. ‫פעילה‬ ‫הקשבה‬ •‫לפע‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫ועלינו‬ ‫לנו‬ ‫שנאמר‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫פירושה‬ ‫פעילה‬ ‫הקשבה‬‫בנדון‬ ‫ול‬ •‫אמצעי‬ ‫ובכל‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫שפתחנו‬ ‫התקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫ניטור‬ •‫תגובות‬ ‫על‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫אותנו‬ ‫המיידעים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬,‫אזכורים‬ ‫או‬ ‫הודעות‬ •‫אודותינו‬ ‫ברשת‬ ‫השיח‬ ‫ניטור‬(‫מוניטין‬ ‫ניהול‬) •‫איתם‬ ‫ומתקשר‬ ‫להם‬ ‫מקשיב‬ ‫אנושי‬ ‫שמישהו‬ ‫לדעת‬ ‫חייבים‬ ‫הקהילה‬ ‫חברי‬ •‫מהיר‬ ‫תגובה‬ ‫זמן‬ •‫אוטומטי‬ ‫ולא‬ ‫אנושי‬ ‫מענה‬-‫פונה‬ ‫לכל‬ ‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫מענה‬ •‫פרטי‬ ‫בשם‬ ‫שימוש‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 27. ‫שיתוף‬ ‫מתגבשת‬ ‫קהילה‬,‫כאמור‬,‫משותפים‬ ‫ומטרה‬ ‫עניין‬ ‫סביב‬. •‫לקהילה‬ ‫מוסף‬ ‫וערך‬ ‫משמעות‬ ‫מתן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המשותף‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫לטפח‬ ‫יש‬. •‫נכון‬ ‫יהיה‬ ‫שלו‬ ‫שהתמהיל‬ ‫כך‬ ‫בקפידה‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫יש‬ •‫ברשת‬ ‫קהילתיות‬ ‫פעילויות‬ ‫מראש‬ ‫לתכנן‬ ‫יש‬ •‫קהילתי‬ ‫ערוץ‬ ‫לכל‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫נכונה‬ ‫ליצירה‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ ‫שלנו‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫ולהצלחה‬ ‫לעשייה‬ ‫שותפה‬ ‫שהיא‬ ‫להרגיש‬ ‫צריכה‬ ‫הקהילה‬. •‫השירות‬ ‫על‬ ‫ישירות‬ ‫המשפיעים‬ ‫בדברים‬ ‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫חשוב‬,‫המוצר‬,‫שלנו‬ ‫העסקי‬ ‫הפיתוח‬. •‫שלהם‬ ‫בעצות‬ ‫להשתמש‬ ‫ובפועל‬ ‫ומשוב‬ ‫מענה‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫חשוב‬. Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 28. ‫דוגמא‬–‫אתר‬ ‫שהיה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫קהילה‬ ‫יצירת‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 29. Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 30. ‫העכבר‬ ‫קצה‬ ‫על‬ ‫משברים‬ ‫ניהול‬ ‫הפוסט‬ ‫של‬ ‫נסבלת‬ ‫הבלתי‬ ‫הקלות‬ ‫על‬ ‫רגע‬ ‫נדבר‬ ‫בואו‬..... ‫עלי‬ ‫התלונן‬ ‫מישהו‬....‫מה‬ ‫עכשיו‬? ‫בזה‬ ‫להשקיע‬ ‫בכלל‬ ‫למה‬?‫ל‬ ‫וגם‬ ‫שלי‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫רוצים‬ ‫לא‬ ‫ממילא‬ ‫שמתלוננים‬ ‫אנשים‬‫א‬ ‫יחזרו‬.....‫האמנם‬? Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 31. ‫עושים‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫מה‬ ‫אז‬? •‫ובכנות‬ ‫מהר‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫להגיב‬! •‫מידע‬ ‫עוד‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫לבקש‬–‫בהם‬ ‫נעזרים‬ ‫באמת‬ ‫שאתם‬ ‫ירגישו‬ ‫הם‬ •‫פיצוי‬ ‫להציע‬–‫רלבנטי‬ ‫אם‬ •‫מתלונן‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫אישית‬ ‫לתקשר‬ ‫לנסות‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 32. ‫קהילות‬ ‫ניהול‬–‫מנהלת‬ ‫של‬ ‫מחייה‬ ‫דוגמאות‬ ‫קהילות‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 34. ‫זהות‬ ‫תעודת‬ •‫שם‬:B-SHOE TECHNOLOGIES •‫לידה‬ ‫תאריך‬:2009 •‫מוכרים‬ ‫מה‬:‫מערכת‬(‫בעולם‬ ‫היחידה‬)‫נפילות‬ ‫למניעת‬,‫רגילה‬ ‫הליכה‬ ‫נעל‬ ‫של‬ ‫סוליה‬ ‫בתוך‬ ‫מוטמעת‬ •‫היה‬ ‫מה‬:‫מיושן‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬,‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫או‬ ‫חיפוש‬ ‫למנועי‬ ‫מותאם‬ ‫ולא‬ ‫מעודכן‬ ‫לא‬,‫נוכחות‬ ‫ואפס‬ ‫דל‬ ‫תוכן‬ ‫חברתית‬ ‫במדיה‬–‫קהילה‬ ‫כלל‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬.‫אפס‬‫ניראות‬‫אחר‬ ‫ערוץ‬ ‫בכל‬ ‫או‬ ‫ברשת‬ ‫ונוכחות‬. •‫מחדש‬ ‫לידה‬ ‫תאריך‬:‫נובמבר‬2013. •‫נעשה‬ ‫מה‬:‫חדש‬ ‫אתר‬ ‫בניית‬(‫בשבוע‬!‫המונים‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫לקראת‬),‫וקהילה‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫ערוצי‬ ‫הרמת‬,‫יחסי‬ ‫ברשת‬ ‫ציבור‬,‫ובלוג‬ ‫האתר‬ ‫תוכן‬ ‫העשרת‬,‫פעיל‬ ‫קהילה‬ ‫ניהול‬. •‫התוצאה‬:‫חיה‬ ‫קהילה‬,‫הדיגיטלית‬ ‫בתקשורת‬ ‫סיקורים‬,‫ובטלוויזיה‬ ‫ברדיו‬,‫לכנסים‬ ‫היזמים‬ ‫הזמנת‬ ‫ומפגשים‬,3-5‫יום‬ ‫בכל‬ ‫פניות‬)!(‫פוטנציאליים‬ ‫מלקוחות‬ ‫מהאתר‬,‫ומשקיעים‬ ‫מפיצים‬! Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 35. ‫מקרה‬2–‫קטן‬ ‫תיירותי‬ ‫עסק‬–‫באיטליה‬ ‫נופש‬ ‫דירות‬ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 36. ‫זהות‬ ‫תעודת‬ •‫שם‬:LAKEVIEW HOLIDAY APARTMENTS •‫לידה‬ ‫תאריך‬:2007 •‫מוכרים‬ ‫מה‬:2(‫באגם‬ ‫אחד‬‫לוגאנו‬‫עם‬4‫קומו‬ ‫באגם‬ ‫ואחד‬ ‫דירות‬–‫שלמה‬ ‫וילה‬) •‫היה‬ ‫מה‬:‫סטטי‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬,‫דל‬ ‫תוכן‬,‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫פעילות‬ ‫ללא‬,‫קהילה‬ ‫ניהול‬ ‫ללא‬,‫של‬ ‫אפילו‬ ‫חוזרים‬ ‫שחלקם‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫הקיימת‬ ‫הקהילה‬. •‫תפוסה‬:‫מלא‬ ‫כמעט‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬.‫ואילך‬ ‫שניה‬ ‫שנה‬–‫ריק‬. •‫לידה‬ ‫תאריך‬"‫מחדש‬:"‫ינואר‬2013 •‫נעשה‬ ‫מה‬:‫חדש‬ ‫אתר‬ ‫בניית‬,‫תוכן‬ ‫העשרת‬,‫רלבנטית‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫הפעלת‬,‫ומלא‬ ‫פעיל‬ ‫קהילה‬ ‫ניהול‬ •‫התוצאה‬:‫בשנת‬ ‫עונה‬ ‫חצי‬ ‫של‬ ‫תפוסה‬2013(‫ינואר‬ ‫בחודשים‬ ‫פעילות‬–‫ויולי‬ ‫מרץ‬-‫אקטובר‬),‫תפוסה‬ ‫בשנת‬ ‫מלאה‬ ‫כמעט‬2014(‫מרץ‬ ‫בחודשים‬ ‫פעילות‬–‫הפסקות‬ ‫ללא‬ ‫עכשיו‬) Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 37. THANK YOU! ‫כהן‬ ‫אלינור‬ ELINOR@LITCHIGLOBAL.COM 054-4851300 WWW.LITCHI.CO.IL | WWW.LITCHIGLOBAL.COM ‫אחרינו‬ ‫עקבו‬‫בפייסבוק‬: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LITCHI.CO.IL Elinor Cohen, The Social Fairy Academy
 • 38. ‫בונוס‬:‫העבודה‬ ‫לייעול‬ ‫ומקורות‬ ‫כלים‬ ‫רשימת‬ Type URL Content discovery http://growthhackers.com/ Free stock images http://www.morguefile.com/archive Optimal post lengths https://blog.bufferapp.com/optimal-length- social-media Social media cheat sheet http://www.omnicoreagency.com/essential- social-media-design-sizing-cheat-sheet/ Online business intelligence (to check blogs’ popularity for example) www.compete.com More free photos! http://www.designskilz.com/free-photos/ Hashtag use tutorial (for Google+ but also good for other channels) http://www.socialmediaexaminer.com/google- hashtags-more-exposure/ Social bookmarking http://www.scoop.it/ Social dashboard (scheduling and distribution tool) https://bufferapp.com/ Elinor Cohen, The Social Fairy Academy

Notas do Editor

 1. אוכלוסיית סין מונה כיום 1.398 מיליארד אנשים - אוטוטו קהילת פייסבוק תהיה גדולה יותר! אתר מגניב שמאפשר לראות את אוכלוסיית סין גדלה "live" -  http://www.worldometers.info/world-population/china-population/ http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/