O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ֆունկցիաներ

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 4 Anúncio

ֆունկցիաներ

  1. 1. Ֆունկցիաներ
  2. 2. Աստիճանային ֆունկցիա Աստիճանային ֆունկցիա կոչվում է f(x)= x^a բանաձևով տրված ֆունկցիան« որտեղ a ¬ն զրոյից տարբեր որևէ թիվ է: Մենք կուսումնասիրենք աստիճանային ֆունկցիաները միայն այն դեպքում երբ a = n կամ a =1/ n որտեղ n-ը բնական թիվ է: Դուք արդեն ծանոթ եք այնպիսի աս- տիճանային ֆունկցիաների հատկություններին ինչպիսիք են` ա) f(x) = x գծային ֆունկցիան (a =1), բ) 2 f(x) = x քառակուսային ֆունկցիան (a = 2 ): Հիշենք նաև, որ աստիճանային ֆունկցիայի գրաֆիկը ա) դեպքում կոորդինատնե- րի սկզբնակետով անցնող ուղիղ է« իսկ բ) դեպքում` (0,0) գագաթով պարաբոլ
  3. 3. Ցուցչային ֆունկցիա Ցուցչային ֆունկցիա կոչվում է` F(x)=a^x ֆունկցիան որտեղ a -ն 1-ից տարբեր դրական թիվ է£ Նշենք ցուցչային ֆունկցիայի հիմնական հատկությունները և կառուցենք գրաֆիկը 1) Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն է իրական թվերի բազմությունըª D(f )= (−∞,∞): 2) Ֆունկցիան դրական է ամբողջ թվային առանցքի վրա: Ֆունկցիայի գրաֆիկը գտնվում է առաջին և երկրորդ քառորդներում: 3) Ֆունկցիան մոնոտոն է ամբողջ թվային առանցքի վրա Ընդ որում« այն ա- ճող էեթե a >1 և նվազողª եթե 0< a <1: 4) Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունն է դրական կիսաառանցքը` E(f )= (0,∞):
  4. 4. Լոգարիթմական ֆունկցիա b թվի լոգարիթմ a հիմքով, որտեղ a > 0 , a ≠ 1, կոչվում է այն թիվը, որով պետք է աստիճան բարձրացնել a հիմքը b թիվը ստանալու համար1 b թվի լոգարիթմը a հիմքով նշանակում են` Loga = b (կարդացվում է` լոգարիթմ a հիմ- քով b): Այլ խոսքերով` Loga = b թիվը ax=b հավասարման արմատն է, այսինքն` a log a b =b (1) Մասնավորապես5 վերը նշված 2^x = 7 հավասարման լուծումն է` x=log^2 7: Հիշեցնենք, որ եթե a > 0 և a ≠1, ապա a b x = հավասարումն արմատ չունի, երբ b ≤ 0 և ունի միակ արմատ, երբ b > 0 : Հետևաբար, Loga = b արտահայտությունը որոշված է այն և միայն այն դեպքում, երբ b > 0 , a > 0 , a ≠ 1: (1) բանաձևը կոչվում է հիմնական լոգարիթմական նույնություն: Այն ցույց է տալիս, որ Loga = b = x ⇔ : x ^ b= a (2)

×