Ecaterina teodoroiu

S-au ȋmplinit 101 de cȃnd Romȃnia a intrat ȋn Primul Rǎzboi Mondial, alǎturi de Antanta. Ȋn toamna anului 1917, atunci cȃnd au ȋncetat operațiunile militare, Romȃnia pierduse aproximativ 27.000 de oameni, iar Germania 47.000. Pe timpul confruntǎrilor cu Puterile Centrale, țara noastrǎ a pierdut aproape 10% din populația țǎrii, inclusiv civili.

Page | 1
S-au ȋmplinit 101 de cȃnd Romȃnia a intrat ȋn Primul Rǎzboi Mondial, alǎturi de Antanta.
Ȋn toamna anului 1917, atunci cȃnd au ȋncetat operațiunile militare, Romȃnia pierduse
aproximativ 27.000 de oameni, iar Germania 47.000. Pe timpul confruntǎrilor cu Puterile
Centrale, țara noastrǎ a pierdut aproape 10% din populația țǎrii, inclusiv civili.
Ȋn cele mai crunte vremuri și ȋn cele mai crȃncene momente ale Istoriei Romȃniei apar
oamenii deosebiți. Unii provin din neamuri renumite ale Țǎrii, alții apar din neant, din nesecatul
izvor de Romanism și noblețe al acestui neam nemuritor.
Page | 2
Pe vreamea cȃnd femeile erau privite doar cu ușoarǎ condoscențǎ de cǎtre militarii
europeni, ȋn modesta Armatǎ Romȃneascǎ, de la ȋnceputul Primului Rǎzboi Mondial, o fatǎ
simplǎ de pe Jiu a luptat și a murit pentru Țara sa și a noastrǎ! Iar ȋn acele vremuri, cȃnd ȋn multe
alte țǎri, femeile nici nu aveau drept de vot, Armata Romȃnǎ a știut sǎ recunoascǎ un suflet mare,
ȋntr-un trup atȃt de mic.
Page | 3
Ecaterina Teodoroiu – „eroina de la Jiu”
„Și-a dat viața cu simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obține apoteoze de vorbe, ci
pentru că așa cerea inima ei, pentru că așa credea sufletul ei că se împlinește datoria vieții.
Aceea care în vitejia ei comunicativă a murit în clipa când se descoperea spre a-și îndemna
ostașii cu vorbele: „Înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine !”, are drept, din clipa
aceea, la cinstirea veșnică a unui nume neuitat de camarazi” – Ordinul de zi nr. 1 al
Regimentului Lupeni, 23 august 1917
Cătălina Vasile Toderoiu, pe numele ei, la naştere, a văzut lumina zilei la 14 ianuarie
1894, la Vădeni, astăzi cartier al municipiului Târgu-Jiu, într-o familie cu adânci rădăcini în
agricultură, Elena şi Vasile Toderoiu, care a avut cinci băieţi – Nicolae, Eftimie, Andrei, Ion,
Vasile – şi trei fete – Ecaterina, Elisabeta şi Sabina.
A parcurs studiile primare la şcoala din satul natal, apoi a studiat la şcoala din Târgu Jiu.
Ulterior a învăţat la şcoala româno-germană din Târgu Jiu, pe care a absolvit-o în anul 1909. În
această perioadă numele ei devine Ecaterina Teodoroiu, după ce documente militare ulterioare
dar şi acte care îi atestă educaţia consemnează mai multe variante de nume Lili Toderoiu, Lili
Teodoroiu, sau alte forme asemănătoare.
Casa din Vădeni în care s-a născut Ecaterina
Page | 4
S-a pregătit pentru o carieră de învăţătoare, motiv pentru care a urmat, la Bucureşti, un
gimnaziu-pension, apoi a frecventat cursurile unei şcoli de infirmiere, absolvită în anul 1916. În
această perioadă a intrat în contact cu primii cercetaşi din România, iar din anul 1913 face parte
din organizaţia de cercetaşi denumită cohorta „Păstorul Bucur”, condusă de Arethia Piteşteanu.
În vara anului 1914, a revenit la Târgu Jiu, în perioada vacanţei, activând în cadrul
cohortei de cercetaşi „Domnul Tudor”, până în august 1916, Ecaterina aflându-se, ocazional, la
căpătâiul răniţilor ce se aflau în îngrijirea organizaţiei.
În octombrie 1916, Ecaterina a fost chemată la Bucureşti de către Regina Maria, iar la
revenirea la Târgu Jiu află că tatăl ei este luat prizonier iar doi dintre fraţi – unul sublocotenent
de rezervă la Regimentul 7 Călăraşi şi celălalt locotenent în Regimentul 5 Vânători - au murit pe
câmpul de luptă.
La 6 octombrie 1916, după ce a aflat de moartea unui alt frate, caporal în Regimentul 18
Gorj, căzut în lupta de la Porceni, s-a înrolat ca voluntar tocmai în acel regiment din Gorj, pentru
a participa la lupte.
Page | 5
În 10 octombrie 1916 a avut loc prima bătălie de la Jiu, iar trupele Armatei I Române,
comandate de generalul Ion Dragalina, au respins o puternică ofensivă inamică, soldatul
Ecaterina Teodoroiu aflându-se în primele linii ale frontului.
La 14 octombrie 1916, în timpul primei ofensive germane peste Munții Gorjului,
Ecaterina a luat parte alături de populația civilă, cercetași și o companie de milițieni la luptele de
la Podul Jiului, contribuind la respingerea atacului unei companii bavareze inamice.
La 18 octombrie, în acelaşi an, în urma unei învăluriri – surpriză a inamicului, Ecaterina
este luată prizonieră, însă dând dovadă de sânge rece, a împuşcat santinela germană care o
însoţea, reuşind să evadeze alături de alţi combatanţi români aflaţi în situaţia sa.
În noiembrie, în luptele de la Filiaşi, este rănită de două gloanţe inamice la piciorul drept,
iar după alte nouă zile, este din nou rănită la coapsă de spărturi de obuz. A urmat o perioadă de
tratament, mai întâi la Craiova, apoi la Bucureşti şi Iaşi.
La ieşirea din spital a revenit pe front, în rândurile Companiei a 7-a, Regimentul 43/59
Infanterie, unde a îngrijit numeroşii răniţi ai companiei.
Page | 6
S-a deplasat la Iaşi, unde M.S. Regina a ascultat-o şi apoi a ordonat ca imediat să i se
încarce sania cu 400 kg sare de bucătărie şi câteva mii de ţigări pentru soldaţi, apoi a mers
personal să distribuie toate acestea companiilor.
Într-un raport al comandantului Companiei a 8-a, Regimentul Gorj, se arată:
„Nerămânându-i pe lume (n.r. Ecaterinei), după cum declară domnia sa, decât singurul frate din
Compania a 8-a Regimentul 18 Gorj, se hotărî să lupte ca soldat lângă dânsul, spre a îmbărbăta
pe soldaţi să-şi elibereze pe mama sa. Într-adevăr, în ziua de 16 octombrie 1916 dimineaţa,
tocmai pe timpul loviturii furioase ce am dat cu Divizia noastră, distrugând Divizia 11 Bavareză,
trecând să observ mersul luptei a Secţiei a II-a de Mitraliere a Regimentului 18 Gorj din
compania ce comandam, am întâlnit în drum pe domnişoara Teodoriu Ecaterina cu fratele ei,
care tocmai îi arăta cum se încarcă arma, ochirea şi punerea baionetei. Întrebând-o ce voieşte cu
aceasta, mi-a răspuns că se duce la Schela să-şi scape pe mama sa.
De aici înainte cercetaşa Teodoriu Ecaterina a luptat cu arma în mână lângă fratele său,
constituind un adevărat exemplu eroic pentru soldaţi, cu care a îndurat toate greutăţile şi de care
nu s-a despărţit nici un moment, chiar când compania pornea la asaltul cu baioneta, după cum
mi-au istorisit mulţi dintre oamenii companiei mele, în special sergentul Safta Pavel din
Compania de Mitraliere, comandantul Secţiei a IV-a care a luptat mai ales în timpul retragerii din
Oltenia, împreună cu Regimentul 18 Gorj …
Ca o concluzie, părerea mea intimă în calitate de instructor al legiunii din care făcea
parte, este că cercetaşa Teodoriu a fost o domnişoară corectă şi a dat dovadă de mult curaj,
abnegaţie până la deznădejde şi iubire familiară, în plus convingerea îndeplinirii îndatoririlor
conştiincioase a Legii Cercetaşilor, meritând toată admiraţia acestei Jeana d’Arc a noastre, ce se
cuvine a fi recompensată, chiar dacă neseriozitatea vârstei sale încă fragede i-ar da aparenţa unei
vivandiere din vechea armată franceză”.
Page | 7
A revenit pe front în vara anului 1917, când, la 20 august, Regimentul 43/59 Infanterie
din care făcea parte ocupa poziţiile în tranşeele de pe Dealul Secului în zona localităţii Muncelu.
În seara de 22 august, în cursul unui atac declanşat de Regimentul 40 Rezervă german şi respins
de trupele române, Ecaterina Teodoroiu moare eroic, fiind împuşcată în inimă, în timp ce se afla
în fruntea plutonului pe care îl comanda ca sublocotenent.
S-a remarcat în luptele de la Jiu şi Filiaşi, unde a fost rănită la ambele picioare. Regele
Ferdinand I i-a acordat la 19 martie 1917, personal, „Virtutea militară” clasa a II-a şi a fost
avansată la gradul de sublocotenent (prin Decretul nr. 191 din 10 martie 1917, publicat în
Monitorul Oficial nr. 292 din 16 martie 1917), primind comanda unui pluton din Regimentul
43/59 infanterie Lupeni. În fruntea acestui pluton a căzut eroic în seara zilei de 22-23 august
1917, în timpul bătăliei de la Mărăşeşti.
Cruce în memoria Ecaterinei Teodoroiu la Muzeul de la Măceșu
* Sublocotenentul ECATERINA TEODOROIU a cazut eroic la datorie
ȋn bǎtǎlia de la Varnița și Muncelu, unde armata romȃna a oprit
acțiunea ofensivǎ a armatei germano-austro-ungare * Aflatǎ ȋn fruntea
plutonului pe care ȋl comanda, ca sublocotenent, ECATERINA
TEODOROIU a fost lovitǎ de douǎ gloanțe ale inamicului * Ultimele
sale cuvinte, dar pline de ȋnsuflețire și patriotism, au fost: „Ȋnainte
bǎieți, nu vǎ lǎsați, sunteți cu mine!” *
Page | 8
Ecaterina Teodoroiu a fost înmormântată în comuna Fitioneşti din judeţul Putna, iar după
încheierea războiului, a devenit o eroină a României Mari. În iunie 1921, rămăşiţele sale
pământeşti au fost mutate la Târgu Jiu într-un mausoleu din centrul oraşului.
Osemintele Ecaterinei Teodoroiu sunt îngropate chiar în centrul oraşului, în Piaţa
Prefecturii. Mausoleul sub care Ecaterina Teodoroiu îşi doarme somnul de veci este realizat de
artista Miliţa Pătraşcu, o ucenică a lui Brâncuşi, şi este din travertin italian, cu dimensiunile 2,90
pe 1,60 metri şi înălţimea de 2,10 metri. Are forma unui sarcofag şi este aşezat pe un postament
cu trei trepte. Sunt realizate în basorelief scene din viaţa şi activitatea militară a Ecaterinei.
Începând cu anul 1938, casa familiei Teodoroiu, construită în 1884, a fost amenajată
drept Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”.
În anul 1976 a fost amplasatǎ ȋn municipiul
Tg-Jiu o statuie a Ecaterinei realizatǎ de cǎtre Iulia
Onițǎ. Monumente ȋn cinstea Ecaterinei au fost
ridicate și la Brǎila și Slatina.
Page | 9
La Slatina, în 1925, e inaugurat primul monument din ţară ridicat în memoria Ecaterinei
Teodoriu. Mai mult, locotenent-colonelul Nicolae Teodorescu, comandantul Regimentului 43
Infanterie, a propus ridicarea în faţa cazarmei unităţii a unui
monument al eroilor regimentului, pe care să fie înscrise numele
eroilor căzuţi pe front în campania 1916-1918.
Statuia a fost realizatǎ de sculptorul Iulia Onițǎ ȋn memoria
eroinei de doar 23 de ani care și-a dat viața pe cȃmpul de luptǎ pentru
țara sa. Statuia eroinei Ecaterina Teodoroiu este reprezentativǎ pentru
memoria acesteia alǎturi de casa memorialǎ aflata la aproximativ 2
km, tot ȋn orașul Tg-Jiu.
Page | 10
Monumentul Ecaterinei Teodoroiu — Mărășești Monumentul Ecaterinei Teodoroiu lângă Panciu, ridicat
ȋn locul în care a căzut eroina
Page | 11
Monumentul eroilor din Azuga (sculptor Ioan Iordănescu, 1937). Constă din două
grupuri statuare în mărime naturală, din bronz, în dreapta o femeie simbolizând Patria sprijină un
ostaș rănit; în stânga Ecaterina Teodoroiu în uniformă militară, în momentul când este lovită de
un glonț ucigaș, lângă un soldat sprijinit de un tun.
Pilda rarǎ a unui cald entuziasm, unit cu cea mai strǎlucitore energie, aceea pe care unii au
numit-o cu drept cuvant „Eroina de la Jiu”; și-a dat jertfa supremǎ, lipsitǎ de orice trufie, de orice
deșartǎ ambiție, numai din dragostea de a apǎra pǎmȃntul țǎrii noastre, cotropit de dușmani.
Ecaterina Teodoroiu a fost la ȋnǎlțimea celor mai viteji apǎrǎtori ai țǎrii sale, pe care i-a
ȋntrecut prin puterea cu care ȋși ȋnvingea slǎbiciunea femininǎ, știind sǎ dovedeascǎ vigoarea
bǎrbǎției de trup și suflet.
Page | 12

Recomendados

1. diaconu diana, victor hugo por
1. diaconu diana, victor hugo1. diaconu diana, victor hugo
1. diaconu diana, victor hugoHappysadrock Blackpinkforyou
1K visualizações20 slides
Revolutia de la 1848 1849 slide share por
Revolutia de la 1848 1849 slide shareRevolutia de la 1848 1849 slide share
Revolutia de la 1848 1849 slide sharecristinaradu80
27.1K visualizações21 slides
Napoleon I Bonaparte por
Napoleon I BonaparteNapoleon I Bonaparte
Napoleon I BonaparteRodica Coroi
2.3K visualizações10 slides
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4 por
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4adrianagabriela1999
2.6K visualizações14 slides
Stefan cel mare por
Stefan cel mareStefan cel mare
Stefan cel mareGnl Massimo
10.4K visualizações15 slides
Monumentele din municipiul Bălţi por
Monumentele din municipiul BălţiMonumentele din municipiul Bălţi
Monumentele din municipiul BălţiGhenadie Sontu
13K visualizações45 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Regele Mihai por
Regele MihaiRegele Mihai
Regele MihaiElena Negotei
1.2K visualizações25 slides
Mihai Eminescu por
Mihai EminescuMihai Eminescu
Mihai Eminescuandreisovre
8.7K visualizações14 slides
Mihai eminescu por
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescuMaria Mateiciuc
4.4K visualizações18 slides
Proiect Formarea Constiintei Istorice por
Proiect Formarea Constiintei IstoriceProiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei IstoriceAngesha
17.3K visualizações17 slides
Mihaieminescu Proiect por
Mihaieminescu ProiectMihaieminescu Proiect
Mihaieminescu ProiectAdrianaCristea
25.1K visualizações10 slides
Mihai-Eminescu por
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-EminescuVilleFTW
16K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

Regele Mihai por Elena Negotei
Regele MihaiRegele Mihai
Regele Mihai
Elena Negotei1.2K visualizações
Mihai Eminescu por andreisovre
Mihai EminescuMihai Eminescu
Mihai Eminescu
andreisovre8.7K visualizações
Mihai eminescu por Maria Mateiciuc
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
Maria Mateiciuc4.4K visualizações
Proiect Formarea Constiintei Istorice por Angesha
Proiect Formarea Constiintei IstoriceProiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei Istorice
Angesha17.3K visualizações
Mihaieminescu Proiect por AdrianaCristea
Mihaieminescu ProiectMihaieminescu Proiect
Mihaieminescu Proiect
AdrianaCristea25.1K visualizações
Mihai-Eminescu por VilleFTW
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
VilleFTW16K visualizações
Campul magnetic por micimihaela
Campul magneticCampul magnetic
Campul magnetic
micimihaela41.3K visualizações
5 p y_2018_md por 4book
5 p y_2018_md5 p y_2018_md
5 p y_2018_md
4book2.6K visualizações
Zaharuri por Ellena Dumitru
ZaharuriZaharuri
Zaharuri
Ellena Dumitru14.1K visualizações
Unirea si reformele lui Cuza por Daniela Stanica
Unirea si reformele lui CuzaUnirea si reformele lui Cuza
Unirea si reformele lui Cuza
Daniela Stanica2.4K visualizações
Dimensiunea religioasă a existenței por NoName0000
Dimensiunea religioasă a existențeiDimensiunea religioasă a existenței
Dimensiunea religioasă a existenței
NoName000031.1K visualizações
Sursele comicului de limbaj por elena_amu
Sursele comicului de limbajSursele comicului de limbaj
Sursele comicului de limbaj
elena_amu34.9K visualizações
Crearea diagramelor in Excel por Daniela Baluna
Crearea diagramelor in ExcelCrearea diagramelor in Excel
Crearea diagramelor in Excel
Daniela Baluna4K visualizações
Mihai Viteazul por ianaramona
Mihai ViteazulMihai Viteazul
Mihai Viteazul
ianaramona3.5K visualizações
Romania in perioada interbelica por Agnes Iacob
Romania in perioada interbelicaRomania in perioada interbelica
Romania in perioada interbelica
Agnes Iacob28.5K visualizações
Ion creangă biografie por stela s
Ion creangă  biografieIon creangă  biografie
Ion creangă biografie
stela s34.1K visualizações
Carol i si_cucerirea_independentei_romaniei por Victoria Stratan
Carol i si_cucerirea_independentei_romanieiCarol i si_cucerirea_independentei_romaniei
Carol i si_cucerirea_independentei_romaniei
Victoria Stratan5.3K visualizações
Motoare termice 4 por Cristina Anghel
Motoare termice 4Motoare termice 4
Motoare termice 4
Cristina Anghel17.1K visualizações
Unirea principatelor si reformele lui Cuza por maraivan
Unirea principatelor si reformele lui CuzaUnirea principatelor si reformele lui Cuza
Unirea principatelor si reformele lui Cuza
maraivan11.5K visualizações
Constantin brancusi por florin florin
Constantin brancusiConstantin brancusi
Constantin brancusi
florin florin3.5K visualizações

Similar a Ecaterina teodoroiu

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Gabriel badicel por
Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Gabriel badicelColegiul Tehnic Edmond Nicolau Gabriel badicel
Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Gabriel badicelBiblioteca Judeteana Braila
359 visualizações15 slides
Calea regala por
Calea regalaCalea regala
Calea regalaAndreea Cioaba
170 visualizações12 slides
Sub semnul palosului por
Sub semnul palosuluiSub semnul palosului
Sub semnul palosuluispartacus505
794 visualizações344 slides
Romania in primul_razboi_mondial por
Romania in primul_razboi_mondialRomania in primul_razboi_mondial
Romania in primul_razboi_mondialܐܕܪܝܐܢ ܟܘܣܬܝ
8.1K visualizações22 slides
RJHIS no. 1 por
RJHIS no. 1RJHIS no. 1
RJHIS no. 1rjhis
1.6K visualizações150 slides
publicistica lui Panait Istrati por
publicistica lui Panait Istratipublicistica lui Panait Istrati
publicistica lui Panait IstratiOana Filipov
446 visualizações15 slides

Similar a Ecaterina teodoroiu(12)

Calea regala por Andreea Cioaba
Calea regalaCalea regala
Calea regala
Andreea Cioaba170 visualizações
Sub semnul palosului por spartacus505
Sub semnul palosuluiSub semnul palosului
Sub semnul palosului
spartacus505794 visualizações
RJHIS no. 1 por rjhis
RJHIS no. 1RJHIS no. 1
RJHIS no. 1
rjhis1.6K visualizações
publicistica lui Panait Istrati por Oana Filipov
publicistica lui Panait Istratipublicistica lui Panait Istrati
publicistica lui Panait Istrati
Oana Filipov446 visualizações
Petru Dumitriu. Tabel Cronologic Cu Fotografii Inedite por taralunga
Petru Dumitriu. Tabel Cronologic Cu Fotografii IneditePetru Dumitriu. Tabel Cronologic Cu Fotografii Inedite
Petru Dumitriu. Tabel Cronologic Cu Fotografii Inedite
taralunga2.6K visualizações
Arhiva Fotografica din 1919, dupa ce Ungaria a cedat in fata trupelor romane por Cristiana Toma
Arhiva Fotografica din 1919, dupa ce Ungaria a cedat in fata trupelor romaneArhiva Fotografica din 1919, dupa ce Ungaria a cedat in fata trupelor romane
Arhiva Fotografica din 1919, dupa ce Ungaria a cedat in fata trupelor romane
Cristiana Toma966 visualizações
IOAN SLAVICI - AMALIA FANATA ,LICEUL TEORETIC MIHAI VELICIU , CHISINEU-CRIS por amaliafanata
IOAN SLAVICI - AMALIA FANATA ,LICEUL TEORETIC MIHAI VELICIU , CHISINEU-CRISIOAN SLAVICI - AMALIA FANATA ,LICEUL TEORETIC MIHAI VELICIU , CHISINEU-CRIS
IOAN SLAVICI - AMALIA FANATA ,LICEUL TEORETIC MIHAI VELICIU , CHISINEU-CRIS
amaliafanata1.1K visualizações
Prezentare Istorie Bercaru Georgiana por Georgiana93
Prezentare Istorie Bercaru GeorgianaPrezentare Istorie Bercaru Georgiana
Prezentare Istorie Bercaru Georgiana
Georgiana93825 visualizações
Ion creanga por Marius Simonescu
Ion creangaIon creanga
Ion creanga
Marius Simonescu654 visualizações
1.ioan slavici-bibliografie por Olesea_Moldovan
1.ioan slavici-bibliografie1.ioan slavici-bibliografie
1.ioan slavici-bibliografie
Olesea_Moldovan90 visualizações

Mais de Elena Negotei

Masini si aparate electrice por
Masini si aparate electriceMasini si aparate electrice
Masini si aparate electriceElena Negotei
1K visualizações18 slides
Desen tehnic por
Desen tehnicDesen tehnic
Desen tehnicElena Negotei
380 visualizações10 slides
Informatica aplicata por
Informatica aplicataInformatica aplicata
Informatica aplicataElena Negotei
896 visualizações29 slides
Bazele electrotehnicii por
Bazele electrotehniciiBazele electrotehnicii
Bazele electrotehniciiElena Negotei
511 visualizações23 slides
Curs rcp 2021 ppt por
Curs rcp 2021 pptCurs rcp 2021 ppt
Curs rcp 2021 pptElena Negotei
2.2K visualizações153 slides
Rcp 2021 por
Rcp 2021Rcp 2021
Rcp 2021Elena Negotei
385 visualizações143 slides

Mais de Elena Negotei(20)

Masini si aparate electrice por Elena Negotei
Masini si aparate electriceMasini si aparate electrice
Masini si aparate electrice
Elena Negotei1K visualizações
Desen tehnic por Elena Negotei
Desen tehnicDesen tehnic
Desen tehnic
Elena Negotei380 visualizações
Informatica aplicata por Elena Negotei
Informatica aplicataInformatica aplicata
Informatica aplicata
Elena Negotei896 visualizações
Bazele electrotehnicii por Elena Negotei
Bazele electrotehniciiBazele electrotehnicii
Bazele electrotehnicii
Elena Negotei511 visualizações
Curs rcp 2021 ppt por Elena Negotei
Curs rcp 2021 pptCurs rcp 2021 ppt
Curs rcp 2021 ppt
Elena Negotei2.2K visualizações
Rcp 2021 por Elena Negotei
Rcp 2021Rcp 2021
Rcp 2021
Elena Negotei385 visualizações
Socul anafilactic por Elena Negotei
Socul anafilacticSocul anafilactic
Socul anafilactic
Elena Negotei162 visualizações
Edemul pulmonar acut...... por Elena Negotei
Edemul pulmonar acut......Edemul pulmonar acut......
Edemul pulmonar acut......
Elena Negotei413 visualizações
Hemoragiile digestive superioare por Elena Negotei
Hemoragiile digestive superioareHemoragiile digestive superioare
Hemoragiile digestive superioare
Elena Negotei387 visualizações
Litiaza biliara por Elena Negotei
Litiaza biliaraLitiaza biliara
Litiaza biliara
Elena Negotei1.9K visualizações
Traumatisme toracice in urgenta por Elena Negotei
Traumatisme toracice in urgentaTraumatisme toracice in urgenta
Traumatisme toracice in urgenta
Elena Negotei368 visualizações
Pancreatita acuta biliara por Elena Negotei
Pancreatita acuta biliara Pancreatita acuta biliara
Pancreatita acuta biliara
Elena Negotei156 visualizações
PANCREATITA ACUTA BILIARA por Elena Negotei
PANCREATITA ACUTA BILIARAPANCREATITA ACUTA BILIARA
PANCREATITA ACUTA BILIARA
Elena Negotei401 visualizações
ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ȊN ȊNGRIJIREA PACIENTULUI CU ULCER GASTRO -DUODENAL por Elena Negotei
ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ȊN ȊNGRIJIREA PACIENTULUI CU ULCER GASTRO -DUODENALROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ȊN ȊNGRIJIREA PACIENTULUI CU ULCER GASTRO -DUODENAL
ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ȊN ȊNGRIJIREA PACIENTULUI CU ULCER GASTRO -DUODENAL
Elena Negotei1.9K visualizações
Traditii si-obiceiuri-de-pasti-la-greci por Elena Negotei
Traditii si-obiceiuri-de-pasti-la-greciTraditii si-obiceiuri-de-pasti-la-greci
Traditii si-obiceiuri-de-pasti-la-greci
Elena Negotei244 visualizações
Toxicele por Elena Negotei
ToxiceleToxicele
Toxicele
Elena Negotei299 visualizações
Maria tereza por Elena Negotei
Maria terezaMaria tereza
Maria tereza
Elena Negotei45 visualizações
Durerea 2019 por Elena Negotei
Durerea 2019Durerea 2019
Durerea 2019
Elena Negotei259 visualizações
Portofoliu - ASEMĂNĂRI / DEOSEBIRI por Elena Negotei
Portofoliu - ASEMĂNĂRI / DEOSEBIRIPortofoliu - ASEMĂNĂRI / DEOSEBIRI
Portofoliu - ASEMĂNĂRI / DEOSEBIRI
Elena Negotei409 visualizações
Leopold I por Elena Negotei
Leopold ILeopold I
Leopold I
Elena Negotei29 visualizações

Ecaterina teodoroiu

 • 1. Page | 1 S-au ȋmplinit 101 de cȃnd Romȃnia a intrat ȋn Primul Rǎzboi Mondial, alǎturi de Antanta. Ȋn toamna anului 1917, atunci cȃnd au ȋncetat operațiunile militare, Romȃnia pierduse aproximativ 27.000 de oameni, iar Germania 47.000. Pe timpul confruntǎrilor cu Puterile Centrale, țara noastrǎ a pierdut aproape 10% din populația țǎrii, inclusiv civili. Ȋn cele mai crunte vremuri și ȋn cele mai crȃncene momente ale Istoriei Romȃniei apar oamenii deosebiți. Unii provin din neamuri renumite ale Țǎrii, alții apar din neant, din nesecatul izvor de Romanism și noblețe al acestui neam nemuritor.
 • 2. Page | 2 Pe vreamea cȃnd femeile erau privite doar cu ușoarǎ condoscențǎ de cǎtre militarii europeni, ȋn modesta Armatǎ Romȃneascǎ, de la ȋnceputul Primului Rǎzboi Mondial, o fatǎ simplǎ de pe Jiu a luptat și a murit pentru Țara sa și a noastrǎ! Iar ȋn acele vremuri, cȃnd ȋn multe alte țǎri, femeile nici nu aveau drept de vot, Armata Romȃnǎ a știut sǎ recunoascǎ un suflet mare, ȋntr-un trup atȃt de mic.
 • 3. Page | 3 Ecaterina Teodoroiu – „eroina de la Jiu” „Și-a dat viața cu simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obține apoteoze de vorbe, ci pentru că așa cerea inima ei, pentru că așa credea sufletul ei că se împlinește datoria vieții. Aceea care în vitejia ei comunicativă a murit în clipa când se descoperea spre a-și îndemna ostașii cu vorbele: „Înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine !”, are drept, din clipa aceea, la cinstirea veșnică a unui nume neuitat de camarazi” – Ordinul de zi nr. 1 al Regimentului Lupeni, 23 august 1917 Cătălina Vasile Toderoiu, pe numele ei, la naştere, a văzut lumina zilei la 14 ianuarie 1894, la Vădeni, astăzi cartier al municipiului Târgu-Jiu, într-o familie cu adânci rădăcini în agricultură, Elena şi Vasile Toderoiu, care a avut cinci băieţi – Nicolae, Eftimie, Andrei, Ion, Vasile – şi trei fete – Ecaterina, Elisabeta şi Sabina. A parcurs studiile primare la şcoala din satul natal, apoi a studiat la şcoala din Târgu Jiu. Ulterior a învăţat la şcoala româno-germană din Târgu Jiu, pe care a absolvit-o în anul 1909. În această perioadă numele ei devine Ecaterina Teodoroiu, după ce documente militare ulterioare dar şi acte care îi atestă educaţia consemnează mai multe variante de nume Lili Toderoiu, Lili Teodoroiu, sau alte forme asemănătoare. Casa din Vădeni în care s-a născut Ecaterina
 • 4. Page | 4 S-a pregătit pentru o carieră de învăţătoare, motiv pentru care a urmat, la Bucureşti, un gimnaziu-pension, apoi a frecventat cursurile unei şcoli de infirmiere, absolvită în anul 1916. În această perioadă a intrat în contact cu primii cercetaşi din România, iar din anul 1913 face parte din organizaţia de cercetaşi denumită cohorta „Păstorul Bucur”, condusă de Arethia Piteşteanu. În vara anului 1914, a revenit la Târgu Jiu, în perioada vacanţei, activând în cadrul cohortei de cercetaşi „Domnul Tudor”, până în august 1916, Ecaterina aflându-se, ocazional, la căpătâiul răniţilor ce se aflau în îngrijirea organizaţiei. În octombrie 1916, Ecaterina a fost chemată la Bucureşti de către Regina Maria, iar la revenirea la Târgu Jiu află că tatăl ei este luat prizonier iar doi dintre fraţi – unul sublocotenent de rezervă la Regimentul 7 Călăraşi şi celălalt locotenent în Regimentul 5 Vânători - au murit pe câmpul de luptă. La 6 octombrie 1916, după ce a aflat de moartea unui alt frate, caporal în Regimentul 18 Gorj, căzut în lupta de la Porceni, s-a înrolat ca voluntar tocmai în acel regiment din Gorj, pentru a participa la lupte.
 • 5. Page | 5 În 10 octombrie 1916 a avut loc prima bătălie de la Jiu, iar trupele Armatei I Române, comandate de generalul Ion Dragalina, au respins o puternică ofensivă inamică, soldatul Ecaterina Teodoroiu aflându-se în primele linii ale frontului. La 14 octombrie 1916, în timpul primei ofensive germane peste Munții Gorjului, Ecaterina a luat parte alături de populația civilă, cercetași și o companie de milițieni la luptele de la Podul Jiului, contribuind la respingerea atacului unei companii bavareze inamice. La 18 octombrie, în acelaşi an, în urma unei învăluriri – surpriză a inamicului, Ecaterina este luată prizonieră, însă dând dovadă de sânge rece, a împuşcat santinela germană care o însoţea, reuşind să evadeze alături de alţi combatanţi români aflaţi în situaţia sa. În noiembrie, în luptele de la Filiaşi, este rănită de două gloanţe inamice la piciorul drept, iar după alte nouă zile, este din nou rănită la coapsă de spărturi de obuz. A urmat o perioadă de tratament, mai întâi la Craiova, apoi la Bucureşti şi Iaşi. La ieşirea din spital a revenit pe front, în rândurile Companiei a 7-a, Regimentul 43/59 Infanterie, unde a îngrijit numeroşii răniţi ai companiei.
 • 6. Page | 6 S-a deplasat la Iaşi, unde M.S. Regina a ascultat-o şi apoi a ordonat ca imediat să i se încarce sania cu 400 kg sare de bucătărie şi câteva mii de ţigări pentru soldaţi, apoi a mers personal să distribuie toate acestea companiilor. Într-un raport al comandantului Companiei a 8-a, Regimentul Gorj, se arată: „Nerămânându-i pe lume (n.r. Ecaterinei), după cum declară domnia sa, decât singurul frate din Compania a 8-a Regimentul 18 Gorj, se hotărî să lupte ca soldat lângă dânsul, spre a îmbărbăta pe soldaţi să-şi elibereze pe mama sa. Într-adevăr, în ziua de 16 octombrie 1916 dimineaţa, tocmai pe timpul loviturii furioase ce am dat cu Divizia noastră, distrugând Divizia 11 Bavareză, trecând să observ mersul luptei a Secţiei a II-a de Mitraliere a Regimentului 18 Gorj din compania ce comandam, am întâlnit în drum pe domnişoara Teodoriu Ecaterina cu fratele ei, care tocmai îi arăta cum se încarcă arma, ochirea şi punerea baionetei. Întrebând-o ce voieşte cu aceasta, mi-a răspuns că se duce la Schela să-şi scape pe mama sa. De aici înainte cercetaşa Teodoriu Ecaterina a luptat cu arma în mână lângă fratele său, constituind un adevărat exemplu eroic pentru soldaţi, cu care a îndurat toate greutăţile şi de care nu s-a despărţit nici un moment, chiar când compania pornea la asaltul cu baioneta, după cum mi-au istorisit mulţi dintre oamenii companiei mele, în special sergentul Safta Pavel din Compania de Mitraliere, comandantul Secţiei a IV-a care a luptat mai ales în timpul retragerii din Oltenia, împreună cu Regimentul 18 Gorj … Ca o concluzie, părerea mea intimă în calitate de instructor al legiunii din care făcea parte, este că cercetaşa Teodoriu a fost o domnişoară corectă şi a dat dovadă de mult curaj, abnegaţie până la deznădejde şi iubire familiară, în plus convingerea îndeplinirii îndatoririlor conştiincioase a Legii Cercetaşilor, meritând toată admiraţia acestei Jeana d’Arc a noastre, ce se cuvine a fi recompensată, chiar dacă neseriozitatea vârstei sale încă fragede i-ar da aparenţa unei vivandiere din vechea armată franceză”.
 • 7. Page | 7 A revenit pe front în vara anului 1917, când, la 20 august, Regimentul 43/59 Infanterie din care făcea parte ocupa poziţiile în tranşeele de pe Dealul Secului în zona localităţii Muncelu. În seara de 22 august, în cursul unui atac declanşat de Regimentul 40 Rezervă german şi respins de trupele române, Ecaterina Teodoroiu moare eroic, fiind împuşcată în inimă, în timp ce se afla în fruntea plutonului pe care îl comanda ca sublocotenent. S-a remarcat în luptele de la Jiu şi Filiaşi, unde a fost rănită la ambele picioare. Regele Ferdinand I i-a acordat la 19 martie 1917, personal, „Virtutea militară” clasa a II-a şi a fost avansată la gradul de sublocotenent (prin Decretul nr. 191 din 10 martie 1917, publicat în Monitorul Oficial nr. 292 din 16 martie 1917), primind comanda unui pluton din Regimentul 43/59 infanterie Lupeni. În fruntea acestui pluton a căzut eroic în seara zilei de 22-23 august 1917, în timpul bătăliei de la Mărăşeşti. Cruce în memoria Ecaterinei Teodoroiu la Muzeul de la Măceșu * Sublocotenentul ECATERINA TEODOROIU a cazut eroic la datorie ȋn bǎtǎlia de la Varnița și Muncelu, unde armata romȃna a oprit acțiunea ofensivǎ a armatei germano-austro-ungare * Aflatǎ ȋn fruntea plutonului pe care ȋl comanda, ca sublocotenent, ECATERINA TEODOROIU a fost lovitǎ de douǎ gloanțe ale inamicului * Ultimele sale cuvinte, dar pline de ȋnsuflețire și patriotism, au fost: „Ȋnainte bǎieți, nu vǎ lǎsați, sunteți cu mine!” *
 • 8. Page | 8 Ecaterina Teodoroiu a fost înmormântată în comuna Fitioneşti din judeţul Putna, iar după încheierea războiului, a devenit o eroină a României Mari. În iunie 1921, rămăşiţele sale pământeşti au fost mutate la Târgu Jiu într-un mausoleu din centrul oraşului. Osemintele Ecaterinei Teodoroiu sunt îngropate chiar în centrul oraşului, în Piaţa Prefecturii. Mausoleul sub care Ecaterina Teodoroiu îşi doarme somnul de veci este realizat de artista Miliţa Pătraşcu, o ucenică a lui Brâncuşi, şi este din travertin italian, cu dimensiunile 2,90 pe 1,60 metri şi înălţimea de 2,10 metri. Are forma unui sarcofag şi este aşezat pe un postament cu trei trepte. Sunt realizate în basorelief scene din viaţa şi activitatea militară a Ecaterinei. Începând cu anul 1938, casa familiei Teodoroiu, construită în 1884, a fost amenajată drept Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”. În anul 1976 a fost amplasatǎ ȋn municipiul Tg-Jiu o statuie a Ecaterinei realizatǎ de cǎtre Iulia Onițǎ. Monumente ȋn cinstea Ecaterinei au fost ridicate și la Brǎila și Slatina.
 • 9. Page | 9 La Slatina, în 1925, e inaugurat primul monument din ţară ridicat în memoria Ecaterinei Teodoriu. Mai mult, locotenent-colonelul Nicolae Teodorescu, comandantul Regimentului 43 Infanterie, a propus ridicarea în faţa cazarmei unităţii a unui monument al eroilor regimentului, pe care să fie înscrise numele eroilor căzuţi pe front în campania 1916-1918. Statuia a fost realizatǎ de sculptorul Iulia Onițǎ ȋn memoria eroinei de doar 23 de ani care și-a dat viața pe cȃmpul de luptǎ pentru țara sa. Statuia eroinei Ecaterina Teodoroiu este reprezentativǎ pentru memoria acesteia alǎturi de casa memorialǎ aflata la aproximativ 2 km, tot ȋn orașul Tg-Jiu.
 • 10. Page | 10 Monumentul Ecaterinei Teodoroiu — Mărășești Monumentul Ecaterinei Teodoroiu lângă Panciu, ridicat ȋn locul în care a căzut eroina
 • 11. Page | 11 Monumentul eroilor din Azuga (sculptor Ioan Iordănescu, 1937). Constă din două grupuri statuare în mărime naturală, din bronz, în dreapta o femeie simbolizând Patria sprijină un ostaș rănit; în stânga Ecaterina Teodoroiu în uniformă militară, în momentul când este lovită de un glonț ucigaș, lângă un soldat sprijinit de un tun. Pilda rarǎ a unui cald entuziasm, unit cu cea mai strǎlucitore energie, aceea pe care unii au numit-o cu drept cuvant „Eroina de la Jiu”; și-a dat jertfa supremǎ, lipsitǎ de orice trufie, de orice deșartǎ ambiție, numai din dragostea de a apǎra pǎmȃntul țǎrii noastre, cotropit de dușmani. Ecaterina Teodoroiu a fost la ȋnǎlțimea celor mai viteji apǎrǎtori ai țǎrii sale, pe care i-a ȋntrecut prin puterea cu care ȋși ȋnvingea slǎbiciunea femininǎ, știind sǎ dovedeascǎ vigoarea bǎrbǎției de trup și suflet.