O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

אלעד גולדנברג: טוב שההגה בידיים של איביי - קניות רכבים וחלקי חילוף באינטרנט

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 30 Anúncio

אלעד גולדנברג: טוב שההגה בידיים של איביי - קניות רכבים וחלקי חילוף באינטרנט

עולם הקניות באינטרנט הוא כבר חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. בשנת 2015, בכל 2 שניות קנה ישראלי מוצר באיביי, 16 מיליון מוצרים שהגיעו לארץ
ביניהם גם 600 רכבים ו 600,000 חלקי חילוף לרכב
נתונים מדהימים שמשקפים מגמה ואת תחילתה של מהפיכה אמיתית בתחום, גם קניות הרכב עוברות לאונליין

עולם הקניות באינטרנט הוא כבר חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. בשנת 2015, בכל 2 שניות קנה ישראלי מוצר באיביי, 16 מיליון מוצרים שהגיעו לארץ
ביניהם גם 600 רכבים ו 600,000 חלקי חילוף לרכב
נתונים מדהימים שמשקפים מגמה ואת תחילתה של מהפיכה אמיתית בתחום, גם קניות הרכב עוברות לאונליין

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (8)

Mais de Elad Goldenberg (14)

Anúncio

אלעד גולדנברג: טוב שההגה בידיים של איביי - קניות רכבים וחלקי חילוף באינטרנט

 1. 1. ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ ‫ישראל‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ ‫שההגה‬ ‫טוב‬ eBay ‫של‬ ‫בידיים‬ ‫בקניות‬ ‫הילוך‬ ‫מעבירים‬ ‫וחלקי‬ ‫רכבים‬ ‫גם‬ .‫באונליין‬ ‫בקליק‬ ‫היום‬ ‫קונים‬ ‫חילוף‬
 2. 2. …‫מיד‬ ‫עצבים‬ ‫ובלי‬ ‫מהיר‬ ‫כבר‬ ‫הישראלים‬ ‫מכוניות‬ ‫לקנות‬ ‫נוהגים‬ ‫באונליין‬ ‫חילוף‬ ‫וחלקי‬
 3. 3. …‫זה‬ ‫אחרי‬ ‫חזק‬ ‫אמון‬ :eBay-‫ו‬ ‫ישראלים‬ ‫ישראלים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ eBay-‫ב‬ ‫קונים‬
 4. 4. ‫בקליק‬ ‫אישי‬ ‫ייבוא‬ …‫ואז‬ ‫המשותפת‬ ‫הפלטפורמה‬ USHOPS motors-‫ו‬ eBay ‫של‬
 5. 5. ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫שעושה‬ ‫הטכנולוגיה‬ > Big Data ‫מתחילים‬
 6. 6.  eBay ‫של‬ ‫בידיים‬ ‫ההגה‬ ‫את‬ ‫שמים‬ 40% ‫של‬ ‫עלייה‬ :2015 ‫מתחילת‬ ‫באונליין‬ ‫בישראל‬ ‫וקטנועים‬ ‫רכבים‬ ‫ברכישת‬
 7. 7. eBay  ‫ל‬‫ש‬ ‫בידיים‬ ‫ההגה‬ ‫את‬ ‫שמים‬ ‫מכוניות‬ 576 ‫מכוניות‬ 155 ‫באונליין‬ ‫רכבים‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ 2013 2015
 8. 8. Class-Mercedes SL ‫מכוניות‬ 25 Mustang ‫מכוניות‬ 35 Chevrolet Corvette ‫מכוניות‬ 66 eBay  ‫ל‬‫ש‬ ‫בידיים‬ ‫ההגה‬ ‫את‬ ‫שמים‬ ‫קונים‬ ‫שישראלים‬ ‫המכוניות‬ :‫גיר‬ ‫טופ‬
 9. 9. 2015-‫ב‬ ‫קנה‬ ‫שישראלי‬ ‫ביותר‬ ‫היקר‬ ‫הרכב‬ ‫באונליין‬ ‫המפתחות‬ ,‫לשלום‬ ‫סע‬ Royce-Rolls Phantom 4DR SDN ‫של‬ ‫במחיר‬ 2013 ‫שנת‬ 280,000$
 10. 10. 2015-‫ב‬ ‫קנה‬ ‫שישראלי‬ ‫ביותר‬ ‫הזול‬ ‫הרכב‬ ‫באונליין‬ ‫המפתחות‬ ,‫לשלום‬ ‫סע‬ Volkswagen Fastback 1968 Base 1.6L ‫של‬ ‫במחיר‬ 360$
 11. 11. ‫אחד‬ ‫קליק‬ ,‫גלגלים‬ 2 ‫באונליין‬ ‫המפתחות‬ ,‫לשלום‬ ‫סע‬ ‫ישראלי‬ ‫מסוג‬ ‫אופנוע‬ ‫קנה‬ XS ‫יאמהה‬ 895-‫ב‬$ ‫בלבד‬
 12. 12. ‫וביבשה‬ ‫בשטח‬ ,‫בים‬ ‫באונליין‬ ‫המפתחות‬ ,‫לשלום‬ ‫סע‬ ‫אופנועים‬ 124 ,‫ספורט‬ ‫אופנועי‬ 34 ‫ים‬ ‫ואופנועי‬ ‫באגי‬ ‫טרקטורונים‬ 34 2015-‫ב‬ :‫באיביי‬ ‫קנו‬ ‫ישראלים‬
 13. 13. eBay-‫ל‬ ‫מחליפים‬ ‫ישראלים‬ :‫בחלפים‬ ‫גם‬ ‫ישראלים‬ 2015 ‫בשנת‬ ‫חלקי‬ ‫אלף‬ 600-‫כ‬ ‫רכשו‬ .eBay-‫ב‬ ‫חילוף‬
 14. 14. eBay-‫ל‬ ‫מחליפים‬ ‫ישראלים‬ :‫בחלפים‬ ‫גם‬ ‫דקות‬ 7.5 ‫בכל‬ ‫לרכב‬ ‫נורה‬ ‫נרכשת‬
 15. 15. ‫אחוזים‬ ‫מאות‬ ‫וחוסכים‬ ‫באונליין‬ ‫חלפים‬ ‫קונים‬ eBay-‫ל‬ ‫מחליפים‬ ‫ישראלים‬ :‫בחלפים‬ ‫גם‬ ‫לרכב‬ ‫אנטנה‬ 300%-200% ‫פנורמית‬ ‫מראה‬ 300% ‫ראשי‬ ‫פיוז‬ 150%-100%
 16. 16. ‫בונבון‬ ‫הרכב‬ ‫מעמדים‬ ‫אלף‬ 150 ‫סלולריים‬ ‫לטלפונים‬ ‫באונליין‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫ומעצבים‬ ‫מציידים‬
 17. 17. ‫בונבון‬ ‫הרכב‬ ‫אלף‬ 20 ‫דרך‬ ‫מצלמות‬ ‫באונליין‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫ומעצבים‬ ‫מציידים‬
 18. 18. ‫בונבון‬ ‫הרכב‬ ‫אלף‬ 27 ‫מדבקות‬ ‫לרכב‬ ‫באונליין‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫ומעצבים‬ ‫מציידים‬
 19. 19. ‫בונבון‬ ‫הרכב‬ ‫כבלים‬ 7,000 ‫להתנעה‬ ‫באונליין‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫ומעצבים‬ ‫מציידים‬
 20. 20. ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫המגמה‬ ‫לאונליין‬ ‫עובר‬ ‫הרכב‬ ‫עולם‬ :‫האחרונות‬ ‫שנים‬ 5-‫ב‬ ‫בארה"ב‬ ‫המכוניות‬ ‫מבעלי‬ 20% ‫באונליין‬ ‫רכב‬ ‫קנו‬
 21. 21. ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫המגמה‬ ‫לאונליין‬ ‫עובר‬ ‫הרכב‬ ‫עולם‬ 20% ‫המכוניות‬ ‫מבעלי‬ ‫באונליין‬ ‫רכב‬ ‫קנו‬ ‫השנים‬ 5-‫ב‬ ‫האחרונות‬ 40% ‫קנו‬ ‫מהנשים‬ ‫חילוף‬ ‫חלקי‬ ‫באונליין‬ 47% ‫חלקי‬ ‫קנו‬ ‫באונליין‬ ‫חילוף‬
 22. 22. ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫שעושה‬ ‫הטכנולוגיה‬ > Big Data‫הרכב‬ ‫של‬ ‫העולמי‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫הקטלוג‬ ‫פיתוח‬ :‫בישראל‬ ‫רק‬
 23. 23. ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫שעושה‬ ‫הטכנולוגיה‬ > Big Data‫הרכב‬ ‫של‬ ‫העולמי‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫הקטלוג‬ ‫פיתוח‬ :‫בישראל‬ ‫רק‬
 24. 24. ‫באונליין‬ ‫קונה‬ ‫ישראל‬ ‫מהגולשים‬ ‫הישראלים‬ ‫באונליין‬ ‫קונים‬ 91% ‫מהישראלים‬ ‫פעם‬ ‫לפחות‬ ‫קונים‬ ‫גדולה‬ ‫קנייה‬ ‫בחודש‬ 20% ‫מהישראלים‬ ‫קונים‬ ‫שבוע‬ ‫כל‬ 10% ‫בעולם‬ ‫באינטרנט‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫שקונות‬ ‫המדינות‬ ‫שלוש‬ ‫בין‬ ‫ישראל‬
 25. 25. ‫יבשות‬ ‫שחוצים‬ ‫המכירות‬ ‫נתוני‬ eBay ‫ב‬ ‫מאמינה‬ ‫ישראל‬ ‫שניות‬ 2 ‫כל‬ ‫קונה‬ ‫ישראלי‬ eBay-‫ב‬
 26. 26. ‫קניות‬ 2 ‫פי‬ :‫שנים‬ 3 eBay ‫ב‬ ‫מאמינה‬ ‫ישראל‬ :‫גדל‬ ‫הקנייה‬ ‫סל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫היקף‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫הכפיל‬ eBay ‫ב‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בשלוש‬
 27. 27. ‫קדימה‬ ‫מנועים‬ USHOPSmotors-‫ו‬ eBay ‫של‬ ‫החדש‬ ‫החיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫ונוח‬ ‫מתקדם‬ ‫מכוניות‬ ‫מגוון‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫בארץ‬ ‫למצוא‬ ‫הרכב‬ ‫בדיקת‬ ‫בארצות‬ ‫כבר‬ ‫הברית‬ ‫פתרונות‬ ‫לוגיסטיים‬ ‫לייבוא‬ ‫עד‬ ‫הבאה‬ ‫הבית‬
 28. 28. ‫לאונליין‬ ‫עובר‬ ‫הרכב‬ ‫עולם‬ ?‫שנה‬ 20-‫ב‬ ‫באיביי‬ ‫נמכרו‬ ‫רכבים‬ ‫כמה‬
 29. 29. ‫לאונליין‬ ‫עובר‬ ‫הרכב‬ ‫עולם‬ ‫רכבים‬ ‫מספיק‬ ‫את‬ ‫להקיף‬ ‫כדי‬ ‫פעמים‬ 4 ‫הירח‬
 30. 30. ‫מחשבה‬ ‫או‬ ‫שאלה‬ ‫בכל‬ ‫אליי‬ ‫פנו‬ ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ slideshare.net/eladgoldenberg ‫במצגות‬ ‫לצפייה‬ ‫שלי‬ ‫הבלוג‬eladgoldenberg.com ‫בסושיאל‬ ‫חברים‬ ‫נהיה‬ ‫בואו‬

×