O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen -tilaisuuden materiaali

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Semelhante a Oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen -tilaisuuden materiaali (20)

Mais de Suomen Ekonomit (20)

Anúncio

Oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen -tilaisuuden materiaali

 1. 1. – S U O M E N E K O N O M I L I I T T O – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – Oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen Nina Juhava ja Tiina Myöhänen-Astikainen Tampere 20.5.2014
 2. 2. SEFEn strategia • Osaamisen jakaminen on yksi keskeinen elementti SEFEn strategiassa - Ekonomi-identiteetin ytimessä on uuden oppiminen ”SEFE tukee jokaista jäsentä oppimaan muilta ja jakamaan osaamistaan muille. Jaettu tieto nostaa jokaisen jäsenen osaamista ja vaikuttavuutta omassa yhteisössään. Osaamisen jakaminen yksilöiden yhteisössä on tiedon henkilökohtaista vaihtamista.”
 3. 3. Illan ohjelma • Klo 16.30 Ilmoittautuminen ja ruokailu • Klo 17.00 – Näkökulmia osaamiseen – Minun osaamiskarttani – Sparrausta ja harjoittelua • Koulutus päättyy klo 20.00
 4. 4. Mitä osaaminen on? • Pieni pariporina! • Miten sinä määrittelisit osaamisen?
 5. 5. Kolme näkökulmaa osaamiseen Ammatillinen osaaminen Yliammatillinen osaaminen Meta-tason osaaminen Ammattispesifit tiedot ja taidot (substanssiosaaminen) Yleiset työelämätaidot Oman toiminnan säätelemisen taidot  Asiatieto liittyen omaan ammattiin / työhön - > syvällinen ammattiosaaminen  Voidaan pilkkoa MindMap – työskentelyssä useisiin osa- alueisiin!  Kommunikointitaidot: • vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot • kuuntelutaito • suullinen ja kirjallinen viestintätaito • kielitaito  Verkostoitumistaidot  IT-taidot  Projektin hallintataito  Liiketoiminnan perusteiden tuntemus  Jne.  Tavoitteiden asettaminen  Toiminnan suunnittelu  Toiminnan ohjaaminen  Tietotaidon soveltaminen eri tilanteissa  Oman toiminnan arviointi  Taito säädellä tunteita ja persoonallisuuden piirteitä  Oppimaan oppimisen taidot  Ajanhallinnan taidot  Ajattelun taidot  Jne. Outi Häggiä mukaillen 2010
 6. 6. Osaamisen ylläpidon tarpeet? • Oman erityisalan laajentaminen 52 % • Oman erityisalan syventäminen 48 % • Neuvottelutaidot 34 % • Tietotekniset taidot 31 % • Liiketoimintaosaaminen 30 % • Esiintymistaidot 30 % • Yleiset johtamistaidot 29 % • Esimies- ja henkilöstöjohtamistaidot 28 % • Projektinhallintataidot 24 % • Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot 23 % Lähde: Ammatillinen kehittyminen ekonomien näkökulmasta -kyselytutkimus 2012
 7. 7. Tulevaisuuden työ ja osaamisvaatimukset • Globaali kilpailu parhaista osaajista yleistyy, samalla ekonomin työpaikka on maailma • Työympäristön teknologisoituminen kiihtyy • Erilaiset vaativat kehitystehtävät sekä muutoksen hallinta korostuvat • Asiantuntijatyö moninaistuu - Ajasta ja paikasta riippumaton työ - Hajautetut tiimit, mobiili työ - Monialaiset (kansainväliset) verkostot • Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu korostuu
 8. 8. Minun osaamiskarttani! Nyt kääritään hihat ja lähdetään määrittelemään oma osaaminen! Wau, mitä osaajia olemme!! - Tarkoitus on saada oma osaaminen näkyviin mahdollisimman kattavasti MindMap –työskentelyä hyödyntäen - Hyödynnä seuraavien sivujen apukysymyksiä kun mietit omaa osaamistasi - Halutessasi voit käyttää eri värejä substanssiosaamisen ja yliammatillisen osaamisen kuvaamiseen. Meta-tason osaamiseen liittyviä vahvuuksiasi voit kirjata esim. sivun reunaan - Mitä haluat oppia? Voit piirtää ”pilven” sisään suunnitelmasi.
 9. 9. MindMap-ohjeet
 10. 10. Ammatillinen osaaminen Apukysymyksiä • Mikä on perusammattiosaamisesi – mitä koulutukset ja työkokemuksen kautta tullutta osaamista sinulla on? Miten nimeäisit kokonaisuudet ja miten niitä voisi pilkkoa pienemmiksi osaamisalueiksi MindMappiisi? • Mitä ammattiisi liittyvää erityisosaamista sinulla on? Mitkä sanat kuvaavat tätä osaamista parhaiten? • Millaista taloushallinnon osaamista sinulla on? (Esim. budjetointi, erilaiset talousanalyysit) • Millaista raportointikokemusta sinulla on? • Millaista esimieskokemusta sinulla on? • Onko sinulla osto- tai hankintakokemusta? • Millaista asiakastyöskentely, markkinointi- tai myyntikokemusta sinulla on? • Miltä toimialoilta sinulle on kertynyt osaamista? • Millaisissa yrityksissä toimimisesta sinulle on kertynyt osaamista? • Kansainvälinen osaamisesi/kokemuksesi?
 11. 11. Yliammatillinen osaaminen Apukysymyksiä • Millaiset kommunikointitaidot (vuorovaikutustaidot) sinulla on? (Oletko hyvä puhumaan, kuuntelemaan, huomioimaan muita?) • Millainen on vaikuttavuutesi? Miten ehdottamasi asiat otetaan vastaan? • Mitä IT-taitoja sinulla on? (Esim. ohjelmistot, toiminnanohjausjärjestelmät, järjestelmähankkeet) • Millainen kielitaito sinulla on? • Millainen verkostoituja olet? (Oman yrityksen sisällä, organisaatioiden välillä, yhteiskunnallisesti, kansainvälisesti…) • Millainen on kokemuksesi projektityöstä? • Millaista johtamiskokemusta sinulla on? • Millaista harrastusten kautta tullutta osaamista sinulla on?
 12. 12. Meta-tason osaaminen Apukysymyksiä • Millaisia persoonallisuuteesi liittyviä vahvuuksia tunnistat? • Millainen on perusasenteesi työhön (elämään, itseesi) liittyen? • Millaista ajattelusi on tyypillisesti? (Nopeaa, pohdiskelevaa, perusteellista, intuitiivista…) • Millainen oppija olet ja miten opit? (Auditiivinen, visuaalinen, kineettinen) • Kuinka rohkeasti sovellat oppimaasi tietoa? • Miten sovellat oppimaasi tietoa? • Kuinka jämäkkä tavoitteiden asettaja olet? • Miten pääset yleensä tavoitteisiisi? • Millainen toimija olet? • Mitkä ovat vahvuuksiasi toiminnassasi? • Miten arvioit omaa toimintaasi? (Positiivisesti, kriittisesti…)
 13. 13. Parityö 20 min • Kerro parillesi omasta kartastasi, osaamisestasi • Pari sparraa, ideoi, yhdistelee, laajentaa, syventää, kiteyttää (10 min) • Valitse 3 keskeisintä osaamistasi • Sama toisin päin (10 min)
 14. 14. Harjoittelua - Coccarit Kerro toisille taidoistasi – saat positiivista palautetta ja ideoita Coccareilla keskustellaan 3 hengen ryhmissä • Jokainen kertoo muille yhdestä valitsemastaan osaamisesta tai osaamiskokonaisuudesta • Muut antavat positiivista palautetta ja keksivät uusia ideoita – Miten osaamisesta voi kertoa kiinnostavasti ja tehokkaasti • Jokainen ”varastaa” toisilta parhaat ideat omaan käyttöön Siirrytään keskustelemaan uuteen ryhmään Toistetaan 3 kertaa
 15. 15. SEFEn palvelut TyösopimusEkonomiyrittäjä Juridiset palvelut Neuvottelu- ja sopimustoiminta Urapalvelut Työelämän tasa-arvo Työttömyysturva- neuvonta Henkilökohtainen uravalmennus Työ- ja virka-suhdeneuvonta Koulutuspolitiikka Palkkaneuvonta- ja sparraus Mentorointi Ammatilliset koulutustilaisuudet EkonomiEsimies kehittyy -koulutus
 16. 16. Tutustu myös: Kiitos! EkonomiliittoEkonomiliitto Suomen EkonomiliittoSuomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund - SEFE ry blogi.sefe.fi/ ura@sefe.fi ajanvaraus.sefe.fi http://ekonominpolulla.wordpress.com/ Tiina Myöhänen-Astikainen tiina.myohanen- astikainen@sefe.fi Nina Juhava nina.juhava@sefe.fi

Notas do Editor

 • Mitä se on? Pariharjoitus: Kerro parillesi mitä teet työksesi paljastamatta yritystä tai nimikettä.

×