Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Ekokonsultacje(20)

Anúncio

ZZO Poznań - prezentacja

 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów
 2. W 2004 r. uruchomiono pierwszy Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, znajdujących się na terenie składowiska w Suchym Lesie Selektywna zbiórka odpadów problemowych
 3. Selektywna zbiórka odpadów problemowych W lutym 2008 r. uruchomiono drugi Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych zlokalizowany niedaleko centrum miasta zwany GRATOWISKIEM
 4. Selektywna zbiórka zużytych baterii W ramach akcji zbiórki odpadów wyposażono placówki oświatowe, budynki użyteczności publicznej oraz instytucji samorządowych w pojemniki do selektywnej zbiórki baterii
 5. Tablica świetlna pokazująca parametry funkcjonowania elektrociepłowni
 6. Laboratorium Energii Odnawialnej
 7. Moduł fotowoltaiczny
 8. Strona internetowa www.odpady.poznan.pl
 9. Animowana strona internetowa www.odpady.poznan.pl/felek.html
 10. Słownik odpadowy www.odpady.poznan.pl/slownik_odpadowy/
 11. Mapa www.odpady.poznan.pl
 12. Realizacja wymagań unijnych na przykładzie dużych miast Polski Kraków Mg % zmieszane składowane 281 220 86 zbierane selektywnie 45 780 14 Poznań Mg % zmieszane składowane 210 615,56 90,72 zbierane selektywnie 21 538,28 9,28 Szczecin Mg % zmieszane składowane 151 623 95,2 zbierane selektywnie 7 797 4,8
 13. Selektywnie zbierane odpady przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Rodzaj odpadów Ilość w Mg Odpady opakowaniowe 595,14 Przeterminowane leki 11,1 Zużyte baterie 15,1 Odpady zielone 1 583,1 Odpady problemowe 1 185,8
Anúncio