O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Układ komunikacyjny dla Franowa

807 visualizações

Publicada em

Publicada em: Tecnologia
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Układ komunikacyjny dla Franowa

 1. 1. ANALIZY RUCHU SAMOCHODOWEGO W STANIE ISTNIEJĄCYM I PLANOWANYM DLA POTRZEB PRZYSZŁEJ SPALARNI ODPADÓW
 2. 2. Planowane lokalizacje spalarni odpadów E.C .KAROLIN E.C .GARBARY „ POMET” SZCZEPANKOWO- FRANOWO SUCHY LAS C.O.Ś.
 3. 3. Lokalizacja spalarni odpadów w rejonie Szczepankowo – Franowo SZCZEPANKOWO- FRANOWO
 4. 4. <ul><li>Dominujące </li></ul><ul><li>kierunki wiatrów </li></ul>Lokalizacja spalarni odpadów w rejonie Szczepankowo – Franowo
 5. 5. Istniejący układ drogowo-uliczny w rejonie Szczepankowo-Franowo <ul><li>1 ulica Bolesława Krzywoustego : główna oś komunikacyjna pd-wsch. części miasta, odc. dk nr 11 o klasie GP, zapewnia polaczenie miasta z autostradą A-2 </li></ul><ul><li>2 ulica Szwajcarska (odc od Szwedzkiej w kierunku torów kolejowych): droga gminna o klasie D, zapewnia dojazd do Kompani Piwowarskiej S.A. oraz do centrum handlowego M1 </li></ul><ul><li>3 ulica Kobylepole : droga gminna o klasie L, zapewnia połączenia Szczepankowa i wschodniej części miasta , </li></ul><ul><li>4 ulica Michałowo: droga gminna o klasie Z, zapewnia obsługę komunikacyjną rejonu Szczepankowa </li></ul><ul><li>5 Ulica Ługańska: droga powiatowa o klasie Z, zapewnia obsługę komunikacyjną rejonu Szczepankowa </li></ul>1 4 2 3 5
 6. 6. Istniejący układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowa dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2009r.
 7. 7. Istniejący układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowa dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2013r.
 8. 8. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowo-Franowo
 9. 9. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowo-Franowo <ul><li>Wersja I - minimalna: </li></ul><ul><li>1. Węzeł Szczepankowo – przebudowa skrzyżowań skanalizowanych na skrzyżowania typu rondo </li></ul><ul><li>2. Projektowana ulica klasy Z – od Węzła Szczepankowo do ulicy Kobylepole: </li></ul><ul><li>3. Ulica Kobylepole na odcinku od przedłużenia ulicy Szwajcarskiej do skrzyżowania z ulicą Borówki: </li></ul><ul><li>4. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kobylepole i Borówki </li></ul><ul><li>Koszt: 47 290 400 zł </li></ul>1 2 3 4
 10. 10. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowo-Franowo <ul><li>Wersja II - pożądana: </li></ul><ul><li>1-4. wersja II </li></ul><ul><li>5. Przebudowa ulicy Krzywoustego na odcinku od Węzła Szczepankowo do Węzła autostradowego „Krzesiny” </li></ul><ul><li>Koszt: 71 290 400 zł, </li></ul>5
 11. 11. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowo-Franowo <ul><li>Wersja III maksymalana: </li></ul><ul><li>1-5 wersja II </li></ul><ul><li>6. Przedłużenie ulicy Szwajcarskiej do planowanego wiaduktu nad torami PKP </li></ul><ul><li>7. Wiadukt nad torami PKP – przedłużenie ulicy Szwajcarskiej </li></ul><ul><li>8. Przedłużenie ulicy Szwajcarskiej – odcinek od planowanego wiaduktu nad torami PKP do ulicy Michałowo </li></ul><ul><li>Koszt: 221 756 000 zł, </li></ul>6 7 8
 12. 12. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowa dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2009r. Wariant I
 13. 13. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowa dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2013r. Wariant I
 14. 14. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowa dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2009r. Wariant II
 15. 15. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowa dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2013r. Wariant II
 16. 16. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowa dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2009r. Wariant III
 17. 17. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie Szczepankowa dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2013r. Wariant III
 18. 18. Transport odpadów do spalarni odpadów <ul><li>Planowany ruch docelowy do spalarni odpadów (w 305 dni w roku): </li></ul><ul><li>dowóz odpadów za pomocą pojazdów bezpylnych – średnio 23 pojazdów w okresie 12h (w tym w ciągu dnia 8:00 – 15:00 i od 17:00 do 22:00), </li></ul><ul><li>dowóz odpadów komunalnych za pomocą pojazdów ciężarowych – średnio 17 pojazdów w okresie 8h, od 22:00 do 6:00 rano, </li></ul><ul><li>dowóz osadów podsuszonych z COŚ – średnio 4 pojazdów w okresie 8h, od 22:00 do 6:00 rano, </li></ul><ul><li>razem średnio w przeciągu 305 dni w roku – 44 pojazdów w ciągu doby, </li></ul><ul><li>Planowany ruch źródłowy ze spalarni odpadów (w 150 dni w roku): </li></ul><ul><li>transport żużla ze spalarni – średnio 20 pojazdów w ciągu 8h (22:00 – 6:00) </li></ul>Spalarnia śmieci na wyspie Man Razem: 23 pojazdów w ciągu dnia, 41 pojazdów w ciągu nocy,

×