O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Teknik menjawab kertas penulisan

95.279 visualizações

Publicada em

Cara-cara menjawab soalan penulisan

Publicada em: Educação

Teknik menjawab kertas penulisan

 1. 1. PERKONGSIAN TEKNIK MENJAWAB KERTAS PENULISAN DAN PEMAHAMAN
 2. 3. <ul><li>BM 2 – PENULISAN </li></ul><ul><li>3 BAHAGIAN- </li></ul><ul><li>Bah.A/10 markah </li></ul><ul><li>Bah.B/30 markah </li></ul><ul><li>Bah.C/20 markah </li></ul>SISTEM PEMARKAHAN BM PENULISAN
 3. 4. FORMAT PENYEMAKAN PENULISAN <ul><li>kata /kosa kata/ __________ </li></ul><ul><li>Struktur ayat salah </li></ul><ul><li>Imbuhan salah </li></ul><ul><li>Tanda baca salah </li></ul><ul><li>Pengulangan tanda baca salah </li></ul><ul><li>Kesalahan ejaan </li></ul><ul><li>Kesalahan ejaan berulang </li></ul><ul><li>Isi betul </li></ul><ul><li>Isi salah ( ) </li></ul>SIMBOL
 4. 5. LANGKAH-LANGKAH PEMERIKSAAN <ul><li>Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan(impression) daripadanya.Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membuat pertimbangan adalah </li></ul><ul><li>i . ISI </li></ul><ul><li>ii. PENGOLAHAN/huraian/kembang </li></ul><ul><li>iii. BAHASA </li></ul><ul><ul><li>Kemudian nilai dan anggarkan peringkat karangan berkenaan berdasarkan kriteria peringkat CEMERLANG,BAIK,MEMUASKAN atau PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM </li></ul></ul><ul><ul><li>Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangan yang muktamad.Sambil membaca tandakan kesalahan-kesalahan yang terdapat.Gunakan simbol penandaan yang betul. </li></ul></ul>
 5. 6. KRITERIA PENSKORAN KERTAS PENULISAN <ul><li>BAHAGIAN A:Tulis 5 ayat berdasarkan gambar </li></ul><ul><li>Penskoran-Cemerlang(9-10 markah)5 isi / </li></ul><ul><li>Menggunakan ayat yang gramatis dan menepati grafik/gambar </li></ul><ul><li>Penggunaan pelbagai kosa kata yang meluas serta sesuai dengan grafik. </li></ul><ul><li>Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. </li></ul>Gramatis: Bahasa mengikut prinsip-prinsip nahu dan tatabahasa. Ayat yang sedap didengar/mudah dibaca/lancar/tidak tersekat-sekat atau berbelit-belit.
 6. 7. KRITERIA PENSKORAN KERTAS PENULISAN <ul><li>BAHAGIAN A:Tulis 5 ayat berdasarkan gambar </li></ul><ul><li>Penskoran-Baik(7-8 markah) 3-4 isi </li></ul><ul><li>Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik </li></ul><ul><li>Penggunaan pelbagai kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan grafik </li></ul><ul><li>Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat </li></ul>
 7. 8. KRITERIA PENSKORAN KERTAS PENULISAN <ul><li>BAHAGIAN A:Tulis 5 ayat berdasarkan gambar </li></ul><ul><li>Penskoran-Memuaskan (4-6 markah) 2 isi </li></ul><ul><li>Menggunakan ayat yang mudah dan ringkas sesuai dengan bahan grafik </li></ul><ul><li>Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai. </li></ul><ul><li>Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan. </li></ul>
 8. 9. KRITERIA PENSKORAN KERTAS PENULISAN <ul><li>BAHAGIAN A:Tulis 5 ayat berdasarkan gambar </li></ul><ul><li>Penskoran-Pencapaian Tahap Minimum-(1-3 markah) 1 isi </li></ul><ul><li>Ayat tidak sesuai dengan bahan grafik </li></ul><ul><li>Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan grafik </li></ul><ul><li>Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan </li></ul>
 9. 10. BAHAGIAN A TULIS LIMA AYAT LENGKAP TENTANG AKTIVITI-AKTIVITI YANG TERDAPAT DALAM GAMBAR TULIS LIMA AYAT LENGKAP TENTANG SITUASI YANG TERDAPAT DALAM GAMBAR TULIS LIMA AYAT LENGKAP TENTANG GAMBAR YANG DIBERI.
 10. 11. LANGKAH 1 1. Lihat gambar / grafik dengan teliti. 2. Fikirkan 3 kata tanya ( siapa / mengapa / mana ) 3. siapa – berkaitan dengan orang / manusia 4. mengapa – aktiviti-aktiviti yang telah berlaku 5. mana – berkaitan dengan tempat / situasi PANDUAN MENJAWAB siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ?
 11. 12. LANGKAH 2 Catatkan aktiviti (kata kerja) atau situasi (kata adjektif) yang terdapat dalam gambar atau grafik. LANGKAH 3 Binalah lima ayat yang lengkap berdasarkan situasi atau aktiviti tertentu berdasarkan gambar atau grafik. LANGKAH 4 Baca semula ayat-ayat yang dibina. Betulkan semua kesalahan tatabahasa, terutama dari segi penggunaan kata, struktur ayat (gramatis), penggunaan imbuhan, tanda baca dan ejaan.
 12. 13. PENTING!!!!!! Anda tidak digalakkan membina ayat berdasarkan ’ Andaian/Rumusan/Kesimpulan ’ Contoh; i.Pada minggu yang lepas,kami bercadang mengadakan gotong-royong membersihkan kelas. ii. Kita hendaklah menjaga kesihatan agar hidup kita sihat.
 13. 14. LATIHAN BAHAGIAN A MEMINDAHKAN MAKLUMAT
 14. 15. 1 2 3 4 5 Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar . siapa ? mengapa ? mana ?
 15. 16. CONTOH JAWAPAN 1a. Seorang budak perempuan sedang berjoging. 1b. Seorang budak perempuan sedang berjoging di taman permainan. 1c. Seorang budak perempuan sedang berjoging di taman permainan setiap petang untuk menyihatkan badannya.
 16. 17. LATIHAN LIHAT GAMBAR YANG DIBERI
 17. 19. BAHAGIAN A Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan aktiviti –aktiviti tersebut. <ul><li>CADANGAN ISI </li></ul><ul><li>Berucap/menyampaikan ucapan </li></ul><ul><li>Menari/membuat persembahan </li></ul><ul><li>Memberi/menerima/mengambil hadiah/sijil </li></ul><ul><li>Beratur/berbaris/beredar/berkumpul/menyaksi/menyanyi </li></ul><ul><li>Mengambil makanan/menikmati jamuan/menjamu selera/makan/minum/ </li></ul>
 18. 21. BAHAGIAN B
 19. 22. MARKAH BAHAGIAN B Cemerlang Atas: 27-30 Cemerlang Bawah: 24-26 Baik Atas: 20-23 Baik Bawah: 16-19 Memuaskan Atas: 12-15 Memuaskan Bawah: 09 – 14 PTM: 01-08
 20. 23. STRATEGI MENJAWAB PENULISAN <ul><li>SEBELUM MENULIS </li></ul><ul><li>1. Fahami tajuk /pilih tajuk yang dapat dikuasai. </li></ul><ul><li>2. Pastikan soalan berfomat atau tidak. </li></ul><ul><li>3. Memahami kata kunci atau kehendak soalan. </li></ul>BAHAGIAN B
 21. 24. STRATEGI MENJAWAB PENULISAN <ul><li>SEMASA MENULIS </li></ul><ul><li>1. Pendahuluan berkaitan dengan tajuk </li></ul><ul><li>2. Pendahuluan hanya satu perenggan sahaja. </li></ul><ul><li>3. Satu isi satu perenggan.Isi dihurai beserta contoh. </li></ul><ul><li>4. Gunakan penanda wacana. </li></ul><ul><li>5. Pastikan ada penutup. </li></ul>
 22. 25. BAHAGIAN B MENULIS KARANGAN KEKUATAN BAHAGIAN B ADALAH TERLETAK PADA ISI YANG BANYAK DAN DIHURAI DENGAN BAIK.
 23. 26. BAHAGIAN B Ketika berjalan pulang dari sekolah,anda dan rakan anda terlihat asap berkepul-kepul di udara.Ceritakan tindakan anda dan rakan anda seterusnya. <ul><li>Cadangan Isi: </li></ul><ul><li>Berlari/menuju ke arah tempat kejadian </li></ul><ul><li>Telefon bomba/polis </li></ul><ul><li>Meminta bantuan orang ramai </li></ul><ul><li>Tolong padam </li></ul><ul><li>Tolong selamatkan barang </li></ul><ul><li>Tolong selamatkan mangsa </li></ul><ul><li>Menenangkan mangsa </li></ul><ul><li>Memberi bantuan kepada mangsa:- pakaian/wang/derma/tempat tinggal </li></ul><ul><li>Lain-lain isi yang berkaitan diterima </li></ul>
 24. 27. Bahagian C NILAI MURNI / PENGAJARAN <ul><li>APAKAH NILAI MURNI? </li></ul><ul><li>APAKAH PENGAJARAN? </li></ul>
 25. 28. KRITERIA PENSKORAN KERTAS PENULISAN <ul><li>BAHAGIAN C: </li></ul><ul><li>Penskoran-Cemerlang(17-20 markah)5 isi / </li></ul><ul><li>Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatis berdasarkan bahan rangsangan </li></ul><ul><li>Penggunaan pelbagai kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan rangsangan </li></ul><ul><li>Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. </li></ul><ul><li>Gunakan perkataan KITA </li></ul>
 26. 29. KRITERIA PENSKORAN KERTAS PENULISAN <ul><li>BAHAGIAN C </li></ul><ul><li>Penskoran-Baik(12-16 markah) 3-4 isi/ </li></ul><ul><li>Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatis berdasarkan bahan rangsangan. </li></ul><ul><li>Penggunaan pelbagai kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan rangsangan. </li></ul><ul><li>Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat </li></ul>
 27. 30. KRITERIA PENSKORAN KERTAS PENULISAN <ul><li>BAHAGIAN C </li></ul><ul><li>Penskoran-Memuaskan (6-11 markah) 2 isi/ </li></ul><ul><li>Ulasan tepat menggunakan ayat mudah dan ringkas. </li></ul><ul><li>Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai. </li></ul><ul><li>Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan. </li></ul>
 28. 31. KRITERIA PENSKORAN KERTAS PENULISAN <ul><li>BAHAGIAN C </li></ul><ul><li>Penskoran-Pencapaian Tahap Minimum-(1-5 markah) 1 isi </li></ul><ul><li>Ulasan tidak menepati bahan rangsangan </li></ul><ul><li>Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan rangsangan. </li></ul><ul><li>Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan </li></ul>
 29. 32. 1.Nilai atau pengajaran perlu sesuai dengan pernyataan. 2.Nilai atau pengajaran perlu sedikit huraian PENTING!!!!!!!
 30. 33. 1.Baca petikan secara ayat demi ayat. 2.Cari nilai/pengajaran berdasarkan ayat/pernyataan tersebut. 3.Garis ayat/pernyataan yang ada nilai/pengajaran 4.Tukar ayat/pernyataan tersebut kepada nilai/pengajaran yang sesuai Teknik mencari nilai/pengajaran dalam petikan
 31. 34. CADANGAN <ul><li>Garis nilai atau pengajaran yang diperoleh ketika membuat ulasan </li></ul>
 32. 35. Tulis beberapa nilai murni/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Ahmad bekerja sebagai posmen di sebuah pejabat pos.Beliau mempunyai seorang isteri dan dua orang anak.Beliau juga turut memelihara ibunya yang sudah tua.Sejak ibunya diserang sakit,kehidupan sehariannya menjadi sibuk.Awal pagi lagi,Ahmad menghidupkan motosikalnya untuk menghantar anak-anaknya ke sekolah. Pulang daripada menghantar anaknya,Ahmad akan memandikan ibunya yang sakit.Isterinya pula membantu Ahmad menyediakan sarapan untuk mereka.Kemudian Ahmad segera ke tempat kerja.Beliau sentiasa awal sampai ke tempat kerja dan terus memulakan kerja dengan menyusun semua surat yang perlu dihantar.Beliau akan memastikan semua surat itu sampai ke tempat yang dialamatkan.Di pejabatnya pula,Ahmad sangat menghormati ketua dan rakan setugasnya.Setelah berkhidmat selama 10 tahun,beliau telah dinaikkan pangkat Bertanggungjawab/mengasihi/prihatin Bertanggungjawab/mengambil berat Bertimbang rasa/prihatin/menolong/ringan tulang Menepati masa/berdisiplin Amanah/jujur/btjawab Berbaik/mengerat silaturahim Sabar/jujur/amanah/berdedikasi Bertanggungjawab/mengasihi/prihatin
 33. 36. LATIHAN
 34. 37. <ul><li>Nurin ialah pengawas sekolahnya.Setiap hari dia perlu berdiri di tepi pagar sekolah untuk mencatatkan nama murid-murid yang datang lambat ke sekolah.Pada hari ini,dua orang murid sahaja yang datang lambat.Mereka dibawa oleh Nurin berjumpa dengan Cikgu Adib.Setelah menceritakan perkara sebenar,kedua-dua orang murid itu tidak didenda.Hal ini kerana tayar basikal si abang bocor semasa dalam perjalanan ke sekolah. </li></ul><ul><ul><li>Selepas itu,Nurin berjalan ke kelasnya.Tiba-tiba dia terjumpa sebuah dompet.Dia pergi ke bilik guru untuk menyerahkan dompet itu kepada Cikgu Adib.Cikgu </li></ul></ul><ul><ul><li>Adib membuat pengumuman tentang perkara itu kepada semua murid dan guru. </li></ul></ul>Tulis lima pengajaran yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan .Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
 35. 38. Pengajaran yang diperoleh <ul><li>bertanggungjawab/amanah </li></ul><ul><li>Berdisiplin </li></ul><ul><li>Tegas </li></ul><ul><li>Bercakap benar/jujur </li></ul><ul><li>Bertimbang rasa </li></ul><ul><li>Amanah </li></ul><ul><li>Bijak bertindak </li></ul>
 36. 39. Tulis beberapa nilai murni/pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada pantun di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. <ul><li>Shuib terlewat bangun pada pagi itu kerana dia menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh Cikgu Jamil.Dia mandi kerbau sahaja pada pagi itu.Selepas berpakaian sekolah,dia terus mencapai basikalnya.Shuib menunggang basikalnya dengan berhati-hati menuju ke sekolah.Apabila tiba di persimpangan jalan,dia ternampak Zaidi menolak basikalnya yang pancit.Shuib mengajak Zaidi membonceng basikalnya.Sebaik sahaja tiba di sekolah,mereka ditahan oleh pengawas yang bertugas lalu dibawa berjumpa dengan guru disiplin.Shuib dan Zaidi menceritakan perkara yang sebenar berlaku.Guru disiplin memaafkan kesalahan mereka pada kali itu.Shuib dan Zaidi mengucapkan terima kasih lalu masuk ke dalam kelas masing-masing. </li></ul>
 37. 40. NILAI MURNI/PENGAJARAN YANG DIPEROLEH. <ul><li>Terlewat bangun - berdisiplin/menghargai masa </li></ul><ul><li>Menyiap kerja rumah - Bertanggungjawab/ </li></ul><ul><li>Mandi kerbau- Menjaga kebersihan </li></ul><ul><li>Berhati-hati- Berwaspada / cermat di jalan raya/mementingkan keselamatan </li></ul><ul><li>Mengajak membonceng- Menolong/membantu/prihatin /btimrasa </li></ul><ul><li>Ditahan pengawas- Amanah menjalankan tugas </li></ul><ul><li>Mencerita perkara sebenar- Berterus terang/jujur </li></ul><ul><li>Ampun kesalahan- bertimbang rasa/prihatin </li></ul><ul><li>Terima kasih- Menghargai/Membalas jasa/mengenang budi </li></ul>
 38. 41. Cara menjawab <ul><li>Berdasarkan petikan,terdapat beberapa nilai murni yang boleh kita contohi.Antaranya,kita perlu berdisiplin dengan bangun awal setiap pagi dan bertanggungjawab menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru.Seterusnya,kita perlu mementingkan kebersihan tubuh badan kita agar sihat selalu.Selain itu,kita perlu berwaspada kita menunggang basikal di jalan raya dan sedia menolong rakan kita yang berada dalam kesusahan.Di samping itu sebagai seorang pengawas kita perlu amanah menjalankan tugas yang diberi.Akhir sekali kita perlu jujur dengan bercakap benar dan mengharga i setiap pertolongan yang kita terima. </li></ul>
 39. 42. <ul><li>BM PENULISAN </li></ul><ul><li>Kesilapan tata bahasa- ejaan/struktur ayat/tanda baca/perbendaharaan kata/ </li></ul><ul><li>Isi-kekurangan isi </li></ul><ul><li>Perkembangan/pengolahan isi(huraian isi) </li></ul>KESILAPAN YANG SELALU DILAKUKAN OLEH MURID
 40. 43. BAHASA MELAYU PEMAHAMAN <ul><li>BM 1- PEMAHAMAN </li></ul><ul><li>Terlalu banyak konteks/kemahiran </li></ul><ul><li>Kata nama/kata kerja/kata adjektif/kata tugas/kata ganda/seerti/lawan/ayat betul/kata banyak makna/cakap ajuk cakap pindah/peribahasa/simpulan bahasa/petikan(pemahaman) </li></ul>
 41. 44. MARI BERKONGSI ILMU BAGAIMANA CARA MENGAJAR BAHASA MELAYU PEMAHAMAN DENGAN LEBIH BERKESAN?
 42. 45. <ul><li>1. Ayah mempunyai tiga……..tanah di hujung kampung. </li></ul><ul><li>A pucuk B bidang C kaki D helai </li></ul><ul><li>2. Pakaian pengemis itu………………… dan berbau hapak. </li></ul><ul><li>A kusut masai B lintang pukang C compang camping </li></ul><ul><li>Pilih ayat yang betul </li></ul><ul><li>A Siti menerima sepucuk surat dari kawannya semalam. </li></ul><ul><li>B Adik menangis bila duitnya diambil oleh abang. </li></ul><ul><li>C Adik terkial-kial membuka ikatan tali kasutnya. </li></ul><ul><li>D Para pelajar dari kawasan pendalaman itu mendapat bantuan daripada seorang dermawan. </li></ul>
 43. 46. Segala kerja dapat diselesaikan dalam masa yang singkat oleh Suhaimi kerana dia bekerja ………………………………. A bagai menatang minyak yang penuh B seperti pahat dengan penukul C bagai aur dengan tebing D seperti lipas kudung PERIBAHASA
 44. 47. Perkataan Banyak Makna <ul><li>17. I Bercucuk tanam adalah mata pencarian Pak Hamid sekeluarga. </li></ul><ul><li>II Asyraf gagal memungut mata kemenangan dalam perlawanan itu. </li></ul><ul><li>III Kanak-kanak itu hilang dari pandangan mata saya. </li></ul><ul><li>IV Haliza tidak dapat melihat kerana mata nya sakit. </li></ul><ul><li>A I , II dan III C. II , III dan IV </li></ul><ul><li>B I , III dan IV D. I , II , III dan IV </li></ul>
 45. 48. PANDUAN MENJAWAB PEMAHAMAN <ul><li>Baca petikan dengan betul.Sebaik-baiknya 2 kali. </li></ul><ul><li>Fahami soalan dan bulatkan/gariskan kehendak soalan. </li></ul><ul><li>contoh: kecuali / melainkan </li></ul><ul><li>Terdapat soalan yang cuba memerangkap calon.Calon harus berhati-hati dan memahami kehendak soalan </li></ul>
 46. 49. SEKIAN TERIMA KASIH

×