Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot

Eija Kalliala
Eija KallialaExpert in Digital Learning Environments, digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntija em Tmi Eija Kalliala
Opettaminen verkossa -
Verkko-opetuksen monet
kasvot
Eija Kalliala
http://eijakalliala.fi/
http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
Koulutuksen sisältö
● Verkko-opettamisen monet muodot
● Verkko oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristönä
● Verkko-opiskelijoiden kokemuksia
● Pedagogisia valintoja
● Sosiaalinen media opetuksessa
● Peli- ja mobiilioppiminen
● MOOC
● Vuorovaikutus verkossa, videoneuvottelut
● Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon,
suunnittelu, ohjaus, arviointi
● Tekijänoikeus ja tietoturva
● Mahdollisuuksia, ongelmia ja hyviä käytänteitä
Taustani
● Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori 1995 – 2012
○ 14 ammattikorkeakoulua, satoja verkkokursseja, tuhansia opiskelijoita
○ Opetushallituksen ja opetusministeriön verkko-opettamisen
laatupalkinto ITK-konferenssissa 18.4.2002
● Monimuotoista opetusta verkossa 1997 – 2012
○ Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen
● Opetusalan sosiaalisen median hankkeet 2012 – 2014
○ SoMy- ja AVO2-hanke
● Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA
○ IT-kouluttajat ry, puheenjohtaja 2003 – 2005, 2012 ->
○ Systeemityöyhdistys Sytyke ry, hallituksen jäsen 1992 – 1994, 2012 -
>; Sytyke-lehden päätoimittaja 2013 ->
● Tietokirjailija
○ Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura 2002)
○ Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura 2009, 2012; yhdessä
Tarmo Toikkasen kanssa)
○ Kirja ketterästä projektityöstä viikonlopun kirjamaratonissa 2013
Verkko-opetuksen monet muodot
Verkko-opettamisen
käsikirjan (2002) jaottelu:
● Verkko lähiopetuksen
tukena
● Monimuoto-opetus
verkossa (Blended
learning, sulautuva
opetus)
● Itseopiskelu verkossa
Opettajalähtöinen
● Valmis oppimispolku
● Tehtävät
malliratkaisuineen
Oppijalähtöinen
● Tutkiva oppiminen
● Oppijoiden asettamat
tutkimusongelmat
Työelämälähtöinen
● Projektioppiminen
● Työelämän
toimeksiannot
Verkko opetuksessa
Oppija verkossa
● yksin tai opettajan kanssa
● ryhmän kanssa
● laajan oppija- ja asiantuntijajoukon kanssa
Verkossa voidaan
● jakaa opettajan laatimaa materiaalia ja linkkejä
● etsiä tietoa opiskeltavasta aiheesta
● työskennellä yhdessä
● tallentaa ja julkaista oppijoiden ja oppijaryhmien
tuotoksia
● tiedottaa ja keskustella koulutuksen lähitapaamisten
ulkopuolella
Kokemuksia
● Verkko-opiskelu vaatii ja antaa enemmän kuin
perinteinen opiskelu.
● Verkko-opiskelijat asettavat tavoitteensa korkealle.
● Selkeä ohjeistus ja pelisäännöt heti alussa.
● Aikataulu laadittava itse - tehtävien palautusajat.
● Verkko-opiskelu vapauttaa ajasta - ja vie aikaa!
● Ryhmätyöt yllättävät: “Luulin, että voin tehdä yksin!”
● Ryhmä tukee ja monipuolistaa oppimista.
● Verkon ryhmätöissä samoja ongelmia kuin muissakin.
● Opettajan aktiivisuutta odotetaan.
● Verkko monipuolistaa paikallista opetustarjotinta.
● Jotkut saattavat poimia verkko-opinnoista vain
kiinnostavat asiat (esim. MOOCeista).
Pedagogisia valintoja
Opettajakeskeinen - oppijalähtöinen
● Yhteisöllinen oppiminen
● Projektioppiminen
● Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)
● Tutkiva oppiminen
● Tutkiva ja kehittävä oppiminen
● Konstruktiivinen ja sosiokonstruktiivinen opetusnäkemys
● Ankkuroiva opetus
● Kulttuurinen oppiminen
● Portfolio-oppiminen
● Ilmiöpohjainen oppiminen
● Käänteinen opetus
Sosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media on julkista keskustelua, tiedonrakentelua
ja jakamista verkossa.
● Lähtökohtana opetettava aihe, kohderyhmä,
pedagoginen lähestymistapa sekä opettajan ja
oppijoiden valmiudet.
● Mitä tekisimme yhdessä? Auttaisiko siinä verkko tai
sosiaalisen median palvelut?
● Tiedon ja avoimen materiaalin etsiminen,
verkkokeskustelut, tuotosten työstäminen ja
julkaiseminen (oppijoiden ryhmätyöt, opettajan
materiaalin valmistelu)
● Oppimisympäristön koostaminen (PLE)
Pelioppiminen
● Tuula Nousiainen: Digitaalisessa, pelillisessä
oppimisessa voidaan käyttää:
○ Ammattilaisten laatimia oppimispelejä
○ Viihdepelejä
○ Oppijoiden itse luomia ja täydentämiä pelejä.
● Tarmo Toikkanen:
○ PBL vai magic circle? Pelillistäminen on korvien välissä
● Nicole Lazzaro: Hauskuuden 4 avainta
○ Easy Fun, Hard Fun, People Fun, Serious Fun
○ luovuus, kilpailu, strategia, ongelmanratkaisu, keräily, nautinto,
sosiaalisuus, yhteistyö, jännitys, roolipeli
● Pelillistettyjä laivaseminaareja
○ IT-kouluttajien Koulutuspeli-seminaari Tallinnaan, kevät 2014
○ Sytykkeen Tietotyö+1 -seminaari Tukholmaan, 3. - 5.9.2014 (ilm.
viimeistään 14.8.)
Pelioppiminen
Pelin ominaisuuksia
● Vuorovaikutteisuus, tavoitteellisuus, koukuttavuus, flow
● Säännöt, haasteet, palaute
● Tarina, ennakointi, yllätykset
● Pelaajan kokemukset, tunteet
● Parhaimmillaan peli lisää yhteisöllisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä.
Linkkejä
● Rovio satsaa koulutusvientiin Kiinassa (Kaleva 19.7.2014)
● OPH:n OVI-hankkeen keräämiä ja luokittelemia oppimispelejä
● Mediakasvatus: Pelikasvattajan käsikirja
● Wikipedia: Gamification of learning
● Gamification of Education -wiki
● Tieken bisnestreffit Projektipeli keväällä 2014
● Lentävä liitutaulu
Mobiilioppiminen
Mobiili, liikkuva oppiminen vai oppiminen mobiililaitteilla?
● Perinteinen oppikirja on mobiili!
● V. 1997 Helsingin yliopisto ja Kilpisjärvi: LIVE-projekti
● Vuonna 2001 m-oppimista ITK-konferenssissa
● Wikipedia: M-learning
● Ulos oppimaan! nano-oppiminen bussipysäkillä,
äänitiedostot työmatkalla ja lenkkipolulla
● Harto Pönkä: Tabletit opetuksessa 11.8.2014
● Mobiilioppimisen kansainvälinen konferenssi
● Mobiilikesäkoulu Mustialassa keväisin
● IT-kouluttajien Taskukoulu Tallinnassa vuonna 2012 ja
linkkejä Diigo-ryhmässä
● Liikkeelle!-hanke
MOOC, massive open online course
Wikipedia: MOOC
● x-MOOC, opettajakeskeinen, esiintyjä houkuttelee
● c-MOOC, hajautettu asiantuntijuus ja vuorovaikutus
● Wikiversity, Composing free and open online
educational resources, toteutettu vuonna 2008
● Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen
avoimet massiiviset verkkokurssit
● Online Educa Berlin 2012 ja 2013
● Khadija Niazi,11-vuotiaana Udacityn tekoälykurssi
● Learning analytics, opitaan oppimisesta
● Suuria toimijoita: Coursera, edEx, Udacity
● MOOC-lista
● MOOC-linkkejä Diigossa
Vuorovaikutus verkossa
● Vaatii aluksi lähikontaktin (?)
● Kirjoittaminen ja lukeminen on hitaampaa kuin
kuunteleminen ja puhuminen.
● Eriaikaisuus: pohtivalle aikaa ajatella ja tarkistaa tietoja.
● Samanaikaisuus: ideointiin ja päätöksentekoon.
● Väärinkäsitysten mahdollisuudet ovat suuria.
○ Ristiriitoja ei pitäisi selvitellä vain kirjoittamalla.
○ Ristiriitojen selvittämiseen ainakin ääniyhteys,
mielellään fyysinen tapaaminen.
● Otettava huomioon:
○ kulttuurierot
○ opettajan ja oppijoiden kokemukset ja valmiudet.
Vuorovaikutuskanavia
● Sähköposti
● Ryhmätyöalue
● Keskustelualue
● Chatti
● Videoneuvottelu
● Sosiaalisen median palveluja (Skype, Googlen palvelut,
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp,
blogit, wikit)
● Microsoftin palveluja (Yammer, Lync, Live@edu,
SharePoint)
● Perinteistä vuorovaikutusta ei saa unohtaa!
○ Kasvokkainen tapaaminen
○ Puhelin, neuvottelupuhelin, tekstiviesti
Videoneuvottelut
Videoneuvottelustudioista keveisiin (mobiili)sovelluksiin.
● Skype, Google Hangouts, Adobe Connect, Lync,
WebEx
● Ääni on kuvaa tärkeämpi
Mahdollisuuksia
● Luennot, seminaari, konferenssit (live + tallenne)
● Lähitapaamisen etäosallistujat
● Opettajan vastaanotto, opiskelijan ohjaus
● Ryhmätyöt
● Ohje- ja koulutusmateriaalien tuottaminen
● Toimeksiantajien tapaaminen
● Kokoukset
Opiskeluprosessin rakentaminen
verkkoon
Suunnittelu
● Ensin: Aihe, tavoite, kohde, arviointikriteerit, prosessi,
ohjaus, aikataulu
● Vasta sitten: Työskentelyyn soveltuvat verkkopalvelut
● Esteettömyys! Kuvat ja taulukot hankalia
Ohjaus
● Alussa orientaatio, esittäytyminen, esikysely
● Selkeä aikataulu ja tehtävät näkyvissä jatkuvasti
● Muistuttelu aikatauluista
● Kysyvä, rakentava palaute
Opiskeluprosessin rakentaminen
verkkoon
Arviointi
● Merkityksellinen oppiminen
● Laadullinen ja määrällinen arviointi
● Jatkuva, kehittävä arviointi
● Vertais- ja itsearviointi
Mahdollisia alustoja
● Wikiopisto, Wikimedia-säätiön verkkoyhteisö ja
oppimisympäristö
● P2PU, hyötyä tavoittelematon avoimen oppimisen
yhteisö
● Eliademy, ex-nokialaisten Suomessa kehittämä,
avoimen lähdekoodin sovellus
Verkkokurssin runko
1. Oliolähestymistapa 1997 - 2000
● Kurssikuvaus
● Kurssimateriaali
● Keskusteluryhmä
● Tehtävät
● Opiskelijat
● Videoneuvottelut
● Opintojaksopalaute
2. Tietojärjestelmäprojekti ja muutos
2006 - 2012
● Kurssikuvaus
● Tehtävät
● Aikataulu
● Oppimismateriaalia
● Tutkivan oppimisen
tiedonrakentelu
3. Kurssi X
● Kurssikuvaus
● Lukujärjestys
● Luentomateriaalit
● Kirjallisuus
4. Kurssi Y
● Opettaja
● Kurssikuvaus
● Kalenteri
● Luennot
● Keskustelu
● Kirjallisuus
● Tehtävät
● Tentit
● Resurssit
● Kuvagalleria
Tekijänoikeus
● Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia.
● Syntyy materiaalin tekijälle.
● Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella suostumuksella.
● Tekijänoikeuslaki ei tunne vilpittömän käytön käsitettä.
● Luokkaopetuksessa käytettävät materiaalit eivät välttämättä ole
käytettävissä verkko-opetuksessa.
● Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn
Lectura 2011, ks. Kopiokissa-sarjakuva
● Kopiraitti, Kopioston ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas
● Edu.fi, opettajan verkkopalvelu -> Materiaaleja ja työtapoja -> Tvt
opetuksessa -> Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa
● Palveluiden sopimusehdot voivat ottaa kantaa tekijänoikeuteen.
● Palvelimen sijaintimaan lainsäädäntö vaikuttaa tekijänoikeuteen.
● Creative Commons -lisenssi
● Tarmo Toikkanen: Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
(20.4.2012).
● Digilupa (Kopiokissan näkemys)
Tietoturva ja tietosuoja
Tietojen, järjestelmien ja palvelujen luottamuksellisuuden,
eheyden ja käytettävyyden turvaaminen.
● Kulunvalvonta, tiedottaminen, asenteet
● Autentikointi, salasanojen vahvuus ja kryptaus
● Palomuurit, virussuojaus, ohjelmistojen päivitykset
● Palvelimella olevien tietojen varmistaminen
● Oman päätelaitteen suojaaminen ja varmistaminen
● Tietoliikenteen avoimuus ja salaus
● Suomen tietosuojalaki (esim. henkilötietoluettelot)
● Globaalit pilvipalvelut (some), käyttöehdot, sopimukset
● Netti on julkinen tila
● OPH Opetustoimen turvallisuusopas
● Viestintäviraston sivuston tietoturva-osio
Linkkejä
Oppimateriaaleja verkossa
● OpenCourseWare
● Wikiopisto
● LeMill
● OKM, pilviväylä oppimisympäristöihin
● YLE Oppiminen
● Avoin Oppikirja
● TED, asiantuntijapuheenvuoroja maailmalta
● Khan Academy, opetusvideoita (Flipped Classroom)
● MOOC-lista
● SOOC, pieniä avoimia verkkokursseja
Tutkimuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Linkkejä
Opetusalan blogeja
● Ilkka Olanderin Sometek-blogi
● Esa Kukkasniemen Koulua ja kasvatusta -blogi
● Mikko Jordmanin Little Less, Little Better -blogi
● Harto Pöngän Lehmätkin lentäis -blogi
● Tarmo Toikkasen tarmo.fi-blogi
● Heli Nurmen blogit suomeksi ja englanniksi
● Anne Ronkaan Opeblogi
● Vesa Linja-ahon blogi
Opettajaverkostoja
● Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa (Facebook)
● LeMill
● Sometu (Ning)
Muista!
Teknologinen kehitys ei koskaan poista verkko-
opetuksen kehittämisen vaikeinta vaihetta:
hyvää pedagogista suunnittelua.
Näyttävinkin verkko-opetusmateriaali on
kelvoton, jos se ei herätä opiskelijan älyllistä
aktiivisuutta.
(soveltaen Veli-Pekka Lifländerin kiteytystä
opetusohjelmien tuotannosta vuonna 1995)
1 de 23

Recomendados

Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessa por
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessaVerkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessa
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessaEija Kalliala
378 visualizações15 slides
Pajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija Kalliala por
Pajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija KallialaPajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija Kalliala
Pajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija KallialaOtavan Opisto
504 visualizações15 slides
Mooc-pedagogiikan jäljillä por
Mooc-pedagogiikan jäljilläMooc-pedagogiikan jäljillä
Mooc-pedagogiikan jäljilläSanna Ruhalahti
528 visualizações17 slides
Johdanto verkkopedagogiikkaan por
Johdanto verkkopedagogiikkaanJohdanto verkkopedagogiikkaan
Johdanto verkkopedagogiikkaanAnne Rongas
860 visualizações10 slides
Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1 por
Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1
Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1Heli Antila
798 visualizações25 slides
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 por
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Matleena Laakso
751 visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sasky26042018 por
Sasky26042018Sasky26042018
Sasky26042018Heli Antila
829 visualizações37 slides
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18 por
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Matleena Laakso
155 visualizações65 slides
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15 por
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Matleena Laakso
1K visualizações54 slides
Pedagogin digitystä 9.2.21 por
Pedagogin digitystä 9.2.21Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21Matleena Laakso
208 visualizações29 slides
Pedagoginen piristys 15.1.15 por
Pedagoginen piristys 15.1.15Pedagoginen piristys 15.1.15
Pedagoginen piristys 15.1.15Matleena Laakso
663 visualizações55 slides
Moodle webinaari 16.11.2017 por
Moodle webinaari 16.11.2017Moodle webinaari 16.11.2017
Moodle webinaari 16.11.2017Heli Antila
209 visualizações29 slides

Mais procurados(20)

Sasky26042018 por Heli Antila
Sasky26042018Sasky26042018
Sasky26042018
Heli Antila829 visualizações
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18 por Matleena Laakso
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Matleena Laakso155 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Matleena Laakso1K visualizações
Pedagogin digitystä 9.2.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 9.2.21Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21
Matleena Laakso208 visualizações
Pedagoginen piristys 15.1.15 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristys 15.1.15Pedagoginen piristys 15.1.15
Pedagoginen piristys 15.1.15
Matleena Laakso663 visualizações
Moodle webinaari 16.11.2017 por Heli Antila
Moodle webinaari 16.11.2017Moodle webinaari 16.11.2017
Moodle webinaari 16.11.2017
Heli Antila209 visualizações
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa por Eija Kalliala
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Eija Kalliala1.6K visualizações
Yhteiskehittamiskokemuksia por Eija Kalliala
YhteiskehittamiskokemuksiaYhteiskehittamiskokemuksia
Yhteiskehittamiskokemuksia
Eija Kalliala1.5K visualizações
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa por Esko Lius
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Esko Lius4K visualizações
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15 por Matleena Laakso
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Matleena Laakso3.1K visualizações
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet por Matleena Laakso
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Matleena Laakso253 visualizações
Verkko ohjaus por Heli Antila
Verkko ohjausVerkko ohjaus
Verkko ohjaus
Heli Antila437 visualizações
Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys por Matleena Laakso
Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys
Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys
Matleena Laakso75 visualizações
Ammatillinen pedagogiikka digiajassa por Esko Lius
Ammatillinen pedagogiikka digiajassaAmmatillinen pedagogiikka digiajassa
Ammatillinen pedagogiikka digiajassa
Esko Lius776 visualizações
Opiskelijan ohjausverkossa por akorhonen
Opiskelijan ohjausverkossaOpiskelijan ohjausverkossa
Opiskelijan ohjausverkossa
akorhonen246 visualizações
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka por TuoviHuttunen
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikkaEsitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
TuoviHuttunen762 visualizações
Pedagogisen infrastruktuurin malli por Minna Lakkala
Pedagogisen infrastruktuurin malliPedagogisen infrastruktuurin malli
Pedagogisen infrastruktuurin malli
Minna Lakkala5.5K visualizações
Asiaa etäopetuksesta por Antti Huttunen
Asiaa etäopetuksestaAsiaa etäopetuksesta
Asiaa etäopetuksesta
Antti Huttunen493 visualizações
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot por Eija Kalliala
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot
Eija Kalliala1.5K visualizações
Uudistuva opettajuus por Anu Pruikkonen
Uudistuva opettajuusUudistuva opettajuus
Uudistuva opettajuus
Anu Pruikkonen927 visualizações

Destaque

Pelillistämisen Perusteet por
Pelillistämisen PerusteetPelillistämisen Perusteet
Pelillistämisen PerusteetKaroliina Harjanne
910 visualizações38 slides
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa por
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissaPelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissaJuho Pesonen
524 visualizações19 slides
Mopedi2014 por
Mopedi2014Mopedi2014
Mopedi2014Irmeli Pietilä
640 visualizações16 slides
Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta. por
Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta.Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta.
Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta.Jari Laru
1.1K visualizações29 slides
Pelillistäminen korkea-asteen opinnoissa por
Pelillistäminen korkea-asteen opinnoissaPelillistäminen korkea-asteen opinnoissa
Pelillistäminen korkea-asteen opinnoissaTanja Välisalo
525 visualizações35 slides
Korkea-asteen massaluentokurssin pelillistäminen por
Korkea-asteen massaluentokurssin pelillistäminenKorkea-asteen massaluentokurssin pelillistäminen
Korkea-asteen massaluentokurssin pelillistäminenTanja Välisalo
984 visualizações39 slides

Destaque(6)

Pelillistämisen Perusteet por Karoliina Harjanne
Pelillistämisen PerusteetPelillistämisen Perusteet
Pelillistämisen Perusteet
Karoliina Harjanne910 visualizações
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa por Juho Pesonen
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissaPelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa
Juho Pesonen524 visualizações
Mopedi2014 por Irmeli Pietilä
Mopedi2014Mopedi2014
Mopedi2014
Irmeli Pietilä640 visualizações
Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta. por Jari Laru
Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta.Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta.
Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta.
Jari Laru1.1K visualizações
Pelillistäminen korkea-asteen opinnoissa por Tanja Välisalo
Pelillistäminen korkea-asteen opinnoissaPelillistäminen korkea-asteen opinnoissa
Pelillistäminen korkea-asteen opinnoissa
Tanja Välisalo525 visualizações
Korkea-asteen massaluentokurssin pelillistäminen por Tanja Välisalo
Korkea-asteen massaluentokurssin pelillistäminenKorkea-asteen massaluentokurssin pelillistäminen
Korkea-asteen massaluentokurssin pelillistäminen
Tanja Välisalo984 visualizações

Similar a Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot

Verkko-opetus ja sosiaalinen media por
Verkko-opetus ja sosiaalinen mediaVerkko-opetus ja sosiaalinen media
Verkko-opetus ja sosiaalinen mediaEija Kalliala
1.4K visualizações14 slides
Digiopus luento 1 por
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1Anne Rongas
315 visualizações37 slides
Kopro ari rapo_20012012 por
Kopro ari rapo_20012012Kopro ari rapo_20012012
Kopro ari rapo_20012012Ari Rapo
373 visualizações33 slides
Ajatuksia verkkopedagogiikasta por
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikastaRiikka Lehto (Vanninen)
1.1K visualizações18 slides
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenMatleena Laakso
2K visualizações30 slides
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa por
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessaKokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessaEija Kalliala
1.4K visualizações9 slides

Similar a Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot(20)

Verkko-opetus ja sosiaalinen media por Eija Kalliala
Verkko-opetus ja sosiaalinen mediaVerkko-opetus ja sosiaalinen media
Verkko-opetus ja sosiaalinen media
Eija Kalliala1.4K visualizações
Digiopus luento 1 por Anne Rongas
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1
Anne Rongas315 visualizações
Kopro ari rapo_20012012 por Ari Rapo
Kopro ari rapo_20012012Kopro ari rapo_20012012
Kopro ari rapo_20012012
Ari Rapo373 visualizações
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso2K visualizações
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa por Eija Kalliala
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessaKokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Eija Kalliala1.4K visualizações
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K visualizações
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16 por Matleena Laakso
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16Tvt-taitojen osaaja 1.4.16
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16
Matleena Laakso358 visualizações
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos por Matleena Laakso
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Matleena Laakso3.9K visualizações
Opettaminen verkossa por Eija Kalliala
Opettaminen verkossaOpettaminen verkossa
Opettaminen verkossa
Eija Kalliala1.2K visualizações
TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por Matleena Laakso
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso204 visualizações
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011 por Ari Rapo
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Ari Rapo233 visualizações
Sosiaalinen media koulussa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K visualizações
Tulevaisuuden eOpettaja - digitaalinen ja sosiaalinen media opettajan työkalu... por Anu Pruikkonen
Tulevaisuuden eOpettaja - digitaalinen ja sosiaalinen media opettajan työkalu...Tulevaisuuden eOpettaja - digitaalinen ja sosiaalinen media opettajan työkalu...
Tulevaisuuden eOpettaja - digitaalinen ja sosiaalinen media opettajan työkalu...
Anu Pruikkonen780 visualizações
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 por Matleena Laakso
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 visualizações
12092011 por Sari Ojala
1209201112092011
12092011
Sari Ojala486 visualizações
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko por Heli Antila
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkkoTamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko
Heli Antila862 visualizações
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd... por Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Harto Pönkä2.8K visualizações
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa por MaijuKetko
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
MaijuKetko271 visualizações
Kesayo130807b por Eija Kalliala
Kesayo130807bKesayo130807b
Kesayo130807b
Eija Kalliala1.5K visualizações

Mais de Eija Kalliala

Somen salat julki por
Somen salat julkiSomen salat julki
Somen salat julkiEija Kalliala
238 visualizações9 slides
Somea senioreille por
Somea senioreilleSomea senioreille
Somea senioreilleEija Kalliala
590 visualizações9 slides
Miten toiminta sidotaan tiedonhallinnan kehittämisprojekteihin? por
Miten toiminta sidotaan tiedonhallinnan kehittämisprojekteihin?Miten toiminta sidotaan tiedonhallinnan kehittämisprojekteihin?
Miten toiminta sidotaan tiedonhallinnan kehittämisprojekteihin?Eija Kalliala
574 visualizações12 slides
Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xTune por
Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xTuneSometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xTune
Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xTuneEija Kalliala
412 visualizações24 slides
Mitä on sosiaalinen media por
Mitä on sosiaalinen mediaMitä on sosiaalinen media
Mitä on sosiaalinen mediaEija Kalliala
1.7K visualizações12 slides
Sometu ja muita verkostoja por
Sometu ja muita verkostojaSometu ja muita verkostoja
Sometu ja muita verkostojaEija Kalliala
352 visualizações3 slides

Mais de Eija Kalliala(20)

Somen salat julki por Eija Kalliala
Somen salat julkiSomen salat julki
Somen salat julki
Eija Kalliala238 visualizações
Somea senioreille por Eija Kalliala
Somea senioreilleSomea senioreille
Somea senioreille
Eija Kalliala590 visualizações
Miten toiminta sidotaan tiedonhallinnan kehittämisprojekteihin? por Eija Kalliala
Miten toiminta sidotaan tiedonhallinnan kehittämisprojekteihin?Miten toiminta sidotaan tiedonhallinnan kehittämisprojekteihin?
Miten toiminta sidotaan tiedonhallinnan kehittämisprojekteihin?
Eija Kalliala574 visualizações
Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xTune por Eija Kalliala
Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xTuneSometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xTune
Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xTune
Eija Kalliala412 visualizações
Mitä on sosiaalinen media por Eija Kalliala
Mitä on sosiaalinen mediaMitä on sosiaalinen media
Mitä on sosiaalinen media
Eija Kalliala1.7K visualizações
Sometu ja muita verkostoja por Eija Kalliala
Sometu ja muita verkostojaSometu ja muita verkostoja
Sometu ja muita verkostoja
Eija Kalliala352 visualizações
Sosiaalinen media ja Vakuutusväen Liitto por Eija Kalliala
Sosiaalinen media ja Vakuutusväen LiittoSosiaalinen media ja Vakuutusväen Liitto
Sosiaalinen media ja Vakuutusväen Liitto
Eija Kalliala1.4K visualizações
Loin Twitter-tunnuksen, mitä teen sillä? por Eija Kalliala
Loin Twitter-tunnuksen, mitä teen sillä?Loin Twitter-tunnuksen, mitä teen sillä?
Loin Twitter-tunnuksen, mitä teen sillä?
Eija Kalliala1.8K visualizações
IT-kouluttajien 10-vuotinen taival por Eija Kalliala
IT-kouluttajien 10-vuotinen taivalIT-kouluttajien 10-vuotinen taival
IT-kouluttajien 10-vuotinen taival
Eija Kalliala1.3K visualizações
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa por Eija Kalliala
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaSosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Eija Kalliala1.8K visualizações
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa por Eija Kalliala
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaSosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Eija Kalliala546 visualizações
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa por Eija Kalliala
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Eija Kalliala1.5K visualizações
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot por Eija Kalliala
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvotOpettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot
Eija Kalliala1.9K visualizações
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä por Eija Kalliala
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässäSosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Eija Kalliala1.6K visualizações
Mitä on sosiaalinen media? por Eija Kalliala
Mitä on sosiaalinen media?Mitä on sosiaalinen media?
Mitä on sosiaalinen media?
Eija Kalliala1.4K visualizações
Mitä on sosiaalinen media por Eija Kalliala
Mitä on sosiaalinen mediaMitä on sosiaalinen media
Mitä on sosiaalinen media
Eija Kalliala370 visualizações
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia por Eija Kalliala
Verkko-opetuksen mahdollisuuksiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia
Eija Kalliala1.4K visualizações
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia por Eija Kalliala
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Eija Kalliala2 visualizações
Sosiaalinen media koulussa por Eija Kalliala
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Eija Kalliala1.2K visualizações
Sosiaalinen media opetuksessa por Eija Kalliala
Sosiaalinen media opetuksessaSosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessa
Eija Kalliala1.8K visualizações

Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot

 • 1. Opettaminen verkossa - Verkko-opetuksen monet kasvot Eija Kalliala http://eijakalliala.fi/ http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
 • 2. Koulutuksen sisältö ● Verkko-opettamisen monet muodot ● Verkko oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristönä ● Verkko-opiskelijoiden kokemuksia ● Pedagogisia valintoja ● Sosiaalinen media opetuksessa ● Peli- ja mobiilioppiminen ● MOOC ● Vuorovaikutus verkossa, videoneuvottelut ● Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon, suunnittelu, ohjaus, arviointi ● Tekijänoikeus ja tietoturva ● Mahdollisuuksia, ongelmia ja hyviä käytänteitä
 • 3. Taustani ● Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori 1995 – 2012 ○ 14 ammattikorkeakoulua, satoja verkkokursseja, tuhansia opiskelijoita ○ Opetushallituksen ja opetusministeriön verkko-opettamisen laatupalkinto ITK-konferenssissa 18.4.2002 ● Monimuotoista opetusta verkossa 1997 – 2012 ○ Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen ● Opetusalan sosiaalisen median hankkeet 2012 – 2014 ○ SoMy- ja AVO2-hanke ● Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ○ IT-kouluttajat ry, puheenjohtaja 2003 – 2005, 2012 -> ○ Systeemityöyhdistys Sytyke ry, hallituksen jäsen 1992 – 1994, 2012 - >; Sytyke-lehden päätoimittaja 2013 -> ● Tietokirjailija ○ Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura 2002) ○ Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura 2009, 2012; yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa) ○ Kirja ketterästä projektityöstä viikonlopun kirjamaratonissa 2013
 • 4. Verkko-opetuksen monet muodot Verkko-opettamisen käsikirjan (2002) jaottelu: ● Verkko lähiopetuksen tukena ● Monimuoto-opetus verkossa (Blended learning, sulautuva opetus) ● Itseopiskelu verkossa Opettajalähtöinen ● Valmis oppimispolku ● Tehtävät malliratkaisuineen Oppijalähtöinen ● Tutkiva oppiminen ● Oppijoiden asettamat tutkimusongelmat Työelämälähtöinen ● Projektioppiminen ● Työelämän toimeksiannot
 • 5. Verkko opetuksessa Oppija verkossa ● yksin tai opettajan kanssa ● ryhmän kanssa ● laajan oppija- ja asiantuntijajoukon kanssa Verkossa voidaan ● jakaa opettajan laatimaa materiaalia ja linkkejä ● etsiä tietoa opiskeltavasta aiheesta ● työskennellä yhdessä ● tallentaa ja julkaista oppijoiden ja oppijaryhmien tuotoksia ● tiedottaa ja keskustella koulutuksen lähitapaamisten ulkopuolella
 • 6. Kokemuksia ● Verkko-opiskelu vaatii ja antaa enemmän kuin perinteinen opiskelu. ● Verkko-opiskelijat asettavat tavoitteensa korkealle. ● Selkeä ohjeistus ja pelisäännöt heti alussa. ● Aikataulu laadittava itse - tehtävien palautusajat. ● Verkko-opiskelu vapauttaa ajasta - ja vie aikaa! ● Ryhmätyöt yllättävät: “Luulin, että voin tehdä yksin!” ● Ryhmä tukee ja monipuolistaa oppimista. ● Verkon ryhmätöissä samoja ongelmia kuin muissakin. ● Opettajan aktiivisuutta odotetaan. ● Verkko monipuolistaa paikallista opetustarjotinta. ● Jotkut saattavat poimia verkko-opinnoista vain kiinnostavat asiat (esim. MOOCeista).
 • 7. Pedagogisia valintoja Opettajakeskeinen - oppijalähtöinen ● Yhteisöllinen oppiminen ● Projektioppiminen ● Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) ● Tutkiva oppiminen ● Tutkiva ja kehittävä oppiminen ● Konstruktiivinen ja sosiokonstruktiivinen opetusnäkemys ● Ankkuroiva opetus ● Kulttuurinen oppiminen ● Portfolio-oppiminen ● Ilmiöpohjainen oppiminen ● Käänteinen opetus
 • 8. Sosiaalinen media opetuksessa Sosiaalinen media on julkista keskustelua, tiedonrakentelua ja jakamista verkossa. ● Lähtökohtana opetettava aihe, kohderyhmä, pedagoginen lähestymistapa sekä opettajan ja oppijoiden valmiudet. ● Mitä tekisimme yhdessä? Auttaisiko siinä verkko tai sosiaalisen median palvelut? ● Tiedon ja avoimen materiaalin etsiminen, verkkokeskustelut, tuotosten työstäminen ja julkaiseminen (oppijoiden ryhmätyöt, opettajan materiaalin valmistelu) ● Oppimisympäristön koostaminen (PLE)
 • 9. Pelioppiminen ● Tuula Nousiainen: Digitaalisessa, pelillisessä oppimisessa voidaan käyttää: ○ Ammattilaisten laatimia oppimispelejä ○ Viihdepelejä ○ Oppijoiden itse luomia ja täydentämiä pelejä. ● Tarmo Toikkanen: ○ PBL vai magic circle? Pelillistäminen on korvien välissä ● Nicole Lazzaro: Hauskuuden 4 avainta ○ Easy Fun, Hard Fun, People Fun, Serious Fun ○ luovuus, kilpailu, strategia, ongelmanratkaisu, keräily, nautinto, sosiaalisuus, yhteistyö, jännitys, roolipeli ● Pelillistettyjä laivaseminaareja ○ IT-kouluttajien Koulutuspeli-seminaari Tallinnaan, kevät 2014 ○ Sytykkeen Tietotyö+1 -seminaari Tukholmaan, 3. - 5.9.2014 (ilm. viimeistään 14.8.)
 • 10. Pelioppiminen Pelin ominaisuuksia ● Vuorovaikutteisuus, tavoitteellisuus, koukuttavuus, flow ● Säännöt, haasteet, palaute ● Tarina, ennakointi, yllätykset ● Pelaajan kokemukset, tunteet ● Parhaimmillaan peli lisää yhteisöllisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Linkkejä ● Rovio satsaa koulutusvientiin Kiinassa (Kaleva 19.7.2014) ● OPH:n OVI-hankkeen keräämiä ja luokittelemia oppimispelejä ● Mediakasvatus: Pelikasvattajan käsikirja ● Wikipedia: Gamification of learning ● Gamification of Education -wiki ● Tieken bisnestreffit Projektipeli keväällä 2014 ● Lentävä liitutaulu
 • 11. Mobiilioppiminen Mobiili, liikkuva oppiminen vai oppiminen mobiililaitteilla? ● Perinteinen oppikirja on mobiili! ● V. 1997 Helsingin yliopisto ja Kilpisjärvi: LIVE-projekti ● Vuonna 2001 m-oppimista ITK-konferenssissa ● Wikipedia: M-learning ● Ulos oppimaan! nano-oppiminen bussipysäkillä, äänitiedostot työmatkalla ja lenkkipolulla ● Harto Pönkä: Tabletit opetuksessa 11.8.2014 ● Mobiilioppimisen kansainvälinen konferenssi ● Mobiilikesäkoulu Mustialassa keväisin ● IT-kouluttajien Taskukoulu Tallinnassa vuonna 2012 ja linkkejä Diigo-ryhmässä ● Liikkeelle!-hanke
 • 12. MOOC, massive open online course Wikipedia: MOOC ● x-MOOC, opettajakeskeinen, esiintyjä houkuttelee ● c-MOOC, hajautettu asiantuntijuus ja vuorovaikutus ● Wikiversity, Composing free and open online educational resources, toteutettu vuonna 2008 ● Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen avoimet massiiviset verkkokurssit ● Online Educa Berlin 2012 ja 2013 ● Khadija Niazi,11-vuotiaana Udacityn tekoälykurssi ● Learning analytics, opitaan oppimisesta ● Suuria toimijoita: Coursera, edEx, Udacity ● MOOC-lista ● MOOC-linkkejä Diigossa
 • 13. Vuorovaikutus verkossa ● Vaatii aluksi lähikontaktin (?) ● Kirjoittaminen ja lukeminen on hitaampaa kuin kuunteleminen ja puhuminen. ● Eriaikaisuus: pohtivalle aikaa ajatella ja tarkistaa tietoja. ● Samanaikaisuus: ideointiin ja päätöksentekoon. ● Väärinkäsitysten mahdollisuudet ovat suuria. ○ Ristiriitoja ei pitäisi selvitellä vain kirjoittamalla. ○ Ristiriitojen selvittämiseen ainakin ääniyhteys, mielellään fyysinen tapaaminen. ● Otettava huomioon: ○ kulttuurierot ○ opettajan ja oppijoiden kokemukset ja valmiudet.
 • 14. Vuorovaikutuskanavia ● Sähköposti ● Ryhmätyöalue ● Keskustelualue ● Chatti ● Videoneuvottelu ● Sosiaalisen median palveluja (Skype, Googlen palvelut, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, blogit, wikit) ● Microsoftin palveluja (Yammer, Lync, Live@edu, SharePoint) ● Perinteistä vuorovaikutusta ei saa unohtaa! ○ Kasvokkainen tapaaminen ○ Puhelin, neuvottelupuhelin, tekstiviesti
 • 15. Videoneuvottelut Videoneuvottelustudioista keveisiin (mobiili)sovelluksiin. ● Skype, Google Hangouts, Adobe Connect, Lync, WebEx ● Ääni on kuvaa tärkeämpi Mahdollisuuksia ● Luennot, seminaari, konferenssit (live + tallenne) ● Lähitapaamisen etäosallistujat ● Opettajan vastaanotto, opiskelijan ohjaus ● Ryhmätyöt ● Ohje- ja koulutusmateriaalien tuottaminen ● Toimeksiantajien tapaaminen ● Kokoukset
 • 16. Opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon Suunnittelu ● Ensin: Aihe, tavoite, kohde, arviointikriteerit, prosessi, ohjaus, aikataulu ● Vasta sitten: Työskentelyyn soveltuvat verkkopalvelut ● Esteettömyys! Kuvat ja taulukot hankalia Ohjaus ● Alussa orientaatio, esittäytyminen, esikysely ● Selkeä aikataulu ja tehtävät näkyvissä jatkuvasti ● Muistuttelu aikatauluista ● Kysyvä, rakentava palaute
 • 17. Opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon Arviointi ● Merkityksellinen oppiminen ● Laadullinen ja määrällinen arviointi ● Jatkuva, kehittävä arviointi ● Vertais- ja itsearviointi Mahdollisia alustoja ● Wikiopisto, Wikimedia-säätiön verkkoyhteisö ja oppimisympäristö ● P2PU, hyötyä tavoittelematon avoimen oppimisen yhteisö ● Eliademy, ex-nokialaisten Suomessa kehittämä, avoimen lähdekoodin sovellus
 • 18. Verkkokurssin runko 1. Oliolähestymistapa 1997 - 2000 ● Kurssikuvaus ● Kurssimateriaali ● Keskusteluryhmä ● Tehtävät ● Opiskelijat ● Videoneuvottelut ● Opintojaksopalaute 2. Tietojärjestelmäprojekti ja muutos 2006 - 2012 ● Kurssikuvaus ● Tehtävät ● Aikataulu ● Oppimismateriaalia ● Tutkivan oppimisen tiedonrakentelu 3. Kurssi X ● Kurssikuvaus ● Lukujärjestys ● Luentomateriaalit ● Kirjallisuus 4. Kurssi Y ● Opettaja ● Kurssikuvaus ● Kalenteri ● Luennot ● Keskustelu ● Kirjallisuus ● Tehtävät ● Tentit ● Resurssit ● Kuvagalleria
 • 19. Tekijänoikeus ● Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia. ● Syntyy materiaalin tekijälle. ● Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella suostumuksella. ● Tekijänoikeuslaki ei tunne vilpittömän käytön käsitettä. ● Luokkaopetuksessa käytettävät materiaalit eivät välttämättä ole käytettävissä verkko-opetuksessa. ● Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura 2011, ks. Kopiokissa-sarjakuva ● Kopiraitti, Kopioston ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas ● Edu.fi, opettajan verkkopalvelu -> Materiaaleja ja työtapoja -> Tvt opetuksessa -> Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa ● Palveluiden sopimusehdot voivat ottaa kantaa tekijänoikeuteen. ● Palvelimen sijaintimaan lainsäädäntö vaikuttaa tekijänoikeuteen. ● Creative Commons -lisenssi ● Tarmo Toikkanen: Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta (20.4.2012). ● Digilupa (Kopiokissan näkemys)
 • 20. Tietoturva ja tietosuoja Tietojen, järjestelmien ja palvelujen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden turvaaminen. ● Kulunvalvonta, tiedottaminen, asenteet ● Autentikointi, salasanojen vahvuus ja kryptaus ● Palomuurit, virussuojaus, ohjelmistojen päivitykset ● Palvelimella olevien tietojen varmistaminen ● Oman päätelaitteen suojaaminen ja varmistaminen ● Tietoliikenteen avoimuus ja salaus ● Suomen tietosuojalaki (esim. henkilötietoluettelot) ● Globaalit pilvipalvelut (some), käyttöehdot, sopimukset ● Netti on julkinen tila ● OPH Opetustoimen turvallisuusopas ● Viestintäviraston sivuston tietoturva-osio
 • 21. Linkkejä Oppimateriaaleja verkossa ● OpenCourseWare ● Wikiopisto ● LeMill ● OKM, pilviväylä oppimisympäristöihin ● YLE Oppiminen ● Avoin Oppikirja ● TED, asiantuntijapuheenvuoroja maailmalta ● Khan Academy, opetusvideoita (Flipped Classroom) ● MOOC-lista ● SOOC, pieniä avoimia verkkokursseja Tutkimuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
 • 22. Linkkejä Opetusalan blogeja ● Ilkka Olanderin Sometek-blogi ● Esa Kukkasniemen Koulua ja kasvatusta -blogi ● Mikko Jordmanin Little Less, Little Better -blogi ● Harto Pöngän Lehmätkin lentäis -blogi ● Tarmo Toikkasen tarmo.fi-blogi ● Heli Nurmen blogit suomeksi ja englanniksi ● Anne Ronkaan Opeblogi ● Vesa Linja-ahon blogi Opettajaverkostoja ● Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa (Facebook) ● LeMill ● Sometu (Ning)
 • 23. Muista! Teknologinen kehitys ei koskaan poista verkko- opetuksen kehittämisen vaikeinta vaihetta: hyvää pedagogista suunnittelua. Näyttävinkin verkko-opetusmateriaali on kelvoton, jos se ei herätä opiskelijan älyllistä aktiivisuutta. (soveltaen Veli-Pekka Lifländerin kiteytystä opetusohjelmien tuotannosta vuonna 1995)