O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ETB - Fokus: Varldens Konflikter (Swedish)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Mediekunskap 24
Mediekunskap 24
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 92 Anúncio

ETB - Fokus: Varldens Konflikter (Swedish)

Baixar para ler offline

Med hjälp av journalister, nyhetsgrafiker och experter har Nordström & Frank gjort en sammanställning av världens alla konflikter. Här finns flaggor, kartor och genomarbetad fakta om varje konflikt – en manual som kommer att vara en stor tillgång under lång tid framöver.

Materialet är byggt så att det ska vara enkelt att använda hela paket eller vid behov plocka mindre beståndsdelar.

Uppdaterad i januari 2009.

Kostar: 25 000 SEK

Vänligen skicka ett mail till: info@nordstromfrank.se för nedladdningsinfo.

Med hjälp av journalister, nyhetsgrafiker och experter har Nordström & Frank gjort en sammanställning av världens alla konflikter. Här finns flaggor, kartor och genomarbetad fakta om varje konflikt – en manual som kommer att vara en stor tillgång under lång tid framöver.

Materialet är byggt så att det ska vara enkelt att använda hela paket eller vid behov plocka mindre beståndsdelar.

Uppdaterad i januari 2009.

Kostar: 25 000 SEK

Vänligen skicka ett mail till: info@nordstromfrank.se för nedladdningsinfo.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

ETB - Fokus: Varldens Konflikter (Swedish)

 1. 1. Editorial Toolbox Fokus SvENSk vErSioN Ett tillägg till Nordström & Franks ”Editorial Toolbox 2009” ©Nordström & Frank AB, www.nordstromfrank.se, info@nordstromfrank.se . Köp den idag! Skicka ett mail till: info@nordstromfrank.se 25 000 SEK Innehåller mallar och original i InDesign.
 2. 2. Redaktionen: Rickard Frank Konceptutvecklare, art director, nyhetsgrafik kartproduktion och research. Jacob Nordström Konceptutvecklare och design. Ingela Rutberg Samtliga faktatexter. Journalist, Kristianstadsbladet. Pär Jansson Kartproduktion. Lars Arvestål Militära siluetter (s. 7). Udo Sponberg Faktagranskning. Researcher, Göteborgs-Posten. Tobias Regnell Korrektur. Chefredaktör fotbollsmagasinet Offside. Helene Murdoch Översättning.
 3. 3. Fokus · Världens konflikter Innehåll afghanistan .......................... 8 israel-Palestina...................36 Pakistan...............................66 Med hjälp av journalister, nyhetsgrafiker och experter angola...................................12 kashmir ...............................42 senegal................................68 har Nordström & Frank gjort en sammanställning av baskien.................................14 kirgizistan ...........................46 sierra leone........................70 världens alla konflikter. Här finns flaggor, kartor och Centralafrikanska kongo-kinshasa ................48 somalia................................ 72 genomarbetad fakta om varje konflikt – en manual som republiken ............................18 korea ...................................50 sri lanka...............................74 kommer att vara en stor tillgång under lång tid framöver. Colombia.............................20 kosovo .................................52 sudan .................................. 76 Cypern .................................22 kurderna .............................54 tchad ................................... 78 Eritrea ..................................24 libanon................................56 thailand...............................80 Materialet är byggt så att det ska vara enkelt att använda Etiopien................................26 liberia ..................................58 tjetjenien.............................82 hela paket eller vid behov plocka mindre beståndsdelar. georgien..............................28 makedonien........................60 Uganda ................................84 indonesien & östtimor .....32 burma (myanmar) ............62 Uzbekistan ..........................86 Uppdaterad i januari 2009. irak........................................34 Nordirland ...........................64 Zimbabwe ...........................88 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 4. 4. Världens konflikter NordirlANd – ofta en fråga om olja och vatten BASkiEN många av världens konflikter beror på etniska och religiösa motsättningar, men även på kampen om olja och vatten. irak gick in i kuwait efter misstankar om att kuwait pumpade upp olja som egentligen tillhörde irak. kurderna kräver att oljerika kirkuk ska ingå i ett framtida kurdistan. SENEgAl i sudan, burma (myanmar), liberia och indonesien får folket inte del av inkomsterna SiErrA lEoNE från oljan, vilket skapar spänningar. i sudans liBEriA fall använder regeringen oljeinkomsterna till att köpa vapen och gerillan svarar genom att ColomBiA sabotera oljeledningar. även det livsviktiga vattnet skapar konflikter. mursi- och bodifolken i Etiopien vill båda ha tillgång till den mark som ligger högst och får mest regn. i Centralafrikanska republiken bråkar lokala jordbrukare med nomader om tillgången till vatten. länder/regioner där man bråkar om olja länder där man bråkar om vatten KäLLA: INSTITUTIoNeN FöR FRedS- ocH KoNFLIKTFoRSKNINg vId UPPSALA UNIveRSITeT, SäKeRHeTSPoLITIK.Se
 5. 5. koSovo TjETjENiEN gEorgiEN kirgiziSTAN mAkEdoNiEN kurdiSTAN uzBEkiSTAN korEA CypErN liBANoN AFghANiSTAN kAShmir iSrAEl-pAlESTiNA irAk pAkiSTAN myANmAr (BurmA) TChAd ThAilANd SudAN EriTrEA ugANdA SomAliA Sri lANkA CENTrAl- ETiopiEN iNdoNESiEN AFrikANSkA rEpuBlikEN öSTTimor koNgo-kiNShASA ANgolA zimBABwE gRAFIK: NoRdSTRöM FRANK
 6. 6. Kartsymboler Pilar, pekare och Siluetter NORDAMERIKA EUROPA OCEANIEN 1 1 2 2 3 3 4 4 SYDAMERIKA SVERIGE AFRIKA 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 VÄRLDEN 6 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 7. 7. Xxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx. xxxxx xxx. xxxxx xxx. Xxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx. xxxxx xxx. xxxxx xxx. Xxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx. xxxxx xxx. Xxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx. xxxxx xxx. Xxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx. xxxxx xxx. 7 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 8. 8. Världens konflikter Afghanistan Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 9. 9. Världens konflikter Afghanistan Våldet ökar i Afghanistan trots miljarder i humanitärt bistånd och en stor internationell insatsstyrka ökar våldet i afghanistan. Under de första sju månaderna 2008 dödades 3 800 personer, däribland 1 500 civila. inte sedan talibanregimen störtades 2001 har så många dödats. En förklaring är att talibanerna har kommit tillbaka och stärkt sin ställning, med hjälp av al-Qaida, i de södra och östra delarna av landet. de har bland annat beskjutit regeringsarmén och de internationella styrkorna med raketer. dessutom utför de allt fler självmordsattentat, från 123 stycken under 2006 till 160 under 2007. 170 10 10 2000 1979 Sovjetunionen ockuperar Afgha- 2006 Talibanerna raketbeskjuter re- norna får inte arbeta utanför hemmet anfall mot Aghanistan. Samtidigt nistan för att stötta den afghanska längre och måste bära heltäckande trycker Norra alliansen på medan geringsarmén och de internationella kommunistregeringen. Över en miljon dräkt, så kallad burka. Männen får inte den går mot Kabul. I december är styrkorna. Allt fler självmordsattentat människor dör och flera miljoner flyr raka av sig sina skägg och flickor får talibanerna besegrade och en ny, inträffar. under det tioåriga kriget. inte gå i skolan. provisorisk regering bildas. 2007 Antalet offer för terrorattacker 1988–89 Efter FN-förhandlingar 1998 Motståndare till talibanerna har 2002 Traditionell afghansk rådsför- är nu uppe i 66 stycken per månad, aFgHaNistaN lämnar Sovjetunionen Afghanistan. bildat Norra alliansen och för gerilla- samling med 1 600 delegater från alla jämfört med 2 offer per månad Det sovjetiska uttåget inleds krig. Även shiiterna opponerar sig, provinser hålls. Den första FN-styrkan under 2006. Mer än 0 FN-konvojer i februari 1. men när talibanerna återtar Mazar-i- anländer. med mat attackeras och det görs Sharif dödas tusentals shiiter. mer än 10 attacker mot humanitära 1989 Flera grupper har fått tunga 2004 En ny författning ger presi- Opinionen mot talibanregimen växer biståndsprogram. 0 biståndsarbe- sovjEtUNioNEN vapen från Sovjet och USA och skjuter även utomlands. USA pekar ut Usama denten större makt. Ett parlament tare dör. sönder delar av Kabul. Inbördeskriget bin Ladin som ansvarig för spräng- med två kammare och självständiga 2008 Terrorattackerna fortsätter. är ett faktum. attentat i Kenya och Tanzania. domstolar inrättas. Författningen slår Afghanistan bombas för att taliba- också fast att kvinnor och män har I februari inträffar landets blodigaste 1994 Talibanerna visar sig i södra nerna skyddar Usama bin Ladin. samma rättigheter och att språkliga sedan 2001, då 67 civila dödas och Afghanistan och får stöd av många och religiösa minoriteter ska skyddas. 0 skadas i Arghandabdistriktet Usa 2001 Norra alliansens ledare mördas. som är trötta på krig. Landet håller sitt första presidentval, nära Kandahar. Dagen efter dödas Två dagar senare inträffar terror- där Hamid Karzai vinner. FN sätter 7 civila och 2 skadas, däribland tre 1996 Talibanerna har intagit Kabul attacken mot World Trade Center upp baser. ISAF-soldater (International Security och förbjuder allt från popmusik till i New York. USA kräver att Usama bin Assistance Force), när en konvoj i Spin 2005 Första parlamentsvalet hålls. fotboll, med hänvisning till sin djupt Ladin utlämnas, men Afghanistan Boldak attackeras. konservativa muslimska tro. Kvin- vägrar. I oktober inleder USA bomb- Samtidigt ökar våldet. Talibanerna genomför sina första attacker. källor: UtrikEsPolitiska iNstitUtEt, FN, dN, FörsvarsmaktEN oCH sakErHEtsPolitik.sE graFik: Nordström FraNk Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 10. 10. Världens konflikter Afghanistan Styrkor i Afghanistan deltar: 41 nationer Totalt: 50 700 personer ISAF Jordanien Singapore Förenade österrike georgien Personer på Personer på Arab- Personer på Personer på International plats: 0 plats: 0 emiraten plats: 1 plats: 1 Security Personer på Assistance plats: 0 Force (FN) Antal personer på plats ändras dagligen. Uppgifter från ISAF 200. Ukraina Irland Island Luxemburg Azerbajdzjan Lettland Portugal Slovakien Slovenien Finland estland grekland Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på plats: plats: 7 plats: plats: plats: plats: 70 plats: 70 plats: 70 plats: 70 plats: 0 plats: 120 plats: 10 Makedonien Albanien Nya Zeeland Litauen Ungern Kroatien Sverige Tjeckien Belgien Norge Bulgarien Rumänien Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på plats: 1 plats: 10 plats: 1 plats: 200 plats: 20 plats: 20 plats: 20 plats: 1 plats: 20 plats: plats: 60 plats: 72 danmark Spanien Turkiet Australien Polen Neder- Italien Kanada Frankrike Tyskland Stor- USA Personer på Personer på Personer på Personer på Personer på länderna Personer på Personer på Personer på Personer på britannien Personer på plats: 70 plats: 70 plats: 00 plats: 1 00 plats: 1 10 Personer på plats: 2 0 plats: 2 00 plats: 2 70 plats: 10 Personer på plats: plats: 1 770 plats: 0 20 600 10 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 11. 11. Världens konflikter Afghanistan Motståndet de fyra provinserna där växer uzBekiStAn svenskarna är heter Balkh, tAdzJikiStAn Samangan, Jawzjan och Motståndet mot Sari Pul. De motsvarar en de internatio- femtedel av Sveriges yta. nella styrkorna växer bland fol- BAdAkhShán ket efter att civila Al Gach afghaner dödats Mazár-e- JAwzJAn turkmeniStAn kondoz Sharíf Táloqán när USA har an- Kondóz fallit misstänkta Shebergaán tAkhár BAlkh terroristfästen. Svensk styrka Sari Pul irAn Pol-e Khomrí Meymaneh Samangán i norra Ytterligare ett BAghlán Afghanistan PAkiStAn SAmAngAn problem är den FáryáB utbredda kor- SAri Pul PAkVAn nureStán ruptionen och Under 2008 BAdghíS Nurestán Rao narkotikahan- Bámíán hade FN och konAr Qal’eh-ye Now deln, där även kAPiSA lAghmAn Nato 2 000 Asadabad Bámíán kABol Chaghcharán regionala ledare Kabul Mantar Lám soldater i landet. VArdAk är inblandade. Jalálánád Herát 7 av dem är Meydán nAngArhAr Shahr loweAr svenskar. De är Pol-e Alam herát ghowr om president stationerade i PAktíA Karzai och de norra Afghanis- Ghazní Gardíz khowSt oruzgán internationella tan. ghAzní Khowst styrkorna ingri- AFGHANISTAN per för kraftigt Tanken är att Sharan kan regeringen ISAF (Internatio- FAráh Faráh göra sig ännu I den södra nal Security As- Tárin Kowt záBol PAktíká mer impopulär. delen av sistance Force) landet är det ska stärka säker- Qalát oroligare och heten i landet tills ISAF-styrkan, den afghanska Lashkar Gáh Kandahar med soldater regeringen klarar från Danmark, det själv. Den Zaranj Nederländerna, svenska gruppen Storbritannien, har bland annat nímrúz helmAnd kAndAhAr USA och Kanada, jobbat med att har svårare att minska antalet 0 200 km indien hålla sig utanför rån och överfall striderna. längs vägarna. graFik: Nordström FraNk 11 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 12. 12. Världens konflikter Angola 12 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 13. 13. Världens konflikter Angola På väg mot demokrati angola är en av afrikas största oljeproducenter och samtidigt ett av världens fattigaste länder. blev självständigt från Portugal 1975. redan före självständigheten var rebellrörelserna mPla och Unita i konflikt med varandra. Efter självständigheten intog mPla huvudstaden och inbördeskrig bröt ut. mPla var då kommunistiskt och stöddes av sovjetunionen, Unita av Usa. 10 2000 CABINDA KONGO-KINSHASA cabinda 1992 Ett första val hålls, 2008 Det första valet ZAIRE Soyo UíGE men resultatet underkänns sedan 12 hålls. Oppo- av Unita. Striderna fort- sitionspartier protesterar sätter. mot det styrande partiet Ambriz MPLA:s metoder i valkam- 1994 Ett nytt fredsavtal panjen. Valresultatet visar Luanda MALANJE LUNDA NORTE CUANZA undertecknas och FN-styr- att MPLA fått nästan 2 aNgola NORTE LUANDA kor kommer för att bevaka procent av rösterna, Unita Malanje fredsprocessen. drygt tio procent. BENGO EU:s valobservatörer god- LUNDA SUL 1999 FN-styrkorna lämnar känner valet, men noterar CUANZA SUL Porto Amboin landet efter att striderna att det finns brister i vallo- fortsatt. kalsarbetet, till exempel att Saurimo mPla (Parti) inte alla röstande prickas BíE lobito HUAMBO 2002 Inbördeskriget slutar av i vallängden, och att Benguela MOxICO AngolA när Unitas ledare Jonas MPLA fått större utrymme Huambo BENGUELA Savimbi dödas. i de statskontrollerade medierna. 2006 Angola blir medlem ZAMBIA HUíLA 2009 Det första president- av OPEC och får producera Menongue Namibe Lubango UNita (Parti) 1, miljoner fat olja per dag. valet sedan 12 ska hållas. CUANDO NAMIBE CUBANGO CUNENE 0 500 km NAMIBIA graFik: Nordström FraNk källor: UtrikEsPolitiska iNstitUtEt, bbC world, Cia world FaCt book, www.EUroPa.EU.iNt, sakErHEtsPolitik.sE 1 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 14. 14. Världens konflikter Baskien 1 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 15. 15. Världens konflikter Baskien Baskiens blodiga historia kampen för ett självständigt baskien har pågått ända sedan slutet av 1800-talet. då ville det baskiska nationalistpartiet Eaj/PNv också att de baskiska regionerna i Frankrike skulle ingå. i dag har den spanska regionen eget parlament och visst självstyre, men franska baskien styrs från Paris. 170 10 10 100 110 120 10 10 10 160 170 10 10 2000 1876 Efter två spanska inbördeskrig 1975 Diktatorn Franco dör. 1999 ETA:s vapenvila avslutas. 2005 Regeringen vill ha dialog med upphävdes baskernas självstyre. ETA, men ETA:s olika grupper kan inte 1978 Spanien blir en demokrati. 2000 Första mordet efter vapenvilan, De börjar kämpa för ett eget land. enas och en bilbomb sprängs några Regionerna får självstyre. Hundratals en bil sprängs i Madrid och en hög dagar senare. 1936–39 Under spanska inbördes- ETA-medlemmar släpps ur fängel- spansk officer dör. ETA:s skäl är att 2006 ETA har försvagats, ledare har kriget får de basker som stred mot serna, men ETA vill ha mer självstyre regeringen inte vill förhandla deras Franco bilda en självstyrande republik och genomför nya attentat. politiska krav. gripits och stödet har minskat efter sPaNiEN i Guipúzcoa och Viscaya, där bomb- attentatet i Madrid. ETA vill inleda per- 1980 ETA:s blodigaste år hittills, 2001 Efter terrorattacken i New York ningen av Guernica inträffar 17. manent vapenvila och samtal inleds, 2 personer dödas. ETA är som star- 11/ intensifierar spanska regeringen men avbryts efter ett sprängdåd på 1940 Efter inbördeskriget fängslas, kast med 1 000 aktiva medlemmar. jakten på ETA-medlemmar. Nästan Madrids flygplats där två personer torteras och dödas många basker. ETA:s politiska gren Herri Batasuna 200 medlemmar har gripits efter att skadas. Det blir förbjudet att tala baskiska och får 16 procent av rösterna i det vapenvilan bröts. 2007 Högsta domstolen förbjuder alla orter får spanska namn. baskiska regionalvalet. FraNkrikE 2002 Partier som stöder terrorism 00 kandidater från två baskiska par- 1959 ETA bildes som en student- 1983–87 27 basker som misstänks förbjuds, exempelvis Herri Batasuna. tier att ställa upp i lokalvalet och ETA rörelse. Namnet står för Euskadi tillhöra ETA mördas. Partiets banktillgångar beslagtas av häver därför vapenvilan. Sex personer Ta Askatasuna, Baskiska foster- Högsta domstolen, efter att partiet 1986 Herri Batasuna tillåts som parti dödas i attacker från sommaren 2007 landet och friheten. Sysslar först inte velat betala skadestånd till offer trots att partiet inte fördömt ETA:s till maj 200. Spanien och Frankrike med information och underjordisk för ETA:s våld. Protester i Baskien och våld. baskiEN (rEgioN) inför en gemensam styrka för att undervisning i baskiska, men blir allt nya attentat. 1988–89 Socialistregeringen försö- övervaka ETA. mer militant. 2003 EU och USA kallar Herri ker få till stånd samtal med ETA. 2008 ETA:s högste politiska ledare, 1968 ETA utför sitt första mord, på en Batasuna för terroristgrupp. 1997 Mer än sex miljoner människor Javier Lopez Pena, kallad Thierry, medlem av spanska civilgardet. 2004 11 personer dör och över demonstrerar i fyra dagar mot ETA grips som medansvarig för bomben 1970 16 militanta basker ställs inför 1 000 skadas vid terroristattacken efter mordet på en baskisk politiker. på Madrids flygplats 2006. I novem- Eaj PNv (Parti) militärdomstol. Några döms till mot ett pendeltåg i Madrid. Spanska ber grips även ETA:s trolige militära 1998 En tidigare inrikesminister, döden, men benådas. ETA får stöd regeringen pekar ut ETA som skyldig, ledare, Garikoitz Aspiazu Rubina, hans närmaste medarbetare och från allmänheten. men islamistiska extremister ligger kallad Txeroki. socialistpartiets säkerhetschef döms bakom dådet. 1973 Spaniens premiärminister mör- till långa fängelsestraff för morden på das av ETA, vilket ger ökad populäritet misstänkta ETA-medlemmar på för organisationen bland dem som graFik: Nordström FraNk Eta, Euskadi ta 0-talet. ETA meddelar vapenvila och askatasuna (grUPP) källor: UtrikEsPolitiska iNstitUtEt, bbC world, EU oCH CoUNCil oF ForEigN rElatioNs, Usa. kämpar mot diktaturen. val genomförs utan våld. NatioNaltErroralErt.Com oCH sakErHEtsPolitik.sE 1 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 16. 16. Världens konflikter Baskien 40 år av våld 92 Eta:s väpnade kamp har krävt 824 liv varav 342 civila. Stödet Många civila offer minskar Under samma tid har Antal döda 76 eTA stöddes dessutom 100 till 200 Polis och i början av militär Eta-medlemmar dödats. 1–20 procent av baskerna, 342 66 men stödet har Civila Totalt successivt FrAnkrike 824 minskat. 482 BASkien nAVArrA enligt tidningen kAtAlonien El Pais har PortugAl Barcelona Madrid terrordåden 52 Flest offer i Baskien kostat spanska SPAnien Antal döda regeringen 40 Navarra 57 Övriga 46 11 miljarder 200 km dollar från 43 55 Kata- 1 till 200. lonien 37 37 Totalt enligt spanska 123 824 regeringen har 32 32 ETA genomfört 549 Madrid 30 1 600 terrorist- Baskien attacker och 26 25 dödat över 00 23 människor. 21 19 19 ETA:s offer Regeringen tror Vapenvila nov – nov 16 17 ETA utförde sitt att ETA har 0 15 15 14 första mord 16. celler med fyra 13 12 Det blodigaste året medlemmar i 10 hittills är 10. varje, som utför ToTAlT: 824 oFFer  dåden. 6 6 5 5 4 3 2 2 2 1 1 00 00 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 källa: miNistErio dE iNtErior EsPaña graFik: Nordström FraNk 16 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 17. 17. Världens konflikter Baskien Attentat 2008 Basker i sju provinser 7 mars En tidigare råd- Biarritz Noja givare för socia- Bayonne Det självstyrande listerna skjuts till Santona Baskien består Laredo lABourd döds utanför sitt av regionerna ViScAyA hem i Mondragón. A-8 (lAPurdi) FrANKrIKe San Sebastian Neguri Viscaya, Guipúz- (BizkAiA) 14 maj Ondarroa coa och Álava Santurtzi Gernika-Lumo Bomb i Legutiano, A-8 Hernani men basker bor Galdakao 1 död och fyra Bilbao BASSe-nAVArrA Azpeitia Andoain även i grannre- skadade. Baztan (nAFArroA BehereA) gionen Navarra. 19 maj guiPúzcoA Llodio Tolosa Durango Bilbomb i Bilbao, Soule (giPuzkoA) ingen skadas. I Frankrike finns (zuBeroA) Mondragón A-15 ingen erkänd 20 juli Amurrio AP-1 Fem bomber baskisk region, e-80 Onati NAVARRA Legutiano Medina i Neguri, Laredo men basker bor de Pomar BASKIEN (2), Noja (2), en vid i departementen en bank, fyra vid (nAFArroA) A-10 Labourd, Basse- turistanläggningar, (PAiS VASco) e-80 Egúes Navarra och ingen skadas. Pamplona Vitoria-Gasteiz Soule. Aranguren 21 september e-804 (Iruña) álAVA Bilexplosion I de här sju i Ondarroa, AP-15 (ArABA) A-12 minst 11 skadade. provinserna är Miranda de Ebro A-21 Bilbomb i Vitoria. det uppemot 22 September två miljoner Sanguesa AP-1 En död och flera människor som Tafalla Oyón skadade vid ett Viana har ett baskiskt Santo Domingo attentat i Santona, Olite ursprung, men de la Calzada Kantabrien. Lodosa många basker Carcastillo 22 september San Nájera har också flyttat Belorado Bilbomb i Santona. Adrian Peralta till andra länder. 4 oktober LA RIOJA Calahorra Bomb i Tolosa. SPANIeN 30 oktober Arnedo Bilbomb i Pam- Alfaro plona. 1 personer skadas. FrAnkrike Tudela 3 december Corella Baskien En affärsman Ribaforada PortugAl Cascante skjuts till döds källor: Barcelona Madrid UtrikEsPolitiska i Azpeitia. SPAnien Cortes iNstitUtEt, bbC world, EU oCH CoUNCil oF 0 50 km ForEigN rElatioNs, 400 km Tarazona Borja graFik: Usa. www.NatioNal- Agreda Nordström FraNk tErroralErt.Com 17 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .
 18. 18. Världens konflikter Centralafrikanska republiken 1 Ett tillägg till Nordström FraNks ”Editorial toolbox 2009” ©Nordström FraNk ab, www.NordstromFraNk.sE, iNFo@NordstromFraNk.sE .

×