O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

dokumen.tips_aralin-6-produksyonpptx.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Produksyon
Produksyon
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a dokumen.tips_aralin-6-produksyonpptx.pptx (20)

Anúncio

dokumen.tips_aralin-6-produksyonpptx.pptx

 1. 1. Produksyon Aralin 6
 2. 2. Gawain 1: Isulat sa loob ng kahon ng input ang mga bagay na kailangan upang mabuo ang produktong makikita sa output .
 3. 3. Ayusin ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakabuo ng produkto. Ilagay ang bilang ng larawan sa mga kahon sa ibaba. Gawain 2 Train Map
 4. 4. Pamprosesong Tanong: • Sa iyong palagay, paano nagkakaugnay-ugnay ang mga larawan? • Ano ang naging batayan mo sa pagsasaayos ng larawan? • Ano ang tawag sa prosesong naganap mula sa una hanggang sa ikaapat na larawan?
 5. 5. Produksyon (Production)
 6. 6. Ang kahulugan ng Produksyon • Sa ekonomiks, ang produksyon ay isang proseso ng pagpapalit- anyo (transformation) ng mga input upang makalikha ng mga output.
 7. 7. Produksyon • Paglikha ng kalakal o serbisyo na tumutugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. • Proseso kung saan pinagsasama ang mga salik ng produksyon (input) upang mabuo ang isang produkto (output).
 8. 8. Ang mga Input ay ang mga salik ng Produksyon
 9. 9. Ang produksyon ay naglalayong makagawa ng output( nalilikhang produkto) Commodity-output na nais ibenta
 10. 10. Iba’t-ibang uri ng Produkto
 11. 11. Ang produksyon ay nagaganap sa mga bahay-kalakal na gumagamit ng mga salik ng produksyon upang makalikha ng produkto
 12. 12. Mga Salik ng Produksyon • Ang mga salik ng produksyon ay mga pinagkukunang yaman na may kapakinabangan sa produksyon. Nagiging posible ang produksiyon sa pagsasama-sama ng mga salik (factors of production) tulad ng lupa, paggawa, kapital, at entrepreurship.
 13. 13. LUPA BILANG SALIK NG PRODUKSYON Hindi naililipat at naigagalaw May Hangganan May iba’t ibang gamit Republic Act 8371 o Indigenous Peoples’ Rights Act of 1997
 14. 14. • Sa ekonomiks, ang lupa ay hindi lamang tumutukoy sa tinataniman ng mga magsasaka o pinagtatayuan ng bahay. Kasama rin dito ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim nito, pati ang mga yamang- tubig, yamang-mineral, at yamang-gubat. Hindi tulad ng ibang salik, ang lupa ay may naiibang katangian sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Samakatuwid, ang wastong paggamit ng lupa ay mahalaga. Malaki man o maliit ang sukat nito, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng produktibong paggamit.
 15. 15. Ang salik na Paggawa • Tinatawag na paggawa (labor) ang pisikal at mental na kakayahan o lakas ng isang tao upang makapaglingkod.
 16. 16. Lakas Paggawa bilang salik ng produksyon • Ang lakas-paggawa ay tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo. • 2 uri ng lakas-paggawa: 1.Manggagawang may kakayahang mental o mga may white- collar job. Mas ginagamit ang kanilang isip kaysa sa lakas ng katawan sa paggawa. Halimbawa: mga doktor, abogado, inhinyero, at iba pa. Ang katawagang white collar ay unang ipinakilala ni Upton Sinclair, isang Amerikanong manunulat noong 1919.
 17. 17. 2. Ang isa pang uri ng lakas- paggawa ay ang mga manggagawang may kakayahang pisikal o silang mga tinaguriang may blue collar job. Mas ginagamit naman nila ang lakas ng katawan kaysa sa isip sa paggawa. Hal. ang mga karpintero,driver,magsasaka atbp.
 18. 18. Pag-uuri sa paggawa Batay sa rank ng manggagawa Ayon sa kahandaan ng manggagawa sa pagganap sa tungkulin • white-collar job-tumutukoy sa gawaing mental. • White-collar worker-mga propesyonal na tumatanggap ng sahod at mga edukadong manggagawa. • Blue-collar job-umaasa sa paggawang pisikal. • Blue-collar worker- karaniwang nasa rank-and-file. Hindi mataas ang kanilang katungkulan sa bahay-kalakal. • Skilled- handang gampanan ng manggagawa ang isang espesyalisadong gawain. Nangangailangan ng mataas na kasanayan sa paggawa. • Halimbawa: Abogado, Doktor, Guro, at iba pa. • Semi-skilled-kinakailangan na may batayang kakayahan. Marunong magbasa at magsulat. May kakulangan sa edukasyon o pagsasanay. • Unskilled-hindi mahalaga sa paglikha ng paglilingkod. Hindi inaasahang nakapag-aral o nakadalo sa pagsasanay basta nagampanan niya ang naiatas na paglilngkod.
 19. 19. • Sahod o Sweldo- ang tawag sa pakinabang ng manggagawa sa ipinagkaloob na paglilingkod . Ang mga manggagawa ay may malaking ginagampanan sa ating pang araw-araw na pamumuhay sapagkat ang kanilang paggawa ng produkto at serbisyo ang tumutustos sa ating mga pangangailangan
 20. 20. Ang salik na Kapital • Ang kapital ay tumutukoy sa kalakal na nakalilikhang iba pang produkto. • Capital goods-materyal na representasyon ng kapital.Ipinakilala ni Anne Robert-Jacques-Turgot. • Pinagyaman ni Adam Smith ang konsepto ng kapital.
 21. 21. Mas magiging mabilis ang paggawa kung may mga makinarya o kasangkapang gagamitin ang mga manggagawa. Ang mga kagamitang ito na gawa ng tao ay ginagamit sa paglikha ng panibagong kalakal ay isang halimbawa ng kapital. Ang kapital ay maaari ding iugnay sa salapi at imprastruktura tulad ng mga gusali, kalsada, tulay pati na ang mga sasakyan.
 22. 22. • Ang pagsulong ng ekonomiya ng isang bansa ay hindi lamang nakadepende sa lupa at lakas-paggawa. Ayon sa artikulo ni Edward F. Denison na may pamagat na “The Contribution of Capital to Economic Growth” (1962), ang kapital ay isa sa mga salik sa pagtamo ng pagsulong ng isang bansa. Sa makabagong ekonomiya, nangangailangan ang mga bansa na mangalap ng malaking kapital upang makamtan ang pagsulong. Ang kabayaran sa paggamit ng kapital sa proseso ng produksiyon ay
 23. 23. Mga Anyo ng Kapital Capital Circulating- mabilis magpalit anyo Free-maaring gamitin ayon sa gusto ng entreprenyur Fixed-pirmihang puhunan Specialized-may takdang gamit
 24. 24. • Ang entrepreneurship ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. Ang entrepreneur ang tagapag-ugnay ng naunang mga salik ng produksiyon upang makabuo ng produkto at serbisyo. Siya rin ang nag- oorganisa, nagkokontrol at nakikipagsapalaran sa mga desisyon sa mga bagay na makaaapekto sa produksiyon. Taglay ng isang entrepreneur ang pag-iisip na maging malikhain, puno ng inobasyon at handa sa pagbabago. Entrepreneurship bilang salik ng Produksyon
 25. 25. • Ayon kay Joseph Schumpeter, isang ekonomista ng ika-20 siglo, napakahalaga ng inobasyon para sa isang entrepreneur. Ipinaliwanag niya na ang inobasyon o patuloy na pagbabago ng entrepreneur sa kaniyang produkto at serbisyo ay susi sa pagtamo ng pagsulong ng isang bansa.
 26. 26. • Maliban sa pagiging magaling na innovator tulad ng paggamit ng makabagong pamamaraan at estilo sa paggawa ng produkto at pagkakaloob ng serbisyo, ang sumusunod ay ilan sa mga katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay na entrepreneur: • 1. Kakayahan sa pangangasiwa ng negosyo. • 2. Matalas na pakiramdam hinggil sa pagbabago sa pamilihan. • 3. May lakas ng loob na humarap at makipagsapalaran sa kahihinatnan ng • negosyo.
 27. 27. ENTREPRENEURSHIP • Kakayahan ng indibidwal na mabatid ang kalakal at serbisyo na kailangan ng tao. • Gawaing nauukol sa pagsisimula ng isang bagong bahay kalakal. • Isang mahirap na gawain.
 28. 28. Kahalagahan ng Entrepreneurship Bagong Hanapbuhay
 29. 29. Bagong Produkto
 30. 30. •Bagong Kasanayan
 31. 31. Kahalagahan ng Entrepreneurship Bagong Teknolohiya
 32. 32. Katangian ng Isang Entrepreneur • Kakayahang Makipagsapalaran • Kakayang Makipagkompetensya • Pagigiging Malikhain. • Kakayahang makatayo sa sariling paa. • Kakayahang makaangkop sa stress. • Kakayahang gawing kasiyasiya ang trabaho • Pagsusumikap. • Kababaang loob • Pagtitiwala sa sarili

×