O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Robust-klimatilpasning.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Recipient og afløbssystemer
Recipient og afløbssystemer
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 38 Anúncio

Robust-klimatilpasning.pdf

Baixar para ler offline


13:05
Robust klimatilpasning ved inddragelse af vandløb
Helene Enevoldsen, Ingeniør, WSP og Marianne Fink, Civilingeniør, WSP
Indlægget tager udgangspunkt i to cases. Det ene projekt er i den teknisk forundersøgelse fase. I dette projekt er der fokus på at opnå synergi mellem forsyningens projekter i byen og kommunens indsats i ådalen med henblik på en robust klimatilpasning. Det er målet at projektet skal fremme biodiversiteten og ådalens natur samtidig med etablering af bæredygtig regnvandshåndtering uden omfattende arealanvendelse samt store omkostningstunge og CO2-belastende anlægsarbejder.
Det andet projekt er realiseret, og afspejler et mere klassisk ”vandparkerings-projekt”,
der tilbageholder vand fra vandløbsoplandet inden vandet oversvømmer et byområde.


13:05
Robust klimatilpasning ved inddragelse af vandløb
Helene Enevoldsen, Ingeniør, WSP og Marianne Fink, Civilingeniør, WSP
Indlægget tager udgangspunkt i to cases. Det ene projekt er i den teknisk forundersøgelse fase. I dette projekt er der fokus på at opnå synergi mellem forsyningens projekter i byen og kommunens indsats i ådalen med henblik på en robust klimatilpasning. Det er målet at projektet skal fremme biodiversiteten og ådalens natur samtidig med etablering af bæredygtig regnvandshåndtering uden omfattende arealanvendelse samt store omkostningstunge og CO2-belastende anlægsarbejder.
Det andet projekt er realiseret, og afspejler et mere klassisk ”vandparkerings-projekt”,
der tilbageholder vand fra vandløbsoplandet inden vandet oversvømmer et byområde.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de EVAnetDenmark (20)

Anúncio

Robust-klimatilpasning.pdf

 1. 1. Robust klimatilpasning ved inddragelse af vandløb Af Marianne Skaarup Fink & Helene Nørskov Enevoldsen
 2. 2. 2 2 Separatkloakering Pumpestationer Robusthedsanalyse af vandløb Klimatilpasning af byområder Byggemodninger Konsekvens vurdering af urbane udledninger Vandværker Konstruerede vådområder Afløbsdimensionering Myndighedsbehandling udledning af urbant vand GIS Certificering af træ Vandløbsadministration Naturscreening VVM / konsekvensvurdering Anlægsopgaver Vurdering af nedsivningspotentiale LAR Flora/fauna vurderinger DK2020 kortlægning Vådområdeprojekter Klima-ådalsprojekter Klima-lavbundsprojekter Naturgenopretning Vandløbsopmåling Byplanlægning Rensning af regnvand Landskabs arkitektur Klimatilpasning og byudvikling Marianne Vand og Natur Vest Helene Vandløbsrestaurering
 3. 3. 3 3 Udfordringer med oversvømmelse Oversvømmelse i by Oversvømmelse af land og natur
 4. 4. 4 4 Forundersøgelse Realiseret Eksempler på klimatilpasningsprojekter
 5. 5. 5 5 Odder Å og Stampemøllebæk Odder Å Stampemøllebæk
 6. 6. 6 6 Oversvømmelse af Odder by https://ugeavisen.dk/odderavis/artikel/odder-er-ramt-af- vandkaos-2015-12-27 https://jyllands- posten.dk/jpaarhus/odder/ECE10802186/skybrud-skabte- massive-oversvoemmelser-i-odder-midtby-hvor-odder- museum-var-haardt-ramt/ https://www.tv2ostjylland.dk/odder/oversvommes-gang-pa- gang-nu-gor-kommunen-noget https://ugeavisen.dk/odderavis/artikel/odder-%C3%A5-gik- igen-over-sine-bredder
 7. 7. 7 7 Klimatilpasning – Handlingsplan Omprofilering af terrænet gennem parkområdet Aflastningstracé Vandparkering bagved dæmning Dobbeltprofil og derigennem terrænregulering Vandparkering optimering af eksisterende område Vandparkering bagved dæmning Hævning af cykelsti
 8. 8. 8 8 Rathlousdal dæmningen - vandløbsoplandet
 9. 9. 9 9 27.08 på Vandportalen.dk
 10. 10. 10 10 Vandføring ved 27.08 fra vandportalen.dk
 11. 11. 11 11 Vandføring ved 27.08 2018 Skybrud august 2018 som skabte massive problemer
 12. 12. 12 12 Jordvold - Længde: 180 m - Højde: 0 – 2,3 m - Kronekote: 19,8 mDVR90 - Kronebredde: 2 m - Fredskov rydning: 0,1 ha Stuvningsvolumen - Arealbehov: 2,96 ha (Ca. 1,05 ha Fredskov) - Stuvningsvolumen: Ca. 31.000 m3 (kt. 19,5) Dæmningen og opstuvningsvolumen
 13. 13. 13 13 Bygværk og udløbsregulering
 14. 14. 14 14 Undersøgelse af effekt Dynamisk MIKE 11 model (helhedsplan) - MSTNR. 27.08 (1985-2007) - Vandløbsopmålinger Output Vandføring og -vandstand - Gentagelses periode for stuvning ca. 5 år Vandhastighed - Risiko for spærring?
 15. 15. 15 15
 16. 16. 16 16
 17. 17. 17 17 Evaluering februar 2022 https://www.odder.dk/nyheder/nyheder/rathlousdaldaemningen- er-en-succes/ Vandstand: http://odder.web4you.dk https://www.linkedin.com/posts/odderkommune_klimasikring- klima-miljaeo-activity-6901822800760233985- JlgA?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_ web
 18. 18. 18 18 Evaluering december 2021 https://hsfo.dk/artikel/odder-midtby-undgik-oversv%C3%B8mmelse-ny-d%C3%A6mning-holdt- p%C3%A5-vandet Vandstand: http://odder.web4you.dk
 19. 19. 19 19 Forundersøgelse Realiseret Eksempler på klimatilpasningsprojekter
 20. 20. 20 20 Klima- og ådalsprojekt Herredsbækken Projektområde Indlandssalteng Halkær Å Herredsbækken
 21. 21. 21 21 ✓ Målopfyldelse i vandløb ✓ Forbedre biodiversitet ✓ Robuste forhold i vandløb ✓ Bæredygtig håndtering af byvand ✓ Udnytte magasineffekt i ådalen Målet med projektet
 22. 22. 22 Projekttilgang Klima- og ådalsprojekt Herredsbækken Limfjordssekreteriatets naturgenopretningsprojekter Helhedsprojekt
 23. 23. 23 23 Undersøgte tiltag i byen Uforsinket udløb Forsinkelse af udløb ved Aggersundvej Skøjtesøen Udvidelse af forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø Udvidelse af forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø Sænkning af vandstand
 24. 24. 24 24 Undersøgte tiltag i ådalen Genslyngning af vandløb Hævning af vandløbsbund
 25. 25. 25 25 Kombination af tiltag og scenarier Nuværende klima Klimafremskrevet Genslyngning af vandløb og hævning af vandløbsbund Genslyngning af vandløb og hævning af vandløbsbund Uforsinket udløb Forsinkelse af udløb ved Aggersundvej Skøjtesøen Udvidelse af forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø Udvidelse af forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø Sænkning af vandstand Uforsinket udløb Forsinkelse af udløb ved Aggersundvej Skøjtesøen Udvidelse af forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø Udvidelse af forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø Sænkning af vandstand Eksisterende forhold Eksisterende forhold Flere tiltag → flere scenarier – det kan blive meget omfattende ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 26. 26. 26 26 Modelområde
 27. 27. 27 27 Hydrometriske målinger omkring Aars siden april 2020 Upåvirket målinger Kalibrering
 28. 28. 28 28 Sommersituation (28-08-2020 til 01-09-2020) Udvælgelse af hændelser
 29. 29. 29 29 Vintersituation (15-02-2021 til 24-02-2021) Udvælgelse af hændelser
 30. 30. 30 30 Kombination af tiltag og scenarier Nuværende klima Genslyngning af vandløb og hævning af vandløbsbund Eksisterende forhold Sommer Vinter Uforsinket udløb Forsinkelse af udløb ved Aggersundvej Skøjtesøen Udvidelse af forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø Udvidelse af forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø Sænkning af vandstand Sommer Vinter Uforsinket udløb Forsinkelse af udløb ved Aggersundvej Skøjtesøen Udvidelse af forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø Udvidelse af forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø Sænkning af vandstand 10 scenarier + klimafremskrevne forhold dvs. 20 scenarier
 31. 31. 31 31 Vandløb - Korrigeret afstrømning (HIP-data) → klimafaktor 1,2 Regn ift. kloakerede områder - Korrigeret regn → klimafaktor 1,25 Klimascenarier
 32. 32. 32 32 Vandløb MIKE 11 - Med input fra Mike Urban model ift. vandmængder Ådal MIKE 21 - Baseret på terrænmodel Modellering af vandløbssystem Dynamisk modellering af vandføring og vandstand i vandløbsprofilet Dynamisk modellering af strømning og oversvømmelse på terræn Koblingsmodel mellem MIKE 11 og MIKE21
 33. 33. 33 33 Modellering af vandløbssystem MIKE 11 MIKE 21 MIKE 21 Koblingspunkt i MIKE FLOOD Koblingspunkt i MIKE FLOOD
 34. 34. 34 34 Modelovervejelser – balker
 35. 35. 35 35 Modelovervejelser – koblingspunkter
 36. 36. 36 36 Resultater/forventninger Udvidelse af magasinerings- volumen i Aars Genslyngning af Herredsbækken og Halkær Å
 37. 37. 37 37 Effektiv klimatilpasning eller --> og gode naturhensyn Intet godt projekt uden gode udfordringer Dæmning
 38. 38. 38 Spørgsmål

×