Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Nationalt befaestelseskort-ved-hjaelp-af-machine-learning-og-geografiske-data(20)

Anúncio

Nationalt befaestelseskort-ved-hjaelp-af-machine-learning-og-geografiske-data

 1. ML-baseret befæstelseskort - Teknologi, resultater og processer Morten Revsbæk / Jonas Tranberg
 2. Detaljeret digital model af den fysiske verden Terræn Terræn Tværsnit af vandveje Bygninger Detaljerede data er tilgængelige ▪ Højdemodeller i 40 cm opløsning ▪ Luftfoto i 10 cm opløsning ▪ Højere opløsning og kortere opdateringstid Fra data til interaktiv digital model ▪ Indsamling af data fra offentlige databaser ▪ Vedligeholde opdaterede analyser og værktøjer ▪ Udstille i brugerflade
 3. Overblik, indsigt og scenarier Fra data til information og opgaveløsning
 4. > 1.000.000.000.000 elevation points EU Open Data Directive (2023) USGS 3DEP (2023) (towards 10.000.000.000.000) Fra detaljeret model til storskala 6 lande
 5. Fra storskala til mere detaljeret model Terræn Terræn Tværsnit af vandveje Underføringer Arealanvendelser Bygninger Kan vi anvende store mængder geografiske data på tværs af landegrænser til at forbedre vores model af den fysiske verden?
 6. Konkrete eksempler på værdiskabelse med ML Hydrologiske tilpasninger Befæstelseskort Værdiskabelse ▪ Forbedret automatiseret modellering i nationalskala ▪ Hurtigere opsætning af lokale hydrodynamisk oversvømmelsesmodellering ▪ Bedre information i det daglige arbejde i kommuner og forsyninger
 7. To måneders forbrug > 12.000 minutter > 500 forskellige brugere > 120 downloads
 8. Vigtige ingredienser i Machine Learning ▪ Håndtering, indsamling og adgang til store datamængder ▪ Både input og output ▪ Investering i beregningskraft ▪ Det kræver massiv beregningskraft at beregne i DK (og i Nord Europa) ▪ Teknisk know how ▪ Udvikliing af high-performance ML algoritmer er et specialistdomæne ▪ Proces frem for produkt ▪ Ikke et IT produkt som bliver specificeret og leveret ▪ En proces som integreres i produkt og platform og løbende forbedres
 9. Både manuelt og på validerings sæt Evaluer på mindre set (måske release) Evaluer på hele danmark Typisk enkelt model for indre løkke og en ensemble for ydre. Træn ny model(s) Processering af eksisterende kilder. Annotering af orthophotos for nye data (Special-minds) Skaf mere træningsdata (annotering) Find attribuering af fejl i træningssæt. Manipuler trænings sæt Proces - befæstelseskortet
 10. Data kilder - Input features (full model) ▪ LiDAR point clouds: Normalized-DSM*, Return-Num, Classification ▪ Orthophoto billeder : RGB+N (fra to forskellige år for bedre at dække områder i skygge) ▪ Vector features: vej-midte, vej-kant *log(clip(DSM - Gaussfilter(DTM)) + 1) Data sources - Input features (ortho model) ▪ Orthophoto: RGB+N fra et år
 11. Data kilder - targets Nuværende trænings-set indeholder 1.8 miliarder pixels. ▪ Komplette labels fra to kommuner (Skanderborg og lejre). ▪ Genereret set af alle veje (fra vej-kant / vej-midte). Ikke specielt, kræver manuel inspection. ▪ Alle marker i Danmark ▪ Alle bygninger i Danmark ▪ Alle skove ▪ Over 4000 parkeringspladser genereret på baggrund af linjestykker af geodanmark af SpecialMinds (ca. 500 i brug). ▪ Omkring 50 annoterede baggårde (SpecialMinds). ▪ Udvalgte ikke-befæstede områder (strande / hede). ▪ På baggrund af dette laves trænings polygoner.
 12. UNET baseret “Convolutional Neural Network” med tricks. ▪ Bruger “depth wise separable convolutions” for at begrænse antallet af parametre uden at miste performance. ▪ Bruger “skip-connections (ResNet)” for bedre flow af gradienter. ▪ Bruger “atrous-convolutions” som øger det perceptuelle felt ved at downsample direkte i filteret. ▪ Er gået fra model med 1.6 mil parametre -> til omkring 6 mil parametre -> 38.5 mil parametre. (4x i ensemble) Model
 13. Annotering (special minds) ▪ Behov for “nålestiksoperationer” i træningsdata. ▪ Platform for produktion af polygoner til træningsdata. ▪ Task baseret flow, der giver både os og brugeren flexibilitet. ▪ Semi-automatiseret kvalitetssikring (statistik baseret). ▪ Live Demo (Ml Annotation (scalgo.com))
 14. (Målbar) Performance accuracy recall precision recall false precision false auc f1 Ny (2021-2) 0.9530 0.9543 0.8822 0.9526 0.9824 0.9908 0.9168 Gm (2020-11) 0.9390 0.9549 0.8415 0.9331 0.9823 0.9852 0.8947 SDFE 0.9075 0.9220 0.7781 0.9021 0.9688 0.9121 0.8439 Ny (2021-2) 0.9665 0.9577 0.9095 0.9693 0.9862 0.9944 0.9330 Gm (2020-11) 0.9452 0.9524 0.8428 0.9428 0.9840 0.9880 0.8943 SDFE 0.9381 0.8268 0.9108 0.9739 0.9458 0.9003 0.8667 Ny (2021-2) 0.9249 0.7353 0.0036 0.9250 0.9999 0.9403 0.0072 Gm (2020-11) 0.5967 0.7085 0.0006 0.5966 0.9998 0.7920 0.0013 SDFE 0.2824 0.8946 0.0005 0.2822 0.9999 0.5884 0.0009 Skovby Lejre Strand
 15. Eksempel 1 SDFE NY (2021-02) GM (2020-11)
Anúncio