O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kongeaaen.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
6 historiske ændringer
6 historiske ændringer
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de EVAnetDenmark (20)

Anúncio

Kongeaaen.pdf

 1. 1. ÅRHUS UNIVERSITET Kongeåen Et vandløb under forandring Bygningsteknik, 4. semester E21 Studieretning: Miljøteknik Semesterprojekt - Klimatilpasning Vejleder: Kristian Vestergaard Projektfremlæggelse
 2. 2. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 5. semester Miljøteknik (Vand, Miljø og Klima) ÅRHUS UNIVERSITET
 3. 3. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Indhold for fremlæggelsen Projektrammer Lokation og karakteristika Analyser og resultater Løsningsforslag: ProjektområdeVamdrup Konklusion og refleksion
 4. 4. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Projektrammer
 5. 5. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Projektets rammer: Miljø og klima Kongeåen Område Oversvømmelser Gruppens vinkel ➢ Hvor er der oversvømmelser? ➢ Årsager? ➢ Løsninger? Problemformulering - Kursets læringsmål Tildelt af underviser - Teori Kongeå-besigtigelse m. Kongeå-komiteen
 6. 6. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Lokation og karakteristika
 7. 7. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Indledende overblik
 8. 8. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Forholdfor Kongeåen og oplandet • Arealanvendelse • Naturbeskyttelse
 9. 9. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Analyser og resultater
 10. 10. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Analyse af afstrømninger Behandlingaf data Kriterier Tendenserfor afstrømning 7/8 viser stigende afstrømningstrends Nøgletal: - Vinter- og sommermiddel - Årsmiddel - Median maksimum - Oplandsareal 8 målestationer 16 målestationer
 11. 11. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 VASP - Vandspejlsanalyser Forudsætningfor: Oversvømmelseskort Afvandingspotentialekort Data input: Geometri Oplande Afstrømning Modstand Start vandspejl
 12. 12. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Oversvømmelseskort Hvad? Viser områder, hvor der er vand på terræn jf. modelberegninger Hvor og hvorfor? Hele Kongeåen → Vamdrup By (st. 4.000-7000)og Vilslev Spang (st. 57.000-61.000) Hvordan? VASP, Danmarks højdemodel og projektion ud i terræn Vilslev spang Vamdrup by Vintermiddel Median maks
 13. 13. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Afvandingspotentialekort Hvader etafvandingspotentialekort? Forskellen mellem terrænkote og det projekterede vandspejlskote Kigger under terræn! Vilslev Spang – udklip år 2100, sommermiddel Vamdrup by –udklip nutid, vintermiddel Korteneomfatter: Vamdrup by st. 4.000 – 7.000 Mellem Vilslev Spang og slusen st. 57.000 – 61.000 Hvadfortæller korteneos? Dårligeforhold for landbrug og afgrøder Potentiale for nytænkning af område
 14. 14. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Vandføringsevne:QH-kurver Behandlingaf data: De 8 målestationer filtreres til 4. Nøgletal: Vintermiddel Nyekriterier: • Min. 10 års data, fra nyeste (pga. begrænset vandstandsdata) Sæson: Vinter: 1. nov. – 30. apr. = Mindst grødevækst • Grafisk analyse af relationen mellem vandføringen ‘Q’ogvandstanden‘H’ for en målestation. Mindst grødemedfører et sammenligningsgrundlag for basis-vandføringsevneni et vandløb: Profilet/geometrien
 15. 15. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Resultater: Der kan aflæses tendens tilforringet vandføringsevnei 3/4 afmålestationerne ΔH Årsager: • Aflejringer • Stor plantevækst langs brinkerne • Dannelse af brinkfødder • Nedskredne brinker • Klimaforandringer • Grødeskærings-praksis kan ske at være ændret over tid.
 16. 16. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Hydrografer og estimeringaf forsinkelsesmængder Stationærbeskrivelseafdynamisk hændelse Tidsperspektivi afstrømningsforløb Varighederneafafstrømninger Forventet virkning vedforsinkelse Hvad er resultaterne? Ønsket virkning af forsinkelsen Samlet nødvendigeforsinkelsesmængder Median maks: 3,35 mio m3 Sommermiddel: 1,26 mio m3
 17. 17. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Løsningsforslag: ProjektområdeVamdrup
 18. 18. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Udvælgelsesgrundlag Hvordanvælger manet sted,hvorman kan laveindsats? Screeningaf områder ▪ Oversvømmelseskort ▪ Afvandingspotentialekort ▪ MiljøGIS (kulstof) ▪ Lavninger ▪ Strømningsveje ▪ Bygninger ▪ Lovgivning ▪ …
 19. 19. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Projektområde Vamdrup - Multifunktionelt vådområde Virkemidler fra idékatalog: • Jordfordeling • Vandparkering • Udtagning af lavbundsarealer • Kvælstof-område Kilde: Scalgo Live
 20. 20. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Projektområde Vamdrup - Multifunktionelt vådområde • Vandparkering 135.000m3 • Kvælstof 4,5 - 6,5 ton/år • CO2e 300 ton/år • Natur/biodiversitet • Rekreativ værdi • Bufferzone ved skybrud • Jordbalance 240.000 m3 Kilde: Scalgo Live Kilde: Scalgo Live Kilde: Scalgo Live
 21. 21. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Konklusion og refleksion
 22. 22. ÅRHUS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES BT4PMI – KLIMATILPASNING 24-03-2022 Reflektion • Data: Stor kvantitet, varierende kvalitet Konklusion • Mest afgørende faktor for de større og hyppigere oversvømmelse • Oversvømmelsernes omfang og konsekvenser • Vurdering af muligheder • Brug af andre, mere præcise analysemetoder og programmer

×