O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdf
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 37 Anúncio

GRAVA.pdf

Baixar para ler offline

Søren Thorndahl, lektor Aalborg Universitet
Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og Vandløb (GRAVA) skal sikre en overvågning og fremtidssikring af byens vandkredsløb med hjælp af borgerdata, monitering og integrerede modeller. Indlægget vil omhandle dele af GRAVA-projektet, herunder udfordringerne omkring klimatilpasning af lavtliggende områder (Kærby, Aalborg), hvor udfordringer med vandløb og højtstående grundvand mv. inddrages.

Søren Thorndahl, lektor Aalborg Universitet
Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og Vandløb (GRAVA) skal sikre en overvågning og fremtidssikring af byens vandkredsløb med hjælp af borgerdata, monitering og integrerede modeller. Indlægget vil omhandle dele af GRAVA-projektet, herunder udfordringerne omkring klimatilpasning af lavtliggende områder (Kærby, Aalborg), hvor udfordringer med vandløb og højtstående grundvand mv. inddrages.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de EVAnetDenmark (20)

Anúncio

GRAVA.pdf

 1. 1. S I D E 1 Vandkredsløbet i GRAVA-projektet - Samspil mellem grundvand, afløbssystem og vandløb i bydelen Kærby, Aalborg EVA temadag 24. marts 2022, Nyborg Søren Thorndahl, Aalborg Universitet
 2. 2. S I D E 2 Om GRAVA GRAVA - Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer Projekt støttet af VUDP (2019-2022) Partnere:
 3. 3. S I D E 3 Østerå- systemet Fotos fjernet pga. ophavsret
 4. 4. S I D E 4 Kærby Bydelen Kærby er et attraktivt og bynært boligkvarter i Aalborg med ca. 2100 indbyggere og dækker et areal på ca. 60 ha. Kærby er udfordret af: • Høj grundvandsstand • Et ældre fælleskloakeret afløbssystem, • Pumpning af spilde- og regnvand • Nærtliggende vandløb • Planer om snarlig separatkloakering • Planer om omlægning af vandløbstracé.
 5. 5. S I D E 5 Vandkredsløbet i Kærby • Nedbør, fordampning, infiltration og afstrømning • Placering i ådal, med bakkeøer til begge sider • Vandløb stabiliserer vandstanden (dræn) 5 Kærby Hasseris Frydendal Vestre Landgrøft Østerå Grafik: Morten Westergaard, Niras
 6. 6. S I D E 6 Vandkredsløbet i Kærby • Regnvand infiltrerer i jorden → Stigende grundvand • Intensiv nedbør → Opbygning af vand på terræn 6 Kærby Hasseris Frydendal Vestre Landgrøft Østerå Grafik: Morten Westergaard, Niras
 7. 7. S I D E 7 Vandkredsløbet i Kærby • Stigende vandstand i vandløb → Oversvømmelse af arealer • Stigende vandstand i vandløb → Stigende grundvand 7 Kærby Hasseris Frydendal Vestre Landgrøft Østerå Grafik: Morten Westergaard, Niras
 8. 8. S I D E 8 Vandkredsløbet i Kærby • Nogle områder har aldrende fælleskloaker • Forventes at være utætte og virker dermed som dræn Grafik: Morten Westergaard, Niras
 9. 9. S I D E 9 GRAVA-projektets formål Inddrage borgere i byens vandafledningsrelaterede udfordringer og undersøge anvendelsen af borger- indsamlede data (grundvandspejlinger, fotomateriale). Udvikle en observations- og modelbaseret platform til overvågning af vandkredsløbet i byen og undersøge samspillet mellem forskellige vandsystemer og driftssituationer. Konsekvensberegne, hvordan klimaændringer samt kloaksanering og vandløbsomlægning påvirker vandafledningen og risiko for kapacitetsoverskridelse.
 10. 10. S I D E 1 0 Borgerinddragelse (citizen’s science) • Borgermøder med information om problemstillingen • Etablering af offentlige og private pejlemålestationer
 11. 11. S I D E 1 1 11 8 offentlige pejlestationer 4 Skalapæle Automatisk logger Vandstand i boringer Skalapæle i vandløb, vandhuller og søer Offentlige målestationer
 12. 12. S I D E 1 2 Vandkortet.dk
 13. 13. S I D E 1 3 Private målestationer • Overvældende interesse hos borgere i at få etableret en pejlestation i baghaven • 60 stk. i alt etableret i foråret 2021
 14. 14. S I D E 1 4 Private målestationer 14
 15. 15. S I D E 1 5 Manuelle dataindberetninger • Samlet antal manuelle indberetninger: ~8000 stk. fra marts 2020 til okt 2021 0 10 20 30 40 50 februar 2020 marts 2020 april 2020 maj 2020 maj 2020 juni 2020 juli 2020 august 2020 september 2020 oktober 2020 november 2020 december 2020 januar 2021 februar 2021 marts 2021 april 2021 maj 2021 juni 2021 juli 2021 august 2021 september 2021 oktober 2021 Antal daglige indberetninger
 16. 16. S I D E 1 6 Manuelle dataindberetninger • Fordeling over døgnet 0 1 6 45 293 485 433 569 525 540 501 548 687 840 680 437 369 326 203 119 64 26 1 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 17. 17. S I D E 1 7 Sammenhæng mellem nedbør og grundvandstand Hurtig responstid: ~14 timer 4714 4463 4713 4412 4708 4706 4709 4711 4715 4710 May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021 0 10 20 30 40 Døgnnedbør (mm) May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Vandstand (m) Station 4706
 18. 18. S I D E 1 8 Sammenhæng mellem nedbør og grundvandstand Langsom responstid: ~55 timer 4714 4463 4713 4412 4708 4706 4709 4711 4715 4710 Mar 2020 May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021 0 10 20 30 40 Døgnnedbør (mm) Mar 2020 May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Vandstand (m) Station 4708
 19. 19. S I D E 1 9 Kærbys Geologi • Opdatering af terrænnær geologi • Indberettet i Jupiter • Heterogenitet/stor lokal variabilitet!
 20. 20. S I D E 2 0 Fladeinterpoleret grundvandsspejl Manuelle pejlestationer: November 2020
 21. 21. S I D E 2 1 Skybrud august 2021 Fotos fjernet pga. ophavsret Håndværkervej, Aalborg Enggaardsgade, Aalborg
 22. 22. S I D E 2 2 Skybrud august 2021 • Stigning i grundvandspejl pga. regn (ca. 20 cm) Aug 03 Aug 05 Aug 07 Aug 09 Aug 11 2021 0 10 20 30 40 regn (mm) Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12 2021 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 gvs (m) 4710 Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12 2021 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 gvs (m) 4706
 23. 23. S I D E 2 3 Skybrud August 2021 • Langsom stigning i grundvandsspejl efter skybrud Aug 03 Aug 05 Aug 07 Aug 09 Aug 11 2021 0 10 20 30 40 regn (mm) Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12 2021 2.8 2.85 2.9 2.95 gvs (m) 4712 Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12 2021 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 gvs (m) 4463
 24. 24. S I D E 2 4 Februar 2022 Nedbør februar 2022: 101.2 mm Dige langs Østerå Fotos fjernet pga. ophavsret
 25. 25. S I D E 2 5 Februar 2022 Nedbør februar 2022: 101.2 mm Terræn ca. kote 2.5 m
 26. 26. S I D E 2 6 Modelopsætning Model: GMS Modflow Modellen indeholder: • Vandløb • Afløbssystem • Dræn • Vandmættet zone GRAVA observationer
 27. 27. S I D E 2 7 Randbetingelser Østerås dræningsopland Modelområde DK-modellen/HIP bruges som randbetingelser
 28. 28. S I D E 2 8 Observationer vs. model (HIP)
 29. 29. S I D E 2 9 Modelvalidering 29
 30. 30. S I D E 3 0 Simuleringsscenarier • Nuværende klima (2019) med fællessystem som i dag • Nuværende klima (2019) med nyt separatsystem • Fremskrevet klima (2070) med fællessystem som i dag (RCP 8.5) • Fremskrevet klima (2070) med nyt separatsystem (RCP 8.5)
 31. 31. S I D E 3 1 Modelresultater: Vinter 2019 • Fælleskloakering – dvs. systemet simuleret som i dag Dybde til grundvand (m)
 32. 32. S I D E 3 2 Modelresultater: Vinter 2019 • Separatkloakering – dvs. afløbssystemet er saneret i simuleringen 32 1,5 m 1,0 m 0,5 m Dybde til grundvand (m)
 33. 33. S I D E 3 3 Modelresultater: Vinter 2070 • Fælleskloakering – dvs. bibeholdelse af nuværende fællesystem Dybde til grundvand (m)
 34. 34. S I D E 3 4 Modelresultater: Vinter 2070 • Separatkloakering – dvs. afløbssystemet er saneret i simuleringen Grundvand på terræn Dybde til grundvand (m)
 35. 35. S I D E 3 5 Fremtid?
 36. 36. S I D E 3 6 Videre arbejde Afvente Aalborg Kommunes afgørelse i forhold til separering af afløbssystem Yderligere dataopsamling Udvikling af realtidsmodel for grundvandsstand og vandstand i vandløb. Yderligere modellering af fremtidsscenarier og afværgeløsninger Perspektivering og følgegruppeworkshop efterår 2022
 37. 37. S I D E 3 7 Vandkredsløbet i GRAVA-projektet - Samspil mellem grundvand, afløbssystem og vandløb i bydelen Kærby, Aalborg EVA temadag 24. marts 2022, Nyborg Søren Thorndahl, Aalborg Universitet st@build.aau.dk

×