Anúncio

En-forsynings-perspektiv.pdf

15 de Mar de 2023
Anúncio

En-forsynings-perspektiv.pdf

 1. Klik her for at tilføje Dato/sted Klik her for at tilføje Navn/titel Separatkloakering – Udfordringer og gevinster En forsynings perspektiv EVA temadag 2023-02-02 Astrid Bisgaard og Morten Bruun
 2. Lidt om Novafos Novafos 16 vandværker producerer 19 mio. m3 drikkevand 1.600 km vandledninger 3.500 km regn- og spildevandsledninger 1.300 pumpestationer 18 renseanlæg renser 22 mio. m3 spildevand Vand og -spildevandsselskab i ni nordsjællandske kommuner - fra Øresund til Roskilde Fjord
 3. Astrid Marie Bisgaard Programleder Plan team Novafos Lidt om os, organisation og hvordan vi samarbejder Morten Bruun Chefkonsulent Projekt team
 4. Emner vi vil berøre • Hvorfor vælge separering • Hvordan separering • Hvilke udfordringer ved separering Novafos
 5. Forskelligheden i de 9 ejerkommuner Novafos
 6. Hvorfor vælge separering? Novafos
 7. Plan – hvordan vælges afløbsstrategi Novafos
 8. Vejen til separatkloakering – fra plan til anlæg Novafos Novafos’ proces for hvert enkelt område Politisk og administrativ proces Beslutte afløbsstrategi Spildevandsplan og høring Ansøge om midler til planlægning Planlægning (4 år før separering) Vi indhenter viden og undersøger muligheder Projektering (2 år før separering) Vi tegner og regner løsninger Anlægsarbejde (2 år med separering) Vi bygger bassiner og separatkloakerer veje
 9. Vejen til separatkloakering – fra plan til anlæg Novafos ‘Korte’ tidshorisonter betyder pres på opgravede områder 30 årig separeringsperiode = 75 ha/år opgravet
 10. Fuld separering som valgt afløbsstrategi i Novafos Novafos
 11. Forskellige recipienter Novafos - Giver forskellige krav til rensning og forsinkelse
 12. Rensning Udleder krav/BAT – hvor finder vi pladsen? Novafos
 13. Genanvendelse af eksisterende fællesledninger? Novafos
 14. Placering af eventuel opstuvnings-/forsinkelsesvolumen • Terræn Novafos • Underjordisk
 15. Udfordringer – ting der afdækkes i forbindelse med ændring i vidensniveau for de enkelte områder Novafos Dilemma ejendomme Etablering af stik
 16. Novafos
 17. Udfordringer – hvordan gør vi det bæredygtigt? Novafos
 18. Tak
Anúncio