ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 5ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Σχολικό έτος: 2023-24
Βασικός σκοπός λειτουργίας του σχολικού κανονισμού είναι να τεθούν οι
κατευθυντήριες αρχές, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (καθηγητές,
μαθητές και γονείς/κηδεμόνες) να συνεργάζονται αρμονικά και απερίσπαστα, με
συνθήκες αλληλοσεβασμού.
1. Κοινωνικός-παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών
Η συμπεριφορά του καθηγητή απέναντι στους μαθητές πρέπει να εστιάζεται κυρίως
στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Ειλικρίνεια, Δικαιοσύνη και Αγάπη, Σεβασμό στην προσωπικότητά τους, στις
ιδιαίτερες ανάγκες τους και στις όποιες πολιτισμικές και θρησκευτικές τους
ιδιαιτερότητες.
• Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς από τον σύλλογο των
διδασκόντων.
• Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.
2. Συμπεριφορά μαθητών
• Σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετικές ιδέες, απόψεις και
θρησκευτικές αντιλήψεις.
• Λύνουμε τις διαφορές μας με διάλογο και δεν καταφεύγουμε σε χρήση βίας,
σωματικής ή ψυχολογικής.
• Κάθε εκδήλωση σωματικής, λεκτικής ή συναισθηματικής βίας και εκφοβισμού με
οποιονδήποτε τρόπο δεν θα γίνεται ανεκτή από το σχολείο. Οι ίδιοι οι μαθητές, αν
παρατηρήσουν οποιοδήποτε δείγμα εκφοβισμού καλούνται να μην μείνουν αμέτοχοι,
αλλά να το αναφέρουν και να αναλάβουν δράση μέσω των κοινοτήτων τους.
3. Προσέλευση στο σχολείο και στην τάξη
• Οφείλουμε να προσερχόμαστε στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού, στις
8.15 το πρωί, ενώ οι εφημερεύοντες καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται
λίγο νωρίτερα.
• Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να τηρούμε το ωράριο του καθημερινού
προγράμματος.
• Ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας
και οι μαθητές χωρίς χρονοτριβή να κάθονται στις προκαθορισμένες θέσεις με τάξη
και ευπρέπεια.
• Μετά το κλείσιμο της πόρτας ο μαθητής θεωρείται αργοπορημένος και δικαιούται
να εισέλθει στην αίθουσα με σημείωμα από τη διεύθυνση του σχολείου και τη
σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα καθηγητή. Η καθυστερημένη προσέλευση (όταν
γίνεται συχνά) τιμωρείται.
• Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής μας μέχρι
την ώρα που θα σχολάσουμε. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή των κενών δεν
απομακρυνόμαστε από τον αύλειο χώρο χωρίς άδεια.
• Αποχωρούμε την ώρα που προβλέπεται, φροντίζοντας ιδιαίτερα, κατά την έξοδό
μας από το σχολείο, για την αποφυγή ατυχημάτων.
4. Διδασκαλία
• Την ώρα της διδασκαλίας σεβόμαστε το δικαίωμα των συμμαθητών μας για
μάθηση και των καθηγητών για διδασκαλία.
• Αποδεχόμαστε με ευγένεια τις υποδείξεις/παρατηρήσεις των καθηγητών.
• Οφείλουμε να φέρνουμε μαζί μας τα βιβλία μας και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική
μας εργασία.
• Μέσα στη αίθουσα δεν επιτρέπεται να τρώμε, να μασάμε τσίχλα και να πίνουμε,
με εξαίρεση το νερό μετά από άδεια του διδάσκοντα.
• Για την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα, αλλά και για τη μετακίνησή μας μέσα
σε αυτήν ή την αλλαγή θέσης, πρέπει να έχουμε την άδεια του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού τμήματος.
• Η λήξη του μαθήματος προσδιορίζεται από το χτύπημα του κουδουνιού και τη
συγκατάθεση του διδάσκοντα.
5. Σεβασμός στον χώρο - Ασφάλεια
• Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και
ζημιές.
• Δε χρησιμοποιούμε τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου ως χώρους
παιχνιδιού. Οι διάδρομοι και οι σκάλες δεν αποτελούν χώρους για τρέξιμο ή πάλη.
• Διατηρούμε κάθε σχολικό χώρο καθαρό, δε γράφουμε στα θρανία και στους
τοίχους και φροντίζουμε να βρίσκεται ο εξοπλισμός του σχολείου σε καλή
κατάσταση. Ιδιαίτερα στα εργαστήρια, χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και
υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές.
• Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει ή
να αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία
του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο.
• Το αθλητικό παιχνίδι στον αύλειο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο μετά από
άδεια και εποπτεία του καθηγητή φυσικής αγωγής.
• Ο χώρος του σχολείου δεν είναι κατάλληλος για να προσκαλούμε φίλους και
γνωστούς. Αν εντοπίσουμε κάποιον εξωσχολικό, οφείλουμε να ενημερώνουμε το
γραφείο της διεύθυνσης.
• Δε φέρνουμε μαζί μας επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και
μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειάς τους, η ευθύνη είναι του μαθητή.
• Η εμφάνισή μας οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η
αποφυγή υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι στοιχείο της μαθητικής
ιδιότητας (σχισμένο τζιν, καπέλα η κουκούλες στην ώρα του μαθήματος κ.λ.π).
6. Απουσίες
• Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από τον διδάσκοντα από την
αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει να προσέλθει στη διεύθυνση του σχολείου. Σε
περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις
απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά συγκαλείται το
Συμβούλιο του τμήματος.
• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μαθητής να απουσιάσει επιλεκτικά από
μεμονωμένα μαθήματα. Αν απουσιάσει μεμονωμένη ώρα, μπορεί να γίνει δεκτός την
επόμενη ώρα, μόνο μετά από έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου και για σοβαρούς
λόγους.
 Η ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ανήκει εξ
ολοκλήρου στους γονείς και στους κηδεμόνες τους.
 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών εφόσον το σύνολο των
απουσιών τους σε όλο το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 114 απουσίες.
 Οι γονείς -κηδεμόνες οφείλουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να
δηλώνουν στο σχολείο υπεύθυνα τα στοιχεία της κατοικίας και την διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην οποία θα αποστέλλεται κάθε
ενημέρωση από το σχολείο και αυτή η αποστολή θα αποτελεί απόδειξη της
ενημέρωσης ή ειδοποίησής τους.
7. Εκδηλώσεις-Διδακτικές επισκέψεις-Εκδρομές
• Οφείλουμε να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις του
σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.
• Κατά τη διάρκεια διδακτικών επισκέψεων και σχολικών εκδρομών, που
συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, είμαστε υποχρεωμένοι να
ακολουθούμε το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών.
8. Πίνακας ενημέρωσης των μαθητών
• Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (ωρολόγιο
πρόγραμμα, αλλαγές, εκδηλώσεις) καθώς και ενημέρωση των μαθητών για θέματα
που τους αφορούν (έγγραφα υπουργείου Παιδείας, στρατολογία, προγράμματα,
δράσεις) αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Οι μαθητές με δική τους ευθύνη οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για
την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
9. Κινητά τηλέφωνα
• Η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και smartwatch από
τους μαθητές στον σχολικό χώρο γενικότερα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που
κρίνεται από τους γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητο, ο μαθητής οφείλει να
έχει το τηλέφωνο κλειστό όσο βρίσκεται στον σχολικό χώρο.
• Η καταγραφή στιγμιότυπων στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς
επίσης και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Κάθε
παρέκκλιση από τα ανωτέρω αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.
• Αυτονόητο θεωρείται ότι ούτε οι διδάσκοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα
κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
10. Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
• Οι καθηγητές και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε κανένα από τους
χώρους του σχολείου. Απαγορεύεται αυστηρά για τους μαθητές το κάπνισμα και η
κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια
των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και μετακινήσεων/εκδρομών.
11. Πολύ σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:
- Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες
- Η προσβλητική συμπεριφορά στους διδάσκοντες
- Η αδικαιολόγητη απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς άδεια
- Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία
προσώπων εντός του σχολικού χώρου
- Το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών μέσα στους σχολικούς χώρους
• Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά και τους όρους της
ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως
κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά
παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των
φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως
παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί
την αντίληψη της ατιμωρησίας.
12. Συνεργασία του σχολείου με γονείς – κηδεμόνες - φορείς
Είναι απαραίτητη η επικοινωνία του Σχολείου με τους Γονείς των μαθητών και με τον
εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι απαιτείται η υπεύθυνη ενημέρωση για το
παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και παράλληλα η εποικοδομητική συνεργασία όλων
των μελών της σχολικής κοινότητας.
Συγκεκριμένα:
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο Σχολείο, επικοινωνούν συχνά με
τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς της τάξης και ενημερώνουν για όλα τα
ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή, καθώς δικαιούνται να έχουν πλήρη και
υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί τους.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση
σε συναντήσεις τους με τους Διδάσκοντες, που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σε αυτούς με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται τακτικές ενημερωτικές
συναντήσεις για την επίδοση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών.
Έκτακτες συναντήσεις με τη διεύθυνση και τους Καθηγητές προγραμματίζονται και
σε άλλες περιπτώσεις, όταν συντρέχει λόγος.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον υπεύθυνο
Καθηγητή της τάξης, για να ενημερωθούν για τις απουσίες του παιδιού τους.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στη σχέση του παιδιού
τους με κάποιον Καθηγητή θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον συγκεκριμένο
Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε
μόνο πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση του Σχολείου.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι απαραίτητο να δώσουν την έγκρισή τους για τη
συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. εκπαιδευτικές
επισκέψεις, εκδρομές), όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
• Ο Υπεύθυνος τμήματος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους Γονείς/Κηδεμόνες, με
ανακοινώσεις που επιδίδονται στα παιδιά, καθώς και με ενημερωτικά σημειώματα
που αφορούν τις απουσίες των μαθητών και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι γονείς στο σχολείο.
• Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, επειδή είναι το συλλογικό όργανο των
Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών, πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τη
Διεύθυνση και με το Σύλλογο των Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού
έργου καθώς και για την υποστήριξη των διάφορων ενδοσχολικών και εξωσχολικών
εκδηλώσεων.
• Το Σχολείο συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, είναι ανοικτό στην
Κοινωνία με την επικοινωνία-συνεργασία με επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και
πολιτιστικούς φορείς για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου.
Θεσσαλονίκη, 16-9-2023 Η διευθύντρια
Ο σύλλογος διδασκόντων
Τα μαθητικά συμβούλια

Recomendados

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf por
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfElena Mitta
298 visualizações5 slides
Kanonismos leitoyrgias por
Kanonismos leitoyrgiasKanonismos leitoyrgias
Kanonismos leitoyrgiasStelios Karapiperis
563 visualizações9 slides
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας por
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μαςεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μαςΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ
2.5K visualizações6 slides
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου por
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουia1503
460 visualizações9 slides
Sxolikos kanonismos por
Sxolikos kanonismosSxolikos kanonismos
Sxolikos kanonismosElena Mitta
918 visualizações5 slides
53rd lyceum rules of procedure 2021 por
53rd lyceum  rules of procedure 202153rd lyceum  rules of procedure 2021
53rd lyceum rules of procedure 2021SepoliaLyceumAthens
353 visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας por
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίαςElli Rota
290 visualizações9 slides
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου por
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου Κανονισμός Επαλ Καλύμνου
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
42 visualizações30 slides
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 por
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9cristos
371 visualizações32 slides
Rules 2dimkorydallou 2019_2020 por
Rules 2dimkorydallou 2019_2020Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_20202dimkoryd
813 visualizações4 slides
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19 por
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Iliana Giannousi
996 visualizações25 slides
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 por
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20cristos
431 visualizações29 slides

Similar a ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf(20)

2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας por Elli Rota
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
Elli Rota290 visualizações
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου por ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου Κανονισμός Επαλ Καλύμνου
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου
ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ42 visualizações
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 por cristos
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
cristos371 visualizações
Rules 2dimkorydallou 2019_2020 por 2dimkoryd
Rules 2dimkorydallou 2019_2020Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_2020
2dimkoryd813 visualizações
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19 por Iliana Giannousi
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Iliana Giannousi996 visualizações
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 por cristos
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
cristos431 visualizações
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου por terziant
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουΕσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
terziant510 visualizações
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης por 4gymalex
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου ΑλεξανδρούποληςEσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
4gymalex4.6K visualizações
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou por eretrianews
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthouEswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou
eretrianews 127 visualizações
Kanonismos2020 por 5dimkoryd
Kanonismos2020Kanonismos2020
Kanonismos2020
5dimkoryd139 visualizações
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ por 12dimagdi
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
12dimagdi613 visualizações
Kan leitourgias por serreschools
Kan leitourgiasKan leitourgias
Kan leitourgias
serreschools630 visualizações
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf por 2lykkomo
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdfΕσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
2lykkomo26 visualizações
Kanonismos leitourgias2018 por 5dimkoryd
Kanonismos leitourgias2018Kanonismos leitourgias2018
Kanonismos leitourgias2018
5dimkoryd82 visualizações
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων) por cristos
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
cristos1.3K visualizações

Mais de ELENA MITTA

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf por
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfELENA MITTA
89 visualizações1 slide
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf por
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfELENA MITTA
145 visualizações1 slide
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf por
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfELENA MITTA
313 visualizações2 slides
KALITEXNIKA_compressed.pdf por
KALITEXNIKA_compressed.pdfKALITEXNIKA_compressed.pdf
KALITEXNIKA_compressed.pdfELENA MITTA
93 visualizações30 slides
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt por
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptELENA MITTA
298 visualizações14 slides
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf por
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdfELENA MITTA
302 visualizações10 slides

Mais de ELENA MITTA(20)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf por ELENA MITTA
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ELENA MITTA89 visualizações
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf por ELENA MITTA
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ELENA MITTA145 visualizações
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf por ELENA MITTA
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
ELENA MITTA313 visualizações
KALITEXNIKA_compressed.pdf por ELENA MITTA
KALITEXNIKA_compressed.pdfKALITEXNIKA_compressed.pdf
KALITEXNIKA_compressed.pdf
ELENA MITTA93 visualizações
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt por ELENA MITTA
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ELENA MITTA298 visualizações
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf por ELENA MITTA
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
ELENA MITTA302 visualizações
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx por ELENA MITTA
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptxΗ διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx
ELENA MITTA305 visualizações
ΑΦΙΣΑ_2023.pdf por ELENA MITTA
ΑΦΙΣΑ_2023.pdfΑΦΙΣΑ_2023.pdf
ΑΦΙΣΑ_2023.pdf
ELENA MITTA3.3K visualizações
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf por ELENA MITTA
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf
ELENA MITTA2K visualizações
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf por ELENA MITTA
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf
ELENA MITTA2K visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf por ELENA MITTA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf
ELENA MITTA1.8K visualizações
Dieykrinistikes odigies por ELENA MITTA
Dieykrinistikes odigiesDieykrinistikes odigies
Dieykrinistikes odigies
ELENA MITTA1.9K visualizações
Kya por ELENA MITTA
KyaKya
Kya
ELENA MITTA2.1K visualizações
Eody por ELENA MITTA
EodyEody
Eody
ELENA MITTA1.8K visualizações
Egkyklios ygeias por ELENA MITTA
Egkyklios ygeiasEgkyklios ygeias
Egkyklios ygeias
ELENA MITTA198 visualizações
προ17 18 por ELENA MITTA
προ17 18προ17 18
προ17 18
ELENA MITTA233 visualizações
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση por ELENA MITTA
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση
ELENA MITTA9.7K visualizações
ωρες ενημερωσης-γονεων por ELENA MITTA
ωρες ενημερωσης-γονεωνωρες ενημερωσης-γονεων
ωρες ενημερωσης-γονεων
ELENA MITTA249 visualizações
Scan0005 por ELENA MITTA
Scan0005Scan0005
Scan0005
ELENA MITTA981 visualizações
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01 por ELENA MITTA
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01
ELENA MITTA947 visualizações

Último

Σχολικός εκφοβισμός por
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμόςssuser43d27b
36 visualizações17 slides
Η δική μου Παναγιά por
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
23 visualizações14 slides
Το σκιάχτρο por
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
12 visualizações14 slides
Επιχειρηματολογία por
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
ΕπιχειρηματολογίαDimitra Mylonaki
31 visualizações26 slides
Dikaiomata_2023.pptx por
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
258 visualizações33 slides
amea.pptx por
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
56 visualizações21 slides

Último(20)

Σχολικός εκφοβισμός por ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 visualizações
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 visualizações
Το σκιάχτρο por Dimitra Mylonaki
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki12 visualizações
Επιχειρηματολογία por Dimitra Mylonaki
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
Επιχειρηματολογία
Dimitra Mylonaki31 visualizações
Dikaiomata_2023.pptx por 41dimperisteriou
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou258 visualizações
amea.pptx por ssuserf0f53a
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a56 visualizações
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου56 visualizações
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx por Stella Mpezantakou
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou61 visualizações
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 visualizações
KEΦΑΛΑΙΟ 38 por ssuser43d27b
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38
ssuser43d27b16 visualizações
Η Ασπρούδα por Dimitra Mylonaki
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki10 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 visualizações
tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou9 visualizações
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Theresa Giakoumatou22 visualizações
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx por Roula Michalopoulou
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou11 visualizações
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 visualizações

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

 • 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ Σχολικό έτος: 2023-24 Βασικός σκοπός λειτουργίας του σχολικού κανονισμού είναι να τεθούν οι κατευθυντήριες αρχές, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (καθηγητές, μαθητές και γονείς/κηδεμόνες) να συνεργάζονται αρμονικά και απερίσπαστα, με συνθήκες αλληλοσεβασμού. 1. Κοινωνικός-παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών Η συμπεριφορά του καθηγητή απέναντι στους μαθητές πρέπει να εστιάζεται κυρίως στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: • Ειλικρίνεια, Δικαιοσύνη και Αγάπη, Σεβασμό στην προσωπικότητά τους, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στις όποιες πολιτισμικές και θρησκευτικές τους ιδιαιτερότητες. • Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς από τον σύλλογο των διδασκόντων. • Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. 2. Συμπεριφορά μαθητών • Σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετικές ιδέες, απόψεις και θρησκευτικές αντιλήψεις. • Λύνουμε τις διαφορές μας με διάλογο και δεν καταφεύγουμε σε χρήση βίας, σωματικής ή ψυχολογικής. • Κάθε εκδήλωση σωματικής, λεκτικής ή συναισθηματικής βίας και εκφοβισμού με οποιονδήποτε τρόπο δεν θα γίνεται ανεκτή από το σχολείο. Οι ίδιοι οι μαθητές, αν παρατηρήσουν οποιοδήποτε δείγμα εκφοβισμού καλούνται να μην μείνουν αμέτοχοι, αλλά να το αναφέρουν και να αναλάβουν δράση μέσω των κοινοτήτων τους. 3. Προσέλευση στο σχολείο και στην τάξη • Οφείλουμε να προσερχόμαστε στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού, στις 8.15 το πρωί, ενώ οι εφημερεύοντες καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται λίγο νωρίτερα. • Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να τηρούμε το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. • Ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας και οι μαθητές χωρίς χρονοτριβή να κάθονται στις προκαθορισμένες θέσεις με τάξη και ευπρέπεια. • Μετά το κλείσιμο της πόρτας ο μαθητής θεωρείται αργοπορημένος και δικαιούται να εισέλθει στην αίθουσα με σημείωμα από τη διεύθυνση του σχολείου και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα καθηγητή. Η καθυστερημένη προσέλευση (όταν
 • 2. γίνεται συχνά) τιμωρείται. • Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής μας μέχρι την ώρα που θα σχολάσουμε. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή των κενών δεν απομακρυνόμαστε από τον αύλειο χώρο χωρίς άδεια. • Αποχωρούμε την ώρα που προβλέπεται, φροντίζοντας ιδιαίτερα, κατά την έξοδό μας από το σχολείο, για την αποφυγή ατυχημάτων. 4. Διδασκαλία • Την ώρα της διδασκαλίας σεβόμαστε το δικαίωμα των συμμαθητών μας για μάθηση και των καθηγητών για διδασκαλία. • Αποδεχόμαστε με ευγένεια τις υποδείξεις/παρατηρήσεις των καθηγητών. • Οφείλουμε να φέρνουμε μαζί μας τα βιβλία μας και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική μας εργασία. • Μέσα στη αίθουσα δεν επιτρέπεται να τρώμε, να μασάμε τσίχλα και να πίνουμε, με εξαίρεση το νερό μετά από άδεια του διδάσκοντα. • Για την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα, αλλά και για τη μετακίνησή μας μέσα σε αυτήν ή την αλλαγή θέσης, πρέπει να έχουμε την άδεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού τμήματος. • Η λήξη του μαθήματος προσδιορίζεται από το χτύπημα του κουδουνιού και τη συγκατάθεση του διδάσκοντα. 5. Σεβασμός στον χώρο - Ασφάλεια • Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και ζημιές. • Δε χρησιμοποιούμε τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου ως χώρους παιχνιδιού. Οι διάδρομοι και οι σκάλες δεν αποτελούν χώρους για τρέξιμο ή πάλη. • Διατηρούμε κάθε σχολικό χώρο καθαρό, δε γράφουμε στα θρανία και στους τοίχους και φροντίζουμε να βρίσκεται ο εξοπλισμός του σχολείου σε καλή κατάσταση. Ιδιαίτερα στα εργαστήρια, χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές. • Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει ή να αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο. • Το αθλητικό παιχνίδι στον αύλειο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια και εποπτεία του καθηγητή φυσικής αγωγής. • Ο χώρος του σχολείου δεν είναι κατάλληλος για να προσκαλούμε φίλους και γνωστούς. Αν εντοπίσουμε κάποιον εξωσχολικό, οφείλουμε να ενημερώνουμε το γραφείο της διεύθυνσης. • Δε φέρνουμε μαζί μας επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειάς τους, η ευθύνη είναι του μαθητή. • Η εμφάνισή μας οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η αποφυγή υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι στοιχείο της μαθητικής ιδιότητας (σχισμένο τζιν, καπέλα η κουκούλες στην ώρα του μαθήματος κ.λ.π).
 • 3. 6. Απουσίες • Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από τον διδάσκοντα από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει να προσέλθει στη διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά συγκαλείται το Συμβούλιο του τμήματος. • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μαθητής να απουσιάσει επιλεκτικά από μεμονωμένα μαθήματα. Αν απουσιάσει μεμονωμένη ώρα, μπορεί να γίνει δεκτός την επόμενη ώρα, μόνο μετά από έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου και για σοβαρούς λόγους.  Η ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ανήκει εξ ολοκλήρου στους γονείς και στους κηδεμόνες τους.  Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους σε όλο το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 114 απουσίες.  Οι γονείς -κηδεμόνες οφείλουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να δηλώνουν στο σχολείο υπεύθυνα τα στοιχεία της κατοικίας και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην οποία θα αποστέλλεται κάθε ενημέρωση από το σχολείο και αυτή η αποστολή θα αποτελεί απόδειξη της ενημέρωσης ή ειδοποίησής τους. 7. Εκδηλώσεις-Διδακτικές επισκέψεις-Εκδρομές • Οφείλουμε να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό. • Κατά τη διάρκεια διδακτικών επισκέψεων και σχολικών εκδρομών, που συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών. 8. Πίνακας ενημέρωσης των μαθητών • Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλαγές, εκδηλώσεις) καθώς και ενημέρωση των μαθητών για θέματα που τους αφορούν (έγγραφα υπουργείου Παιδείας, στρατολογία, προγράμματα, δράσεις) αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι μαθητές με δική τους ευθύνη οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 9. Κινητά τηλέφωνα • Η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και smartwatch από τους μαθητές στον σχολικό χώρο γενικότερα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που κρίνεται από τους γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητο, ο μαθητής οφείλει να
 • 4. έχει το τηλέφωνο κλειστό όσο βρίσκεται στον σχολικό χώρο. • Η καταγραφή στιγμιότυπων στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις. • Αυτονόητο θεωρείται ότι ούτε οι διδάσκοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 10. Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών • Οι καθηγητές και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε κανένα από τους χώρους του σχολείου. Απαγορεύεται αυστηρά για τους μαθητές το κάπνισμα και η κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και μετακινήσεων/εκδρομών. 11. Πολύ σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται: - Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες - Η προσβλητική συμπεριφορά στους διδάσκοντες - Η αδικαιολόγητη απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς άδεια - Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου - Το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών μέσα στους σχολικούς χώρους • Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά και τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. 12. Συνεργασία του σχολείου με γονείς – κηδεμόνες - φορείς Είναι απαραίτητη η επικοινωνία του Σχολείου με τους Γονείς των μαθητών και με τον εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι απαιτείται η υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και παράλληλα η εποικοδομητική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Συγκεκριμένα: • Οι Γονείς/Κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο Σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς της τάξης και ενημερώνουν για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή, καθώς δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί τους. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση σε συναντήσεις τους με τους Διδάσκοντες, που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε
 • 5. συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σε αυτούς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις για την επίδοση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Έκτακτες συναντήσεις με τη διεύθυνση και τους Καθηγητές προγραμματίζονται και σε άλλες περιπτώσεις, όταν συντρέχει λόγος. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον υπεύθυνο Καθηγητή της τάξης, για να ενημερωθούν για τις απουσίες του παιδιού τους. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στη σχέση του παιδιού τους με κάποιον Καθηγητή θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον συγκεκριμένο Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε μόνο πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση του Σχολείου. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι απαραίτητο να δώσουν την έγκρισή τους για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές), όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. • Ο Υπεύθυνος τμήματος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους Γονείς/Κηδεμόνες, με ανακοινώσεις που επιδίδονται στα παιδιά, καθώς και με ενημερωτικά σημειώματα που αφορούν τις απουσίες των μαθητών και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι γονείς στο σχολείο. • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, επειδή είναι το συλλογικό όργανο των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών, πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση και με το Σύλλογο των Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού έργου καθώς και για την υποστήριξη των διάφορων ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων. • Το Σχολείο συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, είναι ανοικτό στην Κοινωνία με την επικοινωνία-συνεργασία με επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς φορείς για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου. Θεσσαλονίκη, 16-9-2023 Η διευθύντρια Ο σύλλογος διδασκόντων Τα μαθητικά συμβούλια