O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014

259 visualizações

Publicada em

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IV kwartał 2014 r.

 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014

 1. 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za IV Q 2014* * Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2014 nie zostały jeszcze zaudytowane
 2. 2. DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10.2014 – 31.12.2014) - 2 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  125% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  866% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  9457% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  3112% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 4 422 9 968 0 5 000 10 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 623 6 018 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 187 6 006 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 62 5 892 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
 3. 3. - 3 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  8% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  12% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  14% DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10.2014 – 31.12.2014) 11 184 10 291 0 4 000 8 000 12 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 4 459 3 851 0 3 000 6 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 5 401 4 760 0 3 000 6 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
 4. 4. - 4 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  15% Zmiana 2014/2013  143% Zmiana 2014/2013  153% Zmiana 2014/2013  143% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) 29 367 33 700 0 12 000 24 000 36 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 7 272 17 658 0 4 500 9 000 13 500 18 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 6 730 17 029 0 4 500 9 000 13 500 18 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 7 211 17 511 0 4 500 9 000 13 500 18 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
 5. 5. - 5 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  4% Zmiana 2014/2013  44% Zmiana 2014/2013  40% DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) 7 323 10 240 0 5 000 10 000 15 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 8 970 12 881 0 5 000 10 000 15 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 36 631 35 259 0 10 000 20 000 30 000 40 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
 6. 6. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 6 - Zmiana stanu w 4Q 2013 Zmiana stanu w 4Q 2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.12.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 8 080 12 489 98 981 124 586 AKTYWA TRWAŁE 1 880 4 939 18 122 19 000 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 6 200 7 550 80 859 105 586 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 2 031 - 206 1 086 937 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 9 360 7 867 79 043 104 138 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 8 080 12 489 98 981 124 586 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 459 3 851 46 827 57 067 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 621 8 638 52 153 67 519 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 822 7 061 34 995 42 624 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 221 1 512 13 505 21 700
 7. 7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 7 - 01.10.2013 – 31.12.2013 01.10.2014 – 31.12.2014 01.01.2013 – 31.12.2013 01.01.2014 – 31.12.2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4 422 9 968 29 367 33 700 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 623 6 018 7 272 17 658 EBIT (zysk operacyjny) 62 5 892 6 730 17 029 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 187 6 006 7 211 17 511 ZYSK BRUTTO 5 401 4 760 8 970 12 881 ZYSK NETTO 4 459 3 851 7 323 10 240
 8. 8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 - 8 - Wskaźnik 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2014 – 31.12.2014 Rentowność sprzedaży 24,76% 52,40% ROE 16,97% 19,71% ROA 8,01% 9,16% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,69% 54,19% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 111,37% 118,32% P/E* 3,67 3,93 P/BV* 0,57 0,70 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
 9. 9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2014 - 9 - 2014 EGB Investments S.A.  Podniesienie Programu Emisji Obligacji z 60 do 80 mln zł (XII.2014)  Emisja obligacji serii AD (XII.2014)  Objęcie 10.080 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 o wartości 780,74 zł każdy (XII.2014)
 10. 10. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W IV Q 2014 - 10 - Branża nabyte w IV Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w IV Q 2014 sekurytyzowane w IV Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 23.073.524 zł 63.817.985 zł 133.287.037 zł teleinformatyczna - 5.865.450 zł - usług publicznych - - - pozostałe - 11.812.393 zł - Razem 23.073.524 zł 81.495.828 zł 133.287.037 zł Branża nabyte w IV Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w IV Q 2013 sekurytyzowane* w IV Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 285.263.936 zł 76.043.546 zł 26.070.993 zł teleinformatyczna - 9.206.244 zł - usług publicznych - 9.030.132 zł - pozostałe 909.459 zł 110.080 zł - Razem 286.173.395 zł 94.390.002 zł 26.070.993 zł * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 11. 11. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W CZTERECH KWARTAŁACH 2014 - 11 - Branża nabyte w I - IV Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w I - IV Q 2014 sekurytyzowane w I - IV Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 267.185.558 zł 327.440.487 zł 625.775.065 zł teleinformatyczna 1.045.271 zł 21.647.803 zł - usług publicznych - 1.576.436 zł - pozostałe 762.167 zł 16.600.234 zł - Razem 268.992.996 zł 367.264.960 zł 625.775.065 zł Branża nabyte w I - IV Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w I - IV Q 2013 sekurytyzowane* w I - IV Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 334.978.284 zł 240.240.042 zł 384.986.475 zł teleinformatyczna 1.323.349 zł 49.363.905 zł 1.256.500 zł usług publicznych - 84.730.018 zł - pozostałe 4.479.502 zł 4.346.610 zł - Razem 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 12. 12. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

×