O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2012 roku

1.299 visualizações

Publicada em

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments w drugim kwartale 2012 r.

 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2012 roku

 1. 1. Grupa KapitałowaEGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012
 2. 2. INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. EGB Finanse Sp. z o.o. EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka dominująca) (spółka zależna) (spółka zależna)  25,77% - K. Matela  25,04% - J. M. Niewiarowska  98% -EGB Investments S.A. Akcjonariat/  23,56% - Donovan Worldwide S.A*  1% - K. Matela  100% - EGB Investments S.A. Udziałowcy  8,71% - MEZZO CAPITAL sp. z o.o.  1% - J. M. Niewiarowska  16,92% - Pozostali akcjonariusze  Nabywanie wierzytelności przed Kompleksowa obsługa wierzytelności  Obsługa wierzytelności terminem wymagalności masowych, w tym: zabezpieczonych hipotecznie, w tym (wysokocennych)  Kupno portfeli należności również sekurytyzowanych  Obsługa sektora MSP poprzez Główny  Sekurytyzacja  Nabywanie nieruchomości w toku Elektroniczny System Windykacji przedmiot  Windykacja na zlecenie egzekucji komorniczych i działań (www.EGBFinanse.pl), w tym: działalności  Windykacja sądowa windykacyjnych, obrót tymi monitoring płatności, windykacja na  Skip tracing (poszukiwanie dłużników) nieruchomościami, ich zlecenie, kupno niewymagalnych  Monitoring płatności zagospodarowanie i komercjalizacja należności wynikających z faktur  Podmioty generujące masowe  Małe i średnie przedsiębiorstwa (także portfele wierzytelności, m.in. banki, te oferujące pojedyncze wierzytelności  Zbywcy wierzytelności Grupa instytucje finansowe, firmy o niewielkich wartościach zabezpieczonych hipotecznie docelowa teleinformatyczne, towarzystwa nominalnych) oraz inne podmioty,  Nabywcy nieruchomości ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej poszukujące alternatywnych źródeł telewizji finansowania * Wraz z podmiotami powiązanymi-2-
 3. 3. DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 18 000 2 000Zmiana 16 000 ZmianaII Q 2012/ 14 000 1 600 II Q 2012/II Q 2011 12 000 II Q 2011 1 200 10 000 201% 8 000 6 000 15 949 800 1 790 191% 4 000 400 2 000 5 291 615 0 0 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 2 000 2 000 1 600 1 600Zmiana Zmiana 1 200 1 200II Q 2012/ II Q 2012/II Q 2011 1 960 1 780 II Q 2011 800 800 180 % 400 700 400 572  211 % 0 0 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012-3-
 4. 4. DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012) Przychody ogółem (w tys. zł) 18 000 Zmiana 16 000 II Q 2012/ 14 000 II Q 2011 12 000 10 000  111% 8 000 6 000 16 016 4 000 7 589 2 000 0 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 2 000 2 400 1 600 2 000 Zmiana 1 600 Zmiana 1 200 II Q 2012/ II Q 2012/ 1 858 1 200 2 314 II Q 2011 800 II Q 2011 800  75% 400 465 400 569  75% 0 0 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012-4-
 5. 5. DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.06.2012 R.) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 30 000 3 200Zmiana 2 800 Zmiana 25 0002012/2011 2 400 2012/2011 20 000 2 000 173% 15 000 27 990 1 600 3 062 117% 1 200 10 000 800 1 412 5 000 10 239 400 0 0 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 3 200 3 200 2 800 2 800 2 400 2 400 Zmiana 2 000 Zmiana 2 000 2012/2011 3 447 2012/2011 1 600 1 600 3 068 1 200 1 200  109% 800 1 650 800 1 375  123% 400 400 0 0 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012-5-
 6. 6. DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.06.2012 R.) Przychody ogółem (w tys. zł) 30 000 Zmiana 25 000 2012/2011 20 000 124% 15 000 28 220 10 000 5 000 12 608 0 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 2 800 3 600 2 400 3 200 2 800 2 000 Zmiana 2 400 Zmiana 2012/2011 1 600 2 000 2012/2011 1 200 2 424 1 600 3 030  68% 800 1 200 800  67% 400 780 400 993 0 0 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012-6-
 7. 7. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Zmiana Zmiana Stan na Stan na stanu stanu 30.06.2012 30.06.2011 w 2Q 2012 w 2Q 2011 AKTYWA AKTYWA RAZEM 10 221 13 523 82 556 57 538 AKTYWA TRWAŁE 946 305 4 879 3 380 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 9 275 13 218 77 677 54 157 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 138 -417 2 075 838 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 671 13 553 74 867 53 178 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 10 221 13 523 82 556 57 538 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY - 840 1 856 34 193 31 580 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 11 059 11 665 48 352 25 956 ZOBOWIĄZANIA w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 600 17 380 39 569 19 042 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 459 - 6 150 7 268 5 804-7-
 8. 8. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 01.04.2012 - 01.04.2011 - 01.01.2012 - 01.01.2011 - 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 15 949 5 291 27 990 10 239 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 790 615 3 062 1 412 EBIT (zysk operacyjny) 1 780 572 3 068 1 375 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 960 700 3 447 1 650 ZYSK BRUTTO 569 2 314 993 3 030 ZYSK NETTO 465 1 858 780 2 424-8-
 9. 9. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA II Q 2012 R. (01.04.2012 – 30.06.2012 R.) 01.04.2012 – 01.04.2011 – Wskaźnik 30.06.2012 30.06.2011 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentowność sprzedaży 11,22% 11,62% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 11,37% 22,00% / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 5,13% 13,72% / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,57% 45,11% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał 141,41% 82,19% własnego obcy / kapitał własny P/E* 8,96 4,88 P/BV* 1,03 1,03 * do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2-9- kwartały (QIII, QIV 2011/2010; QI;QII 2012/2011) *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
 10. 10. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 R. (01.01.2012 – 30.06.2012 R.) 01.01.2012 – 01.01.2011 – Wskaźnik 30.06.2012 30.06.2011 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentowność sprzedaży 10,94% 13,79% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 11,37% 22,00% / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 5,13% 13,72% / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,57% 45,11% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał 141,41% 82,19% własnego obcy / kapitał własny P/E* 8,96 4,88 P/BV* 1,03 1,03 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk nettona ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 koniec roku *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2- 10 -Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
 11. 11. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2012 Objęcie udziałów w Objęcie certyfikatów serii A w podwyższonym kapitale funduszu MEGA DEBT NSFIZzakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (VI.2012) (II.2012) Wydzielenie części Emisja obligacji procesów serii A i B przez EGB Finansespecjalistycznych do (IV.2012)EGB Nieruchomości Sp. z o.o. Emisja obligacji (II.2012) serii G przez EGB Investments (IV.2012) LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011 Emisja obligacji Podwyższenie do 40 mln serii H przez EGB Programu Emisji Obligacji Investments (III .2012) (V.2012) Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych pod pozycją RFI: 758 (VI.2012)- 11 -
 12. 12. INNE WYDARZENIA W II Q 2012 r.  Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2012 (I.2012)  Obecność na liście „Diamenty Forbesa” (II.2012)  Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widziana (II.2012)  Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo (II.2012) Po okresowej weryfikacji dokonanej  Wyróżnienie dla Elektronicznego Systemu Windykacji przez Giełdę Papierów Wartościowych EGB Finanse w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i w Warszawie, Rozwoju w marcu oraz czerwcu 2012 r.  Tytuł Lider Rynku 2012(III.2011) EGB Investments S.A. po raz  Wyróżnienie w rankingu e-Diamenty Forbesa & Onet 2012 kolejny (wcześniej 30.IX i 30.XII.2011 r.) za najlepszą firmową stronę internetową w województwie kujawsko-pomorskim (IV.2012) została włączona do prestiżowego  Wyróżnienie za rzetelność i jakość relacji inwestorskich w segmentu NewConnect Lead, rankingu przygotowanym przez Miesięcznik o Sztuce w którym znaleźć się mogą wyłącznie Inwestowania Trend (IV.2012) liderzy rynku alternatywnego, mający  Tytuł Euro Leader 2012 (V.2012) zarazem największe szanse  I miejsce pod względem wyników finansowych w kategorii na przeniesienie swoich notowań małych i średnich przedsiębiorstw w rankingu „Złota Setka na parkiet główny Pomorza i Kujaw 2011” (V.2012)  Złota Statuetka w kategorii spółek notowanych na rynku NewConnect dla serwisu relacji inwestorskich prowadzonego przez Spółkę, w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (VI.2012)- 12 -
 13. 13. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI Wartość wierzytelności nabytych Wartość wierzytelności zleconych w II Q2012 w II Q2012 EGB Investments S.A. 14 865 688 zł 114 734 406 zł EGB Finanse 6 786 360 zł 986 178 zł Sp. z o.o. razem 21 652 048 zł 115 720 584 zł Wartość wierzytelności nabytych Wartość wierzytelności zleconych 01.01.2012 – 30.06.2012 01.01.2012 – 30.06.2012 EGB Investments S.A. 22 150 255 zł 208 829 004 zł EGB Finanse 11 616 294 zł 2 008 556 zł Sp. z o.o. razem 33 766 549 zł 210 837 560 zł- 13 -
 14. 14. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85 pr@egb.pl inwestor@egb.plSzczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem: www.egb.pl/relacje-inwestorskie (strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz w serwisie w wersji mobilnej: m.egb.pl Zapraszamy www.egb.pl

×